wtorek, 31 marca 2015

Ustawy o wózkach i dokumenty uprawniające do kierowania wózkiem jezdniowym

Ustawy odnoszące się do wózków jezdniowych z napędem silnikowym i eksploatacji tych urządzeń oraz interesują was zagadnienia związane z wózkami widowymi, ich konserwacją
 i bhp, to tutaj znajdziecie spis tych ustaw:


- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,budowlanych i dorgowych.
Dz.U. Nr 118 z 2001 r.,poz. 1263.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  10 maja 2002 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym - Dz.U. Nr 70, poz. 650  z późniejszymi zmianami - czyli o bhp wózka jezdniowego

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających pod UDT - Dz.U. Nr 120 z dnia 29 lipca 2002, poz. 1021 z późniejszymi zmianami uchylone przez  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1468 2013.01.01

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych Dz.U. Nr. 79 poz. 849

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających pod UDT - Dz.U. Nr 28, poz. 240

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (UTB)


Do każdej ustawy podaliśmy link by dociekliwi entuzjaści wózków widłowych mogli sami prześledzić ich treść. 
A jakie uprawnienia potrzebne są do kierowania wózkiem? W tym momencie uprawnieniami, które są uniwersalne ( nie dotyczą jednego zakładu jak to jets w przypadku zaświadczeń imiennych) sa wydawane legitymacje przez UDT. Najszerszą kategorią jest kategoria I WJO i to na nią polecamy zrobić kurs na wózki. Tyczy się ona uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi podnośnikowymi włączając wózki z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem i wózki z wysięgnikiem.

Czyli jednostka szkoleniowa powinna wystawić jakiekolwiek zaświadczenie z informacją o przebytym kursie, ilosci godzin teorii i praktyki oraz ( niekoniecznie na druku MEN - takie wystawia tylko jednostka akredytowana co daje jakieś plus 5 do prestiżu ;) - a takich jednostek jest niewiele za to wiele jednostek wystawia zaświadczenia MEN bez akredytacji - lista jednostek TU DOSTĘPNA lub w SIO, może to być też druk MPiPS , który może wydać jednostka wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, może to też być wewnętrzny druk firmy) i oczywiście organizuje egzamin państwowy UDT, którego to zdanie gwarantuje dostanie legitymacji UDT uprawniającej do bycia operatorem wózka widłowego - jezdniowego. Koszt kursu z egzaminem to mniej więcej 600 zł. Do tego dochodzą zaświadczenia do eksploatacji i wymiany butli gazowej LPG i ewentualnie wymiany baterii w wózkach elektrycznych ( na to też należy mieć uprawnienia!). 

sobota, 28 marca 2015

Oferty pracy - wózkowy - kierowca operator wózka jezdniowego spalinowegoKOLEJNE oferty pracy dla Operatora wózka jezdniowego silnikowego - zapraszamy do zapoznania się :) Spełniasz warunki? Jeśli nie pomożemy ci je spełnić ! :) 
Prowadzimy kurs na wózek jezdniowy spalinowy 1 WJO , 2 WJO, 3 WJO z egzaminem UDT. 
Pozaprogramowe godziny jazdy gratis. 
Zapraszamy. 
Oferty pracy dostępne tu : Opis i charakterystyka poszczególnych kursów : na wózki, podesty, hds i suwnice.

Witamy na blogu naszej łódzkiej firmy szkoleniowej. Zapraszamy wszystkich wózkowych, pracowników, pracodawców, magazynierów, studentów, uczniów - każdy może zrobić kurs na wózek lub inny rodzaj urządzenia Transportu Bliskiego. 
Takie uprawnienia otwierają drzwi wielu magazynów i poważnych firm - i to nie tylko stanowiska magazynierów są dla ciebie, tutaj stwarzamy możliwości byś mógł objąć posadę lepiej płatną: posadę operatora wózka widłowego. Zarobki wzrastają, prestiż także. Praca na wózku to zajęcie pełne wyzwań i aby dobrze je wykonywac trzeba posiąść niezbędną wiedzę i praktykę. 
My to gwarantujemy, bo u nas możesz jeździć tyle ile potrzebujesz poza ramowymi godzinami zgodnymi z zatwierdzonym programem UDT. 
Dostaniesz też dodatkowe uprawnienia na eksploatacje i wymianę butli z gazem LPG, przekażemy ci podstawy konserwacji i bhp użytkowania wózka jezdniowego. Jeśli będziesz chciał przeszkolimy cię też na hakowego sygnalistę czy wyspecjalizowanego w wiedzę o paletach magazyniera. 
Napiszemy CV i pomożemy szukać pracy. Wyznaczymy ci droę rozwoju zawodowego dobierając kolejne kursy do twoich zainteresowań i umiejętności. Kurs na wózki robimy w trzech wariantach: I WJO, II WJO, IIIWJO. Uprawnienia ważne są w całej Uni Europejskiej. Jeśli będziesz chciał pracować za granicą na wózku widłowym - proszę bardzo! 
W kolejnych postach będziemy omawiać kolejne szkolenia oferowane przez naszą firmę. 
Dla klientów indywidualnych przygotowujemy przestronny profesjonalny plac i kilka rodzajów urządzeń transportu bliskiego. 
Firmom oferujemy szkolenia na terenie ich przedsiębiorstwa - pełna organizacja z egzaminem UDT włącznie, pomoce dydaktyczne i porady co do przepisów i ustaw UDT. 
Kolejno omówimy kursy na wózki widłowe, podesty, suwnice, HDS, szkolenia BHP. 
Znajdą się tu także wpisy o pomiarach hałasu i światła a także informacja o badaniach rezystancyjnych urządzeń - co to takiego, gdzie je wykonać i po co? Czy są obowiązkowe?
Zapraszamy do śledzenia blogu.