niedziela, 8 marca 2020

Jak zdobyć uprawnienia wydawane przez SEP?


Jak zdobyć uprawnienia wydawane przez SEP?

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest organizacją pozarządową zrzeszającą elektryków polskiego pochodzenia. Uprawnienia SEP można zdobyć odbywając jeden z trzech prowadzonych przez nas kursów i zdając egzamin przed komisją SEP. 

Rodzaje szkoleń zakończonych egzaminem przed komisją SEP


Do wyboru nasi kursanci mają trzy rodzaje szkoleń kończących się egzaminem przed komisją SEP:

- szkolenia na uprawnienia elektryczne Grupa 1 G1
- szkolenia na uprawnienia energetyczne Grupa 2 G2
- szkolenia na uprawnienia gazowe Grupa 3 G3.

Jakie uprawnienia zyskasz po naszym kursie elektrycznym grupa G1?Kurs elektryczny do 1 kV i powyżej 1kV przygotowuje do egzaminu przed komisją SEP, po którym dostaniesz odpowiednie uprawnienia SEP Grupy G1 D i E lub E.
Grupa elektryczna 1 obejmuje następujące urządzenia i instalacje elektryczne:
· urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
· urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
· urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
· zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV,
· urządzenia elektrotermiczne,
· urządzenia do elektrolizy,
· sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
· elektryczną sieć trakcyjną,
· elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
· aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Jakie uprawnienia zyskasz po naszym kursie energetycznym G2?Uprawnienia energetyczne G2 wydawane przez Stowarzyszenienie Elektryków Polskich ( SEP) to uprawnienia zezwalające na eksploatację urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, wykonywanie prac obejmujących konserwację, montaż i prace naprawcze, obsługę urządzeń energetycznych oraz prace kontrolne i pomiarowe przy tych urządzeniach np. przy kotłach.

Jakie uprawnienia zyskasz po naszym kursie gazowym G3?Szkolenie gazowe G3 adresujemy do osób, które chcą zdobyć uprawnienia niezbędne do pracy przy dozorze i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących, przetwarzających i zużywających paliwa gazowe. Na kurs zapraszamy również wszystkich, którzy chcą odświeżyć zdobytą wcześniej wiedzę z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Szkolenia na uprawnienia SEP organizujemy na naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub w siedzibie firmy klienta w całej Polsce.

Szczegóły dotyczące szkoleń pod linkiem: https://awans-bhp.pl/uprawnienia-g1-g2-g3/

Zapraszamy!


niedziela, 1 marca 2020

Programy szkoleń UDT


Programy szkoleń UDT


Wielokrotnie podkreślaliśmy, że wszystkie nasze szkolenia, zarówno te dla operatorów, jak i konserwatorów UDT, realizowane są w oparciu o programy szkoleń zatwierdzone przez UDT.  Co oznacza to dla kursantów? Podstawę rzetelnego i skutecznego przygotowania do egzaminu przed komisją UDT.

Programy szkoleń muszą zostać opracowane z uwzględnieniem  minimalnych wymagań Urzędu Dozoru Technicznego zawartych w dokumencie "Minimalne wymagania dotyczące programów szkoleń  dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego (UTB)"
(https://www.udt.gov.pl/images/uzgadniane_szkolen/Program_obsluga_UTB.pdf)


Programy szkoleń na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia


Program szkoleń na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia uzgadniany jest na podstawie ustawy z dnia   21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Programy szkoleń na wózki inne niż wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia


Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie UDT (https://www.udt.gov.pl/programy-szkolen) firmy szkoleniowe mają dwie możliwości:

- skorzystania z opracowanego przez UDT programu szkolenia;

- zdobycia zatwierdzenia przez UDT opracowanego przez wnioskodawcę programu szkolenia;

Podstawą prawną takiego rozwiązania jest § 4 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Kto może prowadzić szkolenia UDT?


