poniedziałek, 10 grudnia 2018

Zmiany w Kodeksie pracy styczeń 2019 r. - zmiany w zakresie przepisów bhpZmiany w Kodeksie pracy  styczeń 2019 r. - zmiany w zakresie przepisów bhp

Od 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Artykuł 2. ustawy dotyczy zmian w Kodeksie pracy, a dokładniej zmian w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp oraz działalności służby BHP. Jakie to zmiany? Wyjaśniamy poniżej.Zniesienie obowiązkowych szkoleń okresowych bhp dla części pracowników

Zgodnie z art.2 pkt. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym pracodawca nie będzie miał obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych w przypadku pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, pod warunkiem, że pracodawca zostanie zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ubezpieczaniu społecznym. Zmiana ta ma na celu zminimalizowanie kosztów ponoszonych w tym zakresie przez pracodawcę.

Zmiany w zakresie działania służby BHP w zakładzie pracy

Ustawa wprowadza również zmianę w zakresie funkcjonowania służby BHP. W przypadku pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, zostaje podniesiona liczba pracowników, której przekroczenie wiąże się z koniecznością zatrudnienia specjalisty BHP. Do końca tego roku wynosiła ona 20 pracowników, od stycznia 2019 r. liczba ta zostaje podniesiona do 50 pracowników. Oznacza to, że w przypadku zatrudniania maksymalnie 50 pracowników, pracodawca sam będzie mógł pełnić zadania służby BHP, bez konieczności zatrudniania dodatkowych specjalistów.

Usługi BHP dla firm

Wszystkich pracodawców zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą usług bhp dla firm, dostępną na stronie internetowej pod linkiem - https://awans-bhp.pl/uslugi-bhp/ . Dzięki naszym specjalistom - doświadczonym inspektorom BHP zawsze będziecie na bieżąco z wszelkimi zmianami w przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza oferta dla firm obejmuje szereg usług - w tym m.in. szkolenia bhp wstępne i okresowe, audyty bhp, sporządzanie  IBWR, BIOZ, oceny ryzyka, czy kursy pierwszej pomocy.  Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski.  Gwarantujemy terminowość, efektywność i jak najwyższy poziom świadczonych usług. Zapraszamy.

niedziela, 9 grudnia 2018

Piła łańcuchowa - zasady przechowywania i transportu/ zasady bhp


Piła łańcuchowa - zasady przechowywania i transportu/ zasady bhp


Piły łańcuchowe należy zaliczyć do urządzeń stwarzających dość duże zagrożenie zarówno dla samego operatora, jak i osób, które znajdują się w pobliżu miejsca pracy tego urządzenia. Przystępując do eksploatacji piły łańcuchowej szczególnie ważne jest więc przestrzeganie zasad bhp. Ich znajomość i zastosowanie w praktyce może w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko wypadku. W dzisiejszym wpisie poruszymy zagadnienie transportu i prawidłowego  przechowywania piły. 


Transport i przechowywanie piły - podstawowe zasady

Na początku warto przypomnieć jedną z podstawowych zasad dotyczącą użytkowania wszelkiego rodzaju urządzeń i maszyn. Przed przystąpieniem do pracy piłą należy uprzednio zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia przez jej producenta. Stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji jest podstawą bezpiecznej pracy.

Pamiętajmy, że w sytuacji konieczności transportu piły w trakcie pracy, należy uprzednio wyłączyć  jej silnik. Piłę trzymamy za uchwyt przedni, prowadnicę kierujemy do tyłu. Przy transportowaniu pilarki na dalsze odległości, należy nałożyć osłonę prowadnicy.

Po zakończeniu pracy należy zadbać o odpowiednią konserwację piły. Czyścimy i w razie potrzeby wymieniamy filtry powietrza i paliwa. Czyścimy rowek prowadzący prowadnicy, opiłowujemy jej brzegi. Należy również wyczyścić obudowę wentylatora, użebrowania silnika,  hamulec łańcucha, sprawdzić urządzenia rozruchowe (linkę i sprężynę powrotną).

