poniedziałek, 26 marca 2018

Bezpieczeństwo pracy pilarza - kurs dla operatorów piły spalinowej


Bezpieczeństwo pracy pilarza - kurs dla operatorów piły spalinowej


Awans B.H.P. zaprasza wszystkie osoby zainteresowane obsługą piły spalinowej na szkolenie dla operatorów pilarek (kurs pilarza). Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę szkoleniową.Czemu warto ukończyć szkolenie dla pilarzy z Awans B.H.P.?


Jak wiadomo, piły spalinowe to narzędzia z odkrytą częścią tnąca. Już sam ten fakt sprawia, że pilarki stwarzają duże zagrożenie zarówno dla obsługującego, jak również dla osób znajdujących się w pobliżu. Z tego też względu należy przedsięwziąć odpowiednie środki bezpieczeństwa, które ograniczą do minimum wszelkie ryzyko wypadku. Podstawą jest oczywiście zapoznanie się z instrukcją obsługi danej piły spalinowej, jeszcze przed przystąpieniem do jej eksploatacji. Dzięki temu operator może dobrze zapoznać się z charakterystyką piły danego typu.
Drugą ważną rzeczą, jest odbycie stosownego szkolenia z zakresu obsługi pił spalinowych. Podczas profesjonalnego kursu przyszli operatorzy pilarek zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą w przyszłości uniknąć sytuacji zagrażających ludzkiemu życiu lub zdrowiu. Co więcej, udział w szkoleniu z obsługi piły, oprócz wymiaru związanego z kwestiami bezpieczeństwa, ma również wymiar prawny. Przypomnijmy - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia  2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej:
"Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie."

Dzięki uczestnictwu w naszym szkoleniu z obsługi piły spalinowej, kursant zdobywa konkretne uprawnienia. Na zakończenie kursu otrzymuje stosowne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu na pilarza z opisanym programem ramowym szkolenia. Z myślą o osobach, które będą starały się o pracę zagranicą, zaświadczenie wystawiamy nie tylko w języku polskim, ale również i angielskim.


Uczestnikom naszych szkoleń zapewniamy doskonałą kadrę szkoleniową, dzięki której z łatwością przyswoją sobie niezbędne wiadomości na temat bezpiecznej eksploatacji piły spalinowej. Podczas szkolenia nie zabraknie również zajęć w terenie i pracy z pilarką. Uczestnik kursu zostanie zapoznany z techniką ścinki i obalania drzew, okrzesywania oraz przerzynki. Nauczy się również tego, jak bezpiecznie obsługiwać i konserwować piły spalinowe.

Po szczegóły zapraszamy na naszą stronę internetową - link

Zapraszamy!

niedziela, 25 marca 2018

Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT a certyfikat


Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT a certyfikat


Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT (uprawnienia UDT) do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych a certyfikat


Zgodnie z polskim prawem osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające posiadane umiejętności i wiedzę, w tym znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w omawianym zakresie. Mowa tutaj oczywiście o powszechnie znanej legitymacji UDT wydawanej bezterminowo w postaci plastikowej karty, ważnej na terenie całej Polski. Wzór legitymacji UDT zamieszczamy poniżej.
Aby uzyskać takie zaświadczenie kwalifikacyjne kandydat na operatora czy konserwatora urządzeń technicznych danego rodzaju musi złożyć stosowny wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, a następnie zdać egzamin.

Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT do obsługi czy konserwacji urządzeń technicznych nie jest równoznaczne z certyfikatem.

Czym zatem jest certyfikacja?


Jak możemy przeczytać na stronie UDT:

"Certyfikacja oznacza sprawdzenie i pisemne potwierdzenie przez trzecią stronę zgodności obiektu, procesu lub usługi z wyspecyfikowanymi wymaganiami. Trzecia strona oznacza organizację niezależną zarówno od strony pierwszej (dostawcy, wytwórcy, wykonawcy) jak i drugiej (klienta, odbiorcy). Certyfikacja jest dobrowolna.

Podstawą certyfikacji są dokumenty odniesienia, określające wymagania, jakie powinien spełnić certyfikowany wyrób, proces, usługa, osoba lub organizacja. Najczęściej podstawą certyfikacji są odpowiednie normy lub branżowe specyfikacje techniczne.

