niedziela, 24 maja 2020

Szkolenia elektryczne w okresie pandemii


Szkolenia elektryczne  w okresie pandemii


Często pytacie się o to, czy w okresie pandemii organizujemy szkolenia elektryczne zakończone egzaminem przed komisją SEP. Podobnie jak w przypadku szkoleń UDT  (patrz wpis: Szkolenia na operatorów UDT i egzaminy UDT w okresie pandemii: http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2020/05/szkolenia-na-operatorow-udt-i-egzaminy.html), szkolenia elektryczne, energetyczne oraz gazowe organizujemy w nowym rygorze sanitarnym z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, a większość formalności staramy się dopełnić  online. W związku z powyższym liczba miejsc na dane szkolenie jest ograniczona i obowiązuje rezerwacja. Jakie uprawnienia wydawane przez SEP można zdobyć uczestnicząc w naszych szkoleniach?


Organizujemy trzy podstawowe rodzaje szkoleń zakończone egzaminem przed komisją SEP. Są to:

1. szkolenia elektryczne Grupa G1 Dozór i Eksploatacja (D i E) do 1 kV i powyżej  z dodatkową możliwością ukończenia praktycznego kursu pomiarów elektrycznych;

Grupa elektryczna 1 obejmuje następujące urządzenia i instalacje elektryczne:

- urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

- urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,

- zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV,

- urządzenia elektrotermiczne,

- urządzenia do elektrolizy,

- sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,

- elektryczną sieć trakcyjną,

- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,

- aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

2.  szkolenia energetyczne Grupa G2 D i E, dzięki któremu można zdobyć uprawnienia zezwalające na eksploatację urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, wykonywanie prac obejmujących konserwację, montaż i prace naprawcze, obsługę urządzeń energetycznych oraz prace kontrolne i pomiarowe przy tych urządzeniach np. przy kotłach;

3. szkolenia gazowe Grupa G3 D i E - przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych. Uprawnienia typu SEP G3 mogą być przyznane w zakresie: obsługi, konserwacji bądź remontów. 

Szkolenia organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej lub na terenie firmy klienta.

Wszystkie informacje dotyczące szkoleń znajdziecie pod linkiem https://awans-bhp.pl/uprawnienia-g1-g2-g3/. Zapisy odbywają się pod numerem telefonu - 737 - 446 - 866 .Szkolenia UDT


Zapraszamy również na nasze szkolenia dla operatorów i konserwatorów UDT. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa wprowadziliśmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa, dzięki którym możliwe jest przeprowadzenie szkoleń i egzaminów UDT. Dla naszych kursantów opublikowaliśmy  materiał, przedstawiający nowe zasady organizacji szkoleń i przeprowadzania egzaminów. Szczegóły pod linkiem  https://awans-bhp.pl/materialy-szkoleniowe/szkolenia-udt-w-czasach-koronawirusa-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-covid-19/?fbclid=IwAR1W1JYEMxrf87PI9ewsT125vCzoUDOBODLaSDclvdQT6um8CTaG-aVUFv0

niedziela, 17 maja 2020

Prace ładunkowe wózkiem specjalizowanym z operatorem unoszonym wraz z ładunkiem


Prace ładunkowe wózkiem specjalizowanym z operatorem unoszonym wraz z ładunkiem


Wózki widłowe specjalizowane z operatorem unoszonym wraz z ładunkiem to rodzaj wózków widłowych, które coraz częściej możemy spotkać w magazynach wysokoregałowych. Pozwalają na zaoszczędzenie miejsca, nie zmniejszając przy tym możliwości magazynowych. Cechą charakterystyczną tego typu wózków widłowych, jest opuszczanie lub podnoszenie na odpowiednią wysokość elementu nośnego jednocześnie ładunku i kabiny wraz z operatorem.  Zasady prowadzenia prac ładunkowych wózkiem specjalizowanym z operatorem unoszonym wraz z ładunkiem


Przystępując do pracy wózkiem specjalizowanym z operatorem unoszonym wraz z ładunkiem należy pamiętać, że tego typu wózki przystosowane są jedynie do pracy na poziomym i utwardzonym podłożu i pracują jedynie z pionowo ustawionym masztem mechanizmu podnoszenia. Mechanizmy podnoszenia nie mają tutaj możliwości wychyłu. Przejazd wózkiem (z ładunkiem lub bez ładunku) odbywa się z masztem ustawionym w pozycji pionowej oraz widłami uniesionymi ok. 30 cm nad powierzchnią podłoża. Czy można przemieszczać się wózkiem specjalizowanym z uniesioną kabiną i ładunkiem? Istnieje taka możliwość, ale tylko pod warunkiem, że została ona przewidziana przez producenta w instrukcji obsługi.

