wtorek, 27 lutego 2018

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) - struktura organizacyjna - zmiany


Urząd Dozoru Technicznego (UDT) - struktura organizacyjna - zmiany

Jak możemy przeczytać na stronie UDT, od 20 lutego 2018 roku Urząd Dozoru Technicznego składa się z 10 (a nie jak do tej pory z 29) oddziałów terenowych. Siedziby funkcjonujących oddziałów znajdują się w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Pozostałe oddziały terenowe i 3 ekspozytury zostały przekształcone w 22 biura wchodzące w strukturę organizacyjną funkcjonujących oddziałów.


Wszyscy zainteresowani nową strukturą organizacyjną UDT mogą zapoznać się z nią na stronie  internetowej UDT pod linkiem "SKTUKTURA ORGANIZACYJNA UDT". 
Zmiana strukturalna ma nie mieć żadnego wpływu  na kontakty pomiędzy klientami UDT a powstałymi biurami - relacje te mają zostać bez zmian.
Przypominamy, że UDT to jednostka dozoru technicznego oraz  organ właściwy do uznawania kwalifikacji zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(Dz. U. 2016 poz. 65) na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. Nr 68, poz. 579).
Zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania czynności  oraz znajomość norm i przepisów prawnych w tym zakresie muszą posiadać m.in. operatorzy oraz konserwatorzy urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień UDT zapraszamy na nasze szkolenia UDT. Przygotowujemy zarówno przyszłych operatorów UTB (urządzeń transportu bliskiego), jak również konserwatorów sprzętu podlegającego pod dozór techniczny.  W skład naszej oferty szkoleniowej wchodzą m.in. kursy  na wózki widłowe, suwnice, żurawie, podesty, dźwigi towarowo-osobowe, szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych, suwnic, żurawi i podestów. Wszystkie nasze szkolenia realizują programy szkoleniowe zatwierdzone przez UDT i zakończone są egzaminem przed komisją UDT. Organizacją egzaminów zajmują się nasi pracownicy, a koszty egzaminu wliczone są już w cenę szkolenia (kursant nie ponosi dodatkowych opłat). Szkolenia UDT przeprowadzamy na naszym własnym sprzęcie oraz na sprzęcie klienta. Kursy organizujemy na terenie naszych dwóch placówek - w Łodzi oraz w Szczecinie, a na życzenie klienta na terenie jego firmy. Dojeżdżamy do klientów z całej Polski - dojazd gratis. Szkolenia  adresujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i większych, zorganizowanych grup. Dla stałych klientów przewidujemy atrakcyjne zniżki i oferty specjalne. Zapraszamy.

niedziela, 25 lutego 2018

Szkolenia gazowe G3 z egzaminem SEP


Szkolenia gazowe G3 z egzaminem SEP


Zapraszamy na szkolenia gazowe zakończone egzaminem SEP (egzamin przed komisją egzaminacyjną Stowarzyszenia Elektryków Polskich).  

Uprawnienia gazowe G3 są niezbędne do pracy  przy dozorze i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących, przetwarzających i zużywających paliwa gazowe.


Co to są uprawnienia gazowe G3? Jaki jest zakres uprawnień gazowych G3?


Uprawnienia gazowe G3 D i E (dozór i eksploatacja) to uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności związanych z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe, takich jak:

• urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu; 

 •urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych,  urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu  płynnego, odazotownie, mieszalnie; 

 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych; 

 • sieci  gazowe  rozdzielcze  o  ciśnieniu  nie  wyższym  niż  0,5  MPa  (gazociągi  i  punkty  redukcyjne, stacje gazowe); 

 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie  gazu); 

 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa; 

 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa; 

 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW; 

 • turbiny gazowe; 

 •aparatura kontrolno‐pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji  wymienionych w powyższych punktach.

Jak wygląda szkolenie gazowe G3? Korzyści oferty Awans B.H.P.


