środa, 24 lipca 2019

Praca podestem - sytuacje awaryjne


Praca podestem - sytuacje awaryjne


Podejmując pracę operatora podestu ruchomego należy być przygotowanym na wystąpienie różnego rodzaju sytuacji awaryjnych. Podczas szkolenia z obsługi podestów uczestnicy kursu zostają dokładnie zapoznani z tą problematyką. W dzisiejszym wpisie skupimy się na środkach ochrony indywidualnej oraz postępowaniu w przypadku wystąpienia awarii. 


Praca podestem - podstawowe zagrożenia


Należy pamiętać, że podstawową zasadą podczas pracy podestem czy innym urządzeniem  transportu bliskiego jest postępowanie zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi opracowanej przez wytwórcę danego urządzenia. Wykonując zadania operator podestu musi zachować skupienie i uwagę. Dzięki temu może uniknąć wielu zagrożeń związanych chociażby z utratą stateczności podestu, spowodowanych niekontrolowanymi ruchami platformy roboczej czy też wynikającymi z niezachowania odpowiednich odległości od obiektów.

Operator musi pamiętać, aby pod żadnym pozorem nie wykonywać pracy podestem w miejscu o nieodpowiednim podłożu oraz przy złych warunkach atmosferycznych (takich jak chociażby burze czy silny wiatr, który zagraża stateczności urządzenia). Obsługujący podest powinien zadbać o to, aby nie przeciążać platformy roboczej (zabronione jest przeciążanie ponad dopuszczalne maksymalne obciążenie) oraz zabezpieczyć teren obszaru roboczego pracy podestu. Ruchy podestem muszą być płynne, bez żadnych gwałtownych przyśpieszeń.

Środki ochrony indywidualnej operatora podestu

Do podstawowych środków ochrony indywidualnej operatora podestów należą: uprząż (zapobiegająca wypadnięciu z platformy roboczej), kaski ochronne, kamizelki ostrzegawcze oraz buty. Należy pamiętać, że wszystkie środki ochrony indywidualnej powinny być poddane ocenie zgodności i posiadać znak CE. Środków ochrony indywidualnej należy używać zgodnie z instrukcją obsługi.

Postępowanie w przypadku awarii

W momencie wystąpienia awarii operator powinien w pierwszej kolejności opuścić awaryjnie  na dół platformę roboczą. Procedura postępowania w takim przypadku umieszczona jest w instrukcji eksploatacji danego urządzenia i należy się do niej bezwzględnie zastosować. Następnie należy podest odpowiednio zabezpieczyć - pamiętając, aby umieścić tabliczkę informującą, że dane urządzenie jest niesprawne, włączyć wyłączniki bezpieczeństwa, wyłączyć główny wyłącznik prądu oraz zabrać kluczyk. Operator powinien o całej sytuacji niezwłocznie poinformować przełożonego oraz konserwatora.

Szkolenia na podesty ruchome IP  z egzaminem UDT

Wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia do obsługi podestów IP zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów UTB. Zapewniamy rzetelne przygotowanie, atrakcyjne ceny, dużą ilość praktyki oraz kompleksową organizację egzaminu. Szczegóły oferty pod linkiem:


Zapraszamy!

niedziela, 21 lipca 2019

Znakowanie zawiesi pasowych


Znakowanie zawiesi pasowych


Pomocniczym sprzętem stosowanym do dźwignic, bez którego w wielu przypadkach ciężko wyobrazić sobie podnoszenie transportowanych ładunków, są zawiesia. Jednym ze stosownych rodzajów zawiesi są zawiesia pasowe ogólnego przeznaczenia. 


Rodzaje zawiesi pasowych


W książce „Zawiesia dźwignic. Budowa i eksploatacja” Włodzimierza Skrzymkowskiego możemy znaleźć dokładny podział zawiesi pasowych. Możemy wyróżnić zawiesia o obwodzie zamkniętym (typ A), zawiesia jednocięgnowe ze wzmocnieniami (typ B), zawiesia jednocięgnowe z osprzętem (typ C) oraz zawiesia jednocięgnowe z osprzętem do przewlekania (typ Cr).