Zasady prowadzenia prac ładunkowych są takie same jak w przypadku innego rodzaju wózków widłowych. Przede wszystkim operator musi posiadać dokładne informacje na temat transportowanego ładunku (masa, wymiary, właściwości). Operator powinien określić udźwig rzeczywisty wózka oraz sprawdzić wykres obciążeń.

Osoba obsługująca wózek powinna przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan podłoża, po którym będzie przemieszczał się wózek oraz  stan drogi przejazdowej. W czasie pracy należy przestrzegać wszystkich zasad prawidłowej techniki jazdy (wykonywania ruchów roboczych) oraz załadunku. Należy zachować szczególną uwagę i stale kontrolować wskaźniki pracy urządzeń wózka. Operator musi obserwować transportowany ładunek oraz stosować się do obowiązujących znaków.

Pamiętajmy, że w przypadku awarii w czasie pracy podstawowym obowiązkiem operatora jest zatrzymanie awaryjne wózka oraz wszystkim mechanizmów roboczych. Wszystkie szczegółowe wskazówki dotyczące awaryjnego zatrzymania wózka znajdują się w instrukcji obsługi danego wózka.

Na stanowisku postojowym wózek widłowy specjalizowany z operatorem unoszonym wraz z ładunkiem powinien mieć odłączone wszystkie napędy oraz zostać zabezpieczony przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione. Głównym mechanizm podnoszenia, kabina oraz widły muszą być opuszczone.

Szkolenia na wózki specjalizowane z operatorem unoszonym wraz z ładunkiem


Zapraszamy na szkolenia na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, uprawnienia ważne 5 lat). Zapewniamy atrakcyjne ceny, rzetelne przygotowanie, elastyczny grafik zajęć oraz dużą ilość praktyki. Szczegóły oferty pod linkiem:
Zapraszamy!

niedziela, 10 maja 2020

Szkolenia na operatorów UDT i egzaminy UDT w okresie pandemii


Szkolenia na operatorów UDT i egzaminy UDT w okresie pandemii


Ze względu na panującą epidemię koronawirusa jednym z częściej zadawanych nam pytań,  jest to dotyczące organizacji szkoleń i egzaminów UDT. Chcemy poinformować, że wciąż przeprowadzamy szkolenia UDT zakończone egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, ale z zachowaniem pewnych dodatkowych obostrzeń związanych z zachowaniem bezpieczeństwa.

Zachęcamy również do skorzystania z możliwości przeprowadzania szkoleń na operatorów UDT (wózków widłowych, podestów, suwnic, dźwigów towarowo-osobowych, żurawi) na terenie firmy klienta.  Szczegóły znajdują się na naszej stornie internetowej https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/Warunki przeprowadzania egzaminów na obsługę UTB w czasie obowiązywania epidemii COVID 19


Egzaminy UDT, zarówno część teoretyczną jak i praktyczną, zaleca się organizować na wolnym powietrzu. Nie dotyczy to oczywiście sytuacji, kiedy urządzenie transportu bliskiego nie może pracować na zewnątrz.

Na czas trwania egzaminu zapewniamy dostęp do środków dezynfekcyjnych oraz ochrony osobistej - maseczek i rękawiczek.       Zapewniamy również warunki umożliwiające zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami. Miejsce egzaminu przed przystąpieniem do jego rozpoczęcia, zatwierdza komisja egzaminacyjna.

Część teoretyczna egzaminu nadal pozostaje w formie pisemnej.

Jeśli nie ma możliwości przeprowadzenia egzaminu na zewnątrz, np. z powodu warunków atmosferycznych, egzamin może być zorganizowany na sali, która każdorazowo uprzednio musi zostać zdezynfekowana i przewietrzona. Maksymalna liczba osób, które mogą przystąpić jednocześnie do egzaminu wynosi 10, z zachowaniem minimalnej odległości między osobami wynoszącej 1,5 metra.

