niedziela, 9 sierpnia 2020

Szkolenie konserwatorów wózków widłowych - wszystko co musisz wiedzieć

 Szkolenie konserwatorów wózków widłowych - wszystko co musisz wiedzieć

Ostatnie nasze posty to krótka charakterystyka szkoleń UDT i SEP oferowanych przez Awans B.H.P. Dziś skupimy się na szkoleniu na konserwatorów wózków widłowych i ładowarek teleskopowych. A w ramach przypomnienia podrzucamy link do postu poświęconego  szkoleniom na operatorów wózków widłowych: https://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2020/06/szkolenia-na-wozki-widowe-uprawnienia.htmlUprawnienia konserwatora wózków widłowych - terminy ważności

Należy pamiętać, że nowelizacja ustawy o dozorze technicznym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2518) wprowadziła kilka istotnych zmian dla użytkowników urządzeń transportu bliskiego. Jedną z nich jest wprowadzenie terminowego charakteru zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez UDT do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego, które do tej pory były wydawane na czas nieokreślony. Okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych konserwatorów  poszczególnych urządzeń technicznych zawiera załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Zgodnie z nim okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych dla konserwatorów  wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wynosi 5 lat.  W celu przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego osoba zainteresowana będzie musiała złożyć (pisemnie bądź elektronicznie) odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem, że przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia wykonywała czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu.

 

Szkolenie na konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia - przebieg kursu

Nasze szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych prowadzi doświadczona kadra szkoleniowa składająca się z praktykujących konserwatorów, operatorów UDT oraz specjalistów bhp. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.  Szkolenie w pełni realizuje program szkoleniowy ustalony i zatwierdzony przez UDT.

Zajęcia odbywają się na naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub w przypadku większych grup szkoleniowych na terenie firmy klienta. Szkolenie zakończone jest egzaminem. Organizacją egzaminu zajmują się nasi pracownicy, którzy pośredniczą m.in. w składaniu wniosków egzaminacyjnych, w uiszczaniu opłaty egzaminacyjnej czy w odbiorze legitymacji UDT.

Więcej szczegółów dotyczących szkolenia pod linkiem:

https://awans-bhp.pl/szkolenia-konserwatorow/konserwator-wozkow-ladowarek-szkolenie/

Zapraszamy!

niedziela, 2 sierpnia 2020

Szkolenie gazowe G3- wszystko co musisz wiedzieć


Szkolenie gazowe G3- wszystko co musisz wiedzieć

W ostatnich postach przedstawiliśmy krótką charakterystykę szkoleń elektrycznych i energetycznych. Dziś zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi kolejnej grupy szkoleń SEP - szkoleń gazowych.


Co to są uprawnienia SEP?

Przypomnijmy, że do uprawnień wydawanych przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich - organizację pozarządową zrzeszająca w swoich szeregach elektryków - inżynierów, techników oraz osoby stawiające pierwsze kroki na drodze zawodowej) należą:
- uprawnienia G1- uprawnienia elektryczne Grupy G1 D i E (Dozór i Eksploatacja) 
- uprawnienia G2 - uprawnienia energetyczne
- uprawnienia G3 - uprawnienia gazowe
Wszystkie rodzaje uprawnień SEP można zdobyć odbywając jeden z trzech prowadzonych przez nas kursów i zdając egzamin przed komisją SEP. 

Uprawnienia gazowe G3 – kurs na uprawnienia SEP Grupa III 


Uprawnienia gazowe G3 to uprawnienia do eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe, takich jak:

• urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu; 

•urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie; 

• urządzenia do magazynowania paliw gazowych; 

• sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe); 

• sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu); 

• urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;  

• urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa; 

• przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;  

• turbiny gazowe; 

•aparatura kontrolno‐pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w powyższych punktach.