Szkolenie gazowe Grupa III organizowane jest albo na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, albo na życzenie klienta na terenie jego firmy. Dojeżdżamy do klientów z całej Polski - dojazd GRATIS.

Zajęcia realizowane w ramach szkolenia gazowego prowadzą doświadczeni wykładowcy - praktykujący elektrycy. Kurs zakończony jest egzaminem przed komisją SEP. Organizacją egzaminu zajmują się nasi pracownicy. Pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie uprawnień gazowych G3.

Gwarantujemy doskonałe przygotowanie do egzaminu SEP oraz ekspresową realizację szkolenia.

Uczestnicy naszych szkoleń mogą liczyć na atrakcyjne zniżki na inne szkolenia wchodzące w skład oferty szkoleniowej Awans B.H.P.


Zapraszamy również na szkolenia przygotowujące do egzaminów sepowskich na uprawnienia G1 (szkolenia elektryczne) i uprawnienia G2 (szkolenia energetyczne). Wszystkie niezbędne informacje na temat szkoleń znajdują się pod linkiem .

czwartek, 22 lutego 2018

Szkolenie "Obsługa osób niepełnosprawnych" - obsługa klientów i pracowników z niepełnosprawnością


Szkolenie "Obsługa osób niepełnosprawnych" - obsługa klientów i pracowników z niepełnosprawnością


Awans B.H.P. zaprasza na szkolenie "Obsługa osób niepełnosprawnych" - obsługa klientów i pracowników z niepełnosprawnością.  To kolejna nowość w naszej ofercie szkoleniowej. Kurs adresujemy do wszystkich osób mających kontakty służbowe z osobami niepełnosprawnymi. Zachęcamy również pracodawców do skorzystania z naszej oferty i zorganizowania szkolenia z zakresu wspomnianej tematyki dla swoich pracowników.  Dzięki szkoleniu pracownicy zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności przydatne w relacjach zawodowych z osobami niepełnosprawnymi.


Czemu warto ukończyć szkolenie "Obsługa osób niepełnosprawnych" z Awans B.H.P.


Podczas szkolenia kursanci zostają w profesjonalny sposób zapoznani z podstawami obowiązującego savoir vivre w kontaktach z pracownikami czy klientami z niepełnosprawnością. Uczestnicy kursu dowiadują się również, jak  komunikować się  z osobami z różnym rodzajem niepełnosprawności oraz jak zachować równowagę w relacjach  z  osobą niepełnosprawną. Szkolenie pozwala pracownikom lepiej zrozumieć osoby z niepełnosprawnością, między innymi poprzez uświadomienie sobie trudności, z którymi borykają się na co dzień pracownicy z niepełnosprawnością.  

Wiedza zdobyta podczas szkolenia  pozwoli usprawnić relacje zawodowe między współpracownikami, jak również  przełoży się  na wysoką efektywność  pracy.  Zwiększenie świadomości pracowników odnośnie sytuacji i potrzeb osób niepełnosprawnych, zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy przez osoby niepełnosprawne czy usprawnienie kontaktów pracownik z niepełnosprawnością - współpracownicy / pracodawca - wszystko to przyczynia się do stworzenia przyjaznej atmosfery w pracy.

Szkolenia z cyklu "Obsługa osób niepełnosprawnych" przeprowadzają doświadczeni wykładowcy, inspektorzy BHP i instruktorzy pierwszej pomocy. Naszym klientom zapewniamy elastyczny program szkolenia, dostosowany do potrzeb klienta/ profilu jego firmy oraz szybką realizację usługi.

Wszystkie szczegóły dotyczące szkolenia Obsługa osób niepełnosprawnych - obsługa pracowników i klientów z niepełnosprawnością znajdują się na naszej stronie internetowej (link). W celu ustalenia szczegółów współpracy lub jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami (kontakt).

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń z zakresu BHP (link) . Przeprowadzamy szkolenia wstępne ogólne i okresowe BHP dla pracowników i pracodawców na terenie całej Polski. Organizujemy również kursy pierwszej pomocy dla pracowników. Zapraszamy.

