niedziela, 19 stycznia 2020

Obliczanie resursu urządzenia - szkolenie


Obliczanie resursu urządzenia - szkolenie


O obowiązku obliczenia resursu dla urządzenia transportu bliskiego oraz rejestracji przebiegu eksploatacji UTB, w tym jego poszczególnych mechanizmów pisaliśmy już wielokrotnie  (link http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/search/label/resurs).  Jest to obowiązek, który spoczywa na każdym właścicielu UTB. Nie każdy jednak  potrafi bądź też nie każdy ma kompetentnego pracownika, który potrafiłby obliczyć resurs dla poszczególnych urządzeń podlegających pod dozór techniczny. Awans B.H.P.  rusza więc z nową ofertą  szkoleniowo-usługową. Już teraz nasi klienci mogą się zgłosić lub zapisać swoich pracowników na profesjonalne szkolenie z określania resursu bądź też wynająć naszych specjalistów, którzy fachowo obliczą resurs dla zgłoszonych urządzeń transportu bliskiego.Obowiązek obliczenia resursu dla UTB - przepisy


Obowiązek wyliczenia resursu oraz rejestracji przebiegu eksploatacji dla urządzeń transportu bliskiego nakłada na właściciela urządzenia  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Resurs - definicja


Zgodnie z paragrafem  2. rozporządzenia resurs  to:

"parametry graniczne  stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania."

Jak możemy przeczytać na branżowym  blogu Wózek Instruktor:

"Określenie stopnia wykorzystania resursu odnosi się do wszystkich urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu. Aby prawidłowo określić stopień wykorzystania resursu urządzenia eksploatujący powinien na bieżąco prowadzić odpowiedni rejestr warunków eksploatacji UTB, w tym jego poszczególnych mechanizmów. Te ostatnie mogą bowiem osiągnąć swój resurs w różnych terminach." [link]

Ustawodawca przewidział sytuację, w której eksploatujący urządzenie transportu bliskiego nie będzie znał historii eksploatacji urządzenia (brak rejestracji przebiegu eksploatacji UTB z przyczyn niezależnych od eksploatującego), a w  związku z tym  jego resursu. Ma on wówczas obowiązek określić go na podstawie "aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej".

Przekroczenie resursu - postępowanie


Zgodnie z  dokumentem "Wytyczne UDT dotyczące  eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 2, czerwiec 2019":

w przypadku przekroczenia resursu przez UTB lub przez  któryś z jego mechanizmów eksploatujący powinien wykonać 3 podstawowe  kroki:

" a) przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie przeglądu specjalnego;

b) udokumentować wykonane czynności w ramach przeglądu specjalnego;

c) o ile wyniki przeglądu specjalnego na to wskazują, wykonać remont kapitalny urządzenia lub mechanizmu wg wskazań zawartych  w dokumentacji z przeglądu specjalnego."

Obliczanie resursu UTB - szkolenie / zlecenie usługi


Zapraszamy na profesjonalne szkolenie z obliczania resursu UTB - nasz specjalista wytłumaczy jak odtworzyć przebieg eksploatacji dla wózka widłowego, suwnicy, podestu czy też  podnośnika.  Zachęcamy również do skorzystania z opcji obliczenia resursu dla poszczególnych urządzeń przez naszego specjalistę -  określi on resurs dla danego urządzenia, kompleksowo oszacuje bezpieczny czas eksploatacji oraz sporządzi niezbędną dokumentację. Usługa obliczania resursu i szkoleń z obliczania resursu dostępna na terenie całej Polski.

Szczegóły pod linkiem:


Zapraszamy!


niedziela, 12 stycznia 2020

Szkolenia na konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych - tematyka egzaminacyjna


Szkolenia na konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych - tematyka egzaminacyjna


W nowym roku zapraszamy wszystkich na nasze szkolenia UDT  adresowane do przyszłych operatorów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego. W dzisiejszym wpisie przedstawiamy krótki opis szkolenia dla konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych. Przebieg szkolenia


Szkolenie na  konserwatora wózków widłowych składa się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej.  Zajęcia odbywają się na ternie naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub na życzenie klienta - na terenie jego firmy.

