niedziela, 17 grudnia 2017

Oznaczenie maszyn - oznakowanie CE


Oznaczenie maszyn - oznakowanie CE

Dziś kilka słów na temat oznaczenia maszyn. Jak wiadomo powinny być one oznaczone w sposób czytelny i trwały. Więcej obowiązków związanych z oznakowaniem maszyn (które dotyczą oczywiście również urządzeń transportu bliskiego) zawiera  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.  
Zgodnie z rozporządzeniem oznaczenie powinno zawierać:
ü   nazwę i adres producenta;
ü   oznakowanie CE;
ü   oznaczenie serii lub typu maszyny;
ü   numer seryjny (jeżeli jest stosowany);
ü   rok budowy maszyny (rok zakończenia procesu produkcji)


Oznakowanie CE

Zgodnie z rozporządzeniem oznakowanie maszyn powinno zawierać znak CE (składając się z liter „CE”). Gdzie na maszynie należy szukać tego oznakowania? Powinno być ono umiejscowione w bezpośredniej bliskości nazwy producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Znak powinien spełniać kilka podstawowych wymogów - przede wszystkim jego elementy powinny mieć taką samą wysokość, co więcej  nie może być ona  mniejsza niż 5 mm. Ponadto w momencie pomniejszenia lub powiększenia oznakowania CE należy zadbać o zachowanie  stosownych proporcji.

Informacje umieszczone na maszynach

Jakie jeszcze informacje powinny być umieszczone na maszynie? Przede wszystkim na maszynie powinny być naniesione pełne informacje dotyczące typu maszyny oraz takie, które są niezbędne do jej bezpiecznego użytkowania.

W przypadku maszyn przemieszczających się powinny znaleźć się   dodatkowo następujące informacje:
ü   moc minimalna, 
ü   masa dla najczęściej stosowanej konfiguracji maszyny, 
ü  jeżeli ma zastosowanie: maksymalna siła uciągu na haku sprzęgającym przewidziana przez producenta oraz maksymalne przewidziane przez producenta obciążenie pionowe haka sprzęgającego.
Jeśli natomiast mamy do czynienia z maszynami podnoszącymi, nie może na nich zabraknąć  danych dotyczących udźwigu nominalnego. Dane te powinny zostać umieszczone w widocznym miejscu. Pamiętać należy również o tym, że w przypadku uzależnienia udźwigu nominalnego od układu maszyny, każde stanowisko kierowcy musi być zaopatrzone w tablicę udźwigu, która będzie określała udźwig dla każdego układu maszyny. Zazwyczaj zalecaną formą prezentacji tych danych jest forma wykresu bądź tabeli. Na zakończenie warto podkreślić, że w przypadku maszyn, które przeznaczone są  do podnoszenia tylko i wyłącznie towarów (a nie ludzi), zaopatrzonych w podstawę ładunkową, umożliwiającą dostęp osobom, bezwzględnie powinny zostać one wyposażone w czytelne ostrzeżenia zabraniające podnoszenia osób. 
Więcej wiadomości na temat prawidłowego oznakowania urządzeń transportu bliskiego na naszych szkoleniach UDT - pełną ofertę szkoleń znajdziecie na stronie.  
Zapraszamy.


środa, 13 grudnia 2017

Oferta szkoleniowa dla firm


Oferta szkoleniowa dla firm

 Nasi stali klienci wiedzą, że oprócz oferty szkoleniowej skierowanej do indywidualnego klienta, oferujmy również szkolenia i usługi skierowane do firm. Dziś parę słów na temat specjalnych pakietów dla klientów biznesowych - o korzyściach płynących z wyboru naszej placówki szkoleniowo-usługowej  oraz o szerokim wyborze dostępnych szkoleń.