W przypadku egzaminu praktycznego dezynfekcję UTB przeprowadzamy przed każdym egzaminowanym.

Szkolenia na operatorów urządzeń transportu bliskiego w czasie obowiązywania epidemii (COVID19)


Wszystkich, którzy pomimo panującej sytuacji epidemiologicznej, chcą poszerzyć swoje kwalifikacje (z zachowaniem wszelkich środków ostrożności) zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń na operatorów urządzeń transportu bliskiego. Szkolenia przeprowadzamy na naszej hali szkoleniowej, jak również na terenie firmy klienta, co jest szczególnie korzystne ze względów organizacyjnych i czasowych zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników. Pełna oferta szkoleń znajduje się na naszej stronie internetowej: https://awans-bhp.pl/ . Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami kursów na operatorów wózków widłowych, suwnic, żurawi, podestów czy dźwigów towarowo-osobowych, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów dostępnymi na naszej stronie internetowej. Zapraszamy!


niedziela, 8 marca 2020

Jak zdobyć uprawnienia wydawane przez SEP?


Jak zdobyć uprawnienia wydawane przez SEP?

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest organizacją pozarządową zrzeszającą elektryków polskiego pochodzenia. Uprawnienia SEP można zdobyć odbywając jeden z trzech prowadzonych przez nas kursów i zdając egzamin przed komisją SEP. 

Rodzaje szkoleń zakończonych egzaminem przed komisją SEP


Do wyboru nasi kursanci mają trzy rodzaje szkoleń kończących się egzaminem przed komisją SEP:

- szkolenia na uprawnienia elektryczne Grupa 1 G1
- szkolenia na uprawnienia energetyczne Grupa 2 G2
- szkolenia na uprawnienia gazowe Grupa 3 G3.

Jakie uprawnienia zyskasz po naszym kursie elektrycznym grupa G1?Kurs elektryczny do 1 kV i powyżej 1kV przygotowuje do egzaminu przed komisją SEP, po którym dostaniesz odpowiednie uprawnienia SEP Grupy G1 D i E lub E.
Grupa elektryczna 1 obejmuje następujące urządzenia i instalacje elektryczne:
· urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
· urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
· urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
· zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV,
· urządzenia elektrotermiczne,
· urządzenia do elektrolizy,
· sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
· elektryczną sieć trakcyjną,
· elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
· aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Jakie uprawnienia zyskasz po naszym kursie energetycznym G2?Uprawnienia energetyczne G2 wydawane przez Stowarzyszenienie Elektryków Polskich ( SEP) to uprawnienia zezwalające na eksploatację urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, wykonywanie prac obejmujących konserwację, montaż i prace naprawcze, obsługę urządzeń energetycznych oraz prace kontrolne i pomiarowe przy tych urządzeniach np. przy kotłach.

Jakie uprawnienia zyskasz po naszym kursie gazowym G3?Szkolenie gazowe G3 adresujemy do osób, które chcą zdobyć uprawnienia niezbędne do pracy przy dozorze i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących, przetwarzających i zużywających paliwa gazowe. Na kurs zapraszamy również wszystkich, którzy chcą odświeżyć zdobytą wcześniej wiedzę z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Szkolenia na uprawnienia SEP organizujemy na naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub w siedzibie firmy klienta w całej Polsce.

Szczegóły dotyczące szkoleń pod linkiem: https://awans-bhp.pl/uprawnienia-g1-g2-g3/

Zapraszamy!


niedziela, 1 marca 2020

Programy szkoleń UDT


Programy szkoleń UDT


Wielokrotnie podkreślaliśmy, że wszystkie nasze szkolenia, zarówno te dla operatorów, jak i konserwatorów UDT, realizowane są w oparciu o programy szkoleń zatwierdzone przez UDT.  Co oznacza to dla kursantów? Podstawę rzetelnego i skutecznego przygotowania do egzaminu przed komisją UDT.