środa, 21 lutego 2018

Szkolenia sepowskie na uprawnienia G1, G2 i G3 w Szczecinie z Awans B.H.P.


Szkolenia sepowskie na uprawnienia G1, G2 i G3 w Szczecinie z Awans B.H.P.


Niedawno pisaliśmy o nowo otwartej filii Awans B.H.P. w Szczecinie i o kursach na wózki widłowe adresowane do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Naszych kursantów z  północno-zachodniej Polski zapraszamy również na szkolenia SEP kończące się egzaminem przed komisją Stowarzyszenia Elektryków Polskich, dzięki którym można zdobyć uprawnienia G1, G2 lub G3.


Co obejmuje oferta tzw. szkoleń sepowskich Awans B.H.P. w Szczecinie?


Naszych kursantów zapraszamy na trzy rodzaje "szkoleń sepowskich":

- szkolenia elektryczne - na uprawnienia elektryczne grupa G1 (D i E) dozór i eksploatacja do 1 kv i powyżej;

- szkolenia energetyczne - na uprawnienia energetyczne grupa G2 (D i E) dozór i eksploatacja - adresowane do osób, które chcą zajmować się pracami związanymi z eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz konserwacją, montażem i naprawą urządzeń energetycznych, jak również pomiarami przy urządzeniach tego typu.

- szkolenia gazowe - na uprawnienia gazowe grupa G3 (D i E) dozór i eksploatacja - na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą zajmować się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Dodatkowo polecamy praktyczny kurs pomiarów elektrycznych, podczas którego nasi wykładowcy skupiają się na praktycznej stronie wykonywania pomiarów elektrycznych na aparatach marki SONEL.


Czemu warto skończyć kurs na uprawnienia SEP z Awans B.H.P.?


Kursanci z okolic Szczecina wybierając nasza placówkę szkoleniową, zyskują pewność, że szkolenie zostanie zorganizowane i przeprowadzone przez doświadczonych wykładowców - praktykujących elektryków. Uczestnikom naszych szkoleń zapewniamy również kompleksową organizację egzaminu SEP. Awans B.H.P. to również gwarancja najwyższej jakości kursu za optymalną cenę oraz szybkość realizacji usługi - kursanci mogą wybierać spośród kilku terminów w miesiącu. Kursanci ze Szczecina i okolic mogą również liczyć na atrakcyjne zniżki na inne kursy organizowane przez naszą placówkę szkoleniową.

Wszystkie szczegóły związane ze szkoleniami elektrycznymi, energetycznymi oraz gazowymi kończącymi się egzaminem SEP znajdują się na naszej stronie .

Zapraszamy.

niedziela, 18 lutego 2018

Szkolenia na wózki widłowe/ sztaplarki w Szczecinie


Szkolenia na wózki widłowe/ sztaplarki w Szczecinie


Wszystkich mieszkańców Szczecina oraz województwa zachodniopomorskiego zapraszamy do naszej nowej filii na szkolenia z obsługi wózków widłowych. Kurs na sztaplarki organizowany w Szczecinie prowadzony jest przez doświadczonych Instruktorów Awans B.H.P. i, jak wszystkie nasze szkolenia UDT, zakończony jest egzaminem przed komisją składającą się z przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego.


Nowa fila Awans B.H.P. w Szczecinie - oferta szkoleniowa


Z myślą o naszych kursantach z okolic Szczecina i województwa zachodniopomorskiego postanowiliśmy otworzyć nową filię z siedzibą na ul. Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 1A w Szczecinie. Bazując na wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu naszych Instruktorów, uczestnikom naszych kursów na wózki widłowe/ sztaplarki oraz na ładowarki teleskopowe  gwarantujemy jak najwyższy poziom merytoryczny zajęć oraz doskonałe przygotowanie do egzaminu UDT oraz późniejszej pracy w charakterze operatora wózków widłowych/ ładowarek teleskopowych.