Zagadnieniem związanym z realizacją programów szkoleń dla operatorów UDT  jest kwestia uprawnień/ kwalifikacji osób przeprowadzających szkolenie. Zgodnie z zaleceniami UDT:

"O doborze kadry dydaktycznej na potrzeby organizowanego szkolenia każdorazowo decyduje kierownik jednostki szkolącej z zachowaniem podstawowych zasad określonych w programach szkolenia."

Ponadto:

"Użytkownik zobowiązany jest do doboru kadry dydaktycznej, która posiada niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu szkolenia oraz doświadczenie w zakresie zagadnień poruszanych na szkoleniu. Instruktorzy, czyli osoby prowadzące zajęcia praktyczne, muszą posiadać dodatkowo odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń technicznych w zależności od rodzaju wózków jezdniowych objętych tematyką prowadzonego szkolenia." [https://www.udt.gov.pl/programy-szkolen]Szkolenia operatorów UDT


Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji zapraszamy na profesjonalne szkolenia dla operatorów UDT - operatorów wózków widłowych, podestów, suwnic, żurawi i dźwigów.  Gwarantujemy solidne przygotowanie do egzaminu, atrakcyjne ceny i indywidualne podejście do klienta. Zapraszamy już dziś.

Szczegóły dotyczące szkoleń znajdziecie pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/

niedziela, 16 lutego 2020

Jak wyliczyć resurs ?


Jak wyliczyć resurs ?


O resursie pisaliśmy na blogu jeż wielokrotnie. Jest to ostatnio jeden z ważniejszych i częściej poruszanych tematów związanych z eksploatacją urządzeń transportu bliskiego. Wiele osób zadaje pytanie naszym Instruktorom, jak należy wyliczyć resursu. Odpowiedzi na pewno nie można udzielić w jednym poście czy podczas krótkiej rozmowy. Z tego też powodu dla naszych kursantów i klientów przygotowaliśmy nową ofertę szkoleniową - szkolenia z wyliczania resursu.Szkolenie z wyliczania resursu


Określenie stopnia wykorzystania resursu odnosi się do wszystkich urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu. Obowiązek  obliczenia resursu oraz rejestracji przebiegu eksploatacji urządzenia wprowadza  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Jak się okazuje obliczenie resursu danego urządzenia nie jest taką prostą sprawą. Wymaga znajomości specyfiki pracy urządzeń transportu bliskiego, wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego, znajomości odpowiednich norm i przepisów prawnych, znajomości mechaniki, hydrauliki i elektryki urządzeń transportu bliskiego. Na szczęście eksploatujący nie musi sam podejmować się tego zadania - działania związane z określeniem resursu oraz oceną stanu technicznego może zlecić kompetentnej osobie. Dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie do tych obowiązków swoich pracowników, wysyłając ich na profesjonalne szkolenie przygotowujące do samodzielnego obliczania resursu urządzenia.

Kto prowadzi nasze szkolenia z obliczania resursu? Konserwatorzy urządzeń transportu bliskiego z wieloletnim doświadczaniem w konserwacji  i rejestracji urządzeń podlegających pod UDT. Dzięki temu w sposób profesjonalny i rzetelny przygotowują uczestników naszych szkoleń do obliczenia resursu oraz wykonywania niezbędnej dokumentacji.

Wszystkie niezbędne informacje na temat szkolenia znajdziecie na stronie:
Resurs - artykuły tematyczne


Jeśli chcecie przypomnieć sobie informacje, które na temat resursu zgromadziliśmy na naszym blogu, skorzystajcie z poniższej listy  postów.