Szkolenia dla firm przeprowadzamy na terenie firmy klienta. Dojeżdżamy na terenie całej Polski, a koszt odjazdu nie jest doliczany do ceny szkoleń. Klienci, którzy decydują się na wybór pakietu szkoleń dla firm, mogą liczyć na atrakcyjne zniżki i pakiety promocyjne. Podstawową zaletą wyboru naszej oferty kursów dla firm, oprócz komfortu uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w miejscu pracy, a więc bez konieczności transportu pracowników, jest możliwość wyboru różnych uzupełniających się szkoleń. Dzięki temu pracownicy mogą zdobywać dodatkowe umiejętności, wykorzystywać swój potencjał i zwiększyć efektywność swojej pracy. Dodatkowo nasi specjaliści służą pomocą i radą, które kursy warto ze sobą łączyć oraz jakie uprawnienia są niezbędne na danym stanowisku. Wybierając kilka szkoleń i zgłaszając zorganizowaną grupę pracowników na dane szkolenie, nasi klienci minimalizują koszty, a optymalizują korzyści zarówno dla swojej firmy, jak i dla swoich pracowników.
Dla naszych klientów przygotowaliśmy szeroki wachlarz możliwości. Naszą ofertę otwierają szkolenia UDT,  dzięki którym uczestnicy kursów zdobywają uprawnienia do obsługi lub konserwacji danego urządzenia transportu bliskiego. Każde nasze szkolenie kończy się egzaminem UDT - egzamin organizują nasi pracownicy - począwszy od pomocy w składaniu wniosków egzaminacyjnych, po uiszczenie opłaty egzaminacyjnej (wliczanej do ceny szkolenia), po odbiór legitymacji UDT. Szkolimy operatorów wózków widłowy, ładowarek teleskopowych, podestów, suwnic, żurawi, HDS-ów, dźwigów towarowo-osobowych, jak również konserwatorów wózków jezdniowych, suwnic, podestów i żurawi. Dodatkowo organizujemy również szkolenia z obsługi pilarek https, jak również szkolenia elektryczne z egzaminem SEP (uprawnienia G1, G2, G3).
Nowością w naszej ofercie są szkolenia  z zarządzania i obrotu paletami - identyfikacja palet EUR i EPAL. Dzięki niemu pracownicy odpowiedzialni w firmie za gospodarkę paletową, przepływ i identyfikacje palet bez problemu będą potrafili rozróżnić palety legalne od palet sfałszowanych oraz rozpoznać uszkodzenia eliminujące palety z obrotu.  
Naszym klientom biznesowym oferujemy również szkolenia bhp - wstępne i okresowe oraz szereg usług takich jak
Naszą kadrę szkoleniową tworzą  Instruktorzy, Specjaliści bhp, wykładowcy z bogatym doświadczeniem szkoleniowym i przygotowaniem pedagogicznym. Więcej na temat naszej ekipy szkoleniowej pod linkiem.
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej i usługowej dla firm. Nasi Instruktorzy z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania i doradzą w wyborze najkorzystniejszej oferty. Zapraszamy

poniedziałek, 11 grudnia 2017

Żuraw przenośny - miejsce pracy


Żuraw przenośny - miejsce pracyPodczas szkolenia dla operatorów żurawi przenośnych, w tym żurawi typu HDS, nasi Instruktorzy zwracają szczególną uwagę na zagadnienia związane z przestrzeganiem zasad bhp. Jednym z nich jest omówienie miejsca pracy żurawia. Dziś kilka wskazówek dotyczących tego, na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę przystępując do pracy żurawiem przenośnym.

Miejsce pracy żurawia przenośnego - na co zwrócić uwagę?
Przede wszystkim przed rozpoczęciem pracy żurawiem przenośnym operator powinien sprawdzić podłoże, na którym będzie rozstawiony żuraw - należy zwrócić uwagę na nośność podłoża oraz czy występują takie elementy jak np. studzienki czy stropy.
Kolejnym elementem, o którym należy pamiętać jest możliwość występowania na danym terenie wykopów. Przy pracy w pobliżu rowów, wykopów, skarp należy zwracać uwagę na odległość żurawi od krawędzi obniżenia gruntu. 
Pamiętać należy również o pochyleniu terenu - dopuszczalne pochylenie podłoża podane jest w instrukcji obsługi - operator musi bezwzględnie  przestrzegać tych zaleceń. 
Operator nie powinien również lekceważyć panujących warunków atmosferycznych. Na pracę żurawiem wpływ mają przede wszystkim:
·          prędkość wiatru - informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi żurawia;
·         temperatura - podobnie jak w poprzednim punkcie - minimalna i maksymalna temperatura, w której można bezpiecznie pracować żurawiem musi być określona w instrukcji obsługi;
·         wyładowania atmosferyczne – w czasie burzy praca żurawiem jest zabroniona.
Operator powinien zwrócić również uwagę na inne przeszkody, takie jak budynki, drzewa czy inne urządzenia, jak również na odległość linii elektroenergetycznych. W tabeli poniżej zamieszczamy dopuszczalne odległości poziome żurawia od linii elektroenergetycznych - jak widzimy, odległości te uzależnione są od napięcia znamionowego linii.

Podczas pracy żurawiem bardzo ważna jest również dobra widoczność. Operatorowi nie wolno pracować przy złej widoczności. Dotyczy to zarówno ciemności, jak i np. mgły lub intensywnego deszczu.

Wszystkich zainteresowanych obsługą żurawi przenośnych i zdobyciem uprawnień UDT zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów żurawi przenośnych - niezbędne informacje na stronie
 Zapraszamy.


niedziela, 3 grudnia 2017

Pilarka spalinowa - jak odpalić?


Pilarka spalinowa - jak odpalić?
Dziś przedstawimy kilka podstawowych zasad stosowanych podczas odpalania piły spalinowej. Ich przestrzeganie to podstawa bezpiecznej pracy pilarza - bez tej wiedzy nie powinniśmy przystępować do pracy pilarką spalinową.