Na nasze szkolenie zapraszamy zatem wszystkich tych, którzy chcą zdobyć uprawnienia niezbędne do pracy przy dozorze i eksploatacji wyżej wymienionych urządzeń, instalacji i sieci gazowych, jak również tych, którzy chcą odświeżyć zdobytą wcześniej wiedzę z tego zakresu.
Nasze szkolenia gazowe zakończone są egzaminem przed komisją SEP. Kursy odbywają się na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak również na terenie firmy klienta.
W celu uzyskania informacji o cenie szkolenia gazowego, zachęcamy do kontaktu telefonicznego 737 -446 -866. Przypominamy, że cena szkolenia uzależniona jest m.in. od ilości osób zgłaszających się na kurs (rabat przy większych grupach), obowiązującej promocji oraz wybranego wariantu kursu. Więcej informacji na stronie:


Zapraszamy!

niedziela, 26 lipca 2020

Szkolenia energetyczne- wszystko co musisz wiedzieć


Szkolenia energetyczne- wszystko co musisz wiedzieć


W ostatnim poście przedstawiliśmy krótką charakterystykę szkoleń elektrycznych. Dziś zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi kolejnej grupy szkoleń SEP - szkoleń energetycznych.


Co to są uprawnienia SEP?

Przypomnijmy, że do uprawnień wydawanych przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich - organizację pozarządową zrzeszająca w swoich szeregach elektryków - inżynierów, techników oraz osoby stawiające pierwsze kroki na drodze zawodowej) należą:
- uprawnienia G1- uprawnienia elektryczne Grupy G1 D i E (Dozór i Eksploatacja) 
- uprawnienia G2 - uprawnienia energetyczne
- uprawnienia G3 - uprawnienia gazowe
Wszystkie rodzaje uprawnień SEP można zdobyć odbywając jeden z trzech prowadzonych przez nas kursów i zdając egzamin przed komisją SEP. 

Uprawnienia energetyczne G2      eksploatacja i dozór

Uprawnienia energetyczne G2 wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich ( SEP) to uprawnienia zezwalające na eksploatację urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, wykonywanie prac obejmujących konserwację, montaż i prace naprawcze, obsługę urządzeń energetycznych oraz prace kontrolne i pomiarowe przy tych urządzeniach np. przy kotłach.  Uprawnienia te obejmują takie urządzenia energetyczne jak:
- piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
- przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
- kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
- sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
- turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
- urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
- pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
- sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
- urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
- aparaturę kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji energetycznych.

Przebieg szkolenia energetycznego


Szkolenie energetyczne i egzamin na uprawnienia cieplne (energetyczne) przed komisją SEP odbywa się na naszej hali szkoleniowej w Łodzi na ulicy Brukowej 23 lub na terenie firmy wskazanej przez klienta. Zarówno szkolenia, jak i egzaminy odbywają się regularnie.  W celu uzyskania informacji o cenie szkolenia energetycznego, zachęcamy do kontaktu telefonicznego 737 -446 -866. Przypominamy, że cena szkolenia uzależniona jest m.in. od ilości osób zgłaszających się na kurs (rabat przy większych grupach), obowiązującej promocji oraz wybranego wariantu kursu. Więcej informacji na stronie:


Zapraszamy!

niedziela, 19 lipca 2020

Szkolenia elektryczne- wszystko co musisz wiedzieć


Szkolenia elektryczne- wszystko co musisz wiedzieć


Przed zapisaniem się na kurs elektryczny w celu zdobycia uprawnień elektrycznych potocznie nazywanych uprawnieniami SEP, zapraszamy do zapoznania się z krótkim tekstem zawierającym podstawowe informacje na temat szkoleń elektrycznych.


Co dają uprawnienia SEP?

