czwartek, 27 kwietnia 2017

Kursy i szkolenia - dobra inwestycja czy strata czasu i pieniędzy?


Kursy i szkolenia - dobra inwestycja  czy strata czasu i pieniędzy?


Na rynku szkoleniowym pojawia się coraz więcej nowych kursów i szkoleń (zarówno tych miękkich, jak i twardych). Większość osób, które poszukują lub chcą zmienić dotychczasową pracę, rozważa możliwość przekwalifikowania się w oparciu o te popularne formy kształcenia. Jakie więc kursy i szkolenia warto wybrać w gąszczu oferowanych nam przez firmy i placówki szkoleniowe? Pisaliśmy już o tym nieco we wcześniejszych wpisach (Jakie kursy i szkoleniarobić? Jakie uprawnienia dają nam szanse na większe zarobki?)Szkolenia jako inwestycja


Zdecydowanie trafnym posunięciem będzie wybór szkolenia kończącego się egzaminem, którego zdanie oznacza uzyskanie konkretnych uprawnień. Takie są chociażby szkolenia UDT: kursy na wózki widłowe, kursy na żurawie, ładowarki czy suwnice. Dzięki takim kursom zdobywamy nowy zawód i wkraczamy na ścieżkę prowadzącą do bycia specjalistą w danej dziedzinie. Zdecydowanie polecamy więc wybór kursów i szkoleń zawodowych, a w szczególności szkoleń twardych, podczas których zdobywamy konkretne umiejętności.

Jeśli chcemy zdobyć nowe, pożądane przez naszego aktualnego bądź przyszłego pracodawcę, kompetencje, warto również przeanalizować przepisy i wymogi prawne dotyczące zasad działania w danej branży. Często to prawodawca narzuca pracodawcom to, jakich uprawnień muszą wymagać od swoich pracowników - mówiąc kolokwialnie jakimi tzw. "papierkami" ci ostatni powinni się wylegitymować przystępując do konkretnego zajęcia. Często do wykonania z pozoru błahych czynności musimy posiadać stosowne uprawnienia czy potwierdzenie odbycia odpowiedniego szkolenia. Tak jak chociażby w przypadku obsługi podnośników samochodowych w warsztatach mechanicznych - do ich obsługi pracodawca (właściciel warsztatu) może dopuścić jedynie wykwalifikowanego pracownika, który odbył odpowiednie szkolenie. Jeśli więc ukończymy seminarium obsługi dźwignika przemysłowego, dla pracodawcy będziemy bardziej wartościowi niż pracownik, który owego szkolenia nie ma. Podobną sytuację mamy w przypadku konserwatora wózków widłowych - jeśli posiadamy uprawnienia konserwatora wózków widłowych, warto również ukończyć kurs elektryczny, po którym zdobędziemy uprawnienia elektryczne do 1 kV, gdyż tylko wówczas możemy zgodnie z prawem ładować i wymieniać baterie w wózkach elektrycznych. Wybierając placówkę szkoleniową warto więc postawić na taką, która służy swoim kursantom doradztwem i podpowiada, które kursy warto ze sobą łączyć.
Na zakończenie chciałbym wrócić jeszcze do użytego w tekście zwrotu - "z pozoru błahe czynności". Często, zwłaszcza w odniesieniu do takich czynności, które wykonujemy również na użytek własny - domowy, jak chociażby obsługa piły spalinowej, stawiany przez polskie prawo wymóg ukończenia odpowiedniego kursu (w przytoczonym przykładzie kursu obsługi piły spalinowej) wydaje się nam niepotrzebny czy bezzasadny. Statystyki dotyczące nieszczęśliwych wypadków, udostępniane chociażby przez PIP, pokazują jednak zupełnie coś innego. Jak ważne są szkolenia z zakresu chociażby obsługi piły, uświadamiają dane dotyczące wypadków przy pracy w zakładach produkujących wyroby tartaczne i z drewna - w latach 2010 - 2014 liczba poszkodowanych wynosiła 508 osób. Zdobycie odpowiedniej wiedzy zarówno z zakresu obsługi danego urządzenia, jak również zasad bhp to podstawa polityki nastawionej na zwiększanie bezpieczeństwa i eliminację nieszczęśliwych wypadków przy pracy.  