Znakowanie zawiesi pasowych


Należy pamiętać, o czym pisaliśmy już wielokrotnie, że każde zawiesie musi być cechowane. Podstawowe cechy zawiesia to znak i nazwa wytwórcy, numer kodowy oznaczający wielkość zawiesia, dopuszczalne obciążenie robocze DOR oraz dane dodatkowe wymagane przez normy podmiotowe. Jakie zatem informacje powinna zawierać tabliczka znamionowa zawiesia pasowego? Powinniśmy znaleźć na niej następujące informacje:

·         dopuszczalne obciążenie robocze – DOR;

·         materiał pasa (poliester – PES, poliamid – PA, polipropylen – PP);

·         klasę osprzętu;

·         nominalną długość w [m];

·         nazwę producenta;

·         dane produkcyjne (identyfikacja pasa, kontrola producenta, klasa osprzętu);

·         numer normy europejskiej.

Dla zawiesi typu A, B, C i Cr  informacje te podane są na trwałej etykiecie o kolorze identyfikującym materiał pasa:

·         poliamid – zielony;

·         poliester – niebieski;

·         polipropylen – brązowy.

Po więcej ciekawych informacji odsyłamy do książki „Zawiesia dźwignic. Budowa i eksploatacja” Włodzimierza Skrzymkowskiego.

Kurs obsługi dźwigników i wciągników - kurs dla hakowych sygnalistów

Zapraszamy również na nasze szkolenia dla hakowych sygnalistów. Podczas kursu obsługi dźwignic (dźwigników i wciągników) kursanci poznają charakterystykę haków, podział i charakterystykę zawiesi, konstrukcję cięgien i charakterystykę zawiesi cięgnowych, charakterystykę zawiesi chwytnych, zaczepowych, łańcuchowych i innych, zasady eksploatacji zawiesi, metody zawieszania ładunku oraz podstawowe zasady bhp dla hakowego sygnalisty. Po szczegóły zapraszamy na naszą stronę internetową: https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/seminarium-hakowy-sygnalista/ 

Przeglądy zawiesi

A jeśli pilnie potrzebujesz specjalistę, który przeprowadziłby przegląd zawiesi w Twojej firmie, skontaktuj się z nami - naszym klientom oferujemy usługę przeprowadzania przeglądów zawiesi różnego rodzaju - łańcuchowych, pasowych czy linowych. Więcej informacji pod linkiem https://awans-bhp.pl/przeglad-zawiesi/

Zapraszamy już dziś!

wtorek, 16 lipca 2019

Szkolenie z ewakuacji z urządzeń transportu bliskiego


Szkolenie z ewakuacji z urządzeń transportu bliskiego

Awans B.H.P. zaprasza wszystkich pracowników - operatorów wózków widłowych, podestów czy suwnic  oraz zachęca pracodawców zatrudniających pracowników na wymienionych stanowiskach do skorzystania z naszej oferty szkoleń z ewakuacji urządzeń transportu bliskiego. Jak wygląda takie szkolenie oraz dlaczego warto wziąć w nim udział? Odpowiedź znajdziecie w poniższym wpisie. 


