poniedziałek, 22 stycznia 2018

Szkolenia bhp w języku rosyjskim i kurs pierwszej pomocy dla osób rosyjskojęzycznych


Szkolenia bhp w języku rosyjskim  i kurs pierwszej pomocy dla osób rosyjskojęzycznych
Awans B.H.P. zaprasza wszystkich pracodawców zatrudniających pracowników rosyjskojęzycznych do skorzystania ze specjalnej oferty obejmującej szkolenie bhp w języku rosyjskim oraz kurs pierwszej pomocy dla osób rosyjskojęzycznych.
Szkolenia bhp dla obcokrajowców w języku rosyjskim - nowa oferta Awans B.H.P.


Jedną z głównych dziedzin, którą zajmuje się Awans B.H.P., oprócz szkoleń UDT, są szkolenia BHP. W związku z rosnącą liczbą pracowników z Ukrainy, Białorusi, Rosji czy Mołdawii znajdujących zatrudnienie w Polsce, postanowiliśmy poszerzyć pole naszej działalności związanej z branżą bhp.  Do naszej dotychczasowej oferty wprowadziliśmy szkolenia bhp - wstępne i okresowe - prowadzone w języku rosyjskim.

Nałożony na pracodawcę obowiązek przeszkolenia każdego pracownika z zakresu przepisów bhp odnosi się również do pracowników - obcokrajowców. Przypominamy, że do obowiązkowych szkoleń należą szkolenia bhp wstępne oraz szkolenia bhp okresowe, przeprowadzane w określonych odstępach czasu. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkolenia okresowe muszą odbywać się raz na 3 lata, a w przypadku osób pracujących w warunkach niebezpiecznych - raz na rok. W odniesieniu do pracowników nie władających biegle językiem polskim pojawia się jeszcze dodatkowy problem związany z barierą językową.

Dlaczego w przypadku obcokrajowców warto skorzystać ze szkoleń bhp przeprowadzanych w ich ojczystym języku?


Zgodnie z art. 237³ § 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeksu pracy:

"Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy."

Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiedzialność ponosi pracodawca. W jego interesie leży więc zadbanie o to, aby szkolenie bhp, tak ważne z punktu widzenia poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywanej pracy, było przeprowadzone w sposób zrozumiały dla pracowników. W przypadku pracowników rosyjskojęzycznych, nie władających biegle językiem polskim, doskonałym i niezbędnym rozwiązaniem tej sytuacji są szkolenia przeprowadzane w języku rosyjskim. Pracodawca zyskuje pewność, że szkolenie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy, czytelny i przejrzysty dla obcokrajowców.

Dodatkowym atutem naszych szkoleń bhp i szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest dostosowanie programu szkolenia - podczas kursu nasi specjaliści wzbogacają tematykę zajęć m.in. o omówienie zagrożeń  związanych z wykonywaniem pracy przez obcokrajowców na terenie Polski.  

Szkolenia bhp dla pracowników rosyjskojęzycznych przeprowadzone w języku rosyjskim to również świadectwo, że dany pracodawca dba o bezpieczeństwo swoich pracowników i działa w sposób profesjonalnych i godny zaufania. Szkolenia w języku rosyjskim mogą okazać się również pomocne w przypadku kontroli chociażby Państwowej Inspekcji Pracy, która może domagać się potwierdzenia, że dany pracownik został zapoznany z obowiązującymi w danym zakładzie pracy przepisami bhp w sposób dla niego zrozumiały.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniami bhp i kursem pierwszej pomocy w języku rosyjskim zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń bhp oraz do kontaktu z naszymi specjalistami  - chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i ustalą szczegóły współpracy.
Zapraszamy również na naszego bloga poświęconego zagadnieniom bhp - BHP z Awansem.  niedziela, 21 stycznia 2018

Kurs dla operatorów suwnic z egzaminem UDT


Kurs dla operatorów suwnic z egzaminem UDT

Zapraszamy na szkolenia dla operatorów suwnic - kategorie UDT IS i IIS. Nasi doświadczeni szkoleniowcy doskonale przygotują Cię do egzaminu UDT i pomogą zdobyć uprawnienia do obsługi suwnic różnego typu.Czemu tak ważne jest, aby wybrać szkolenie na suwnice zakończone egzaminem UDT?