środa, 26 kwietnia 2017

Podnośnik samochodowy a UDT

Podnośnik samochodowy a UDT

Szkolenia z obsługi dźwigników przemysłowych (podnośników samochodowych)Podnośniki pojazdów są urządzeniami służącymi do podnoszenia, opuszczania czy przemieszczania pojazdów lub ich zespołów. Mają za zadanie ułatwić dostęp do pojazdów w celu zbadania i wykonania określonych prac. Należy pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu ( Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z 29 lipca 2002 r.) wszystkie podnośniki pojazdów - jako dźwigniki - z wyjątkiem podnośników przenośnych z napędem ręcznym, podlegają dozorowi technicznemu.
 
Szkolenia z obsługi dźwigników przemysłowych (podnośników samochodowych)
 


Co więcej, upoważnienie do obsługi określonych rodzajów podnośników samochodowych może uzyskać jedynie osoba, która została przeszkolona w zakresie:
 •  budowy i działania podnośników,
 • zagrożeń eksploatacyjnych,
 • funkcjonowania urządzeń zabezpieczających,
 • zasad sterowania podnośnikiem,
 • sposobu postepowania w przypadku awarii
 • oraz, co istotne, przeszła odpowiedni instruktaż praktyczny.
Jeśli więc zatrudniasz pracowników lub sam pracujesz w warsztacie mechanicznym, samochodowym czy przy konserwacji urządzeń i maszyn, powinieneś zadbać o odpowiednie przeszkolenie.  Więcej informacji na temat tego, jak wygląda szkolenie dla operatorów podnośników pojazdów/ kurs na podnośniki samochodowe/ seminarium z obsługi dźwigników przemysłowych znajdziecie na naszej stronie w zakładce seminarium dźwignik przemysłowy.   Zapraszamy!

niedziela, 23 kwietnia 2017

"Inspektor" - kolejny numer pisma branżowego o tematyce urządzeń transportu bliskiego

"Inspektor" - kolejny numer pisma branżowego o tematyce urządzeń transportu bliskiego


 
Dostępny już jest kolejny numer magazynu UDT "Inspektor". Wśród poruszanych tematów Waszej uwadze polecamy w szczególności kwestie związane z:
 •  bezpieczną eksploatacją butli LPG (wielu z nas z korzysta z butli z gazem płynnym na co dzień - szacuje się, że aż 5,5 ml gospodarstw domowych w Polsce; kwestie bezpieczeństwa w tym zakresie są więc niezmiernie ważne);
 • urządzeniami będącymi pod dozorem technicznym wykorzystywanymi w leśnictwie;
 •  bezpieczną pracą w stolarniach i tartakach  - kampania "Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna", o której pisaliśmy we wcześniejszym poście: Szkolenia na piły spalinoweurządzenia transportu bliskiego  a praca w tartaku i stolarni.
 

czwartek, 20 kwietnia 2017

Eksploatacja wózków jezdniowych podnośnikowych

Eksploatacja wózków jezdniowych podnośnikowych


Wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z eksploatacją wózków jezdniowych podnośnikowych zapraszamy nie tylko na nasze kursy dla operatorów wózków widłowych (więcej na temat szkolenia na wózki widłowe na naszej stronie zakładka Kurs na wózek widłowy), ale również zachęcamy do skorzystania z możliwości uczestnictwa w konferencji UDT "Bezpieczna eksploatacja Urządzeń Transportu Bliskiego - wybrane zagadnienia", która odbędzie się w dniach 11-12 maja 2017 r. w Szklarskiej Porębie. Program spotkania oraz formularz głoszenia znajdziecie pod linkiem. Waszej uwadze polecamy w szczególności zagadnienia omawiane w ramach sesji B: dźwignice. Wśród poruszanych kwestii znajdziecie m.in takie tematy jak :
 •  Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych podnośnikowych- wybrane zagadnienia;
 •  Nieszczęśliwe wypadki i niebezpieczne uszkodzenia wózków jezdniowych podnośnikowych;
 •  Bezpieczeństwo czynne i bierne podczas eksploatacji wózków jezdniowych;
 •  Eksploatacja wózków jezdniowych podnośnikowych – doświadczenia serwisowe;
 •  Zabudowa urządzeń na podwoziu samochodowym ze szczególnym uwzględnieniem żurawi przenośnych, dźwigników bramowych i hakowych doświadczenia;
 •  Szacowanie stopnia zużycia długo eksploatowanych Urządzeń Transportu Bliskiego;
 •  Zastosowania podestów stacjonarnych i wiszących na placach budów.

wtorek, 18 kwietnia 2017

Przegląd gaśnic

Przegląd gaśnic


Awans B.H.P. poszerza swoją ofertę o nową usługę - obok przeglądów konserwatorskich oraz przeglądów zawiesi naszym klientom oferujemy usługę przeglądów i konserwacji gaśnic, jak również  przeglądów i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego. Szczegóły oferty znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce przeglądy - przeglądy i konserwacja gaśnic.
 