Przed uruchomieniem silnika piły spalinowej powinniśmy upewnić się, czy w pobliżu nie znajdują się osoby postronne oraz zwierzęta. Następnie możemy przystąpić do sprawdzenia stanu technicznego piły. Musimy mieć pewność, że hamulec łańcucha piły działa prawidłowo, prowadnice oraz osłony zębatki są właściwie zamontowane, a łańcuch ma prawidłowe napięcie i jest dobrze naostrzony. 
 Następnie, zanim jeszcze przystąpimy do odpalenia piły, powinniśmy sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie przycisku przyspiesznika oraz jego blokady, wyłącznika STOP.
Piła spalinowa - jak uruchomić?
W momencie uruchamiania piły spalinowej musimy trzymać ją pewnie i w bezpieczny sposób. Uruchomienie maszyny sprowadza się do przyciśnięcia jej do podłoża lewą ręką i prawą stopą na tylny uchwyt i pociągnięcia rozrusznika ręcznego. 

Więcej na temat bezpiecznej pracy piłą spalinową już niebawem na naszym blogu. Przypominamy również o naszych szkoleniach dla pilarzy. Kurs z obsługi piły spalinowej to profesjonalne przygotowanie do pracy piłą spalinową. Uczestnicy szkolenia zostają również przeszkoleni z zakresu konserwacji tego narzędzia. Kursy realizujemy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak i w miejscu wskazanym przez klienta - dojeżdżamy na terenie całej Polski. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą nie tylko klientów indywidualnych, ale również przedstawicieli firm, w których wykorzystywane są piły spalinowe oraz inne zorganizowane większe grupy. Szczegółowe informacje na temat szkolenia z obsługi piły spalinowej znajdują się na naszej stronie internetowej. Zapraszamy.


czwartek, 30 listopada 2017

Palety - szkolenie z identyfikacji palet


Palety - szkolenie z identyfikacji palet


Awans B.H.P. wprowadziła do swojej oferty szkoleniowej szkolenie z zarządzania i obrotu paletami (identyfikacja palet EUR i EPAL).

Dlaczego  warto skończyć kurs z identyfikacji palet?

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że jakikolwiek przedsiębiorca wprowadzający palety EUR do obrotu ma obowiązek upewnić się, że dane palety posiadają certyfikację legalności. W nowelizacji Ustawy "Prawo własności przemysłowej" (Dziennik Ustaw nr 136 z 2007 roku pozycja 958) znajdziemy następujące obostrzenie:

Każdy podmiot wprowadzający do obrotu towary z podrobionymi lub sfałszowanymi znakami towarowymi podlega sankcjom określonym przez Ustawę.

Za korzystanie z fałszowanych palet odpowiada producent. Praktyczna umiejętność identyfikacji palet wydaje się więc bardzo cenna.

Cel i program szkolenia z identyfikacji palet

Szkolenie z identyfikacji palet EUR i EPAL adresujemy do wszystkich osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z gospodarką paletową firmy (przepływ i identyfikacja palet) na różnych  poziomach operacyjnych. Kurs prowadzą doświadczeni szkoleniowcy w oparciu o bogate materiały multimedialne, filmy instruktażowe i praktyczne ćwiczenia. W trakcie zajęć uczestnicy szkolenia nauczą się rozróżniania palet legalnych od palet sfałszowanych, określania właściwych wymiarów palet - grubości desek, wymiarów słupków, rozpoznawania uszkodzeń dopuszczających palety do obrotu oraz uszkodzeń eliminujących je z obrotu (żółta bądź czerwona karta oceny palet ECR, EPAL).

Więcej na temat przebiegu, programu oraz ceny szkolenia znajdziecie na naszej stronie internetowej pod linkiem .

Na szkolenia zapraszamy zarówno klientów indywidualnych - kurs odbywa się wówczas na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak i klientów biznesowych - szkolenie organizujemy wówczas albo na terenie naszej hali, albo na terenie firmy klienta. Szkolenia przeprowadzamy na terenie całej Polski z dojazdem do klienta gratis.
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze szkoleniem "Zarządzanie i obrót paletami, identyfikacja palet EUR i EPAL" zachęcamy do kontaktu z naszymi Instruktorami - pod linkiem numery telefonów, adres mailowy, jak również formularz kontaktowy - link 
Przypominamy, że o naszej kadrze szkoleniowej możecie przeczytać na stronie  . Zapraszamy. 


poniedziałek, 20 listopada 2017

Ubranie robocze pilarza


Ubranie robocze pilarza

Przystępując do pracy z piłą spalinową, musimy wiedzieć, jak prawidłowo, czyli z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, skompletować ubranie robocze pilarza.  Ze względu na odkrytą część tnącą piły łańcuchowej, posługiwanie się nią niesie wiele zagrożeń dla operatora. Z tego też względu, powinien być on  ubrany w ubranie specjalne, które posiada wewnętrzną warstwę termoizolacyjną z włókniny aramidowej. Włóknina w kontakcie z łańcuchem powoduje jego zablokowanie w przypadku odrzucenia piły w kierunku operatora. 