Jeżeli przewidujemy dłuższy okres przechowywania piły, pamiętajmy o tym, aby całkowicie opróżnić zbiornik paliwa i oleju.

Podstawowe zasady bezpiecznej pracy piłą spalinową - kurs obsługi piły spalinowej

Wszystkich, którzy w swojej pracy posługują się piłą spalinową oraz tych, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej obsługi pilarek, zapraszamy na nasze kursy obsługi piły spalinowej. Szkolenia na pilarki prowadzą doświadczeni instruktorzy, organizujący  kursy dla dużych (nawet 60-osobowych) grup, w tym dla oddziałów Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski (dojazd gratis).  Kurs składa się zajęć teoretycznych oraz części praktycznej (w terenie), podczas której kursanci zostają zapoznani z techniką ścinki i obalania drzew, okrzesywania i przerzynki.

Na szkolenie zapraszamy wszystkich, którzy chcą nauczyć się bezpiecznej obsługi i konserwacji piły spalinowej. Szczegóły pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/kurs-obsluga-pilarek/

Zapraszamy! 

poniedziałek, 26 listopada 2018

Podstawowe parametry techniczne ładowarek teleskopowych


Podstawowe parametry techniczne ładowarek teleskopowych

Konserwacja ładowarek teleskopowych

Ładowarka teleskopowa to rodzaj wózka jezdniowego, nazywanego również wielozadaniowym nośnikiem osprzętu ze zmienną fazą wysięgu. Ładowarki możemy bowiem wyposażyć w różnorodny  osprzęt taki jak chociażby widły, łyżkę czy kosz do podnoszenia ludzi. Należy pamiętać, że ładowarki teleskopowe mogą poruszać się po drogach publicznych (kierowca musi posiadać prawo jazdy kategorii B lub T).
W dzisiejszym wpisie krótko omówimy podstawowe parametry techniczne ładowarek teleskopowych. Temat ten szerzej omawiany jest podczas naszych szkoleń dla konserwatorów wózków widłowych i ładowarek teleskopowych. Szczegóły dotyczące szkoleń znajdziecie na naszej stronie internetowej pod linkiem


Podstawowe parametry techniczne ładowarek teleskopowych

Podstawowym parametrem technicznym ładowarek teleskopowych jest udźwig. Udźwig definiowany jest jako dopuszczalna masa ładunku (podana przez producenta), jaką ładowarka może transportować lub podnosić we właściwych warunkach i w czasie normalnej pracy. Udźwig podawany jest w kilogramach.
Kolejnymi ważnymi parametrem technicznym jest wysokość podnoszenia będąca odległością pionową podłoża od górnej powierzchni wideł lub od spodu ładunku oraz wysięg nominalny - czyli "odległość pozioma między dwiema pionowymi równoległymi płaszczyznami, z których jedna jest styczna do średnicy zewnętrznej kół przednich, a druga jest styczna do krzywej zakreślanej przez środek masy w punkcie najdalej oddalonym" (definicja z książki Pawła Sosińskiego "Konserwacja ładowarek teleskopowych" Wydawnictwo KaBe Krosno 2015).
Do pozostałych parametrów technicznych ładowarek teleskopowych należy zaliczyć:
- standardową odległość środka masy od czoła wideł;
- wymiary maszyny, w tym rozstaw osi kół,
- siłę udźwigu;
- cechy silnika spalinowego;
- cechy układów hydraulicznych, hamulcowych i innych.
Więcej ciekawych informacji na temat ładowarek teleskopowych znajdziecie na blogu http://ladowarkiteleskopowe.blogspot.com/. Zapraszamy. 