Programy szkoleń muszą zostać opracowane z uwzględnieniem  minimalnych wymagań Urzędu Dozoru Technicznego zawartych w dokumencie "Minimalne wymagania dotyczące programów szkoleń  dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego (UTB)"
(https://www.udt.gov.pl/images/uzgadniane_szkolen/Program_obsluga_UTB.pdf)


Programy szkoleń na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia


Program szkoleń na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia uzgadniany jest na podstawie ustawy z dnia   21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Programy szkoleń na wózki inne niż wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia


Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie UDT (https://www.udt.gov.pl/programy-szkolen) firmy szkoleniowe mają dwie możliwości:

- skorzystania z opracowanego przez UDT programu szkolenia;

- zdobycia zatwierdzenia przez UDT opracowanego przez wnioskodawcę programu szkolenia;

Podstawą prawną takiego rozwiązania jest § 4 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Kto może prowadzić szkolenia UDT?


Zagadnieniem związanym z realizacją programów szkoleń dla operatorów UDT  jest kwestia uprawnień/ kwalifikacji osób przeprowadzających szkolenie. Zgodnie z zaleceniami UDT:

"O doborze kadry dydaktycznej na potrzeby organizowanego szkolenia każdorazowo decyduje kierownik jednostki szkolącej z zachowaniem podstawowych zasad określonych w programach szkolenia."

Ponadto:

"Użytkownik zobowiązany jest do doboru kadry dydaktycznej, która posiada niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu szkolenia oraz doświadczenie w zakresie zagadnień poruszanych na szkoleniu. Instruktorzy, czyli osoby prowadzące zajęcia praktyczne, muszą posiadać dodatkowo odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń technicznych w zależności od rodzaju wózków jezdniowych objętych tematyką prowadzonego szkolenia." [https://www.udt.gov.pl/programy-szkolen]Szkolenia operatorów UDT


Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji zapraszamy na profesjonalne szkolenia dla operatorów UDT - operatorów wózków widłowych, podestów, suwnic, żurawi i dźwigów.  Gwarantujemy solidne przygotowanie do egzaminu, atrakcyjne ceny i indywidualne podejście do klienta. Zapraszamy już dziś.

Szczegóły dotyczące szkoleń znajdziecie pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/

niedziela, 16 lutego 2020

Jak wyliczyć resurs ?


Jak wyliczyć resurs ?


O resursie pisaliśmy na blogu jeż wielokrotnie. Jest to ostatnio jeden z ważniejszych i częściej poruszanych tematów związanych z eksploatacją urządzeń transportu bliskiego. Wiele osób zadaje pytanie naszym Instruktorom, jak należy wyliczyć resursu. Odpowiedzi na pewno nie można udzielić w jednym poście czy podczas krótkiej rozmowy. Z tego też powodu dla naszych kursantów i klientów przygotowaliśmy nową ofertę szkoleniową - szkolenia z wyliczania resursu.Szkolenie z wyliczania resursu


Określenie stopnia wykorzystania resursu odnosi się do wszystkich urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu. Obowiązek  obliczenia resursu oraz rejestracji przebiegu eksploatacji urządzenia wprowadza  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Jak się okazuje obliczenie resursu danego urządzenia nie jest taką prostą sprawą. Wymaga znajomości specyfiki pracy urządzeń transportu bliskiego, wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego, znajomości odpowiednich norm i przepisów prawnych, znajomości mechaniki, hydrauliki i elektryki urządzeń transportu bliskiego. Na szczęście eksploatujący nie musi sam podejmować się tego zadania - działania związane z określeniem resursu oraz oceną stanu technicznego może zlecić kompetentnej osobie. Dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie do tych obowiązków swoich pracowników, wysyłając ich na profesjonalne szkolenie przygotowujące do samodzielnego obliczania resursu urządzenia.

Kto prowadzi nasze szkolenia z obliczania resursu? Konserwatorzy urządzeń transportu bliskiego z wieloletnim doświadczaniem w konserwacji  i rejestracji urządzeń podlegających pod UDT. Dzięki temu w sposób profesjonalny i rzetelny przygotowują uczestników naszych szkoleń do obliczenia resursu oraz wykonywania niezbędnej dokumentacji.

Wszystkie niezbędne informacje na temat szkolenia znajdziecie na stronie:
Resurs - artykuły tematyczne


Jeśli chcecie przypomnieć sobie informacje, które na temat resursu zgromadziliśmy na naszym blogu, skorzystajcie z poniższej listy  postów.