Certyfikację prowadzi jednostka certyfikująca. W Urzędzie Dozoru Technicznego certyfikacja powierzona jest wydzielonej, specjalistycznej jednostce certyfikującej UDT-CERT. "

Certyfikat, wystawiany osobom ubiegającym się o niego,  to dokument wydawany na okres 5 lat, potwierdzający kompetencje danej osoby w zakresie obsługi/ konserwacji urządzeń technicznych. Dokument ten "wydawany jest na potrzeby osób, które chcą potwierdzenia swoich kompetencji np. ze względu na chęć podjęcia pracy zagranicą." Certyfikat może być wystawiony na podstawie posiadanego już zaświadczenia kwalifikacyjnego. Można także ubiegać się o niego równolegle z zaświadczeniem kwalifikacyjnym - wówczas zdajemy jeden egzamin a uzyskujemy od razu zaświadczenie kwalifikacyjne i certyfikat, co jest szczególnie ważne dla osób starających się o zatrudnienie poza granicami kraju. Więcej na temat certyfikacji osób znajdziecie na stronie UDT pod linkiem.


A wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień UDT do obsługi/ konserwacji urządzeń technicznych zapraszamy na nasze szkolenia UDT. Gwarantujemy doskonałe przygotowanie do egzaminu i późniejszej pracy w charakterze operatora/konserwatora UTB . Co ważne wszystkie nasze kursy zakończone są egzaminem przed komisją UDT, a organizacją egzaminu zajmują się nasi pracownicy. Podstawowe informacje na temat naszej oferty, w tym rodzaje kursów dla operatorów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego, znajdują się na naszej stronie internetowej - link. Zapraszamy!


środa, 21 marca 2018

Cena uprawnień na suwnice


Cena uprawnień na suwnice


Jedną z podstawowych kwestii, którą zainteresowani są przyszli operatorzy suwnic, jest pytanie o cenę uprawnień na suwnice. Dziś więc postaramy się udzielić odpowiedzi na pytanie, jakie są koszty uzyskania uprawnień na suwnice.


Uprawnienia na suwnice IS i IIS - wysokość opłaty egzaminacyjnej


Aby zdobyć zaświadczenie kwalifikacyjne do wykonywania zawodu operatora suwnic, który w Polsce należy do zawodów regulowanych, należy do oddziału terenowego UDT  złożyć wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Składając wniosek należy uiścić opłatę egzaminacyjną, która ustalana jest odgórnie i na chwilę obecną wynosi 152 zł. Koszty egzaminacyjne są więc  pierwszym i stałym wydatkiem, jaki należy uwzględnić w analizie kosztów, które będziemy musieli ponieść w celu uzyskania uprawnień operatora urządzeń transportu bliskiego.

Jakie są ostateczne koszty uzyskania uprawnień IS i IIS?


Oprócz kosztów egzaminacyjnych, w naszych rachunkach należy uwzględnić również inne wydatki związane z procesem zdobycia uprawnień na suwnice. Chodzi oczywiście przede wszystkim o koszty kursu przygotowującego do egzaminu UDT. Cena kursu będzie zróżnicowana i uzależniona między innymi od  kategorii uprawnień, o którą będziemy się starali. Szkolenie na suwnice kategorii IIS (a więc suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego oraz wciągniki i wciągarki według kategorii IIW) będzie tańsze od szkolenia na suwnice kategorii IS - kategorii nadrzędnej w stosunku do kategorii IIS. Przypomnijmy, że kategoria IS obejmuje suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki wg kategorii IW, jak również suwnice z kategorii IIS  - a więc zdajemy jeden  egzamin UDT na obydwie kategorie IS i IIS. Cena dobrego szkolenia przygotowującego do zdobycia uprawnień kategorii IIS będzie kształtowała się w okolicach 600 - 700 zł , zaś w przypadku kategorii IS może wzrosnąć do 800-900 zł.


Przed wyborem konkretnej placówki szkoleniowej warto dowiedzieć się, czy ustalona cena szkolenia zawiera w sobie opłatę egzaminacyjną. Dobre firmy szkoleniowe zajmują się nie tylko organizacją szkolenia, ale również organizacją egzaminu. Wówczas mogą stosować praktykę wliczenia kosztów egzaminacyjnych do ceny szkolenia, co dla kursanta oznacza brak konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów (opłaty egzaminacyjnej wynoszącej 152 zł).  

UWAGA - na ostateczną wysokość kwoty, którą zapłacimy za zdobycie uprawnień UDT na suwnice może mieć również wpływ konieczność dobrania dodatkowych godzin zajęć praktycznych. Warto zdecydować się na placówkę szkoleniową, która zapewnia swoim kursantom dodatkowe godziny praktyki w stałej cenie szkolenia.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem na suwnice (kategoria IS lub IIS) zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową dostępną na stronie.