Szkolenia konserwatorów ładowarek teleskopowych


Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy na temat ładowarek teleskopowych i zdobyciem uprawnień konserwatora udt zapraszamy na nasze szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych i ładowarek teleskopowych. Prowadzone przez nas kursy przygotowują do egzaminu UDT, który organizujemy w ramach kompleksowej organizacji szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się na terenie naszej hali szkoleniowej lub na terenie firmy klienta. Szkolenia prowadzą doświadczeni instruktorzy. Naszym kursantom zapewniamy atrakcyjne ceny oraz nielimitowaną ilość godzin praktyki w stałej cenie szkolenia. Zapraszamy. Szczegóły pod numerem telefonu 737 466 886 oraz na naszej stronie internetowej https://awans-bhp.pl/ .

wtorek, 13 listopada 2018

Uprawnienia operatorów UDT i konserwatorów UDT


Uprawnienia operatorów UDT i konserwatorów UDT


Zarówno uprawnienia operatorów UDT, jak i uprawnienia konserwatorów UDT można zdobyć tylko w jeden sposób - zdając egzamin kwalifikacyjny przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas egzaminu specjaliści z danej dziedziny weryfikują wiedzę i umiejętności kandydata na operatora bądź też konserwatora urządzeń transportu bliskiego danej kategorii. Awans B.H.P. zaprasza wszystkich chętnych do zdobycia uprawnień UDT na szkolenia przygotowujące do egzaminu i zakończone egzaminem UDT (zapewniamy kompleksową organizację egzaminu).


Uprawnienia operatorów UDT


Jakie uprawnienia operatorów UDT możecie zdobyć dzięki naszym szkoleniom na operatorów urządzeń transportu bliskiego? Nasza szeroka oferta obejmuje:

-  Uprawnienia na wózki widłowe kategoria I WJO;

-  Uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe kategoria II WJO;

-  Uprawnienia na wózki widłowe kategoria III WJO;

-  Uprawnienia na ładowarki teleskopowe kategoria I WJO;

-  Uprawnienia na podesty ruchome kategoria I P;

-  Uprawnienia na podesty ruchome kategoria II P;

-  Uprawnienia na suwnice kategoria I S;

-  Uprawnienia na suwnice kategoria II S;

-  Uprawnienia na żurawia przenośnego przeładunkowego HDS kategoria II Ż;

-  Uprawnienia na żurawia samojezdnego kategoria II Ż;

-  Uprawnienia na żurawia wieżowego kategoria I Ż;

-  Uprawnienia na dźwigi towarowo-osobowe.

Wszystkie szczegóły dotyczące szkoleń z obsługi urządzeń transportu bliskiego znajdziecie na naszej stronie  pod linkiem

Uprawnienia konserwatorów UDT


W przypadku szkoleń na konserwatorów UDT nasza oferta obejmuje kursy przygotowujące do zdobycie następujących uprawnień:

- Uprawnienia konserwatora wózków widłowych i ładowarek teleskopowych kategoria 1 WJK;

-  Uprawnienia konserwatora podestów kategoria 1 P;

-  Uprawnienia konserwatora suwnic kategoria 1 S;

-  Uprawnienia konserwatora żurawi przenośnych i przewoźnych w tym HDS-ów kategoria II Ż.

Na temat kursów konserwatorów UDT przeczytacie na naszej stronie internetowej pod linkiem.

 Szkolenia dla operatorów i konserwatorów UTB zakończone egzaminem UDT organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi oraz na terenie całej Polski w miejscu wyznaczonym przez klienta. W pierwszym przypadku kursanci ćwiczą na naszym własnym sprzęcie. Kompleksowa organizacja egzaminu obejmuje m.in. zapewnienie sali oraz sprzętu egzaminacyjnego, pośrednictwo w składaniu wniosków egzaminacyjnych i uiszczeniu opłat oraz w odbiorze legitymacji UDT.

Zapraszamy już dziś.

niedziela, 4 listopada 2018

Konserwator podestów I P - szkolenie z egzaminem UDT


Konserwator podestów I P - szkolenie z egzaminem UDT


Konserwator podestów należy w Polsce do zawodów regulowanych  i do jego wykonywania należy posiadać uprawnienia UDT. Szkolenie na konserwatora podestów IP  z Awans B.H.P. przygotowuje do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, będącego jedyną drogą do zdobycia legitymacji UDT upoważniającej do wykonywania pracy konserwatora podestów. Uprawnienia ważne są bezterminowo na terenie całej Polski. 


Czemu warto ukończyć szkolenie dla konserwatorów UDT?