Ubranie ochronne dla pilarza - podstawowe zasady bhp!

Pamiętajmy, że osoby pracujące piłą spalinową, zatrudnione chociażby przy pozyskiwaniu drewna, muszą być wyposażone w obowiązujące na tym stanowisku środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Kategorycznie zabronione jest podejmowanie pracy z zastosowaniem pilarek spalinowych bez kompletnej ochrony głowy (czaszka, oczy, słuch), ochrony nóg i rąk.

 W specjalnych ubraniach w miejscach najbardziej narażonych na kontakt z łańcuchem piły podczas pracy producenci wstawiają włókninę powodującą zablokowanie łańcucha piły (na zdjęciu poniżej miejsce zaznaczone strzałką).


Obuwie pilarza powinno zawierać stalowe noski ochronne dla palców nóg. W przypadku ratowników pracujących piłą spalinową - pilarz powinien dodatkowo używać hełmu z opuszczonym wizjerem i specjalnych rękawic strażackich. Rękawice ochronne zabezpieczają przed wyślizgiwaniem się narzędzi i ochraniają ręce przed skaleczeniem.

Wszystkich zainteresowanych tematyką obsługi pilarek spalinowych zapraszamy na nasz kurs obsługi piły spalinowej. Zajęcia odbywają się na naszej hali szkoleniowej w Łodzi, lub na życzenie klienta na terenie jego firmy. Szkolenie dla pilarzy organizujemy zarówno dla pojedynczych osób, jak i grup zorganizowanych.

Pamiętajmy, że zgodnie z prawem przystępując do obsługi piły spalinowej musimy posiadać zaświadczenie o odbytym szkoleniu -

Dz. U. nr 161 poz 1141 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej:

"Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie."

Nasze szkolenie złożone z części teoretycznej oraz praktycznej w pełni realizuje wymagania nałożone przez rozporządzenie i jest gwarancją zdobycia niezbędnej wiedzy, dzięki której piłę spalinową będziemy mogli obsługiwać z zachowaniem wszelkich zasad bhp. Pozwoli to uniknąć wielu niepotrzebnych i niebezpiecznych sytuacji. Po szczegóły dotyczące szkolenia dla operatorów piły spalinowej zapraszamy na naszą stronę internetową. 

środa, 15 listopada 2017

Jak zdobyć uprawnienia na HDS-a?


Jak zdobyć uprawnienia na HDS-a?


HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy) to potoczna nazwa żurawia przenośnego, żurawia przeładunkowego. Nazwy tej (HDS) po raz pierwszy użył w latach 80-tych polski producent żurawi przeładunkowych.
Żuraw przenośny stał się niezbędnym narzędziem pracy w procesie przeładunku towarów. Możemy znaleźć go na budowach, w magazynach, warsztatach, wykorzystywany jest przy pracach rolniczych i związanych z gospodarką leśną. Coraz większe zapotrzebowanie na operatorów żurawi typu HDS, a więc pracowników z uprawnieniami II Ż, sprawia, że rośnie liczba osób zainteresowanych zdobyciem tego typu kwalifikacji. Co zatem trzeba zrobić, aby zdobyć uprawnienia na żurawia przenośnego przeładunkowego?
Aby zdobyć uprawnienia II Ż, których posiadanie stanowi podstawowy wymóg związany z obsługą HDS-ów, musimy zdać egzamin przed komisją UDT. Oczywiście, przed przystąpieniem do egzaminu warto jest się dobrze do niego przygotować. W tym celu polecamy skorzystać z oferty szkoleniowej dobrej placówki specjalizującej się w tego typu szkoleniach.  
Nasi kursanci są właśnie w trakcie zajęć teoretycznych szkolenia z obsługi HDS-ów. Podczas tej części szkolenia, Instruktorzy Awans B.H.P. realizują program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Atrakcyjna forma wykładów oparta na interesujących i czytelnych prezentacjach multimedialnych oraz filmach instruktażowych ułatwia przyszłym operatorom żurawi przyswojenie niezbędnych wiadomości. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z wczorajszych zajęć.


A już wkrótce grupa kursantów będzie mogła przystąpić do zajęć praktycznych. Naszym kursantom udostępniamy własne żurawie przenośne posiadające ważną decyzję UDT. Dzięki temu mogą oni ćwiczyć nieograniczoną ilość godzin w stałej cenie szkolenia. Co więcej, grafik zajęć jest elastyczny i ustalany indywidualnie z naszymi Instruktorami.
Nasze szkolenia na uprawnienia II Ż zakończone są egzaminem UDT. Pracownicy Awans B.H.P. zajmują się kompleksową organizacją egzaminu, pomagają również w procesie składania wniosków i uiszczania opłat egzaminacyjnych. Egzamin odbywa się na naszym sprzęcie, na naszej hali szkoleniowej w Łodzi. Dodatkowo prowadzimy również szkolenia na HDS-y na terenie firmy klienta - działamy na terenie całej Polski. W tym przypadku egzamin odbywa się na sprzęcie udostępnionym przez danego klienta.
Więcej na temat szkolenia oraz egzaminu UDT na uprawnienia II Ż znajdziecie pod linkiem. Zapraszamy.

wtorek, 7 listopada 2017

Rodzaje szkoleń na wózki widłowe.