Zapraszamy.

poniedziałek, 19 marca 2018

Urządzenia transportu bliskiego - kwietniowe konferencje UDT


Urządzenia transportu bliskiego - kwietniowe konferencje UDT


Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego wiąże się z koniecznością ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy. Doskonałym sposobem na to, aby być na bieżąco z obowiązującymi przepisami, normami i zaleceniami jest uczestnictwo w konferencjach, w tym w konferencjach organizowanych przez Urząd Dozoru Technicznego.Nadchodzący miesiąc będzie obfitował w aż dwie duże konferencje. Pierwsza z nich odbędzie się w dniach 16 - 18 kwietnia 2018 roku w Hotelu Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim, a będzie to VII Warszawska Konferencja Dźwigowa. Adresowana jest do wszystkich osób, którym zależy na podniesieniu bezpieczeństwa urządzeń dźwigowych, w tym do kadry zarządzającej, specjalistów technicznych, osób eksploatujących oraz użytkowników urządzeń dźwigowych. Wśród omawianych zagadnień będą m.in.:

- aktualne wymagania prawne w obszarze projektowania, instalowania i eksploatacji dźwigów;

- procedury racjonalnej modernizacji dźwigu;

- omówienie zmian w przepisach o dozorze technicznym;

- bezpieczeństwo podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji dźwigów.

Udział w konferencji jest odpłatny, a zgłoszenia można przesyłać do dnia 9 kwietnia. Niezbędne informacje znajdują się pod linkiem na stronie

Druga konferencja UDT - "Bezpieczeństwo urządzeń transportu bliskiego - dźwigi, przenośniki, urządzenia dla niepełnosprawnych. Aktualne wymagania" odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia w Hotelu Dębowy w Bielawie. Ramowy program spotkania obejmuje:

" − Aktualne normy, specyfikacje techniczne dotyczące dźwigów

 − Zmiany w przepisach o dozorze technicznym

 − Bezpieczeństwo funkcjonalne i ocena ryzyka w dokumentacjach dźwigów

− Doświadczenia w stosowaniu norm PN-EN 81-20:2014, PN-EN 81-50:2014

− Efektywność energetyczna – oszczędność energii w dźwigach

− Wyjaśnienia, interpretacje, rekomendacje w zakresie dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego".

Udział w konferencji jest odpłatny, a zgłoszenia można przesyłać do dnia 11 kwietnia. Niezbędne informacje znajdują się pod linkiem na stronie.


A wszystkich, którzy chcą być na bieżąco w tematyce urządzeń transportu bliskiego (obsługa i konserwacja) zachęcamy do śledzenia naszego bloga, naszej strony na fb -  https://www.facebook.com/awansbhp oraz naszej strony internetowej - https://awans-bhp.pl   (w zakładkach "Aktualności" i "Materiały" zawsze znajdziecie najświeższe informacje z zakresu omawianej tematyki). Zapraszamy również na nasze szkolenia UDT  - kursy dla operatorów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego (urządzeń magazynowych).  

niedziela, 18 marca 2018

Dlaczego warto zrobić szkolenie na wózki widłowe w Szczecinie z Awans B.H.P.


Dlaczego warto zrobić  szkolenie na wózki widłowe w Szczecinie  z Awans B.H.P.


Od jakiegoś czasu prężnie działa nasza placówka szkoleniowa w Szczecinie. Trzonem oferty adresowanej do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i okolić są między innymi szkolenia na wózki widłowe z egzaminem UDT. Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty i ukończyć szkolenie na wózki widłowe w Szczecinie właśnie z Awans B.H.P.?
Uprawnienia na wózki widłowe - nowe perspektywy, lepsze zarobki - oferty pracy

Podstawowym motywatorem do ukończenia szkolenia na wózki widłowe i zdobycia uprawnień UDT jest perspektywa znalezienia dobrej pracy -  dającej poczucie stabilizacji i możliwości rozwoju. Ofert pracy dla operatorów wózków widłowych w okolicach Szczecina i w całym województwie zachodniopomorskim nie brakuje.  Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę "praca operator wózka widłowego, Szczecin", a znajdziemy całą listę aktualnych ofert pracy. Poniżej kilka z nich:

- firma Raben Logistics Polska sp. z o.o. poszukuje operatora wózka widłowego - miejsce pracy Szczecin - link do oferty pracy;

- firma Carlsberg Polska poszukuje operatora wózka widłowego, miejsce pracy Szczecin - link do oferty pracy;

-- firma CEVA Logistics Poland Sp. z o.o. poszukuje operatora wózka widłowego, miejsce pracy Szczecin - link do oferty pracy;

- firma Jungheinrich Polska Sp. z o.o. poszukuje magazyniera  z uprawnieniami do kierowania wózkiem widłowym, miejsce pracy Szczecin - link do oferty pracy.


Szkolenie na wózki widłowe w Szczecinie - dlaczego warto wybrać Awans B.H.P.?