Jeśli podejmiemy decyzję o zdobyciu uprawnień konserwatora podestów, warto zdecydować się na ukończenie profesjonalnego szkolenia przygotowującego do egzaminu, ale również do późniejszej pracy w charakterze konserwatora urządzeń transportu bliskiego. Na naszym szkoleniu uczestnicy zostają zapoznani z budową i charakterystyką różnego rodzaju podestów, zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające dokonać właściwej oceny stanu technicznego układów i elementów występujących w tych urządzeniach, w tym konstrukcji podestu i  oceny prawidłowości działania. Poznają podstawowe zasady bhp pracy konserwatora podestów, pozwalające na zapewnienie i zachowanie na co dzień bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Kurs prowadzą doświadczeni Instruktorzy - praktykujący konserwatorzy, którzy swoim doświadczeniem chętnie dzielą się z kursantami, uczulając ich na to, na co należy najbardziej zwracać uwagę oraz jakich sytuacji należy unikać.

Szkolenia na konserwatora podestów zakończone egzaminem

Dodatkowym atutem naszych szkoleń jest kompleksowa organizacja egzaminu UDT - zapewnienie sprzętu, na którym egzamin się odbędzie, pośrednictwo w składaniu wniosków egzaminacyjnych, uiszczeniu opłat czy odbiorze legitymacji UDT.

Szkolenia przeprowadzamy na ternie naszej hali szkoleniowej w Łodzi na naszym własnym sprzęcie. Dojeżdżamy również do klientów z całej Polski, organizując szkolenia na terenie firm naszych klientów na sprzęcie przez nich dostarczonym. 

Szybkie terminy szkoleń, elastyczny grafik zajęć ustalany indywidualnie z danym klientem (w przypadku szkolenia na terenie firmy - dostosowanie harmonogramu do przyjętego w  danym zakładzie rytmu pracy), konkurencyjne ceny, wysoki poziom merytoryczny zajęć, doświadczona i zaangażowana kadra szkoleniowa to elementy budujące zadowolenie i satysfakcję naszych klientów.

Szczegóły szkoleń na konserwatorów podestów IP znajdują się na naszej stronie internetowej pod linkiem. Zapraszamy!


niedziela, 28 października 2018

Przegląd gaśnic w zakładzie pracy


Przegląd gaśnic w zakładzie pracy


Obowiązek przeprowadzania przeglądów technicznych gaśnic oraz czynności konserwacyjnych nakłada na właścicieli tego sprzętu gaśniczego polskie prawo. Przeglądy powinny być wykonywane przez specjalistów posiadających niezbędną wiedzę i umiejętności w tym zakresie -  gwarantuje to zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Wykonanie tej usługi warto więc zlecić rzetelnej i profesjonalnej firmie. Taką właśnie jest Awans B.H.P. - dzięki nam przeglądy konserwacyjne gaśnic w zakładzie pracy będą przebiegały sprawnie i bezproblemowo z zachowaniem wszelkich niezbędnych terminów i formalności. 


Jak często należy wykonywać przeglądy gaśnic?  Terminy przeglądów okresowych gaśnic

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) :
“Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne (…) powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów”.

Częstotliwość przeprowadzania przeglądu gaśnicy precyzuje producent w instrukcji obsługi dołączonej do sprzętu. Należy jednak pamiętać, że przegląd ten nie może być wykonywany rzadziej niż raz w roku. Często producenci zalecają przeprowadzanie przeglądów co pół roku, a w przypadku gaśnic przechowywanych w warunkach niekorzystnych (na przykład duża wilgotność pomieszczenia) nawet częściej. Nie wolno również zapominać o dodatkowym obowiązku - raz na 5 lat należy koniecznie wymienić znajdujący się w gaśnicy środek gaśniczy.