Rodzaje szkoleń na wózki widłowe.


Umiejętność obsługi wózków widłowych oraz posiadanie stosownych uprawnień jest w ostatnim czasie bardzo pożądaną umiejętnością. Na rynku pracy pojawia się coraz więcej ogłoszeń o pracę w charakterze operatora tych urządzeń transportu bliskiego. Warto więc poszerzyć swoje umiejętności i zapisać się na profesjonalny kurs dla operatorów wózków jezdniowych zakończonym egzaminem UDT i zdobyciem uprawnień. Tym bardziej, że oferowane warunki pracy w charakterze osoby obsługującej omawiany sprzęt są coraz bardziej atrakcyjne.

Jakie są rodzaje szkoleń na wózki widłowe? Które szkolenie na wózki widłowe wybrać?

Awans B.H.P. w swojej ofercie szkoleniowej posiada aż 5 rodzajów szkoleń dla operatorów wózków widłowych.
Zaczniemy od najniższej kategorii - wariant szkolenia na wózek widłowy z egzaminem UDT kategoria III WJO. Ten rodzaj kursu przygotowuje do zdobycia uprawnień na wózki widłowe ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane.
Oczko wyżej plasuje się kolejny wariant szkolenia - kurs na wózek widłowy jezdniowy podnośnikowy - podobnie jak wcześniejszy - zakończony egzaminem UDT kategoria II WJO. W tym przypadku mamy do czynienia z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z wyłączeniem specjalizowanych, ale łącznie z wózkami widłowymi wysokiego składowania (tzw. uprawnienia na wysoki skład).
Jeszcze wyżej znajduje się kolejna opcja - kurs na wózek widłowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem I WJO zakończony egzaminem UDT. Jest to szkolenie dla operatorów ładowarek teleskopowych i co ważne - kategoria ta zawiera dwie wcześniej omawiane - II WJO i III WJO.
Kolejną opcją szkoleniową, również obejmującą kategorie II WJO i III WJO, jest szkolenie na wózek widłowy specjalizowany z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem. Kurs kończy się oczywiście egzaminem UDT.
Ostatnią najpełniejszą opcją szkoleniową, obejmującą wszystkie wymienione wyżej kategorie, jest kurs na wózek widłowy specjalizowany z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz na wózki ze zmiennym wysięgiem kategoria I WJO.
Przy wyborze rodzaju kursu warto przeanalizować, które uprawnienia są nam aktualnie niezbędne oraz które możemy najprawdopodobniej wykorzystać w najbliższej przyszłości i być może staną się naszą kartą przetargową w procesie rekrutacyjnym lub na ścieżce awansu.
Więcej na temat szkoleń na wózki widłowe pod linkiem .
Zapraszamy.niedziela, 5 listopada 2017

Żuraw samojezdny - budowa zwiększająca bezpieczeństwo pracy


Żuraw samojezdny - budowa zwiększająca bezpieczeństwo pracyŻurawie to urządzenia, które zaliczane są do dźwignic. Wyposażone są w urządzenie chwytające:
- ładunkowe,
-ładunkowe podwieszane do wysięgnika albo wciągarki przemieszczającej się po wysięgniku.

Wśród żurawi możemy wyróżnić żurawie samojezdne. Żurawie tego typu posiadają wysięgnik, mogą przemieszczać się zarówno z obciążeniem, jak i bez obciążenia - w obu przypadkach zachowując stateczność wynikającą z siły ciężkości. 

Na skutek nieprawidłowej obsługi żurawia, niedyspozycji operatora czy działania czynników niezależnych od ludzi mogą nastąpić różnego rodzaju awarie i wypadki. Aby przeciwdziałać takim sytuacjom żurawie samojezdne wyposażone są w różnego rodzaju urządzenia zabezpieczające. Urządzenia te mogą działać automatycznie lub być uruchamiane przez operatora.

W jakie urządzenia zabezpieczające wyposażony jest żuraw?
Do urządzeń zabezpieczając, w jakie wyposażony jest żuraw samojezdny należy zaliczyć:
- ograniczniki ruchu;
- ograniczniki obciążenia;
- zabezpieczenia elektryczne;
 - zabezpieczenia hydrauliczne;
- wiatromierze;
- sygnalizację ostrzegawczą;
- wyposażenie ochronne.