We wszystkich ofertach  pracy dla operatorów wózków widłowych wśród stawianych wymagań znajdziemy warunek posiadania uprawnień do obsługi wózków widłowych. Jest to oczywiste, ze względu na fakt, iż w Polsce do obsługi wózków widłowych można dopuścić jedynie osoby posiadające stosowne uprawnienia. Należy przy tym zaznaczyć, że już wkrótce jedynymi honorowanymi uprawnieniami będą uprawnienia wydawane przez UDT. Do tej pory istniała furtka w postaci imiennych zezwoleń do obsługi wózka widłowego ważnych na terenie danego zakładu pracy. Ważność ostatnich takich  imiennych zezwoleń  wygaśnie 31 grudnia 2021 roku. Więcej na ten temat pod linkiem.

Wszystkie szkolenia na wózki widłowe z  Awans B.H.P. zakończone są egzaminem UDT, dzięki któremu można zdobyć uprawnienia do obsługi wózków widłowych wydawane przez UDT. Organizacją egzaminu, w tym odbiorem legitymacji UDT, zajmują się oczywiście nasi pracownicy. Koszty egzaminacyjne wliczone są w cenę szkolenia, co dla naszych kursantów oznacza brak dodatkowych kosztów związanych ze zdobyciem uprawnień.

Kolejnym argumentem przemawiającym na rzecz naszej placówki szkoleniowej jest doskonała kadra szkoleniowa - doświadczeni i praktykujący operatorzy i konserwatorzy wózków widłowych.

A jeśli dotychczasowe atuty naszej oferty wciąż Was nie przekonują, mamy dla Was kolejne argumenty:

- ekspresowa realizacja szkolenia - kilka terminów do wyboru, krótki czas oczekiwania na rozpoczęcie szkolenia;

 - indywidualne podejście do kursanta;

- możliwość skorzystania ze zniżek na inne kursy i szkolenia z Awans B.H.P.;

- gwarancja profesjonalnego przygotowania do egzaminu UDT oraz późniejszej pracy operatora wózka widłowego;

- najwyższa jakość szkolenia;

- atrakcyjne ceny.

Zapraszamy już dziś. Szczegóły oferty na stronie http://szczecin.awans-bhp.pl/

czwartek, 15 marca 2018

Szczecin- kursy i szkolenia na uprawnienia UDT i SEP


Szczecin-  kursy i szkolenia na uprawnienia UDT i SEP


Jak już wspominaliśmy, otworzyliśmy nową filię Awans B.H.P. w Szczecinie. Kursanci z województwa zachodniopomorskiego i okolic mogą korzystać z oferty szkoleń dla operatorów i konserwatorów wózków widłowych, ładowarek teleskopowych  oraz szkoleń elektrycznych, energetycznych i gazowych.


Oferta szkoleń Awans B.H.P. w Szczecinie


Trzonem naszej oferty są szkolenia dla operatorów wózków widłowych oraz szkolenia elektryczne.

W pierwszej grupie szkoleń przygotowaliśmy pięć wariantów obejmujących wszystkie możliwe kategorie UDT na wózki widłowe. Są to:

·         kurs na wózek widłowy (sztaplarkę) specjalizowany ładunek unoszony wraz z operatorem i wózki ze zmiennym wysięgiem (ładowarki teleskopowe) z egzaminem UDT kategoria I WJO – pełna, najwyższa kategoria zawiera wszystkie niższe

·         kurs na wózek widłowy specjalizowany ładunek unoszony wraz z operatorem I WJO zakończony egzaminem UDT, kategoria zawiera uprawnienia IIWJO i IIIWJO ( bez ładowarek teleskopowych) ;

·         kurs na wózek widłowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem I WJO zakończony egzaminem UDT – ładowarka teleskopowa, kategoria zawiera uprawnienia IIWJO i IIIWJO;

·         kurs na wózek widłowy jezdniowy podnośnikowy zakończony egzaminem UDT kategoria II WJOwózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych – obejmuje wózki widłowe wysokiego składowania ;

·         kurs na wózek widłowy z egzaminem UDT kategoria III WJOwózki widłowe ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane.Tak jak wszystkie nasze szkolenia UDT, kursy na wózki widłowe zakończone są egzaminem UDT (organizowanym przez naszych pracowników). Po zdanym egzaminie, kursant otrzymuje legitymację UDT ważną na terenie całej Polski.

Oprócz szkoleń dla operatorów organizujemy również w Szczecinie szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych. O szczegóły dotyczące tego rodzaju szkoleń prosimy pytać naszych pracowników - dane kontaktowe na naszej stronie internetowej zakładka - kontakt. 
Jeśli chodzi o drugą grupę szkoleń, naszym kursantom oferujemy szkolenia elektryczne (uprawnienia sepowskie G1), energetyczne (uprawnienia sepowskie G2) i  gazowe (uprawnienia sepowskie G3). Każde szkolenie zakończone jest egzaminem SEP. Pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie stosownych uprawnień.