Przeglądy techniczne kontrolne gaśnic

Kontrolne przeglądy techniczne gaśnic  wykonujemy niezależnie od przeglądów okresowych gaśnic. W jakich przypadkach należy gaśnicę poddać przeglądowi kontrolnemu? Jest kilka takich sytuacji:

 - po każdym uruchomieniu gaśnicy;

- kiedy zauważymy na gaśnicy  ślady uszkodzenia mechanicznego;

- kiedy zauważymy, że kontrolka z terminem ważności badań jest nieczytelna,

- w przypadku zerwania plomby umieszczonej przez producenta czy konserwatora na dźwigni uruchamiającej, na zaworze butli czy na zaworze bezpieczeństwa,

- w przypadku gaśnic wyposażonych w manometr, kiedy jego strzałka znajduje się poniżej zaznaczonego na zielono obszaru skali.

Przeglądy okresowe i kontrolne gaśnic z Awans B.H.P.

Szczegóły naszej oferty przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych gaśnic znajdują się na naszej stronie internetowej pod linkiem

Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski, gwarantując jak najwyższy poziom świadczonych usług oraz konkurencyjne ceny. Zapraszamy!

środa, 24 października 2018

Łączniki bezpieczeństwa w dźwignikach


Łączniki bezpieczeństwa w dźwignikach

Dziś odpowiemy na pytanie - co to są łączniki bezpieczeństwa i jakie łączniki bezpieczeństwa znajdziemy w dźwignikach. Bazować będziemy na Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (dalej - "rozporządzenie"). 


Co to są łączniki bezpieczeństwa?

Rozdział 4 Rozporządzenia -   "Obwody i łączniki bezpieczeństwa" §49 poświęcony jest łącznikom bezpieczeństwa. Na jego podstawie łączniki bezpieczeństwa możemy zdefiniować jako łączniki, które zapewniają bezpieczną eksploatację dźwignika na skutek wyłączenia danego mechanizmu napędowego.

Jakie łączniki bezpieczeństwa występują w dźwignikach?

Przykładami łączników bezpieczeństwa, w które wyposażone są dźwigniki, są chociażby łączniki krańcowe, wyłącznik awaryjny "STOP", łącznik ruchomej listwy bezpieczeństwa czy łączniki barier, drzwi i ogrodzeń. Zgodnie z rozporządzeniem:

"§49. 3. Zestyki łączników bezpieczeństwa powinny być rozwierane przez bezpośrednie działanie sztywnych części układu kinematycznego dźwignika, bez pośrednictwa sprężyn lub innych elementów elastycznych. W przypadku braku możliwości takiego działania powinna być stosowana samoczynna kontrola funkcjonowania łączników lub ich dublowanie."

zaś

"§49. 4. Łączniki elektroniczne zastosowane jako łączniki bezpieczeństwa powinny być wyposażone w układ samoczynnej kontroli działania, uruchamiający się co najmniej przy każdym załączeniu dźwignika do ruchu lub w układ samoczynnej kontroli dublowania."

Wyłącznik awaryjny STOP

Na szczególną uwagę zasługuje wyłącznik awaryjny "STOP", który powinien wyłączać wszystkie obwody siłowe. W przycisk ten powinno być wyposażone każde stanowisko sterowania dźwignika. Ponadto w pewnych przypadkach istnieje możliwość zastosowania dodatkowych wyłączników "STOP" dostępnych z poziomu roboczego, umieszczonych na oddzielnych częściach dźwignika.

Pamiętajmy, że łącznik "STOP" powinien być łącznikiem zestykowym, a przycisk łącznika "STOP" powinien wystawać ponad swoją obudowę. Co istotne, po ustąpieniu nacisku na przycisk łącznika, nie powinno nastąpić ponowne samoczynne załączenie łącznika głównego.

Szkolenie z obsługi dźwigników przemysłowych / podnośników samochodowych

Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu dźwigników przemysłowych, zapraszamy na nasze szkolenia z obsługi dźwigników przemysłowych/ podnośników samochodowych. Do skorzystania z naszej oferty zachęcamy również pracodawców - to doskonały sposób na podniesienie/ uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji swoich pracowników. Szkolenie organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi oraz na terenie firmy klienta. Zapewniamy atrakcyjne ceny szkolenia, elastyczny grafik kursu, doświadczonych Instruktorów, dużą ilość godzin praktyki i jak najwyższy poziom merytoryczny zajęć. Szczegóły pod linkiem.

Zapraszamy!