- "Resurs w pytaniach i odpowiedziach" http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2020/02/resurs-w-pytaniach-i-odpowiedziach.html

- "Przegląd specjalny urządzenia po przekroczeniu resursu" http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2020/01/przeglad-specjalny-urzadzenia-po.html

- Obliczanie resursu urządzenia - szkolenie - http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2020/01/obliczanie-resursu-urzadzenia-szkolenie.html

- Wartość resursu dla podestów ruchomych - http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2019/09/wartosc-resursu-dla-podestow-ruchomych.html

- Przebieg eksploatacji urządzenia - sposoby rejestracji - http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2019/09/przebieg-eksploatacji-urzadzenia.html

- Kontrola stopnia wykorzystania resursu dla dźwigników (podnośników pojazdów) -http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2019/08/kontrola-stopnia-wykorzystania-resursu.html

- Przekroczenie resursu - postępowanie -http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2019/07/przekroczenie-resursu-postepowanie.html

- Resurs - co to jest i jak go obliczyć? - http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2019/02/resurs-co-to-jest-i-jak-go-obliczyc.html

niedziela, 9 lutego 2020

Awaryjne opuszczanie platformy roboczej podestu masztowego samowznoszącego.


Awaryjne opuszczanie platformy roboczej podestu masztowego samowznoszącego.


Podesty samowznoszące należą do grupy podestów ruchomych, a więc takich, które przemieszczają platformę roboczą wraz z osobami i materiałami na stanowiska pracy. Wykorzystywane są między innymi do prac malarskich, montażowych czy murarskich. O podestach masztowych - ich budowie, eksploatacji, konserwacji oraz zastosowaniu pisaliśmy we wcześniejszych postach:

- Podesty ruchome masztowe samowznoszące - zastosowanie, charakterystyka, uprawnienia do konserwacji - https://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2019/11/podesty-ruchome-masztowe-samowznoszace.html

- Miejsce pracy podestu masztowego - https://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2019/11/miejsce-pracy-podestu-masztowego.html

Dziś skupimy się  na awaryjnym opuszczaniu platformy roboczej.  Awaryjne opuszczanie platformy roboczej podestu masztowego samowznoszącego


Problematykę awaryjnego opuszczania platformy roboczej porusza w swojej książce „Podesty ruchome masztowe samowznoszące, budowa i eksploatacja” (wydawnictwo KaBe Krosno 2003) Włodzimierz Skrzymowski. Należy pamiętać, iż powinno zostać spełnionych kilka podstawowych wymogów. Jednym z nich jest usytuowanie stanowiska sterowania na platformie w miejscu łatwo dostępnym, zapewniającym dobrą widoczność drogi jazdy. Elementy sterownicze powinny być podtrzymywane ręcznie w pozycji załączonej. Jak możemy przeczytać w omawianej książce:

-  "siła wymagana do uruchomienia ruchu opuszczania nie może przekroczyć 400 N"

- " wymagane jest czasowe zluzowanie hamulca zespołu napędowego przez wywieranie stałej siły na element sterujący"

- " winno być możliwe obciążenie platformy roboczej ładunkiem 110% udźwigu nominalnego"

- "platforma robocza nie może być odchylona od poziomu więcej niż ±5°"

- "nie może dojść do zakłócenia działania urządzenia chwytnego" 


Urządzenie chwytne to nic innego jak hamulec bezpieczeństwa, służący do zapobiegania opadaniu platformy roboczej z nadmierną prędkością. W momencie zadziałania prowadzi do natychmiastowego przerwania obwodu sterowania. Hamulec bezpieczeństwa posiada ogranicznik prędkości działający przy prędkości granicznej nie przekraczającej 0,5 m/s.

Kurs na podesty masztowe, stacjonarne, wiszące


Wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o uprawnienia operatora podestów masztowych, wiszących i stacjonarnych (dawna kategoria IIP) zapraszamy na profesjonale szkolenia z obsługi tych urządzeń transportu bliskiego. W trakcie szkolenia zdobędziecie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu zasad obsługi podestów ruchomych masztowych, wiszących i samojezdnych. Nasi specjaliści przygotują Was do egzaminu UDT  i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm. Dz. U. Nr 50 poz 426).