Naszą kadrę szkoleniową tworzą doświadczeni instruktorzy. Realizują oni program uzgodniony i zatwierdzony przez UDT. W ramach szkolenia uczestnicy kursu zostają zapoznani m.in. z:

·         ogólnymi wiadomościami o dozorze technicznym;

·         instrukcjami i dokumentacją techniczną wózków widłowych/ ładowarek teleskopowych;

·         obowiązującymi normami dotyczącymi tych urządzeń oraz warunkami technicznymi dozoru technicznego;

·         podstawowymi obowiązującymi przepisami bhp;

·         budową wózków widłowych i ładowarek teleskopowych;

·         planem konserwacji;

·         zasadami eksploatacji i czyszczenia danych urządzeń.

Egzamin na konserwatora wózków widłowych - tematyka


Szkolenie na konserwatora wózków widłowych zakończone jest egzaminem UDT, którego kompleksową organizacją zajmują się nasi pracownicy.

Szczegółową tematykę egzaminacyjną dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych znajdziecie w dokumencie opublikowanych przez UDT "Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej w zależności od rodzaju i zakresu kwalifikacji" DT-1 / PR / 19 / Załącznik 4 / Wydanie 9 / 21.03.2019. Wśród obowiązujących zagadnień są zagadnienia ogólne związane z dozorem technicznym, dotyczące zespołów i elementów wózków jezdniowych oraz  obejmujące część elektryczną. W dokumencie znajdują się również wskazówki dotyczące części praktycznej egzaminu.

Pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie zaświadczenia kwalifikacyjnego konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia ważnego na terenie całej Polski.
Przypominamy również, że w naszej ofercie oprócz szkoleń na konserwatorów wózków widłowych znajdziecie również szkolenia na konserwatorów suwnic, żurawi i podestów. Każde szkolenie ma oddzielny program i daje oddzielne uprawnienia do konserwacji danego Urządzenia Transportu Bliskiego . Zapraszamy!

poniedziałek, 6 stycznia 2020

Zmiana miejsca pracy urządzenia transportu bliskiego


Zmiana miejsca pracy urządzenia transportu bliskiego


Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia transportu bliskiego, należy zarejestrować urządzenie w oddziale UDT i zgłosić je do badania odbiorczego. Badanie to ma m.in. na celu sprawdzenie, czy montaż i przeznaczenie urządzenia są zgodne z instrukcją eksploatacji i przepisami o dozorze technicznym.  Co zatem należy zrobić, jeśli w trakcie dalszej eksploatacji urządzenia  musimy zmienić jego miejsce pracy? Zmiana miejsca pracy UTB - obowiązki eksploatującego


Należy pamiętać, że w przypadku zmiany miejsca pracy danego UTB, wiążącej się z jego demontażem i ponownym montażem, należy złożyć wniosek do UDT o przeprowadzenie badania doraźnego eksploatacyjnego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Istnieje jednak pewna grupa urządzeń technicznych, których w takich przypadkach nie musimy zgłaszać do badań doraźnych eksploatacyjnych.  Listę urządzeń transportu bliskiego, których po zmianie miejsca pracy UTB związanej z jego demontażem i ponownym montażem nie musimy zgłaszać  do badań doraźnych eksploatacyjnych przedstawia Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Do urządzeń tych należą:

Ø  wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów;

Ø   wyciągi towarowe przewoźne i przenośne;

Ø   dźwigniki przenośne;

Ø   żurawie przewoźne szybkomontujące;

Ø   żurawie samojezdne;

Ø   UTB z zasilaniem jednofazowym;

Ø   UTB z napędem spalinowym, o ile nie są mocowane do obiektu.

W przypadku podestów ruchomych i dźwigów budowlanych badanie doraźne eksploatacyjne jest wymagane po pierwszym montażu na danym obiekcie.

Zmiana lokalizacji UTB  związanej z demontażem i ponownym montażem UTB nie wymagających badań doraźnych eksploatacyjnych - postępowanie


W przypadku zmiany lokalizacji UTB, związanej z demontażem i ponownym montażem UTB nie wymagających badań doraźnych eksploatacyjnych dodatkowe obowiązki spoczywają na konserwatorze danego urządzenia. Przed uruchomieniem urządzenia, musi on sprawdzić w oparciu o instrukcję eksploatacji stan techniczny mechanizmów napędowych, cięgien i ich zamocowań, zgodność montaży z dokumentacją, poprawność działania urządzeń zabezpieczających oraz przeprowadzić próby funkcjonowania bez obciążenia i z obciążeniem nominalnym. W przypadku pozytywnych wyników konserwator może odnotować w dzienniku konserwacji uruchomienie urządzenia transportu bliskiego w nowym miejscu pracy.