Wszelkie niezbędne informacje na temat naszej oferty szkoleń UDT  oraz SEP w Szczecinie dostępne są na naszej nowej stronie internetowej  - http://szczecin.awans-bhp.pl/ .   Zapraszamy!

wtorek, 13 marca 2018

Charakterystyka pracy konserwatora suwnic


Charakterystyka pracy konserwatora suwnic


Podstawowe wymogi, jakie musi spełniać konserwator suwnic


W Polsce osoba, która ubiega się o stanowisko konserwatora suwnic  musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).  Ten podstawowy warunek wprowadza ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.


Jak zdobyć uprawnienia konserwatora suwnic?


Aby zdobyć uprawnienia konserwatora suwnic należy zdać egzamin przed komisją UDT.  Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do konserwacji suwnic dostępna jest na stronie UDT pod linkiem. Znajdziemy tam również program sprawdzania kwalifikacji  osób konserwujących urządzenia transportu bliskiego .

Egzamin dla przyszłych konserwatorów suwnic złożony jest z części teoretycznej i części praktycznej, podczas której przyszły konserwator musi wykonać dwa zadania praktyczne. Cały egzamin trwa łącznie maksymalnie 3 godziny.

Aby dobrze przygotować się do egzaminu na konserwatora suwnic, warto, zanim jeszcze złożymy wniosek egzaminacyjny, zapisać sie na specjalistyczne, profesjonalne szkolenie dla konserwatorów suwnic 1S. Osoby zainteresowane takim rozwiązaniem, zapraszamy na naszą stronę internetową - link. Znajdziecie tam wszystkie niezbędne informacje na temat przebiegu szkolenia dla konserwatorów UDT, w tym dla konserwatorów suwnic.

Jak wygląda praca konserwatora suwnic? Jakie są podstawowe obowiązki konserwatora UTB?


Podstawowym obowiązkiem konserwatora suwnic, jest oczywiście dokonywanie przeglądów konserwacyjnych w terminach i w zakresie określonym w instrukcji eksploatacji. Należy pamiętać, że przestrzeganie  instrukcji eksploatacji to zasadnicza kwestia w pracy konserwatora. W trakcie przeglądów konserwacyjnych konserwator sprawdza między innymi stan techniczny mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań. Weryfikuje działanie elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych. Dokonuje kontroli działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych, jak również ocenia prawidłowość obsługi suwnicy.
Do obowiązków konserwatora suwnic należy również sprawdzanie przez oględziny stanu konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych,  toru jezdnego suwnic oraz  instalacji ochrony przeciwporażeniowej. Czynności te powinien wykonywać nie rzadziej niż co 12 miesięcy, chyba że w instrukcji eksploatacji podano inne terminy.

Jednym z podstawowych zadań konserwatora suwnic jest bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzeń suwnicy. Wyniki wszystkich przeglądów i wykonanych czynności  musi każdorazowo z podaniem daty  odnotowywać w dzienniku konserwacji.

W przypadku nieprawidłowości, które powodują konieczność wyłączenia suwnicy z eksploatacji, na barkach konserwatora spoczywa obowiązek bezzwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji eksploatującego suwnicę.

 Więcej informacji na temat suwnic, pracy operatorów czy konserwatorów  tych urządzeń znajdziecie na naszym blogu tematycznym. Zapraszamy.
poniedziałek, 12 marca 2018

"Bezpieczna Budowa" - o konferencji i ofercie usług bhp Awans B.H.P.


"Bezpieczna Budowa" - o konferencji i ofercie usług bhp Awans B.H.P.

Konferencja "Bezpieczna Budowa" to wydarzenie organizowane  przez Urząd Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcję Pracy oraz Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie. Udział w konferencji jest bezpłatny, zgłoszenia przyjmowane są do dnia 09.04.2018 roku, a samo spotkanie odbędzie się 17.04.2018 roku w Częstochowie. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie UDT - link.Podczas konferencji "Bezpieczna budowa" zostaną poruszone między innymi takie tematy jak:
- bezpieczna eksploatacja urządzeń ciśnieniowych i dźwignicowych wykorzystywanych w budownictwie;
- statystyki i analiza najczęstszych wypadków;
- bezpieczna eksploatacja rusztowań budowlanych czy
- koordynacja prac na budowie: wymagania prawne dotyczące koordynacji w zakresie bhp, dobre praktyki w zakresie koordynacji i organizacji bezpiecznej pracy na budowie.
Zachęcamy do udziały w spotkaniu wszystkich dbających o bezpieczeństwo techniczne, w tym kierowników budowy czy mistrzów, jak również użytkowników urządzeń technicznych oraz osoby odpowiedzialne za bhp.