- "Resurs w pytaniach i odpowiedziach" http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2020/02/resurs-w-pytaniach-i-odpowiedziach.html

- "Przegląd specjalny urządzenia po przekroczeniu resursu" http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2020/01/przeglad-specjalny-urzadzenia-po.html

- Obliczanie resursu urządzenia - szkolenie - http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2020/01/obliczanie-resursu-urzadzenia-szkolenie.html

- Wartość resursu dla podestów ruchomych - http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2019/09/wartosc-resursu-dla-podestow-ruchomych.html

- Przebieg eksploatacji urządzenia - sposoby rejestracji - http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2019/09/przebieg-eksploatacji-urzadzenia.html

- Kontrola stopnia wykorzystania resursu dla dźwigników (podnośników pojazdów) -http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2019/08/kontrola-stopnia-wykorzystania-resursu.html

- Przekroczenie resursu - postępowanie -http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2019/07/przekroczenie-resursu-postepowanie.html

- Resurs - co to jest i jak go obliczyć? - http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2019/02/resurs-co-to-jest-i-jak-go-obliczyc.html

niedziela, 9 lutego 2020

Awaryjne opuszczanie platformy roboczej podestu masztowego samowznoszącego.


Awaryjne opuszczanie platformy roboczej podestu masztowego samowznoszącego.


Podesty samowznoszące należą do grupy podestów ruchomych, a więc takich, które przemieszczają platformę roboczą wraz z osobami i materiałami na stanowiska pracy. Wykorzystywane są między innymi do prac malarskich, montażowych czy murarskich. O podestach masztowych - ich budowie, eksploatacji, konserwacji oraz zastosowaniu pisaliśmy we wcześniejszych postach:

- Podesty ruchome masztowe samowznoszące - zastosowanie, charakterystyka, uprawnienia do konserwacji - https://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2019/11/podesty-ruchome-masztowe-samowznoszace.html

- Miejsce pracy podestu masztowego - https://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2019/11/miejsce-pracy-podestu-masztowego.html

Dziś skupimy się  na awaryjnym opuszczaniu platformy roboczej.  Awaryjne opuszczanie platformy roboczej podestu masztowego samowznoszącego


Problematykę awaryjnego opuszczania platformy roboczej porusza w swojej książce „Podesty ruchome masztowe samowznoszące, budowa i eksploatacja” (wydawnictwo KaBe Krosno 2003) Włodzimierz Skrzymowski. Należy pamiętać, iż powinno zostać spełnionych kilka podstawowych wymogów. Jednym z nich jest usytuowanie stanowiska sterowania na platformie w miejscu łatwo dostępnym, zapewniającym dobrą widoczność drogi jazdy. Elementy sterownicze powinny być podtrzymywane ręcznie w pozycji załączonej. Jak możemy przeczytać w omawianej książce:

-  "siła wymagana do uruchomienia ruchu opuszczania nie może przekroczyć 400 N"

- " wymagane jest czasowe zluzowanie hamulca zespołu napędowego przez wywieranie stałej siły na element sterujący"

- " winno być możliwe obciążenie platformy roboczej ładunkiem 110% udźwigu nominalnego"

- "platforma robocza nie może być odchylona od poziomu więcej niż ±5°"

- "nie może dojść do zakłócenia działania urządzenia chwytnego" 


Urządzenie chwytne to nic innego jak hamulec bezpieczeństwa, służący do zapobiegania opadaniu platformy roboczej z nadmierną prędkością. W momencie zadziałania prowadzi do natychmiastowego przerwania obwodu sterowania. Hamulec bezpieczeństwa posiada ogranicznik prędkości działający przy prędkości granicznej nie przekraczającej 0,5 m/s.

Kurs na podesty masztowe, stacjonarne, wiszące


Wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o uprawnienia operatora podestów masztowych, wiszących i stacjonarnych (dawna kategoria IIP) zapraszamy na profesjonale szkolenia z obsługi tych urządzeń transportu bliskiego. W trakcie szkolenia zdobędziecie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu zasad obsługi podestów ruchomych masztowych, wiszących i samojezdnych. Nasi specjaliści przygotują Was do egzaminu UDT  i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm. Dz. U. Nr 50 poz 426).


Szczegóły dotyczące szkolenia pod linkiem: https://awans-bhp.pl/kurs-podesty-iip/


Zapraszamy!