 
 
Należy pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) :
"Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne (...) powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów".
 
To, jak często należy wykonywać przegląd gaśnicy, zależy od zaleceń producenta zawartych w instrukcji. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż rok, a często bywa skracany przez producenta do 6 miesięcy. Co więcej, każde uruchomienie gaśnicy czy jej uszkodzenie mechaniczne wiąże się z koniecznością przeprowadzenia kontrolnego przeglądu technicznego.  Korzystając z naszej oferty macie pewność, że wszystkie czynności związane z przeglądem i naprawą gaśnic wykonane zostaną przez autoryzowanych konserwatorów gaśnic, posiadających stosowną wiedzę i umiejętności. Zapraszamy!
 
 

czwartek, 6 kwietnia 2017

Szkolenia na piły spalinowe i urządzenia transportu bliskiego a praca w tartaku i stolarni


Szkolenia na piły spalinowe i urządzenia transportu bliskiego  a praca w tartaku i stolarni


Pracę w stolarniach i tartakach mogą znaleźć zarówno profesjonalni operatorzy piły spalinowej, jak również operatorzy urządzeń transportu bliskiego, w tym operatorzy wózków jezdniowych, operatorzy dźwignic - suwnic, żurawi czy operatorzy ładowarek. Polskie prawo wymaga, aby osoby podejmujące się pracy na wyżej wspomnianych stanowiskach posiadały stosowne umiejętności i wiedzę potwierdzoną odpowiednimi uprawnieniami. Są to środki niezbędne do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Aby zdobyć wymagane uprawnienia, kandydaci na operatorów urządzeń transportu bliskiego czy przyszli pilarze,  mogą przystąpić do kursów przygotowujących do egzaminów. Na temat tego, jak owe kursy wyglądają, przeczytacie na stronach:
- kurs obsługa pilarek
- kurs na wózek widłowy
- kurs na ładowarki
- kurs na suwnice I S i II S
- kurs na żurawie

Podczas zajęć kursanci uczą się przyszłego zawodu oraz zasad bezpiecznej pracy operatora stosowanego sprzętu. Wiedza ta pozwoli zapobiegać wypadkom, które mogłyby się wydarzyć  podczas wykonywania codziennych obowiązków.
 
 
 
Jak ważne jest przestrzeganie zasad bhp,  uświadamiają dane dotyczące liczby wypadków przy pracy w zakładach produkujących wyroby tartaczne i z drewna - w latach 2010 - 2014 liczba poszkodowanych wynosiła 508 osób. Są to dane udostępnione przez PIP w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Te niepokojące dane były jedną z przyczyn zorganizowania przez PIP kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”. W skrócie jest to program prewencyjno-kontrolny mający na celu zmniejszenie zagrożeń w tartakach i zakładach stolarskich. Więcej na temat kampanii znajdziecie na stronie.
 
Tymczasem Waszej uwadze polecamy film "Bezpieczeństwo pracy w tartakach".

Warto zwrócić szczególną uwagę na takie kwestie poruszane w filmie jak:

Środki ochrony indywidualnej operatora pilarki łańcuchowej

 • środki ochrony głowy - hełmy ochronne
 • środki ochrony twarzy i oczu - przyłbice
 • środki ochrony słuchu - nauszniki przeciwhałasowe
 • środki ochrony kończyn górnych - rękawice ochronne
 • środki ochrony kończyn dolnych - buty antyprzecięciowe z antypoślizgowymi podeszwami i ochroną palców
 • odzież ochronna - spodnie anty przecięciowe, kamizelki ostrzegawcze, w razie potrzeby kurtki przeciwdeszczowe i ocieplane

Transport wewnątrzzakładowy

drogi transportowe, dopuszczalne prędkości środków transportowy
Transport wewnątrzzakładowy w zakładach tartacznych może być realizowany przy użyciu:
 • wózków jezdniowych na kołach ogumionych bez napędu,
 • wózków szynowych bez napędu
 • wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • przenośników cięgnowych (taśmowych, łańcuchowych, linowych)  lub rolkowych
 • dźwignic (wciągarek bębnowych, suwnic, żurawi)
 •  ładowarek ze stosownym osprzętem. 
Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudniane tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego rodzaju urządzenia.  