Szczegóły dotyczące szkolenia pod linkiem: https://awans-bhp.pl/kurs-podesty-iip/


Zapraszamy!

niedziela, 2 lutego 2020

Resurs w pytaniach i odpowiedziach


Resurs w pytaniach i odpowiedziach


Resurs - co to jest, jak go obliczyć, co zrobić, kiedy zostanie przekroczony, jakie są regulacje prawne? Odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące resursu znajdziecie w dzisiejszym wpisie.Jakie są obowiązujące akty prawne dotyczące resursu?


Pojęcie resursu wprowadza Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Wprowadza ono m.in. obowiązek odtworzenia przebiegu eksploatacji urządzenia transportu bliskiego z myślą o dokonaniu jego oceny stanu technicznego i  określenia resursu.

Co to jest resur?


Zgodnie z paragrafem  2. rozporządzenia resurs  to 

"parametry graniczne  stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania."

Dla jakich urządzeń należy określać stopień wykorzystania resursu?

Określenie stopnia wykorzystania resursu odnosi się do wszystkich urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu.

Jak obliczyć resurs?


Aby prawidłowo określić stopień wykorzystania resursu urządzenia eksploatujący powinien na bieżąco prowadzić odpowiedni rejestr warunków eksploatacji UTB, w tym jego poszczególnych mechanizmów. Te ostatnie mogą bowiem osiągnąć swój resurs w różnych terminach. Dzięki rejestracji stopnia wykorzystania resursu eksploatujący może łatwo wychwycić moment przekroczenia resursu przez dane urządzenie lub przez któryś z jego mechanizmów.

Pamiętajmy, że eksploatujący może zlecić działania związane z określeniem resursu oraz oceną stanu technicznego kompetentnej osobie.

Jak określić resurs w przypadku braku informacji o historii urządzenia?


W przypadku braku dokumentacji dotyczącej przebiegu eksploatacji UTB z przyczyn niezależnych od eksploatującego, na eksploatującym spoczywa obowiązek odtworzenia tego przebiegu na podstawie "aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej". Również w przypadku braku wiedzy na temat resursu UTB, eksploatujący " określa go na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej."

Co należy zrobić w przypadku osiągnięcia resursu przez dane urządzenie?

W przypadku przekroczenia resursu przez UTB lub przez  któryś z jego mechanizmów eksploatujący powinien wykonać 3 podstawowe  kroki:

" a) przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie przeglądu specjalnego;

b) udokumentować wykonane czynności w ramach przeglądu specjalnego;

c) o ile wyniki przeglądu specjalnego na to wskazują, wykonać remont kapitalny urządzenia lub mechanizmu wg wskazań zawartych  w dokumentacji z przeglądu specjalnego." ["Wytyczne UDT dotyczące  eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 2, czerwiec 2019"]

Jaki jest zakres przeglądu specjalnego urządzenia po przekroczeniu resursu?


Zgodnie z dokumentem UDT "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. Wydanie 2, czerwiec 2019" zakres przeglądu specjalnego powinien obejmować wszystkie elementy mające wpływ na bezpieczną eksploatację UTB/ mechanizmów, w tym: konstrukcję nośną,  zespoły mechaniczne, układy elektryczne,  układy bezpieczeństwa,  układy hydrauliczne,  układy pneumatyczne. Czynności wykonywane podczas oceny stanu technicznego urządzenia lub mechanizmu powinny obejmować:

a)      "przegląd urządzenia lub mechanizmu i przynależnego wyposażenia w zależności od tego czy resurs został osiągnięty przez urządzenie czy mechanizm;

b)       wykonanie pomiarów geometrii urządzenia wraz z pomiarami odkształcalności ustroju nośnego z podaniem metody pomiaru oraz szacowanymi błędami pomiarowymi;

c)        sprawdzenie stanu połączeń rozłącznych w tym momentów dokręcenia połączeń śrubowych;

d)      wykonanie badań nieniszczących np..  Połączeń nierozłącznych, elementów chwytających;

e)      weryfikację stanu przekładni z wykonaniem niezbędnych pomiarów luzów, bicia promieniowego, oceny wałków pod kątem ewentualnych pęknięć zmęczeniowych itp.;

f)        pomiar grubości elementów nośnych w miejscach występowania korozji wraz z oceną wpływu na wytrzymałość konstrukcji. "Obliczanie resursu UTB - szkolenie / zlecenie usługi