W kolejnych postach postaramy się przybliżyć zasady działania poszczególnych wyżej wymienionych urządzeń zabezpieczających stosowanych w żurawiach samojezdnych. Z całą pewnością jest to wiedza, którą musi posiadać każdy operator żurawi. Zachęcamy również do zgłębienia książki "Operator żurawi samojezdnych" Maciej Jodłowski, Wydawnictwo Kabe, Krosno 2004. 
Pamiętajcie również, że do obsługi żurawi, z wyjątkiem żurawi z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów, wymagane są uprawnienia do obsługi żurawi wydawane przez organ dozoru technicznego. Wśród listy zagadnień, które poruszane są na egzaminie UDT na operatora II Ż znajdują się m.in. kwestie związane z urządzeniami zabezpieczającymi tych urządzeń transportu bliskiego. Warto więc śledzić na bieżąco naszą stronę i zapoznać się z materiałem, który wkrótce pojawi się na blogu. Oczywiście wszystkie te zagadnienia dokładnie omawiane są podczas szkoleń dla przyszłych operatorów żurawi II Ż, na które wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Przeczytać możecie o nich pod linkiem Kurs na żurawia samojezdnego kategorii UDT II Ż.
Program szkolenia realizuje wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego i składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych przeprowadzanych w ramach elastycznego grafiku ustalanego indywidualnie z każdym klientem. Kurs zakończony jest egzaminem, dzięki któremu kursanci mogą otrzymać legitymację UDT operatora żurawi II Ż.  Zachęcamy do zapoznania się z ofertą oraz do śledzenia naszej strony. Zapowiedziane materiały szkoleniowe już wkrótce.wtorek, 24 października 2017

Silniki elektryczne stosowane w suwnicach


Silniki elektryczne stosowane w suwnicach

Osoby zainteresowane tematyką suwnic zachęcamy do kupna książki "Konserwacja suwnic", Mieczysław Chimiak, KaBe, Krosno 2008. W książce znajdziecie m.in. bardzo dobre opracowanie dotyczące silników elektrycznych stosowanych w suwnicach. Poniżej pigułka wiedzy opracowana na podstawie tego podręcznika. 


Należy zacząć od tego, że do napędu mechanizmów roboczych suwnic, wciągników i wciągarek stosowane są dwa rodzaje silników -  silniki elektryczne indukcyjne asynchroniczne prądu zmiennego pierścieniowe oraz   klatkowe  w obudowie zamkniętej.
Co ważne, te ostatnie mogą pracować zarówno
-  w pomieszczeniach;
*  na wolnym powietrzu;
*  w warunkach zapylenia;

co jest bez wątpienia ich dużą zaletą. 

Należy jednak pamiętać i zwrócić na to szczególną uwagę, że tego typu silniki nie mogą pracować w pomieszczeniach, gdzie znajdują się gazy żrące, łatwo palne czy wybuchowe (UWAGA - suwnice do pracy w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem muszą spełnić specjalne wymagania).


Jak działa silnik indukcyjny?
 Przejdźmy teraz do bardziej szczegółowej kwestii, a mianowicie zasady działania silnika indukcyjnego.
Zapamiętajmy, że silnik indukcyjny zbudowany jest z części nieruchomej - stojana  oraz części ruchomej - wirnika, który obraca się wewnątrz stojana.

Do listwy zaciskowej silnika doprowadzany jest prąd trójfazowy. To właśnie z tej listwy  zasilane są uzwojenia stojana. A jaką rolę odgrywa stojan? To w nim wytwarzane jest wirujące pole magnetyczne, które indukuje w uzwojeniu wirnika siłę elektromagnetyczną.  Ta z kolei powoduje przepływ prądu w uzwojeniu wirnika, w którym wytwarzane jest własne pole elektromagnetyczne wirnika. Pole elektromagnetyczne wirnika  i stojana działają na siebie dynamicznie - i tak następuje obrót wirnika.                                                                                                          
Sposoby hamowania elektrycznego silników pierścieniowych


Na koniec kilka słów o hamowaniu elektrycznych silników pierścieniowych. Możemy wyróżnić kilka podstawowych sposób. Jak znajdziemy w książce "Konserwacja suwnic", Mieczysław Chimiak, KaBe, Krosno 2008 są to:

"-  hamowanie przeciwprądem – silnik pracujący w kierunku opuszczania zostaje włączony w kierunku podnoszenia;

-  hamowanie jednofazowe – równoległe połączenie dwóch faz stojana i wyłączenie silnika jednofazowo w sieć;

-   hamowanie dynamiczne obcowzbudne – przed rozpoczęciem hamowania uzwojenie stojana odłącza się od sieci prądu przemiennego i przyłącza się do źródła prądu stałego;

-  hamowanie dynamiczne samowzbudne – zasilanie stojana silnika wyprostowanym prądem wirnika;

-   hamowanie odzyskowe – występuje w czasie opuszczania przez silnik asynchroniczny ładunku;"