Szkolenia UDT - szkolenia operatorów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego


Zapraszamy na profesjonalne szkolenia dla operatorów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego z egzaminem UDT. Przygotowujemy do egzaminów przyszłych operatorów i konserwatorów wózków widłowych, podestów, suwnic czy  żurawi. Zapewniamy atrakcyjne ceny szkoleń oraz rzetelne przygotowanie w oparciu o program szkoleniowy uzgodniony i zatwierdzony przez UDT. Szczegóły na naszej stronie internetowej: https://awans-bhp.pl/ . Zapraszamy!

środa, 1 stycznia 2020

Szkolenia UDT na rok 2020


Szkolenia UDT na rok 2020


Nowy rok to szansa na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych.  Z Awans B.H.P. możecie zdobyć nowe umiejętności i uprawnienia niezbędne w branży dźwignicowej czy magazynowej, co bez wątpienia jest doskonałym sposobem zwiększenia swojej atrakcyjności na rynku pracy.  Jakie szkolenia UDT wybrać?


Na rynku pracy wciąż utrzymuje się duże zapotrzebowanie zarówno na operatorów, jak i na konserwatorów urządzeń transportu bliskiego. Jest to między innymi skutek rozwoju rynku magazynowego w Polsce. Z tego też powodu zachęcamy naszych przyszłych kursantów do skorzystania z bogatej oferty szkoleń  dla operatorów UTB, obejmującej kursy na:

·  operatora wózka widłowego specjalizowanego ze zmiennym wysięgiem (ładowarka teleskopowa) i wózka z ładunkiem unoszonym wraz z operatorem

·  operatora wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych

· operatora wózków widłowych ręcznie prowadzonych i zdalnie sterowanych.

· operatora podestów: podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, podesty ruchome samojezdne montowane na pojeździe, podesty ruchome przewoźne

· operatora podestów : podesty ruchome wiszące, podesty ruchome masztowe, podesty ruchome stacjonarne

· operatora suwnic : suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki

· operatora suwnic : suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) oraz wciągniki i wciągarki

· operatora żurawi : żuraw samojezdny i  żuraw przenośny typu HDS

· operatora dźwigów : dźwigi towarowe ze sterowaniem ręcznym i szpitalnym

·  operatora dźwigów : dźwigi budowlane towarowe oraz wyciągi towarowe, przewoźne i przenośne, wyciągi statków

Pamiętajmy, że od czerwca 2019 r. obowiązują nowe kategorie UDT - wszystkie szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie na naszej stronie internetowej: https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/

Dla przyszłych konserwatorów przygotowaliśmy ofertę szkoleń składającą się z kursów dla konserwatorów:

·   wózków widłowych i ładowarek teleskopowych

·   podestów ruchomych

·  żurawi samojezdnych i żurawi przenośnych typu HDS

·   suwnic
·   burt samowyładowczych

Wszystkie nasze szkolenia, zarówno dla operatorów jak i konserwatorów UTB, zakończone są egzaminem przed komisją UDT, dzięki któremu można zdobyć uprawnienia ważne na terenie całej Polski. Pamiętajmy, że zaświadczenia kwalifikacyjne mają charakter terminowy (w zależności od rodzaju urządzenia ważne są od 5 do 10 lat - szczegóły pod linkiem https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/)

Wszystkie informacje dotyczące przebiegu szkoleń dostępne są na naszej stronie internetowej https://awans-bhp.pl/.

Zapraszamy już dziś!

niedziela, 15 grudnia 2019

Jakie dokumenty należy złożyć zgłaszając urządzenie do UDT?


Jakie dokumenty należy złożyć  zgłaszając urządzenie do UDT?

Przed przystąpieniem do eksploatacji danego urządzenia podlegającego pod dozór techniczny, właściciel zobowiązany jest zarejestrować je w oddziale Urzędu Dozoru Technicznego.  Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu . Należą do nich m.in. urządzenia transportu bliskiego, w tym żurawie, dźwigniki, podesty, wózki jezdniowe czy suwnice.


Rejestracja urządzenia UTB w UDT - dokumentacja

Jak możemy przeczytać na stronie UDT (link - https://www.udt.gov.pl/zarejestruj-urzadzenie)
"W celu zarejestrowania urządzenia technicznego należy złożyć do Oddziału UDT wniosek o przeprowadzenie badania/zmianę danych urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu/eksploatującego. Do wniosku należy dołączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia (w języku polskim) dla każdego ze zgłaszanych urządzeń."
Co powinna zawierać dokumentacja urządzenia? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego z dnia 30 października 2018 r. Zgodnie z tym rozporządzeniem dokumentacji powinna zawierać przede wszystkim:
-  identyfikację i ogólny opis UTB, z uwzględnieniem dopuszczalnych konfiguracji użytkowania;
- rysunek zestawieniowy;
- instrukcję eksploatacji;
- schematy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne;
- schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych;
- w przypadku UTB montowanych w miejscu eksploatacji- dokumentację uzupełniającą;
-  potwierdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia w strefie zagrożonej wybuchem. 