Przypominamy o naszej nowej ofercie obliczenia resursu dla poszczególnych urządzeń - nasi specjaliści określą resurs dla danego urządzenia, kompleksowo oszacują bezpieczny czas eksploatacji oraz sporządzą niezbędną dokumentację. Zapraszamy również na profesjonalne szkolenia z obliczania resursu UTB - nasz specjalista wytłumaczy jak odtworzyć przebieg eksploatacji dla danego urządzenia.

Szczegóły pod linkiem:
Zapraszamy!


niedziela, 26 stycznia 2020

Przegląd specjalny urządzenia po przekroczeniu resursu


Przegląd specjalny urządzenia po przekroczeniu resursu


O obowiązku obliczenia resursu dla urządzenia transportu bliskiego oraz rejestracji przebiegu urządzenia, w tym jego poszczególnych mechanizmów pisaliśmy już na blogu kilkakrotnie w kontekście Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Dziś skupimy się na tym, jak wygląda przegląd specjalny urządzenia, który należy przeprowadzić w przypadku przekroczenia resursu.Przekroczenie resursu urządzenia - postępowanie


W przypadku przekroczenia resursu przez urządzenie techniczne bądź też jeden z jego mechanizmów eksploatujący ma obowiązek przeprowadzić bądź też zlecić przeprowadzenie przeglądu specjalnego. Pamiętajmy, że wszelkie czynności związane z przeglądem powinny zostać udokumentowane, a w przypadku zaleceń - wykonany remont kapitalny urządzenia/ mechanizmu zgodnie ze wskazaniami odnotowanymi w dokumentacji z przeglądu specjalnego.

Zakres przeglądu specjalnego urządzenia po przekroczeniu resursu


Zgodnie z dokumentem UDT "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. Wydanie 2, czerwiec 2019" zakres przeglądu specjalnego powinien obejmować wszystkie elementy mające wpływ na bezpieczną eksploatację UTB/ mechanizmów, w tym: konstrukcję nośną,  zespoły mechaniczne, układy elektryczne,  układy bezpieczeństwa,  układy hydrauliczne,  układy pneumatyczne. Czynności wykonywane podczas oceny stanu technicznego urządzenia lub mechanizmu powinny obejmować:

a)      "przegląd urządzenia lub mechanizmu i przynależnego wyposażenia w zależności od tego czy resurs został osiągnięty przez urządzenie czy mechanizm;

b)       wykonanie pomiarów geometrii urządzenia wraz z pomiarami odkształcalności ustroju nośnego z podaniem metody pomiaru oraz szacowanymi błędami pomiarowymi;

c)        sprawdzenie stanu połączeń rozłącznych w tym momentów dokręcenia połączeń śrubowych;

d)      wykonanie badań nieniszczących np..  Połączeń nierozłącznych, elementów chwytających;

e)      weryfikację stanu przekładni z wykonaniem niezbędnych pomiarów luzów, bicia promieniowego, oceny wałków pod kątem ewentualnych pęknięć zmęczeniowych itp.;

f)        pomiar grubości elementów nośnych w miejscach występowania korozji wraz z oceną wpływu na wytrzymałość konstrukcji. "

W dokumencie UDT zaznaczono również, o czym należy pamiętać, że pomimo wykonania remontu kapitalnego, resurs urządzenia może być krótszy niż dla urządzenia fabrycznie nowego.Obliczanie resursu UTB - szkolenie / zlecenie usługi


Pamiętajmy, że eksploatujący może zlecić działania związane z określeniem resursu oraz oceną stanu technicznego kompetentnej osobie. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty obliczenia resursu dla poszczególnych urządzeń - nasi specjaliści określą resurs dla danego urządzenia, kompleksowo oszacują bezpieczny czas eksploatacji oraz sporządzą niezbędną dokumentację. Zapraszamy również na profesjonalne szkolenia z obliczania resursu UTB - nasz specjalista wytłumaczy jak odtworzyć przebieg eksploatacji dla danego urządzenia.