Wybierając placówkę szkoleniową i konkretny kurs na suwnice ważne jest, aby zdecydować się na szkolenie z obsługi suwnic zakończone egzaminem UDT. Jedynie pozytywny wynik z egzaminu daje nam prawo do obsługi tych urządzeń transportu bliskiego. Kończąc kurs bez egzaminu otrzymamy papier o ukończonym szkoleniu, który tak naprawdę w świetle prawa nic nam nie daje - takie zaświadczenie nie jest równoznaczne z posiadaniem uprawnień do obsługi suwnic. Zdając egzamin, otrzymujemy legitymację UDT na wybraną kategorię - IS lub IIS, a więc zdobywamy uprawnienia do obsługi suwnic danego typu.

Co oznacza kategoria I S, a co oznacza kategoria II S - czyli o rodzajach uprawnień do obsługi suwnic.

 Zgodnie z kategoriami stosowanymi przez Urząd Dozoru Technicznego możemy wyodrębnić dwa warianty uprawnień do obsługi suwnic:

- jeden z wariantów to kategoria II S - obejmuje suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) oraz wciągniki i wciągarki według kategorii IIW.

- drugi z wariantów to kategoria IS - obejmuje ona suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki wg kategorii IW; kategoria ta jest nadrzędna w stosunku do kategorii IIS, co oznacza, że zdobywając uprawnienia IS zdobywamy od razu również uprawnienia kategorii IIS . W praktyce oznaczania to dla kursanta zdobycie uprawnień na dwie kategorie za jednym egzaminem.

Szkolenie na suwnice z pełną organizacją egzaminu UDT

Awans B.H.P. zapewnia uczestnikom kursu z obsługi suwnic pełną organizację egzaminu UDT. Nasi pracownicy pośredniczą w składaniu wniosków egzaminacyjnych do Urzędu Dozoru Technicznego, uiszczają opłaty egzaminacyjne (wliczone w cenę szkolenia) oraz odbierają legitymacje UDT. Na czas egzaminu udostępniamy miejsce (halę szkoleniową) oraz dostosowane do wymogów suwnice. Nasi kursanci całą swoją energię mogą poświęcić jedynie na przyswajanie niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Materiały szkoleniowe - materiały edukacyjne pomocne przed egzaminem z obsługi suwnic

Podczas szkoleń dla operatorów suwnic ich uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności. Wszystkie niezbędne informacje na temat przebiegu szkolenia z obsługi suwnic znajdziecie pod linkiem. 

Osobom zainteresowanym polecamy również nasz blog o suwnicach, na którym znajdziecie wiele przydatnych materiałów dydaktycznych, pomocnych w utrwaleniu zdobytej wiedzy. 

 Zapraszamy.

środa, 17 stycznia 2018

Kurs na podesty ruchome kategoria IP


Kurs na podesty ruchome kategoria IP
Wszystkie osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a przyszłość zawodową wiążą z branżą urządzeń transportu bliskiego, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń dla operatorów podestów ruchomych. Kursy organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak również na terenie firmy klienta. Uczestnicy naszych kursów zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania pracy w zawodzie operatora legitymującego się uprawnieniami wydawanymi przez Urząd Dozoru Technicznego.


Uprawnienia IP
Uprawnienia IP to zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez UDT obejmujące zezwolenie do obsługi podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych, samojezdnych montowanych na pojeździe oraz przewoźnych. Wydawane są przez UDT po zdanym egzaminie.
Szkolenie na podnośniki zakończone egzaminem UDT
Nasze szkolenia z obsługi podnośników (podestów IP) zakończone są egzaminem UDT. Oznacza to, że uczestnicy kursu, po ukończonych zajęciach teoretycznych i praktycznych przygotowujących do egzaminu i w pełni realizujących program uzgadniany z UDT, przystępują do sprawdzenia swoich umiejętności i wiedzy przed komisją składającą się z przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego - organu właściwego do uznawania kwalifikacji na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. Nr 68, poz. 579). Pozytywny wynik na egzaminie oznacza zdobycie zaświadczenia kwalifikacyjnego - legitymacji UDT na podesty IP.
Organizacją egzaminu - składaniem wniosków egzaminacyjnych, uregulowaniem opłat egzaminacyjnych, odbiorem legitymacji UDT, zapewnieniem miejsca oraz podestu, na którym odbędzie się egzamin - zajmują się kompleksowo nasi pracownicy.
Kurs na podesty IP prowadzą doświadczeni Instruktorzy. Swoją wiedzę i umiejętności zdobywali wykonując prace w charakterze operatorów i konserwatorów podestów ruchomych. Przygotowanie pedagogiczne, bogata wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne - to połączenie przekładające się na efektywność naszych szkoleń oraz satysfakcję i zadowolenie kursantów.