SEP czyli Stowarzyszenie Elektryków Polskich to organizacja pozarządowa zrzeszająca w swoich szeregach elektryków - inżynierów, techników oraz osoby stawiające pierwsze kroki na drodze zawodowej. SEP pełni  między innymi funkcję edukacyjną. To właśnie ta organizacja wydaje uprawnienia potocznie nazywane uprawnieniami SEP. Uprawnienia SEP to podstawowe uprawnienia, które powinien posiadać każdy elektryk.  Do uprawnień  wydawanych przez SEP należą:
- uprawnienia G1- uprawnienia elektryczne Grupy G1 D i E (Dozór i Eksploatacja) 
- uprawnienia G2 - uprawnienia energetyczne
- uprawnienia G3 - uprawnienia gazowe
Wszystkie rodzaje uprawnień SEP można zdobyć odbywając jeden z trzech prowadzonych przez nas kursów i zdając egzamin przed komisją SEP. Dziś skupimy się na uprawnieniach elektrycznych.

Uprawnienia SEP Grupy G1 D i E

Uprawnienia SEP Grupy G1 D i E to podstawowe uprawnienia SEP potrzebne nawet do drobnych czynności elektrycznych wykonywanych w godzinach pracy, takich jak chociażby wymiana żarówki. Grupa G1  wymagana jest  dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych lub osób, które konserwują, montują, obsługują bądź naprawiają urządzenia elektryczne. Uprawnienia te są też wymagane przy pracach kontrolno- pomiarowych np. przy wykonywaniu okresowych pomiarów elektrycznych budynków i urządzeń.
Grupa elektryczna 1 obejmuje następujące urządzenia i instalacje elektryczne:
·         urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
·         urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
·         urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
·         zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV,
·         urządzenia elektrotermiczne,
·         urządzenia do elektrolizy,
·         sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
·         elektryczną sieć trakcyjną,
·         elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
·         aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Do kogo adresowany jest kurs elektryczny Grupa G1 na uprawnienia do 1kV?

Świadectwo kwalifikacji, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1kV grupy G1 Dozór i Eksploatacja, niezbędne jest dla każdego, kto w swojej pracy wykonuje czynności eksploatacyjne instalacji elektrycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu instalacji elektrycznych w budynkach zarówno mieszkalnych, jak i przemysłowych, w urządzeniach, maszynach, w pracy przy sieciach oświetlenia ulicznego czy z zespołami akumulatorowymi. Osoba, która ładuje i wymienia baterie w wózkach elektrycznych, także powinna mieć uprawnienia do 1kV.
Pamiętajmy, że szkolenia elektryczne grupy G1 może zrobić każdy, kto skończył 18 lat. Zgodnie z rozporządzeniem MGPiPS (Dz. U. 2003 r. Nr 89 poz. 828 § 3 i 5) obowiązek ukończenia tego typu szkolenia mają osoby, które chcą rozpocząć samodzielną pracę przy urządzeniach w zakresie eksploatacji i/lub dozoru instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Przebieg szkolenia elektrycznego

Szkolenia elektryczne organizujemy na hali szkoleniowej w Łodzi na Brukowej 23 lub na terenie firmy klienta. Składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. W przypadku realizacji kursu na terenie hali szkoleniowej Awans B.H.P. zajęcia praktyczne odbywają się na naszych urządzeniach magazynowych: wózkach widłowych, suwnicach, podestach. Dodatkowo zachęcamy do ukończenia praktycznego kursu pomiarów elektrycznych, który stanowi doskonałe uzupełnienie kursu podstawowego.
Szkolenie zakończone jest egzaminem przed komisją SEP, dzięki któremu można zdobyć uprawnienia SEP Grupy G1 D i E lub E.


Kiedy odbywają się szkolenia elektryczne?Jaki jest czas oczekiwania na szkolenie?


Szkolenia elektryczne zakończone egzaminem SEP odbywają się systematycznie co dwa tygodnie w środy. 