Szczegóły pod linkiem:
Zapraszamy!
niedziela, 19 stycznia 2020

Obliczanie resursu urządzenia - szkolenie


Obliczanie resursu urządzenia - szkolenie


O obowiązku obliczenia resursu dla urządzenia transportu bliskiego oraz rejestracji przebiegu eksploatacji UTB, w tym jego poszczególnych mechanizmów pisaliśmy już wielokrotnie  (link http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/search/label/resurs).  Jest to obowiązek, który spoczywa na każdym właścicielu UTB. Nie każdy jednak  potrafi bądź też nie każdy ma kompetentnego pracownika, który potrafiłby obliczyć resurs dla poszczególnych urządzeń podlegających pod dozór techniczny. Awans B.H.P.  rusza więc z nową ofertą  szkoleniowo-usługową. Już teraz nasi klienci mogą się zgłosić lub zapisać swoich pracowników na profesjonalne szkolenie z określania resursu bądź też wynająć naszych specjalistów, którzy fachowo obliczą resurs dla zgłoszonych urządzeń transportu bliskiego.Obowiązek obliczenia resursu dla UTB - przepisy


Obowiązek wyliczenia resursu oraz rejestracji przebiegu eksploatacji dla urządzeń transportu bliskiego nakłada na właściciela urządzenia  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Resurs - definicja


Zgodnie z paragrafem  2. rozporządzenia resurs  to:

"parametry graniczne  stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania."

Jak możemy przeczytać na branżowym  blogu Wózek Instruktor:

"Określenie stopnia wykorzystania resursu odnosi się do wszystkich urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu. Aby prawidłowo określić stopień wykorzystania resursu urządzenia eksploatujący powinien na bieżąco prowadzić odpowiedni rejestr warunków eksploatacji UTB, w tym jego poszczególnych mechanizmów. Te ostatnie mogą bowiem osiągnąć swój resurs w różnych terminach." [link]

Ustawodawca przewidział sytuację, w której eksploatujący urządzenie transportu bliskiego nie będzie znał historii eksploatacji urządzenia (brak rejestracji przebiegu eksploatacji UTB z przyczyn niezależnych od eksploatującego), a w  związku z tym  jego resursu. Ma on wówczas obowiązek określić go na podstawie "aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej".

Przekroczenie resursu - postępowanie


Zgodnie z  dokumentem "Wytyczne UDT dotyczące  eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 2, czerwiec 2019":

w przypadku przekroczenia resursu przez UTB lub przez  któryś z jego mechanizmów eksploatujący powinien wykonać 3 podstawowe  kroki:

" a) przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie przeglądu specjalnego;

b) udokumentować wykonane czynności w ramach przeglądu specjalnego;

c) o ile wyniki przeglądu specjalnego na to wskazują, wykonać remont kapitalny urządzenia lub mechanizmu wg wskazań zawartych  w dokumentacji z przeglądu specjalnego."

Obliczanie resursu UTB - szkolenie / zlecenie usługi


Zapraszamy na profesjonalne szkolenie z obliczania resursu UTB - nasz specjalista wytłumaczy jak odtworzyć przebieg eksploatacji dla wózka widłowego, suwnicy, podestu czy też  podnośnika.  Zachęcamy również do skorzystania z opcji obliczenia resursu dla poszczególnych urządzeń przez naszego specjalistę -  określi on resurs dla danego urządzenia, kompleksowo oszacuje bezpieczny czas eksploatacji oraz sporządzi niezbędną dokumentację. Usługa obliczania resursu i szkoleń z obliczania resursu dostępna na terenie całej Polski.

Szczegóły pod linkiem:


Zapraszamy!