Naszym kursantom przedstawiamy pełną ofertę szkoleń dla operatorów wózków widłowych, obejmującą wszystkie warianty dostępnych szkoleń na wózki jezdniowe. Nasi klienci mogą wybierać spośród 5 rodzajów szkoleń:

·         kurs na wózek widłowy specjalizowany ładunek unoszony wraz z operatorem i wózki ze zmiennym wysięgiem z egzaminem UDT kategoria I WJO – pełna, najwyższa kategoria zawiera wszystkie niższe

·         kurs na wózek widłowy specjalizowany ładunek unoszony wraz z operatorem I WJO zakończony egzaminem UDT, kategoria zawiera uprawnienia IIWJO i IIIWJO

·         kurs na wózek widłowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem I WJO zakończony egzaminem UDT – ładowarka teleskopowa, kategoria zawiera uprawnienia IIWJO i IIIWJO

·         kurs na wózek widłowy jezdniowy podnośnikowy zakończony egzaminem UDT kategoria II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych – obejmuje wózki widłowe wysokiego składowania (uprawnienia na wysoki skład),

·         kurs na wózek widłowy z egzaminem UDT kategoria III WJO – wózki widłowe ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane.


Wszystkie nasze szkolenia na wózki widłowe zakończone są egzaminem UDT. Cena egzaminu wliczona jest w koszt szkolenia i wynosi 152 zł. Organizacją egzaminu zajmują się nasi pracownicy, którzy pomagają w składaniu wniosków egzaminacyjnych, uiszczają opłaty egzaminacyjne oraz odbierają legitymacje UDT.

Po ukończonym szkoleniu nasi kursanci otrzymują zaświadczenie z ramowym programem szkolenia w języku polskim i angielskim, a po zdanym egzaminie świadectwo kwalifikacyjne (legitymację UDT) do obsługi wózków jezdniowych danego typu.
Szkolenia na wózki widłowe w Szczecinie z Awans B.H.P. - korzystny wybór i gwarancja jakości


Wybierając naszą placówkę szkoleniową, kursanci czerpią szereg korzyści. Podstawą jest oczywiście jak najwyższy standard prowadzonych zajęć,  w pełni realizujących programy szkoleniowe zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzą doświadczeni  Instruktorzy z przygotowaniem pedagogicznym.  Wykłady wzbogacone są materiałami multimedialnymi, a uczestnicy kursów mogą liczyć na pomocnicze materiały dydaktyczne. 

Dodatkową korzyścią płynącą z wyboru szkoleń na wózki widłowe/ sztaplarki z Awans B.H.P. są atrakcyjne zniżki na inne oferowane przez nas kursy - w tym szkolenia UDT. Pełna oferta szkoleń UDT z Awans B.H.P.  dostępna jest pod linkiem.  

Co więcej, nasi kursanci mogą wziąć udział w darmowych seminariach na burty samowyładowcze oraz w kursie dla hakowego sygnalisty.

Więcej informacji na temat szkoleń na wózki widłowe/ sztaplarki w Szczecinie na naszej stronie internetowej

Zapraszamy.

niedziela, 11 lutego 2018

Charakterystyka pracy operatora wózka widłowego


Charakterystyka pracy operatora wózka widłowego


Operator wózka jezdniowego widłowego  - definicja


Operator wózka jezdniowego widłowego to osoba, odpowiedzialna za obsługę  przemysłowego wózka  widłowego,  posiadającego osprzęt do podnoszenia. Do podstawowych  obowiązków pracownika - operatora wózka jezdniowego należą  takie czynności jak kierowanie wózkiem jezdniowym i  ładunek oraz rozładunek transportowanych towarów.Jakie wymagania musi spełniać osoba na stanowisku operatora wózka jezdniowego?