Przebieg i tematyka szkolenia z ewakuacji z UTB

Zgodnie z polskim prawem wózki specjalizowane, w których operator unoszony jest wraz z ładunkiem i może zostać podniesiony na ponad 3 metry powyżej podłoża, muszą posiadać na swoim wyposażeniu urządzenie awaryjnego opuszczania - mowa tutaj o uprzęży i lince ewakuacyjnej. W instrukcji obsługi danego wózka znajdziemy również wyraźne zalecenie producenta o konieczności odbycia przez operatora stosownego szkolenia z obsługi urządzenia awaryjnego opuszczania przed przystąpieniem do pracy na danym urządzeniu. Szkolenie takie jest niezbędne, aby dobrze przygotować pracownika do opuszczenia się na dół w momencie awaryjnego zatrzymania wózka przy uniesionej kabinie. Procedura awaryjnego opuszczania sprowadza się do opuszczenia przez operatora uniesionej kabiny i zejścia na dół z wykorzystaniem drabiny sznurowej lub linki ewakuacyjnej znajdujących się na wyposażeniu każdego wózka specjalizowanego. Dokładna procedura dla danego rodzaju wózka specjalizowanego opisana jest w instrukcji obsługi opracowanej przez producenta i powinna zostać dokładnie przećwiczona podczas szkolenia.

Nasze szkolenia z ewakuacji wózków, suwnic czy podestów prowadzi doświadczony instruktor urządzeń transportu bliskiego oraz ratownik wysokościowy. Kurs składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych - ćwiczeń obejmujących szybkie założenie uprzęży ewakuacyjnej i opuszczenie z wózka/podestu. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z zagrożeniami związanymi z pracą na wysokości, procedurami ewakuacji oraz sprzętem do ewakuacji. Szkolenie organizujemy na terenie firmy klienta na jego sprzęcie bądź na naszej hali szkoleniowej w Łodzi.

Więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie internetowej pod linkiem:


Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń dla operatorów UDT:


oraz ofertą szkoleń adresowaną do firm i realizowaną na terenie firmy klienta:


Dojeżdżamy do klientów z całej Polski. Zapewniamy szybką i sprawną realizację usługi, atrakcyjne ceny oraz jak najwyższy poziom prowadzonych szkoleń.

Zapraszamy.


niedziela, 14 lipca 2019

Jak przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT?


Jak przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT?


Zgodnie z nowelizacją ustawy o dozorze technicznym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2518) od 1 czerwca bieżącego roku zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego mają charakter terminowy.  Oznacza to, że po zdanym egzaminie UDT dana osoba otrzymuje uprawnienia UDT ważne na terenie całej Polski tylko przez określony czas - "nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować." Dziś udzielimy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego.


Procedura przedłużenia ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT


Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, a dokładniej załącznik nr 3 do rozporządzenia określa dokładne okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych dla poszczególnych urządzeń technicznych. I tak przykładowo okres ważności zaświadczenia  kwalifikacyjnego dla operatorów:

- wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem  - wynosi  5 lat;

- wózków jezdniowych  podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem  - 10 lat;

- suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia - 10 lat;

- suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia  - 5 lat;

- żurawi stacjonarnych  - 10 lat;

 - żurawi przewoźnych i przenośnych - 10 lat;

- żurawi samojezdnych - 5 lat;

- żurawi szynowych - 5 lat;

- żurawi wieżowych i szybkomontujących - 5 lat;

 - podestów ruchomych stacjonarnych - 10 lat;

- podestów ruchomych wiszących - 10 lat;

- podestów ruchomych masztowych - 10 lat;

- podestów ruchomych przejezdnych - 5 lat.

Co w takim razie musi zrobić operator po upływie tego okresu? Odpowiedzi udziela Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym. Zacznijmy od tego, że przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest bezpłatne. W tym celu osoba zainteresowana będzie musiała złożyć (pisemnie bądź elektronicznie) odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem, że przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia wykonywała czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu. Wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia musi zostać złożony nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu okresu ważności posiadanego zaświadczenia.

Po więcej ważnych informacji z branży UDT i BHP zapraszamy na naszą stronę internetową:


Zapraszamy!

wtorek, 9 lipca 2019

Przekroczenie resursu - postępowanie


Przekroczenie resursu - postępowanie


Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego wprowadziło obowiązek odtworzenia przebiegu eksploatacji urządzenia transportu bliskiego z myślą o dokonaniu jego oceny stanu technicznego i  określenia resursu. 