Środki organizacyjne wpływające na poziom bezpieczeństwa

 • szkolenia stanowiskowe
 • wydawanie i egzekwowanie instrukcji bezpieczeństwa wykonywania pracy
 • planowanie i wykonywanie przeglądów, konserwacji i remontów
 • nadzór osób kierujących pracownikami nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp
 • szkolenia okresowe i doskonalące wiedzę pracowników o zagrożeniach


środa, 5 kwietnia 2017

Obowiązki operatora podestów ruchomych cz. IV

Obowiązki operatora podestów ruchomych

cz. IV

Dziś ostatnia część wpisów poświęconych obowiązkom operatora podestów ruchomych. Jeśli zainteresowała Was omawiana tematyka, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń na podesty ruchome kategorie I P i II P - szczegóły na stronie Awans B.H.P. w zakładce szkolenia i kursy UDT.Podstawowe czynności operatora podestu ruchomego wiszącego po zakończeniu pracy

Materiał opracowany w oparciu o książkę "Podesty ruchome wiszące, budowa i eksploatacja", Włodzimierz Skrzymowski, wydawnictwo KaBe, Krosno 2004

Operator podestu ruchomego po zakończeniu pracy powinien  wykonać kilka podstawowych czynności. Po sprowadzeniu platformy roboczej do położenia postojowego musi ją przede wszystkim tak zabezpieczyć, aby żadna postronna osoba nie mogła podestu uruchomić. Po wyłączeniu podestu z zasilania, operator powinien sprawdzić stan platformy roboczej i w razie potrzeby oczyścić ją z materiałów budowlanych, śmieci i innych niepotrzebnych rzeczy. Powinien również oczyścić urządzenia awaryjne i zespoły wciągarek. Po przekazaniu kluczy upoważnionej do tego osobie, operator musi dokonać wpisu w dzienniku obsługi podestu z podaniem ewentualnych usterek, o których powinien również powiadomić konserwatora sprzętu.


poniedziałek, 3 kwietnia 2017

Obowiązki operatora podestów ruchomych cz. III

Obowiązki operatora podestów ruchomych

cz. III

Na temat obowiązków operatora podestów ruchomych wiszących pisaliśmy we wcześniejszych dwóch wpisach - część I, część II. Dziś uporządkujemy wiedzę na temat podstawowych obowiązków operatora podestów w czasie pracy podestu. Pamiętajcie, że wszystkie wiadomości oraz umiejętności związane z pracą podestów ruchomych  omawiane są szczegółowo i ćwiczone podczas kursów na podesty ruchome kategorie I P i II P. Zapraszamy.

Czynności operatora w czasie pracy podestu

 Materiał opracowany w oparciu o książkę "Podesty ruchome wiszące, budowa i eksploatacja", Włodzimierz Skrzymowski, wydawnictwo KaBe, Krosno 2004

Należy pamiętać, że wszystkie czynności wykonywane przez operatora podczas pracy podestu powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją obsługi danego podestu.
Podstawowe zasady pracy operatora podestów ruchomych wiszących 
Obowiązki operatora w czasie pracy podestu zaczniemy  od omówienia prawidłowego załadunku materiału i sprzętów na platformę roboczą. Przede wszystkim platforma ta musi znajdować się w pozycji postojowej. Operator nie może wpuścić na platformę więcej osób niż przewiduje instrukcja producenta. Ponadto operator odpowiedzialny jest również za to, aby materiały i osprzęt zostały równomiernie rozłożone na platformie.
Przed uruchomieniem podestu operator powinien zadbać o to, aby wszystkie osoby, które znajdują się na platformie, odsunęły się od ścian obsługiwanego budynku. Poza obrys platformy nie mogą również wystawać żadne przedmioty. Obsługujący podest powinien poinformować pracowników, że w trakcie transportu na platformie roboczej zabronione są wszelkie gwałtowne ruchy czy przechylanie się przez balustrady.

Obsługa podestu powinna opierać się na płynnych ruchach. Zabronione są nagłe zmiany kierunku ruchu czy skokowe opuszczanie platformy. W trakcie ruchu platformy operator powinien stale obserwować prace mechanizmy napędowego. Szczególną ostrożność musi zachować przy sterowaniu platformą w strefach końcowych.

Warto również pamiętać, że w przypadku dużego wiatru (wartość dopuszczalnej prędkości wiatru podaje producent)  operator ma obowiązek przerwania pracy na platformie roboczej. W takiej sytuacji musi sprowadzić platformę w pozycję postojową.