Operator wózka jezdniowego powinien posiadać wykształcenie minimum zawodowe (często pracodawcy oczekują od kandydatów  wykształcenia średniego) oraz uprawnienia  do obsługi wózków jezdniowych danego typu wydawane po zdanym egzaminie przez Urząd Dozoru Technicznego.  Istnieją 3 kategorie uprawnień operatorów wózków jezdniowych:

  • III WJO - wózki widłowe ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane;
  • II WJO - obejmuje wózki widłowe jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych, zawiera wózki widłowe wysokiego składowania;
  • I WJO - pełna najwyższa kategoria, obejmuje wózki widłowe specjalizowane ładunek unoszony wraz z operatorem oraz wózki ze zmiennym wysięgiem.

W Polsce największym zainteresowaniem cieszy się praca operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (tzw. widlaki, sztaplarki) - kategoria II WJO.

Od kandydatów na operatora wózków jezdniowych pracodawcy często oczekują również odpowiedzialności, dyspozycyjności oraz umiejętności pracy w zespole.

Jakie są podstawowe obowiązki operatora wózka widłowego?


Jak już wspominaliśmy, do podstawowych obowiązków operatora wózka widłowego należy obsługa wózka oraz transport ładunków - transport wewnątrzzakładowy, w magazynie, z osprzętem specjalistycznym czy materiałów niebezpiecznych. Ponadto musi on wykonywać czynności pomocnicze i konserwacyjne wózka widłowego. Na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP BIP) możemy znaleźć dokładną charakterystykę zawodu operatora wózka widłowego:

"Operator wózka jezdnego widłowego prowadzi przemysłowy wózek napędzany benzyną, ciekłym gazem lub prądem elektrycznym, wyposażony w urządzenia do podnoszenia, takie jak podnośnik widłowy, wysięgnik, czerpak/łyżka, hak krętlikowy, zaciski, platformę do podnoszenia, naczepę do pchania, ciągnięcia, układania w sterty lub przemieszczania wyrobów, sprzętu lub materiałów w magazynach, składowiskach czy w fabrykach. Za pomocą dźwigni i pedałów kieruje wózkiem i steruje urządzeniami do podnoszenia. Ustawia widły, platformę i inne urządzenia do podnoszenia pod, nad, lub wokół załadowanych palet, podstawek, skrzyń, wyrobów lub materiałów, przyczepia i transportuje ładunki do miejsca przeznaczenia. Rozładowuje materiały i układa je w stosy przez podnoszenie i opuszczanie urządzeń do podnoszenia. Może inwentaryzować materiały i dostarczać je pracownikom zgodnie z potrzebami. Może ważyć materiały lub wyroby i rejestrować ciężar na etykietach lub paletach produkcyjnych. Może smarować wózek, ładować akumulatory, napełniać zbiornik paliwa, wymieniać zbiornik ciekłego gazu. W zależności od przemieszczanego produktu może zostać sklasyfikowany jako ładowacz np. ołowiu, w zależności od procesu, w którym bierze udział jako operator wózka".
Gdzie znajdę pracę jako operator wózka widłowego?


Operator wózka widłowego może znaleźć pracę w magazynach przemysłowych, hurtowniach, składach, portach, w przetwórstwie drewna, w różnych gałęziach przemysłu metalowego, ciężkiego, spożywczego, włókienniczego czy elektronicznego.

Ile zarabia operator wózka widłowego?


Wysokość zarobków operatora wózka widłowego waha się w granicach 1,300 zł - 3,000 zł. Gratyfikacja pracownika uzależniona jest od doświadczenia pracownika. Zgodnie z danymi udostępnionymi na stronie,  na jesień 2016 r średnia płaca osób zatrudnionych w charakterze operatora wózka widłowego wynosiła  3 223 zł.

Zagrożenia związane z wykonywaniem pracy operatora wózka widłowego


Do zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy operatora wózka widłowego należy grupa zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy. Miejscem pracy operatora są albo pomieszczenia zamknięte, takie jak magazyny czy fabryki (hałas, złe oświetlenie), albo przestrzeń na zewnątrz, a więc praca w zmiennych warunkach atmosferycznych (oddziaływanie niskiej lub wysokiej temperatury, deszczu, wiatru).