Więcej szczegółów na temat szkolenia znajduje się na naszej stronie internetowej: https://awans-bhp.pl/kursy-elektryczne/
Zapraszamy!

niedziela, 12 lipca 2020

Szkolenia na żurawie - wszystko co musisz wiedzieć


Szkolenia na żurawie - wszystko co musisz wiedzieć

Po wózkach widłowych, podestach i suwnicach czas na żurawie. W dzisiejszym wpisie przypominamy o naszych szkoleniach na operatorów żurawi  i jeszcze raz przedstawiamy w jednym miejscu najważniejsze wiadomości dotyczące uprawnień do obsługi tych urządzeń transportu bliskiego.


Terminowy charakter uprawnień na żurawie - nowe podziały kategorii

Od 1 czerwca 2019 roku uprawnienia UDT (legitymacje UDT) są wydawane terminowo – mówi o tym Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Zniesiono także kategorie uprawnień, które dotychczas kandydaci na operatorów wpisywali na wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami żurawie dzielą się na:
-  żurawie stacjonarne (uprawnienia ważne 10 lat),
- żurawie przewoźne i przenośne w tym uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych (uprawnienia ważne 10 lat),
- żurawie samojezdne w tym uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych (uprawnienia ważne 5 lat),
- żurawie szynowe(uprawnienia ważne 5 lat),
- żurawie wieżowe i szybkomontujące w tym uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz szynowych (uprawnienia ważne 5 lat),
- żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych (uprawnienia ważne 5 lat),
-  żurawie pokładowe (uprawnienia ważne 5 lat),
- żurawie pływające w tym uprawnia do obsługi żurawi pływających oraz pokładowych (uprawnienia ważne 5 lat).
Warto podkreślić, że przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest bezpłatne. W tym celu osoba zainteresowana będzie musiała złożyć (pisemnie bądź elektronicznie) odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem, że przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia wykonywała czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu. Wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia musi zostać złożony nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu okresu ważności posiadanego zaświadczenia.

Szkolenia z obsługi żurawi - uprawnienia operatora żurawi


Wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć uprawnienia do obsługi żurawi ważne na terenie całej Polski, zapraszamy na jedno z naszych szkoleń:
-  szkolenie z obsługi HDS-u czyli Hydraulicznego Dźwigu Samochodowego
- szkolenie z obsługi żurawi samojezdnych
- szkolenie z obsługi żurawi wieżowych.
Podczas szkoleń kursant zdobywa wiedzę z zakresu wiadomości o Dozorze Technicznym, współpracy z hakowymi, budowie żurawi, udźwigu i grupie natężenia pracy, mechanice i elektryce żurawia, zawiesiach i sprzęcie pomocniczym, warunkach bezpiecznej pracy i pracy wykonywanej w specyficznych warunkach. Na zajęciach poruszane będą również zagadnienia z zakresu bhp i konserwacji żurawi.
Kursy składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zakończone są egzaminem państwowym przed komisją UDT. Szkolenia realizują program szkoleniowy, który został zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni Instruktorzy.
Po zakończonym egzaminie UDT kursant otrzymuje:
- uprawnienia ( legitymację) z wpisaną grupą żurawi, którą może obsługiwać wg informacji, które wypełnił we wniosku o sprawdzenie kwalifikacji
-  zaświadczenie o przebytym kursie z ramowym programem szkolenia.
Zaświadczenia wystawiamy zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Więcej szczegółów dotyczących szkoleń na żurawie  zakończonych egzaminem UDT znajdziecie na stronie:


Zapraszamy!

niedziela, 5 lipca 2020

Szkolenia na suwnice - wszystko co musisz wiedzieć


Szkolenia na suwnice - wszystko co musisz wiedzieć

W dzisiejszym wpisie chcemy przypomnieć Wam o naszych szkoleniach na operatorów suwnic  i jeszcze raz zebrać w jednym miejscu najważniejsze wiadomości dotyczące uprawnień do obsługi tych urządzeń transportu bliskiego.Niejednokrotnie przypominaliśmy, że  zgodnie z nowelizacją ustawy o dozorze technicznym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2518) od 1 czerwca 2019 roku zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego mają charakter terminowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami  termin ważności uprawnień do obsługi  poszczególnych rodzajów  suwnic wynosi:
- 10 lat na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
- 5 lat na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.
Warto pamiętać, że przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest bezpłatne. W tym celu osoba zainteresowana będzie musiała złożyć (pisemnie bądź elektronicznie) odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem, że przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia wykonywała czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu. Wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia musi zostać złożony nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu okresu ważności posiadanego zaświadczenia.