Usługi bhp  dla firm z  Awans B.H.P.

Osoby zainteresowane bezpieczeństwem pracy zarówno na terenie budowy, jak i na terenie  zakładu pracy, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty usług bhp dla firm. Nasze usługi bhp dostosowujemy do profilu firmy klienta. W ramach oferty przeprowadzamy m.in.  szkolenia bhp wstępne i okresowe, opracowujemy zindywidualizowane programy szkoleń bhp, sporządzamy ocenę ryzyka zawodowego oraz dokumentację powypadkową, sporządzamy Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), jak również Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Przeprowadzamy również audyty bhp oraz świadczymy niezależne konsultacje bhp.
Nasi  pracownicy to doświadczeni BHP-owcy - inspektorzy bhp, instruktorzy szkoleń bhp i kursów pierwszej pomocy. To również specjaliści od nadzorów bhp na budowach.  Zachęcamy do zapoznania się z profilami naszych Inspektorów pod linkiem.
Naszym klientom gwarantujemy jak najwyższy poziom świadczonych usług, atrakcyjne ceny i zniżki, dyspozycyjność i elastyczność oferty. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski - dojazd gratis.

Wszystkie szczegóły naszej oferty znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod linkiem. W przypadku dodatkowych pytań oraz w celu ustalenia szczegółów współpracy zachęcamy do kontaktu. Nasi pracownicy z chęcią udzielą wszelkich informacji.
Serdecznie zapraszamy.

niedziela, 11 marca 2018

Konserwacja podestów ruchomych przejezdnych a pomiary elektryczne
Konserwacja podestów ruchomych przejezdnych a pomiary elektryczne


Pomiary elektryczne stanowią jedno z obowiązkowych badań okresowych urządzeń transportu bliskiego. Pomiary elektryczne rezystancji izolacji są więc wymagane również w zakresie konserwacji podestów -  kontrola prawidłowego oporu na izolacji instalacji elektrycznej podestu jest obowiązkową czynnością konserwacyjną maszyny. 

Jak często pomiary elektryczne podestów muszą być wykonywane?


Zazwyczaj nie rzadziej niż raz w roku w odniesieniu do podestów pracujących na otwartym powietrzu bądź w atmosferach wybuchowych czy żrących, bądź raz na dwa lata - w przypadku podestów pracujących wewnątrz budynków. Oczywiście producent instrukcji eksploatacji może zalecić inne terminy - wówczas należy się do nich stosować.  Wyniki badań rezystancji izolacji powinny zostać odnotowane w księdze rewizyjnej urządzenia. Za aktualność badań odpowiada osoba eksploatująca urządzenie.


Pomiary elektryczne izolacji i uziemienia podestów z Awans B.H.P.


Jeśli jesteś właścicielem podestu i opiekę konserwatorską, w tym wykonywanie pomiarów elektrycznych urządzenia, chcesz zlecić firmie zewnętrznej, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Wszystkie  informacje znajdują się na naszej stronie internetowej:

 - na temat przeglądów konserwacyjnych podestów - link;

- na temat pomiarów elektrycznych izolacji i uziemienia - link;

Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski. Gwarantujemy terminowość i najwyższą jakość świadczonych usług. Nasi pracownicy to wykwalifikowani i doświadczeni konserwatorzy urządzeń transportu bliskiego oraz praktykujący elektrycy. Pomiary elektryczne wykonują aparatami mierniczymi marki Sonel, sporządzają protokół z wykonanych czynności oraz wyników badań, odnotowują przegląd elektryczny w księdze rewizyjnej urządzenia. W zależności od ilości zgłoszonych urządzeń cała procedura może trwać od kilkunastu minut do kilku godzin.  W celu ustalenia szczegółów współpracy oraz kosztów zlecenia, zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami. 


Zapraszamy również do zapoznania się z bogatą ofertą szkoleń UDT - zarówno dla konserwatorów, jak i operatorów urządzeń transportu bliskiego. 