Kolejnym rodzajem zagrożenia jest niebezpieczeństwo wywrócenia się wózka widłowego, co może być spowodowane nadmiernym obciążeniem, nieodpowiednim rozmieszczeniem ładunku czy nieprawidłową obsługą wózka widłowego. Równie niebezpieczny jest źle umocowany ładunek na wózku widłowym (zagrożenie przygnieceniem).

Do ryzyka zawodowego operatora wózka widłowego należy również nadmierny wysiłek fizyczny, wielogodzinne siedzenie w wymuszonej pozycji ciała czy wibracje.

Jak zostać operatorem wózka widłowego?


Osoby zainteresowane pracą operatora wózka widłowego, a więc zdobyciem uprawnień UDT do obsługi wózków jezdniowych, zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów wózków widłowych. Każde nasze szkolenie zakończone jest egzaminem przez komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdanym egzaminie nasi kursanci otrzymują legitymację UDT do obsługi danego typu wózków widłowych. Wybór naszej placówki szkoleniowej to gwarancja rzetelnego, merytorycznego i efektywnego przygotowania nie tylko do egzaminu UDT, ale również do realizacji obowiązków, z którymi przyjdzie zmierzyć się operatorowi wózków widłowych w rzeczywistej pracy. Po szczegóły zapraszamy na stronę


czwartek, 8 lutego 2018

Szkolenia na wózki jezdniowe kategoria II WJO


Szkolenia na wózki jezdniowe kategoria II WJO


Zapraszamy wszystkich na szkolenia z obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych - kategoria UDT II WJO. Kategoria ta obejmuje wózki widłowe wysokiego składowania (tzw. uprawnienia na wysoki skład).

Szkolenie II WJO zakończone jest egzaminem UDT. Pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie świadectwa kwalifikacyjnego - legitymacji UDT czyli uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych. Organizacją egzaminu zajmują się nasi pracownicy, którzy pośredniczą m.in. w składaniu wniosków egzaminacyjnych, uiszczeniu opłat oraz w odbiorze legitymacji uczestników naszych szkoleń. Indywidualne podejście do kursanta, wysoki poziom merytoryczny zajęć, doświadczeni instruktorzy - to elementy przekładające się na sukces naszych kursantów.

Szkolenia II WJO - oferta dla firm


Wszystkich właścicieli i przedstawicieli firm zachęcamy do skorzystania z naszej oferty skierowanej do partnerów biznesowych. Oferta ta obejmuje m.in. szkolenia na wózki jezdniowe kategoria II WJO. Na życzenie klienta szkolenie organizujemy na terenie jego firmy. Dojeżdżamy do klientów z całej Polski.

Czemu warto skorzystać z oferty szkoleń dla firm i skierować swoich pracowników na szkolenia II WJO?


Dzięki naszym wyjazdowym szkoleniom na wózki jezdniowe kategoria II WJO pracownicy Państwa firmy mają niepowtarzalną okazję uczyć się i ćwiczyć bezpośrednio na wózkach widłowych, na których będą faktycznie pracowali po zdobyciu stosownych uprawnień UDT. Przekłada się to na możliwość lepszego przygotowania do rzeczywistych obowiązków, które przyszli operatorzy wózków jezdniowych będą musieli realizować. Dodatkowo nasi Instruktorzy dostosowują program szkolenia do specyfiki Państwa firmy, pamiętając przy tym by w 100% zrealizować program szkolenia zatwierdzony przez UDT.

Przypominamy, że szkolenie składa się z zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych. Co ważne, naszym kursantom oferujemy nielimitowaną ilość godzin praktyki w stałej cenie szkolenia.

Zachęcamy również do skorzystania ze szkoleń na wózki widłowe należące do pozostałych kategorii UDT - kategorie I WJO oraz III WJO.