Ponadto, w przypadku dokumentacji uzupełniającej, należy dołączyć:
-szkic sytuacyjny zmontowanego UTB, uwzględniający w szczególności nieujęte w rysunku zestawieniowym rzeczywiste odległości UTB od otoczenia, przejścia, dojścia i ewentualne elementy osłonowe;
- schematy zasilania UTB, ze wskazaniem w szczególności osprzętu, wielkości i rodzaju zabezpieczeń, rodzaju i typu przewodów zasilających;
- poświadczenie prawidłowości montażu i przeprowadzonych prób, z wyłączeniem dźwigów oraz ich elementów bezpieczeństwa, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach;
-protokoły pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, uziemień roboczych i odgromowych oraz ochrony przeciwporażeniowej instalacji UTB, zatwierdzone przez osobę spełniającą wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru,
- poświadczenie prawidłowości wykonania części konstrukcyjno-budowlanej obiektu związanej z UTB.

Po rozpatrzeniu wniosku UDT, Inspektor uzgadnia ze zgłaszającym termin badania odbiorczego. Pozytywny wynik badania oznacza uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. 

Po więcej ważnych informacji związanych z obsługą i konserwacją urządzeń transportu bliskiego zapraszamy na naszą stronę: https://awans-bhp.pl/

niedziela, 8 grudnia 2019

Jakim badaniom podlegają żurawie samojezdne w trakcie eksploatacji urządzenia?


Jakim badaniom podlegają żurawie samojezdne w trakcie eksploatacji urządzenia?


Żurawie samojezdne to dźwignice, które podlegają dozorowi technicznemu.  Właściciel urządzenia, przed przystąpieniem do ich eksploatacji, musi złożyć stosowny wniosek  (zgłoszenie do objęcia danego żurawia dozorem technicznym)  we właściwym oddziale Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik badań technicznych wykonanych przez inspektorów UDT oznacza uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Jednak to nie koniec badań, jakim dany żuraw samojezdny będzie poddawany - w trakcie dalszej eksploatacji właściciel będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie kolejnych badań urządzenia.  Badania żurawi samojezdnych w trakcie ich eksploatacji


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego każde urządzenie transportu bliskiego (a więc również żurawie samojezdne)  musi być odpowiednio przygotowane do badań - zamontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji. To eksploatujący musi zadbać o bezpieczne warunki pracy, obciążenie do wykonania badań oraz osprzęt do podnoszenia obciążenia. To również na eksploatującym ciąży obowiązek zadbania o to, aby w trakcie badania obecni byli obsługujący i konserwujący dane urządzenie (chociaż istnieją odstępstwa od tego zalecenia).

W trakcie eksploatacji żuraw samojezdny podlega trzem podstawowym rodzajom badań: badaniom okresowym, badaniom doraźnym eksploatacyjnym oraz doraźnym powypadkowym lub poawaryjnym.  Szczegółowa charakterystyka każdego z nich znajduje się we wspomnianym rozporządzeniu.  


Zgodnie z nim, celem badań okresowych jest sprawdzenie, czy:

"1) zrealizowano zalecenia zamieszczone w protokole z poprzedniego badania UTB;

2) nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu UTB mające wpływ na bezpieczeństwo jego eksploatacji;

3) UTB jest wyposażone w niezbędne urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne, które pracują prawidłowo;

4) umieszczone na UTB napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje są czytelne;

 5) UTB wymaga przeprowadzenia naprawy;"

6) zostały przeprowadzone pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowe oraz pomiary  rezystancji uziemień roboczych i odgromowych, o ile są stosowane, oraz ochrony przeciwporażeniowej.


Z kolei badanie doraźne eksploatacyjne służy sprawdzeniu, czy:

"1) dokonana naprawa, modernizacja lub wymiana elementu, demontaż i ponowny montaż UTB na nowym miejscu pracy lub inne okoliczności nie stanowią zagrożenia dla bezpiecznej eksploatacji UTB;

2) UTB jest zgodne z przedłożoną dokumentacją;

3) instalacja i przeznaczenie UTB są zgodne z instrukcją eksploatacji;

4) umieszczone na UTB napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje są czytelne."