Mamy nadzieję, że dzisiejszy materiał okaże się pomocny, zwłaszcza dla osób przygotowujących się i utrwalających wiedzę przed egzaminem na konserwatorów suwnic. A wszystkich tych, którzy dopiero rozważają możliwość zdobycia uprawnień konserwatora suwnic zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową. Oprócz szkoleń dla konserwatorów suwnic organizujemy również szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych I WJO, konserwatorów podestów I P oraz konserwatorów żurawi przenośnych II Ż typu HDS.
Zapraszamy  również na naszego bloga poświęconego wyłącznie  suwnicom - http://suwnice-w-firmie.blogspot.com/.  Znajdziecie tam między innymi materiały pomocne w przygotowaniu się do egzaminu UDT. 


niedziela, 22 października 2017

Zalety posiadania uprawnień na wózki widłowe


Zalety posiadania uprawnień na wózki widłoweW dzisiejszych czasach robienie wszelkiego rodzaju kursów stało się bardzo modne. Zapisujemy się na kolejne kursy i zdobywamy kolejny papierek. Warto jednak zastanowić się, czy aby ukończenie danego szkolenia, przyniesie nam rzeczywiście jakiekolwiek korzyści. Efektywność szkoleń miękkich często trudno jest ocenić. W przypadku szkoleń twardych, po których uzyskujemy konkretne uprawnienia, proces ten stanowi nieco łatwiejsze zadanie. Dziś skupimy się na zaletach posiadania uprawnień na wózki widłowe. Czemu wato ukończyć kurs dla operatorów wózków widłowych? Jakie korzyści płyną z posiadania legitymacji UDT na wózki widłowe?

Przede wszystkim ukończenie szkolenia oraz zdanie egzaminu dla operatorów wózków widłowych to zdobycie realnego zawodu - to szansa na zatrudnienie w charakterze operatora wózka widłowego czy magazyniera. Zawody te cieszą się ostatnio dobrą passą, jeżeli spojrzymy na zarobki osób zatrudnionych na tych stanowiskach.  O atrakcyjnych ofertach pracy pisaliśmy już we wcześniejszych artykułach - dla przypomnienia:
-  "Jak zostać magazynierem?" - link; 
- "Operator wózków widłowych - zawód z przyszłością" - link;
- "Praca wakacyjna na wózku widłowym – praca dorywcza jako operator wózka widłowego" - link.
Wybór szkolenia dla operatorów wózków widłowych to również sposób na zapunktowanie w dotychczasowej pracy, jak również zawężenie grona konkurencji w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko pracy, w którym posiadanie uprawnień IWJO, IIWJO czy IIIWJO jest niezbędne. Zawód operatora wózków widłowych może bowiem wykonywać tylko osoba, która zdała egzamin UDT. W tym przypadku jedynie posiadanie legitymacji UDT daje nam zielone światło.
Pamiętajmy, że szkolenia to inwestycja. Inwestycja w naszą przyszłość. I tylko  od nas zależy czy właściwie ulokujemy nasze pieniądze i czas. Jedno jest pewne, zdobycie konkretnych uprawnień zawsze jest dla nas opłacalne. To początek wkroczenia na nową ścieżkę zawodową, sposób na stawanie się specjalistą w danej dziedzinie.  Zdobycie nowych kompetencji to nowe możliwości, zwiększenie swojej atrakcyjności w oczach przyszłego pracodawcy, perspektywa lepszych zarobków.
Osoby zachęcone do poszerzenia swoich umiejętności i zdobycia nowych uprawnień odsyłamy do artykułu  "Jak wygląda kurs na wózek widłowy?" oraz na stronę. Znajdziecie tam wszystkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu szkolenia dla przyszłych operatorów wózków widłowych, jak również egzaminu oraz zakresu zdobytych uprawnień. Zapraszamy.
niedziela, 15 października 2017

Konserwacja wózków widłowych


Konserwacja wózków widłowych
Wszystkie urządzenia transportu bliskiego, w tym wózki widłowe muszą być objęte opieką konserwatorską. Zasady konserwacji wózki widłowych określone są przez polskie prawo, które nakłada na właściciela danego urządzenia obowiązek przeprowadzania przeglądów konserwatorskich. Wykonanie tej usługi można zlecić firmie zewnętrznej. Taką usługę posiada w swojej ofercie również nasza firma.
Przeglądy konserwacyjne wózków widłowych
W ramach przeglądów konserwacyjnych wózków widłowych nasi konserwatorzy sprawdzają stan techniczny mechanizmów napędowych, układów hamulcowych, cięgien nośnych i zamocowań, działanie elementów bezpieczeństwa, ograniczników ruchowych, urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych, oświetleniowych oraz prawidłowość obsługi danego wózka widłowego. 
Nie rzadziej niż co 12 miesięcy sprawdzają przez oględziny stan konstrukcji nośnej oraz instalacji ochrony przeciwpożarowej.
Wyniki przeglądów konserwatorskich nasi konserwatorzy odnotowują w dzienniku konserwacji. Zapisują w nich również rodzaj wykonanych na bieżąco napraw.