Jeśli szukasz placówki szkoleniowej, która zapewnia elastyczny grafik zajęć, stawia na indywidualne podejście do każdego kursanta oraz kładzie nacisk na praktyczną stronę szkolenia (nielimitowana ilość godzin zajęć praktycznych w stałej cenie szkolenia), koniecznie skorzystaj z naszej oferty. Więcej szczegółów dotyczących przebiegu szkolenia dla operatorów podestów IP znajduje się na naszej stronie internetowej pod linkiem. Zachęcamy do lektury, a w razie jakichkolwiek pytań - do kontaktu z naszymi specjalistami. 

niedziela, 14 stycznia 2018

Wózek widłowy a prace stwarzające zagrożenie


Wózek widłowy a prace stwarzające zagrożenie


Praca na wózku widłowym w warunkach wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego


Podczas wykonywania różnego rodzaju prac z użyciem wózka widłowego może dojść do konieczności pracy w warunkach stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Aby zminimalizować ryzyko, zarówno pracodawca, jaki i osoby zarządzające personelem oraz oczywiście sam operator wózka widłowego, powinni stosować się do ściśle określonych zasad bhp.

Praca na wózku widłowym w warunkach wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego - podstawowe zasady bhp
Podstawowe zalecenia dotyczące prac na wózku widłowym, w tym prac wykonywanych w warunkach zagrożenia określa najnowsze rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, o którym pisaliśmy już we wcześniejszym artykule (dla przypomnienia link).
Podstawowym obowiązkiem operatora (przed dopuszczeniem go do pracy) jest:
  • zapoznanie się z instrukcją wózka w zakresie czynności powierzonych przez organizatora prac,
  • zapoznanie się z ryzykiem zawodowym oraz
  • zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa prac transportowych.
Jeśli chodzi o prace związane z ryzykiem wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub ludzkiego życia, sposób postępowania określa paragraf 6 rozporządzenia.

" § 6. 1. Prace wykonywane przy użyciu wózka jezdniowego, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu, operator wózka wykonuje na podstawie pisemnego polecenia otrzymanego od organizatora pracy, uzgodnionego z właścicielem lub użytkownikiem terenu, na którym prace są wykonywane.
2. Szczegółowy wykaz prac, o których mowa w ust. 1, sporządza organizator pracy.
3. Pisemne polecenie wykonania pracy zawiera w szczególności:
1) numer polecenia;
2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe osób odpowiedzialnych za organizację oraz wykonanie pracy;
3) wskazanie zakresu i miejsca wykonania poleconych prac;
4) określenie warunków i środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania poleconych prac, w tym środków ochrony indywidualnej;
5) wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz przerw w ich wykonaniu.
4. Polecenie pisemne przechowuje się nie krócej niż 3 miesiące od daty zakończenia pracy.
5. Sposób rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania poleceń pisemnych ustala organizator pracy."

Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem pracy wózkiem jezdniowym organizator pracy ma obowiązek sprawdzić stan techniczny urządzenia. Zabronione jest wykonywanie pracy przy użyciu niesprawnego wózka widłowego, jak również w sposób niezgodny z przeznaczeniem określonym w instrukcji wózka.
Więcej na temat bezpiecznego użytkowania wózków jezdniowych różnego typu dowiecie się podczas naszych szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych - pełna oferta znajduje się pod linkiemZapraszamy na szkolenia zakończone egzaminami UDT. Dzięki nim z łatwością zdobędziecie uprawnienia na wszystkie możliwe kategorie UDT - 1 WJO, 2WJO i 3WJO.


czwartek, 11 stycznia 2018

Wspieraj WOŚP z Awans B.H.P.