Badanie doraźne powypadkowe i doraźne poawaryjne służy określeniu stanu technicznego urządzenia oraz przyczyn wypadku lub niebezpiecznego uszkodzenia. 


Szkolenie na żurawia samojezdnego z egzaminem UDT


Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień do obsługi żurawi samojezdnych zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów tych urządzeń. Po zakończonym egzaminie UDT kursant otrzymuje uprawnienia (legitymację UDT) na żurawie samojezdne. Wydajemy również zaświadczenie o przebytym kursie z ramowym programem szkolenia. Zaświadczenia wystawiamy zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Szczegóły oferty pod linkiem:


Zapraszamy!

niedziela, 1 grudnia 2019

Konserwacja suwnic w pytaniach i odpowiedziach


W dzisiejszym wpisie przedstawiamy kilka odpowiedzi na pytania związane z pracą konserwatora suwnic. Mogą być przydatne zarówno dla przyszłych konserwatorów jako forma utrwalenia wiedzy przed egzaminem UDT na konserwatora tego typu urządzeń transportu bliskiego, jak i dla wszystkich tych, którzy chcą odświeżyć posiadaną wiedzę. Konserwacja suwnic w pytaniach i odpowiedziach


Jak dzielimy suwnice ze względu na ich przeznaczenie?

Suwnice ze względu na ich przeznaczenie możemy podzielić na suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia oraz suwnice specjalne, takie jak lejnicze, czerpakowe, magnesowe, wsadowe, striperowe, kuzienne. 


Kiedy  należy zgłosić suwnicę do badania wykonywanego przez dozór techniczny?

Suwnicę należy zgłosić do Urzędu Dozoru Technicznego po wymianie takich elementów jak cięgna nośne, urządzenia chwytające, zespół napędowy, mechanizm podnoszenia oraz w przypadku naprawy mechanizmu podnoszenia, konstrukcji nośnej suwnicy, a także w przypadku zmiany miejsca pracy suwnicy wiążącego się z jej demontażem i ponownym montażem.


W jakie urządzenia chwytne może być wyposażona suwnica?

Wyróżniamy następujące urządzenia chwytne: zblocza linowe i haki oraz chwytaki. Zblocza linowe możemy podzielić na krótkie oraz długie. Chwytaki mogą być linowe, mechaniczne oraz elektromagnetyczne. 


  Jakie suwnice powinny być wyposażone w wiatromierze?

W wiatromierze powinny być wyposażone suwnice o konstrukcji wyższej niż 20 m, jak również te, które zagrożone są oddziaływaniem wiatru. 


Co to są sterowniki?

Sterowniki to elementy, które służą do sterowania silników pierścieniowych przez styczniki. Przez styki sterownika przepływa mały prąd sterowy. 


Co należy zrobić w przypadku wykrycia pęknięć w konstrukcji suwnicy?

Przede wszystkim należy bezzwłocznie wycofać suwnicę z eksploatacji i powiadomić o tym dozór techniczny. Po opracowaniu dokumentacji naprawy uszkodzonych miejsc i zatwierdzeniu jej przez dozór techniczny, należy zlecić wykonanie naprawy w upoważnionym do tego przez dozór techniczny zakładzie,  a po jej wykonaniu zgłosić suwnicę do badania technicznego w urzędzie dozoru technicznego. 


W jaki sposób należy przeprowadzić kontrolę bębna linowego?

Podczas kontroli bębna linowego suwnicy konserwator powinien sprawdzić stan rowków na bębnie linowym, zamocowań końca liny do bębna oraz ułożyskowanie bębna. Na końcu należy przesmarować łożyska bębna. 


Jakie czynności wchodzą w skład prób ruchowych?

W ramach wykonania prób ruchowych suwnicy konserwator powinien sprawdzić działanie blokady zerowej oraz łączników bezpieczeństwa, działanie przyrządów sterowniczych oraz mechanizmy podnoszenia, jazdy suwnicy i jazdy wózka.

Szkolenia na konserwatorów suwnic


Wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia konserwatora suwnic, zapraszamy na profesjonalne szkolenia dla konserwatorów UDT. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym przez komisją UDT – pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie uprawnień ważnych na terenie całej Polski.

Nasze szkolenia na konserwatorów suwnic realizują program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego i zapewniają doskonałe przygotowanie zarówno do teoretycznej, jak i praktycznej części egzaminu. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę szkoleniową – praktykujących operatorów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego oraz Inspektorów BHP. Więcej szczegółów pod linkiem:
Zapraszamy!