Przygotowanie wózka widłowego do odbioru przez UDT
Zachęcamy również do skorzystania z naszej oferty przeglądów technicznych przygotowujących do odbioru urządzenia przez UDT. Dzięki dobremu przygotowaniu wózka widłowego procedura rejestracji, z którą wiąże się m.in. odbiór urządzenia przez inspektorów UDT będzie jedynie czystą formalnością.
Konserwacja wózków cennik
Cena usługi konserwacji wózków widłowych uzależniona jest do rodzaju zlecenia i ustalana jest indywidualnie z klientem. Pamiętajcie, że dojeżdżamy na terenie całej Polski.
Wybór naszych konserwatorów to gwarancja profesjonalnej i terminowej realizacji usługi. Wszystkie szczegóły znajdziecie pod linkiem. Zapraszamy.
Konserwacja wózków jezdniowych - zakres działań
Pamiętajcie, że konserwujący w ramach usuwania usterek i  innych nieprawidłowości w działaniu wózków widłowych czy innego urządzenia transportu bliskiego może bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego dokonać wymiany elementów UTB, o ile mają one parametry techniczne i charakterystyki takie jak elementy wymieniane. Wszystkie nowe części i zespoły przeznaczone do zamontowania w miejsce niesprawnych i uszkodzonych muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją, elementy nośne muszą posiadać atesty lub świadectwa. Przed przystąpieniem do wymiany części i zespołów konserwator powinien sprawdzić, czy są one wykonane zgodnie z dokumentacją i nie posiadają wad i usterek. Co ważne, nie wolno zmieniać masy przeciwwagi, masy baterii akumulatorów, montować osprzętu i masztu, który nie jest przewidziany do danego typu wózka przez jego wytwórcę - może spowodować to utratę stateczności i wywrócenie wózka. 

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć wykonanych podczas konserwacji wózka widłowego dla jednego z naszych klientów biznesowych. Na zdjęciach widzimy etap montowania masztu w wózku.


niedziela, 8 października 2017

Bezpieczeństwo urządzeń technicznych i instalacji - temat przewodni "Inspektora"


Bezpieczeństwo urządzeń technicznych i instalacji - temat przewodni "Inspektora"


Na stronie UDT dostępny jest kolejny numer (3/2017)  biuletynu Urzędu Dozoru Technicznego "Inspektor". Jak zwykle zachęcamy do lektury online - wydanie elektroniczne bez problemu znajdziecie na stronie UDT https://www.udt.gov.pl/.
Tematem przewodnim  tego numeru "Inspektora - Technika i bezpieczeństwo" jest bezpieczeństwo urządzeń technicznych i instalacji.

Co w numerze?

Lekturę rozpoczynamy od  rozmowy z Jackiem Niemczykiem, Dyrektorem Departamentu Certyfikacji i Oceny Zgodności UDT. Dowiemy się z niej między innymi tego, z jakimi wyzwaniami musi zmierzyć się UDT-CERT oraz w jakie przedsięwzięcia gospodarcze jest zaangażowany. Z jesiennego wydania Inspektora  dowiemy się również więcej o jednej z nowych usług uruchomionej przez UDT - inspekcji EX - czyli odbiorze początkowym urządzeń i instalacji, jak również o audytach energetycznych. Nowy numer Inspektora przynosi również odpowiedzi na pytania dotyczące doskonalenia wiedzy technicznej.
- Czy fachowcom potrzebne są szkolenia?
- Czy warto poświęcić czas i pieniądze na zdobywanie dodatkowych wiadomości?
- Dlaczego UDT zajmuje się szkoleniami?
Odpowiedzi na te pytania przynosi artykuł poświęcony działalności Akademii UDT.
Jednym z ważniejszych poruszanych w tym numerze tematów jest  omówienie głównych proponowanych zmian w ustawie o dozorze technicznym, wpisujących się w realizację "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" przyjętej przez Radę Ministrów.
Ponadto w numerze:
- o nienaruszalności bezpieczeństwa SIL;
- o najczęściej stosowanej metodzie oceny ryzyka - HAZO,
o nowych wymaganiach dotyczących kotłów na paliwa stałe
- o badaniach metodą emisji akustycznej w UDT.
W gazecie znajdziecie również informacje o bieżących wydarzeniach, konferencjach i sympozjach.  
A wszystkich zainteresowanych tematyką urządzeń transportu bliskiego oraz dozoru technicznego zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową składającą się między innymi ze szkoleń dla operatorów i konserwatorów UTB - wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, suwnic, żurawi, HDS-ów, dźwigów, podestów i innych urządzeń. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej pod linkiem. W razie pytań zachęcamy do skontaktowania się z naszymi specjalistami - instruktorami  http://awans-bhp.pl/kontakt/ - zawsze z chęcią udzielą odpowiedzi i doradzą w wyborze najkorzystniejszej opcji szkoleniowej. Zapraszamy.