Wspieraj WOŚP z Awans B.H.P.


Awans B.H.P. wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i zaprasza wszystkich chętnych do licytacji, której przedmiotem jest kurs na wózki widłowe kategoria UDT 2WJO z egzaminem UDT.
Link do strony z aukcją - klik.

Licytacja rozpoczyna się już od 50 zł, ale liczymy na Was - pamiętajcie, że całość wpłaty idzie na konto WOŚP ;) . Pomagając innym, możecie pomóc również sobie - zdobycie nowych uprawnień może okazać się bardzo korzystne i zmienić Waszą pozycję na rynku pracy. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie zarówno na stronie aukcji, jak i pod linkiem.

Co jest przedmiotem licytacji?

Przedmiotem licytacji jest profesjonalny kurs na wózek widłowy zakończony egzaminem UDT. Dla kursanta oznacza to możliwość zdobycia nowych uprawnień i zawodu potwierdzonego zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydawanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenie prowadzą doświadczeni Instruktorzy. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych z nielimitowaną liczbą godzin ćwiczeń. Elastyczny grafik zajęć, dostęp do naszego własnego sprzętu i indywidualne podejście do kursanta to kolejne atuty naszych szkoleń.
Kurs odbywa się na hali szkoleniowej w Łodzi, ul. Brukowa 23. Po zakończonym szkoleniu nasi pracownicy zajmują się kompleksową organizacją egzaminu - składaniem wniosku egzaminacyjnego, uiszczeniem opłaty egzaminacyjnej wynoszącej 152 zł, odbiorem legitymacji. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej - część praktyczna realizowana jest na naszym wózku widłowym. Po ukończonym szkoleniu kursant otrzymuje zaświadczenie z ramowym programem szkolenia, a po zdanym egzaminie legitymację UDT - uprawnienia do obsługi wózków widłowych II WJO.
Wesprzyj i Ty 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Weź udział w licytacji szkolenia z zakresu  obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (więcej informacji na temat kursu - klik). Pomóż innym, inwestując w swoje kwalifikacje i umiejętności. A może wylicytowane szkolenie podarujesz komuś bliskiemu w prezencie? Nasi Instruktorzy czekają. Zapraszamy.
A jeśli szukacie innego sposobu, by wesprzeć WOŚP, zachęcamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie. Każdy może wystawić przedmiot bądź usługę na aukcji allegro, może też przekazać  darowiznę na oficjalne konto WOŚP. 


Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym - styczeń 2018 r.


Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym - styczeń 2018 r.9 stycznia zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 roku określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym, elektrycznym i spalinowo-elektrycznym,  mających zastosowanie w transporcie wewnętrznym. Jakie zmiany wprowadza rozporządzenie oraz co oznaczają one w praktyce dla obecnych i przyszłych operatorów wózków widłowych?

Uregulowanie kwestii uprawnień do obsługi wózków jezdniowychNowe rozporządzenie w sprawie bhp pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych wchodzi w życie po upływie 7 miesięcy od dnia ogłoszenia. Rozporządzenie precyzuje między innymi zasady uzyskiwania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych różnego typu.Zgodnie z rozporządzeniem:"§ 4. 1. Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

2. Do obsługi wózków jezdniowych, innych niż wymienione w ust. 1, dopuszcza się osobę, która:

1) ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego lub

2) posiada dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub

3) spełnia warunki, o których mowa w ust. 1."Innymi słowy, operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych  z mechanicznym napędem podnoszenia  będą musieli posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Przypominamy, że aby zdobyć takie zaświadczenie konieczne jest zdanie egzaminu przed komisją UDT.  Legitymacja UDT oznacza również możliwość obsługiwania innych wózków jezdniowych z napędem silnikowym.Natomiast operatorzy wózków jezdniowych z napędem silnikowym, innych niż podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, będą musieli posiadać zaświadczenie o ukończeniu stosownego szkolenia dla operatorów wózków jezdniowych - co ważne program szkolenia musi być uzgodniony bądź zatwierdzony przez UDT. Imienne zezwolenia do obsługi wózków wydawane przez pracodawców przestaną mieć zastosowanie. Drugą opcją jest zdobycie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi (ustawa z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, Dz. U. z 2017 r. poz. 978).

Wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień UDT do obsługi wózków jezdniowych zapraszamy na nasze szkolenia z obsługi wózków widłowych. Wszystkie nasze szkolenia z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego realizują program szkoleniowy uzgodniony i zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego i zakończone są egzaminem UDT, dzięki któremu można zdobyć legitymację UDT.

poniedziałek, 8 stycznia 2018

Operator wózka widłowego - zarobki, praca


Operator wózka widłowego - zarobki, praca


Operatorzy wózków widłowych to pracownicy poszukiwani i bardzo cenieni przez pracodawców. Nisza powstała w wyniku emigracji zarobkowej spowodowała wzrost znaczenia wykwalifikowanych pracowników magazynowych, a w szczególności osób posiadających uprawnienia do obsługi czy konserwacji specjalistycznych maszyn - takich jak chociażby wózków widłowych. Posiadanie uprawnień do obsługi wózka widłowego oznacza więc zwiększenie szansy na znalezienie dobrze płatnej pracy.
szkolenie Awans B.H.P. dla operatorów wózków widłowych na terenie firmy klienta


Ile zarabia operator wózka widłowego?

W ostatnich miesiącach głośno było o atrakcyjnych ofertach pracy dla operatorów wózków widłowych - pisaliśmy m.in. o ofercie pracy w Biedronce i zarobkach zdecydowanie wyższych od tych, którymi mogą pochwalić się dyplomowani nauczyciele. Przykład ten nie jest osamotniony   - równie atrakcyjne warunki pracy i płacy oferuje swoim pracownikom magazynowym firma Lidl, gdzie nowo zatrudniony pracownik magazynu obsługujący wózek widłowy otrzymuje pensję w wysokości 3400 zł brutto (dane z końca 2016 roku).

Warto zaznaczyć, że wśród pracowników magazynowych, lepszymi warunkami pracy i płacy cieszą się oczywiście stanowiska związane z posiadaniem konkretnych kwalifikacji potwierdzonych stosownymi uprawnieniami. Jak wskazuje raport płacowy "Jesień 2016" AG Test HR to właśnie operator wózka widłowego mógł pochwalić się wyższą medianą i średnią wynagrodzeń wyprzedzając tym samym magazyniera czy pracownika transportu wewnętrznego. 

szkolenie Awans B.H.P. dla operatorów wózków widłowych na terenie firmy klienta
Punktowane są więc konkretne uprawnienia zawodowe. Przypomnijmy -  operatorem wózka widłowego może zostać tylko osoba, która posiada świadectwo kwalifikacyjne wydawane przez UDT. Aby je zdobyć należy zdać egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. W zdobyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności gwarantujących pozytywny wynik na egzaminie, jak również zapewniających sukces w późniejszej pracy na danym stanowisku, przydatna jest pomoc profesjonalistów i uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez dobrą placówkę szkoleniową. Więcej na temat przebiegu takiego szkolenia znajdziecie pod linkiem.
szkolenie Awans B.H.P. dla operatorów wózków widłowych na terenie firmy klienta

Oferty pracy dla operatora wózka widłowego

Tym, którzy chcą poprawić swoją sytuację na rynku pracy, polecamy rozważenie opcji zdobycia uprawnień operatora wózka widłowego. Motywację stanowić mogą nie tylko statystyki dotyczące zatrudnienia i zarobków na stanowiskach magazynowych, ale również atrakcyjne oferty pracy stale pojawiające się na portalach internetowych. Dla osób z województwa łódzkiego podrzucamy ciekawe propozycje:
- operator wózka widłowego - 2 lub 3 zmiany DARMOWY TRANSPORT  - oferta pracy
- Magazynier - Operator Wózka Widłowego Radomsko - oferta pracy
A wszystkich zainteresowanych szkoleniami zakończonymi egzaminami dla operatorów wózków widłowych różnego typu (uprawnienia UDT kategorie 1 WJO, 2 WJO, 3 WJO) zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami - klik . Nasi instruktorzy doradzą Wam, które uprawnienia są najkorzystniejsze w danej sytuacji i jaki kurs warto wybrać. Zapraszamy.


szkolenie Awans B.H.P. dla operatorów wózków widłowych na terenie firmy klienta