Więcej szczegółów na temat szkoleń UDT, w tym szkoleń na wózki jezdniowe kategorie I WJO, II WJO oraz III WJO, znajdą Państwo pod linkiem. Zapraszamy. Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację z ostatnich zajęć prowadzonych w ramach wyjazdowego szkolenia na wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych - kategoria II WJO .  
środa, 7 lutego 2018

Imienne zezwolenie do obsługi wózka widłowego - jak długo pozostaje ważne?


Imienne zezwolenie do obsługi wózka widłowego - jak długo pozostaje ważne?

9 stycznia 2018 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Jedną ze zmian, jakie wprowadza rozporządzenie jest zniesienie imiennych zezwoleń, które wystawiał pracodawca na podstawie ukończonego kursu z wynikiem pozytywnym. Kurs organizowany był przez ośrodki mające uzgodniony program szkolenia z UDT. Zezwolenie ważne było jedynie na terenie zakładu pracy tego pracodawcy, który wystawił zezwolenie  i dotyczyło wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Co zatem mają zrobić osoby, które pracowały jako operatorzy wózków widłowych na podstawie takiego imiennego zezwolenia wystawionego przez pracodawcę? Pracownicy będący w takiej sytuacji muszą uzupełnić swoje kwalifikacje UDT w terminie uzależnionym od terminu uzyskania imiennego zezwolenia.


Imienne zezwolenie do obsługi wózka widłowego - terminy ważności

Zgodnie z rozporządzeniem imienne zezwolenia do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy
1.       wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
2.        wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;
3.        wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
 Jest to okres, w trakcie którego pracownicy mają szansę uzupełnić swoje kwalifikacje.
Wszystkich zainteresowanych uzupełnieniem swoich kwalifkacji zapraszamy na szkolenie z obsługi wózków widłowych. Pełną ofertę dotyczącą kursów na wózki widłowe różnego typu znajdziecie pod linkiem.
Wszystkie nasze szkolenia na operatorów wózków jezdniowych zakończone są egzaminem UDT. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje legitymację UDT - uprawnienia do obsługi wózków widłowych danego typu. Szkolenie na wózki jezdniowe odbywa się na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, a na życzenie klienta na terenie jego firmy. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski. Szkolenia prowadzą doświadczeni Instruktorzy. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego kursanta, uczestnicy naszych szkoleń są doskonale przygotowani zarówno do egzaminu UDT, jak również rzeczywistej pracy w charakterze operatora wózków widłowych. Zapraszamy.

wtorek, 6 lutego 2018

Karty oceny palet EUR


Karty oceny palet EUR


Każdy podmiot wprowadzający palety EUR do obrotu zobowiązany jest do korzystania jedynie z palet posiadających certyfikację legalności. Standardy palet EUR  wprowadzanych na polski rynek określone są przez stosowne normy.  Szczegółowe wiadomości na temat rynku palet w Polsce , norm i uwarunkowań prawnych palet znajdujących się w obrocie, typów palet oraz cech identyfikujących palety EUR  przekazujemy naszym kursantom podczas szkolenia z identyfikacji palet EUR. Dziś naszą uwagę skupimy na zagadnieniach związanych z kartami oceny palet.


KARTY OCENY PALET - typy palet EUR

Pamiętajmy, że do wszystkich typów palet EUR mają zastosowanie te same kryteria ocen. Pomimo tego, że poszczególne typy palet mogą mieć nieco inną konstrukcję bądź wymiary, wszystkie podlegają tym samym normom wytrzymałościowym. 
Karty oceny palet podzielone zostały na cztery grupy:
• typy palet EUR
• cechy prawidłowej palety EUR
• uszkodzenia dopuszczalne w paletach
• wady dyskwalifikujące palety z obiegu.
Korzystanie z kart oceny palet umożliwia szybsze zidentyfikowanie palet oraz ich klasyfikację. 

Oryginalna paleta EUR musi posiadać znak EUR w owalu na prawym wsporniku, oznaczenie kolei lub EPAL w owalu na lewym wsporniku, właściwe oznaczenia - numer licencji producenta, rok i miesiąc produkcji, klamrę, gwóźdź naprawczy na środkowym wsporniku dla palet naprawianych. 