Zgodnie z paragrafem  2. rozporządzenia resurs  to 

"parametry graniczne  stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania."

Urząd Dozoru Technicznego, z myślą o wszystkich eksploatujących UTB, opublikował na swojej stronie poradnik "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018". 28 czerwca 2019 r. na stronie UDT pojawiło się nowe wydanie "Wytycznych UDT dotyczących eksploatacji urządzeń transportu bliskiego"  - do pobrania na stronie:


Jak możemy przeczytać na stronie UDT,  w nowym wydaniu poradnika, " Zweryfikowane zostało podejście do resursu urządzeń transportu bliskiego (UTB), w tym dla UTB niebędących dźwignicami."

W dokumencie znajdziemy również dokładne informacje, co należy zrobić w przypadku przekroczenia resursu przez urządzenie transportu bliskiego lub przez któryś z mechanizmów urządzenia.

Co należy zrobić, kiedy UTB przekroczy resurs?

Zgodnie ze wspomnianym dokumentem w przypadku przekroczenia resursu przez UTB lub przez  któryś z jego mechanizmów eksploatujący powinien wykonać 3 podstawowe  kroki:

" a) przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie przeglądu specjalnego;

b) udokumentować wykonane czynności w ramach przeglądu specjalnego;

c) o ile wyniki przeglądu specjalnego na to wskazują, wykonać remont kapitalny urządzenia lub mechanizmu wg wskazań zawartych  w dokumentacji z przeglądu specjalnego." ["Wytyczne UDT dotyczące  eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 2, czerwiec 2019"]

Przegląd specjalny powinien dotyczyć wszystkich elementów wpływających na eksploatację UTB bądź mechanizmu - w tym konstrukcję nośną, zespoły mechaniczne, układy: elektryczne, bezpieczeństwa, hydrauliczne i pneumatyczne. Osoba wykonująca przegląd specjalny, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, może zalecić nie tylko przeprowadzenie naprawy czy remontu urządzenia, ale również (w celu zapewnienia bezpieczeństwa) zmianę sposobu eksploatacji - m.in. może wskazać na potrzebę wykonywania czynności konserwacyjnych nieco częściej niż dotychczas.Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z całym dokumentem opublikowanym na stronie UDT oraz (jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami z branży UDT i BHP) do śledzenia naszego bloga oraz strony internetowej: https://awans-bhp.pl/ Zapraszamy!


niedziela, 7 lipca 2019

Szkolenia na suwnice z egzaminem UDT na terenie całej Polski


Szkolenia na suwnice z egzaminem UDT na terenie całej Polski

Jak zapewne wiecie, specjalizujemy się w szkoleniach dla operatorów urządzeń transportu bliskiego. Szkolimy między innymi przyszłych operatorów wózków widłowych, podestów, żurawi czy suwnic. Dziś chcielibyśmy przypomnieć o naszych kursach z obsługi suwnic  i zachęcić do udziału w szkoleniu jeszcze w okresie wakacyjnym. 


Szkolenia na suwnice z egzaminem UDT

Kurs na suwnice składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Zajęcia prowadzą doświadczeni Instruktorzy - operatorzy i konserwatorzy suwnic oraz specjaliści bhp.  Kursanci mają do wyboru dwa warianty szkolenia:

- na suwnice kategorii I S - kurs obejmuje suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki wg kategorii IW, jak również suwnice z kategorii II S;

- na suwnice kategorii II S - kurs obejmuje suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego oraz wciągniki i wciągarki wg kategorii II W.

Wszystkie nasze szkolenia zakończone są egzaminem przed komisją UDT. Organizacją egzaminu zajmują się nasi pracownicy. Egzamin odbywa się w miejscu organizacji szkolenia -  kursy przeprowadzamy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak i w miejscu wyznaczonym przez klienta na terenie jego firmy. Dojeżdżamy do klientów z całej Polski.

Pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie uprawnień UDT ważnych na terenie całej Polski. Pamiętajmy jednak, że od 1 czerwca 2019 roku zaświadczenia kwalifikacyjne UDT  mają charakter terminowy. Dotyczy to również uprawnień na suwnice.

Terminy ważności uprawnień UDT na suwnice

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21  maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych operatorzy suwnic , wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia otrzymują zaświadczenia do obsługi ważne przez 10 lat, zaś suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia  - przez 5 lat. W celu przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego osoba zainteresowana będzie musiała złożyć (pisemnie bądź elektronicznie) odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem, że przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia wykonywała czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu.

Więcej informacji na temat szkoleń dla operatorów suwnic znajdziecie na naszej stronie internetowej: https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/kurs-na-suwnice-i-s-ii-s/

Zachęcamy również do kontaktu z naszymi specjalistami - dane kontaktowe znajdziecie pod linkiem:


Zapraszamy!

wtorek, 2 lipca 2019

Przejazd ładowarką teleskopową (z ładunkiem oraz bez ładunku)


Przejazd ładowarką teleskopową (z ładunkiem oraz bez ładunku)

Ładowarka teleskopowa to wózek podnośnikowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem. W Urzędzie Dozoru Technicznego sklasyfikowana została w pierwszej kategorii uprawnień I WJO.  Jednym z podstawowych elementów konstrukcyjnych takiego wózka jest wysięgnik teleskopowy oraz siłowniki podnoszenia i wysuwu wysięgnika teleskopowego. Dziś kilka słów na temat prawidłowego ustawienia elementów konstrukcyjnych ładowarek teleskopowych podczas przejazdu urządzenia - zarówno z ładunkiem, jak i bez ładunku. 

Jakie jest prawidłowe ustawienie elementów roboczych ładowarki teleskopowej podczas przejazdu?
Podstawową zasadą obowiązującą podczas przejazdu ładowarki teleskopowej (zarówno z ładunkiem, jak i bez niego) jest przemieszczanie się urządzenia przy opuszczonym układzie wysięgnikowym mechanizmu podnoszenia. Wysięgniki teleskopowe, widły oraz wszelki osprzęt muszą być wsunięte i pochylone w kierunku kabiny operatora. Wysokość wideł/ osprzętu od podłoża powinna oscylować w granicach 30 cm. Oczywiście podpory ładowarki muszą być uniesione, a więc ustawione w położenie transportowe. Jeśli wymiary ładunku są na tyle duże, że utrudniona jest dobra widoczność drogi, a operator nie może liczyć na pomoc innej osoby, istnieje możliwość transportu ładunku z wykorzystaniem jazdy do tyłu na wstecznym biegu. 
Jak prawidłowo ustawić  ładowarkę teleskopową na stanowisku postojowym?
Przede wszystkim operator musi upewnić się, czy  wyjął kluczyk ze stacyjki  i zaciągnął hamulec ręczny. Ładowarka w pozycji postojowej powinna mieć całkowicie wsunięte wysięgniki teleskopowe, ramię główne opuszczone, a widły oparte o podłoże. Kabina powinna zostać zabezpieczona przed wejściem osób nieupoważnionych. 
Szkolenia na ładowarki teleskopowe I WJO z egzaminem UDT
Osoby, które chcą zdobyć uprawnienia do obsługi ładowarek teleskopowych ważnych na terenie całej Polski zapraszamy na profesjonalne szkolenia z obsługi wózków specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem. Szkolenie zakończone jest egzaminem UDT. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, a na życzenie klienta na terenie jego firmy - dojeżdżamy do klientów z całej Polski. Zapewniamy kompleksową organizację egzaminu, atrakcyjne ceny, elastyczny grafik zajęć oraz indywidualne podejście do klienta. Zapraszamy również w okresie wakacyjnym. Szczegóły pod linkiem:
Zapraszamy!