Szkolenia z obsługi suwnic - uprawnienia operatora suwnic


Wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć uprawnienia do obsługi suwnic ważne na terenie całej Polski, zapraszamy na jedno z naszych szkoleń:
-  szkolenie z obsługi suwnic sterowanych z kabiny oraz wciągników i wciągarek;
- szkolenie z obsługi suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego  (w tym bezprzewodowo) oraz wciągników i wciągarek.  
Kursy składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zakończone są egzaminem państwowym przed komisją UDT. Szkolenia realizują program szkoleniowy, który został zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni Instruktorzy.
Po zakończonym egzaminie UDT kursant otrzymuje:
- uprawnienia ( legitymację) z wpisaną grupą suwnic, którą może obsługiwać wg informacji, które wypełnił we wniosku o sprawdzenie kwalifikacji
-  zaświadczenie o przebytym kursie z ramowym programem szkolenia.
Zaświadczenia wystawiamy zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Więcej szczegółów dotyczących szkoleń na suwnice zakończonych egzaminem UDT znajdziecie na stronie:


Zapraszamy!


niedziela, 28 czerwca 2020

Szkolenia na podesty - wszystko co musisz wiedzieć


Szkolenia na podesty - wszystko co musisz wiedzieć

W dzisiejszym wpisie chcemy przypomnieć Wam o naszych szkoleniach na operatorów podestów  i jeszcze raz zebrać w jednym miejscu najważniejsze wiadomości dotyczące uprawnień do obsługi tych urządzeń transportu bliskiego.
Niejednokrotnie przypominaliśmy, że  zgodnie z nowelizacją ustawy o dozorze technicznym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2518) od 1 czerwca 2019 roku zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego mają charakter terminowy. Zgodnie z obowiązującym podziałem uprawnień na podesty okres ważności uprawnień wynosi:

·10 lat dla kategorii:

- podesty ruchome stacjonarne,

- podesty ruchome wiszące w tym uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych,

- podesty ruchome masztowe w tym uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych,

- podesty na pojazdach kolejowych; 

· 5 lat na podesty ruchome przejezdne.


Szkolenia z obsługi podestów - uprawnienia operatora podestów

Osoby, które chcą zdobyć uprawnienia operatora podestów, zapraszamy na jedno z naszych szkoleń. Pierwszy wariant szkolenia obejmuje uprawnienia na podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, podesty ruchome samojezdne montowane na pojeździe oraz podesty ruchome przewoźne. Drugi wariant szkolenia to uprawnienia na podesty masztowe, wiszące i stacjonarne.
Nasze szkolenia na operatorów UDT składają się z części teoretycznej, praktycznej oraz  egzaminu państwowego przed komisją UDT. Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy realizują program szkoleniowy zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.
Kursy adresujemy zarówno do osób indywidualnych, jak i do większych zorganizowanych grup. Zajęcia przeprowadzane są albo na hali szkoleniowej w Łodzi (woj. łódzkie), albo na terenie firmy klienta w całej Polsce.
Po zakończonym egzaminie UDT kursant otrzymuje:
- uprawnienia ( legitymację) z wpisaną grupą podestów, którą może obsługiwać wg informacji, które wypełnił we wniosku o sprawdzenie kwalifikacji
-  zaświadczenie o przebytym kursie z ramowym programem szkolenia.
Zaświadczenia wystawiamy zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Więcej szczegółów dotyczących szkoleń na podesty zakończonych egzaminem UDT znajdziecie na stronie:


Zapraszamy!