SZKOLENIE ZARZĄDZENIE I OBRÓT PALETAMI. Identyfikacja palet EUR i EPAL

Wszystkich zainteresowanych tematyką identyfikacji palet, a w szczególności osoby odpowiedzialne w firmie za gospodarkę paletową oraz przepływ i identyfikację palet,  zapraszamy na szkolenie z zarządzania i obrotu paletami, identyfikacja palet EUR i EPAL.  Nasi specjaliści nauczą Was, jak rozróżnić palety legalne od palet sfałszowanych oraz jakie uszkodzenia dyskwalifikują paletę z użytku.
Kurs organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi oraz na terenie firmy klienta.
Niezbędne informacje na temat szkolenia znajdziecie na naszej stronie internetowej pod linkiem. Zapraszamy. W celu ustalenia szczegółów współpracy, zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami. 

niedziela, 4 lutego 2018

Seminaria UDT - na dźwigniki przemysłowe, hakowego sygnalistę i burty samowyładowcze


Seminaria UDT - na dźwigniki przemysłowe, hakowego sygnalistę i burty samowyładowcze


Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty seminariów UDT - kursów na dźwigniki przemysłowe, na hakowego sygnalistę oraz na burty samowyładowcze. Seminaria UDT, to obok kursów UDT kończących się egzaminem przed komisją UDT, doskonały sposób na podniesienie swoich kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności.

Seminarium z obsługi dźwigników przemysłowych

Seminarium z obsługi dźwigników przemysłowych przygotowuje pracowników do obsługi  dźwigników różnego rodzaju, w tym podnośników w warsztatach samochodowych.      Należy pamiętać, że każdy pracownik obsługujący dźwigniki przemysłowe, musi uprzednio odbyć odpowiednie szkolenie.  Dzięki naszemu seminarium każdy pracodawca będzie miał pewność, że zrealizuje ten obowiązek i zadba o to, aby jego pracownicy posiadali stosowne kwalifikacje.  Podczas zajęć uczestnicy kursu poznają typy stosowanych dźwigników, ich budowę i zasady eksploatacji. Zostają zapoznani z  podstawowymi zasadami bezpiecznej pracy oraz konserwacji dźwigników. Przyswajają sobie również podstawowe czynności operatora przed, w trakcie i po zakończonej pracy. Więcej na temat seminarium z obsługi dźwigów przemysłowych pod linkiem.

Seminarium na hakowego sygnalistę

Seminarium na hakowego sygnalistę przygotowuje personel do obsługi dźwigników i wciągników. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia okazują się niezbędne podczas obsługi osprzętu takiego jak haki, zawiesia, dźwignice czy wciągarki oraz podczas pracy z wykorzystaniem suwnicy, dźwigu czy żurawia. Program seminarium obejmuje m.in. takie zagadnienia jak charakterystyka haków, podział i charakterystyka zawiesi, konstrukcja cięgien, eksploatacja zawiesi, metody zawieszania ładunku, podstawowe zasady bhp. Niezbędne informacje na temat seminarium na hakowego sygnalistę pod linkiem.

Seminarium  na burty samowyładowcze

Seminarium  na burty samowyładowcze przygotowuje pracowników do obsługi  podestów ruchomych załadowczych, które podobnie jak pozostałe urządzenia transportu bliskiego podlegają pod UDT. Informacje na temat seminarium pod linkiem.
Po ukończonym seminarium kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z ramowym programem szkolenia. Zaświadczenia wystawiane są w języku polskim i angielskim. Uczestnikom seminarium zapewniamy elastyczny grafik zajęć, ustalany indywidualnie z naszymi Instruktorami. Seminaria odbywają się na naszej hali szkoleniowej w Łodzi. W przypadku większych grup oraz na życzenie klienta, dojeżdżamy na teren firmy i tam organizujemy szkolenie.
W celu ustalenia szczegółów współpracy zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami - kontakt.