Szkolenia organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi oraz w placówce w Szczecinie. Na życzenie klienta kursy przeprowadzamy na terenie firmy klienta. Dla stałych klientów przewidujemy atrakcyjne zniżki i ulgi na inne nasze szkolenia UDT. Serdecznie zapraszamy.czwartek, 8 marca 2018

Hakowce i bramowce - szkolenie dla konserwatorów dźwigników przemysłowych


Hakowce i bramowce - szkolenie dla konserwatorów dźwigników przemysłowych


Awans B.H.P. zaprasza na szkolenie dla konserwatorów hakowców i bramowców - dźwigników przemysłowych o ruchu nieprostoliniowym montowanych na pojeździe. Kurs dla konserwatorów przygotowuje do egzaminu UDT i zdobycia uprawnień niezbędnych do wykonywania czynności konserwacyjnych hakowców i bramowców.Hakowce i bramowce - definicja, UDT


Hakowce i bramowce  to  powszechnie przyjęte w branży potoczne nazwy podstawowych rodzajów dźwigników przemysłowych o ruchu nieprostoliniowym montowanych na pojeździe. Są to urządzenia transportu bliskiego służące do przemieszczania ładunków (kontenerów), zwykle na niewielką wysokość, przy wykorzystaniu (zazwyczaj hydraulicznego) napędu, zamontowane na pojeździe (np. kołowym, tzn. samochodzie), zatem dostosowane do zmiany miejsca pracy. Są to głównie dźwigniki tłokowe. Hakowce i bramowce podlegają przepisom dozoru technicznego. Należy pamiętać, że dźwigniki przemysłowe montowane na pojeździe objęte są dozorem technicznym ograniczonym, a więc dopuszcza się je do eksploatacji wyłącznie po dokonaniu rejestracji i na podstawie decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Obowiązują je badania techniczne UDT - odbiorcze oraz doraźne (kontrolne, eksploatacyjne, powypadkowe lub poawaryjne). Ponadto na eksploatującym hakowce czy bramowce spoczywa obowiązek przekazania danego dźwignika do konserwacji osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Należy zaznaczyć, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego przeglądy konserwacyjne dźwigników przemysłowych o formie dozoru technicznego ograniczonego powinny odbywać się nie rzadziej niż co 180 dni – o ile producent urządzenia nie postanowił inaczej.Bramowiec / hakowiec jakie uprawnienia?


Obsługę hakowców/ bramowców można powierzyć jedynie osobie, która przeszła szkolenie stanowiskowe. Natomiast konserwacją dźwigników (konserwacją hakowców/ bramowców) mogą zajmować się wyłącznie osoby posiadające stosowne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego – zaświadczenie kwalifikacyjne obejmujące kategorię dźwigników (co najmniej z wyszczególnieniem „montowane na pojeździe). Zaświadczenia wydawane są bezterminowo.

Bramowiec, hakowiec kurs


Nasz kurs na hakowce / bramowce adresowany do przyszłych konserwatorów tych dźwigników gwarantuje doskonałe przygotowanie do egzaminu UDT, dzięki któremu można zdobyć odpowiednią kategorię uprawnień do konserwacji danego dźwignika. To doskonały sposób na podniesienie swoich kwalifikacji. Hakowce i bramowce znajdują szerokie zastosowanie w branży gospodarki odpadami (odpady komunalne, złom, surowce wtórne), nieco rzadziej pojawiają się w branży budowlanej - wykorzystywane przy transporcie materiałów sypkich i płynnych. Wszędzie tam niezbędny jest konserwator, który zadba o odpowiedni  stan techniczny urządzenia.  

Po więcej informacji na temat kursów dla konserwatorów UDT zapraszamy na stronę. Zachęcamy również do kontaktu  z naszymi Instruktorami w celu ustalenia szczegółów lub wyjaśnienia wątpliwości związanych ze szkoleniem na konserwatora UDT.

poniedziałek, 5 marca 2018

Kurs na suwnice IIS dla firm - dojazd na terenie całej Polski


Kurs na suwnice IIS dla firm - dojazd na terenie całej Polski

Awans B.H.P.  swoją ofertę szkoleniową dostosowuje do klientów indywidualnych, jak również do oczekiwań większych i mniejszych firm  oraz innych zorganizowanych grup. Wśród szkoleń UDT adresowanych również do drugiej grupy odbiorców są szkolenia na suwnice kategoria UDT II S zakończone egzaminem UDT. Kategoria II S obejmuje suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) oraz wciągniki i wciągarki według kategorii IIW.

Kurs dla operatorów suwnic II S na terenie firmy klienta

Duże i mniejsze firmy zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń wyjazdowych. Kurs dla operatorów suwnic IIS organizujemy na terenie firmy klienta. Dzięki temu kursanci mogą ćwiczyć na sprzęcie, na którym w przyszłości będą pracować. Jest to komfortowe i korzystne rozwiązanie zarówno dla pracowników, jak i właścicieli przedsiębiorstwa.
Kurs prowadzą doświadczeni szkoleniowcy - praktykujący operatorzy i konserwatorzy urządzeń transportu bliskiego. Szkolenia realizują program szkoleniowy zatwierdzony przez UDT.  Zajęcia teoretyczne przeprowadzane są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów instruktażowych oraz innych materiałów dydaktycznych. Część praktyczna odbywa się na sprzęcie udostępnionym przez firmę - ilość godzin praktyki nieograniczona, w stałej cenie szkolenia.
Szkolenie z obsługi suwnic II S zakończone jest egzaminem UDT. Organizacją egzaminu zajmują się nasi pracownicy (składanie wniosków egzaminacyjnych, uiszczanie opłat egzaminacyjnych, odbiór legitymacji UDT). Koszty egzaminacyjne wliczone są w cenę szkolenia.
Po ukończonym szkoleniu kursant otrzymuje zaświadczenie z ramowym programem szkolenia w języku polskim i angielskim, a po zdanym egzaminie legitymację UDT.
Nasze szkolenia na suwnice IIS to droga do zdobycia bezterminowych, ważnych na terenie całego kraju uprawnień państwowych do obsługi suwnic danego rodzaju. Uczestnikom naszych szkoleń gwarantujemy rzetelne przygotowanie do egzaminu UDT i późniejszej pracy w charakterze operatora suwnic.
Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację z wyjazdowego szkolenia na suwnice IIS organizowanego na terenie firmy klienta w Łowiczu.

Zachęcamy również do uczestnictwa w naszych szkoleniach na suwnice kategoria IS, obejmujące suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki wg kategorii IW, jak również suwnice z kategorii IIS (1 egzamin UDT na obydwie kategorie IS i IIS). Wszystkie szczegóły na temat szkoleń na suwnice IS i IIS pod linkiem.  Zapraszamy.  

niedziela, 4 marca 2018

Kurs pierwszej pomocy w zakładzie pracy


Kurs pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Awans B.H.P. zaprasza na kursy pierwszej pomocy adresowane do zakładów pracy.  Dzięki naszym kursom pracownicy Państwa firmy, a w szczególności osoby wyznaczone przez pracodawcę jako osoby mające udzielać pierwszej pomocy w zakładzie pracy, zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu pomocy przedmedycznej. 
Kurs pierwszej pomocy organizujemy albo na terenie naszej hali szkoleniowej, albo na terenie danego zakładu  pracy - w naturalnym środowisku pracowników. Szkolenia organizujemy an terenie całej Polski (dojazd do klienta gratis).
Kurs prowadzą doświadczeni Instruktorzy. Podczas zajęć duży nacisk kładą na praktyczną stronę szkolenia (ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu szkoleniowego), a program kursu dostosowują do profilu firmy klienta.

Kurs pierwszej pomocy z Awans B.H.P.

Uczestnikom kursu zapewniamy:
·         ciekawie prowadzone wykłady interaktywne;
·         pokazy z objaśnieniami i instruktażem;
·         ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu, w tym fantomów, defibrylatorów AED, zestawów opatrunkowych,
·         zestaw pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych,
·         zaświadczenie o odbytym szkoleniu z ramowym programem kursu pierwszej pomocy.
Wszystkie szczegóły dotyczące przebiegu kursu pierwszej pomocy dla pracowników znajdują się na naszej stronie internetowej - link.
Poniżej krótka fotorelacja z kursu pierwszej pomocy z Awans B.H.P. Kurs zorganizowany został  w miejscu pracy uczestników szkolenia.

Kurs pierwszej pomocy w zakładzie pracy


Kurs pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Kurs pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Kurs pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Kurs pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Pracodawców zachęcamy również do skorzystania z naszej oferty szkoleń bhp - szkoleń wstępnych ogólnych oraz szkoleń okresowych bhp dla pracowników i pracodawców wraz z programami szkoleniowymi BHP dopasowanymi do konkretnych stanowisk pracy.  Szczegóły na stronie - link. Gwarantujemy kompleksową organizację szkoleń - kompletną dokumentację (oświadczenia BHP, karty szkolenia wstępnego, certyfikat dla pracodawcy kierującego pracownikami).  Udzielamy również porad z zakresu bhp - jak bezpiecznie zorganizować miejsce pracy i  jakie standardy bhp należy zachować - hałas, oświetlenie, wibracje, instrukcje stanowiskowe.
UWAGA. Szkolenia bhp oraz kurs pierwszej pomocy przeprowadzamy również w języku rosyjskim i ukraińskim  - dla pracowników z Ukrainy, Białorusi, Rosji czy Mołdawii. Program szkoleniowy uwzględnia m.in. omówienie zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy przez obcokrajowców na terenie Polski. Wszystko o szkoleniach bhp i kursie pierwszej pomocy dla pracowników rosyjskojęzycznych pod linkiem. Zapraszamy.