niedziela, 27 maja 2018

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych


Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych

Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych niezbędne są uprawnienia UDT. Aby je zdobyć należy przystąpić do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i otrzymać z niego pozytywny wynik.


Gwarancją sukcesu na egzaminie UDT z obsługi wózków jezdniowych jest dobre przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne. Doskonałym rozwiązaniem jest ukończenie specjalistycznego szkolenia, w trakcie którego pod okiem profesjonalistów można przyswoić sobie niezbędną wiedzę i umiejętności. Korzyścią płynącą z ukończenia szkolenia dla przyszłych operatorów wózków widłowych jest również możliwość skoncentrowania się na nauce i zdobywaniu nowych kwalifikacji zawodowych, a nie na dopełnianiu formalności związanych z organizacją egzaminu. Dobre firmy szkoleniowe, w tym oczywiście Awans B.H.P., gwarantują uczestnikom swoich kursów kompleksową organizację nie tylko szkolenia, ale również egzaminu UDT - do pośredniczenia w składaniu wniosków egzaminacyjnych, przez uiszczanie opłat, zapewnienie miejsca i sprzętu egzaminacyjnego, po odbiór legitymacji UDT.
Istnieje kilka wariantów szkoleń na wózki widłowe. Awans B.H.P. w swojej ofercie posiada:
·         kurs na wózek widłowy specjalizowany ładunek unoszony wraz z operatorem i wózki ze zmiennym wysięgiem kategoria I WJOpełna, najwyższa kategoria zawiera wszystkie niższe
·         kurs na wózek widłowy specjalizowany ładunek unoszony wraz z operatorem I WJO, kategoria zawiera uprawnienia IIWJO i IIIWJO
·         kurs na wózek widłowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem I WJO – ładowarka teleskopowa, kategoria zawiera uprawnienia IIWJO i IIIWJO
·         kurs na wózek widłowy jezdniowy podnośnikowy kategoria II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych – obejmuje wózki widłowe wysokiego składowania (uprawnienia na wysoki skład),
·         kurs na wózek widłowy kategoria III WJO – wózki widłowe ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane.
Szczegóły naszej oferty dostępne są na stronie internetowej  - link

W przypadku wątpliwości, który wariant szkolenia wybrać, zachęcamy do kontaktu z naszymi Instruktorami (link) - z chęcią doradzą oraz udzielną niezbędnych dodatkowych informacji. 
Zapraszamy również na szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych - podobnie jak w przypadku szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych gwarantujemy kompleksową organizację zarówno szkolenia, jak i egzaminu UDT. Więcej informacji na stronie
Zapraszamy!

wtorek, 22 maja 2018

Czynności operatora w czasie pracy wózkiem widłowym


Czynności operatora w czasie pracy wózkiem widłowym


Niejednokrotnie pisaliśmy na temat rosnącego zapotrzebowania na operatorów wózków widłowych. Popyt na pracowników z uprawnieniami na wózki jezdniowe, utrzymujący się od   dłuższego czasu na rynku pracy na wysokim poziomie i pociągający za sobą coraz lepsze warunki pracy oferowane zatrudnianym specjalistom, sprawia, że rośnie również zainteresowanie szkoleniami dla operatorów tego typu urządzeń.

Dziś na blogu  krótki materiał na temat podstawowych czynności wykonywanych przez operatora w czasie pracy wózkiem widłowym (materiał egzaminacyjno-szkoleniowy) oraz przypomnienie, jakie rodzaje uprawnień na wózki widłowe można zdobyć zdając egzamin UDT.

Czynności operatora w czasie pracy wózkiem widłowym

W czasie pracy wózkiem widłowym operator powinien oczywiście stosować się do instrukcji obsługi oraz przestrzegać ogólnych zasad bhp. Bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy powinien sprawdzić stan drogi/ podłoża oraz mocowanie i ułożenie ładunku (uwaga na to, aby ładunek nie ograniczał operatorowi w czasie jazdy widoczności). O czym wielokrotnie pisaliśmy, osoba obsługująca wózek obowiązkowo musi sprawdzić udźwig dopuszczalny ładunku. W trakcie jazdy operator powinien uważnie obserwować zarówno ładunek, jak i otoczenie/ drogę przejazdu, stosować się do znaków oraz kontrolować wskaźniki wózka. Załadunek i rozładunek powinien przebiegać zgodnie z przyjętymi normami i zaleceniami.  


Należy pamiętać, że operator wózka widłowego nie jest upoważniony ani do przeprowadzania regulacji naciągu lin czy łańcuchów w mechanizmie podnoszenia, ani do przeprowadzania ich wymiany  (jest to działka konserwatora posiadającego stosowne uprawnienia).  Operator może jedynie wykonać kontrolę naciągu cięgien czy uszkodzeń mechanicznych. Zakres czynności kontrolnych, które może wykonać operator, określa producent wózka w instrukcji obsługi (operator przed przystąpieniem do pracy musi się z nią koniecznie zapoznać). 

Jakie rodzaje uprawnień na wózki widłowe można zdobyć zdając egzamin UDT?


Istnieje kilka kategorii uprawnień UDT  do obsługi wózków widłowych. Rodzaj uprawnień uzależniony jest oczywiście od rodzaju wózka widłowego. Przyszły operator może ubiegać się  o uprawnienia I WJO, II WJO i III WJO. Firmy szkoleniowe zapraszają na kursy przygotowujące do zdania egzaminu na operatora z uprawnieniami danego rodzaju. Awans B.H.P. swoim kursantom oferuje aż 5 wariantów szkolenia na wózki jezdniowe. Są to:·         kurs na wózek widłowy specjalizowany ładunek unoszony wraz z operatorem i wózki ze zmiennym wysięgiem z egzaminem UDT kategoria I WJO –najwyższa kategoria, zawiera wszystkie niższe;

·         kurs na wózek widłowy specjalizowany ładunek unoszony wraz z operatorem I WJO -  kategoria zawiera uprawnienia IIWJO i IIIWJO;

·         kurs na wózek widłowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem I WJO - ładowarka teleskopowa, kategoria zawiera uprawnienia IIWJO i IIIWJO;

·         kurs na wózek widłowy jezdniowy podnośnikowy kategoria II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych – obejmuje wózki widłowe wysokiego składowania;

·         kurs na wózek widłowy kategoria III WJO – wózki widłowe ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane.

Wszystkie nasze szkolenia zakończone są egzaminem UDT, którego organizacją zajmują sie nasi pracownicy. Pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie uprawnień danego rodzaju - uprawnienia ważne są na terenie całej Polski bezterminowo.

Więcej na temat szkoleń na wózki widłowe znajdziecie pod linkiem.

Zapraszamy!

niedziela, 20 maja 2018

Dźwigi towarowo-osobowe uprawnienia


Dźwigi towarowo-osobowe uprawnienia

Uprawnienia do obsługi dźwigów towarowo -  osobowych

Dźwigi towarowo - osobowe a UDT

Do obsługi dźwigów towarowo - osobowych (potocznie nazywanych windami) niezbędne są uprawnienia wydawane po zdanym egzaminie przez Urząd Dozoru Technicznego. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. 
Załącznik nr 2 do rozporządzenia określa rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Zgodnie z pierwszym punktem przy obsłudze dźwigów wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień. Wyjątek stanowią tu jedynie dźwigi osobowe, dźwigi towarowe ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigi towarowe małe i urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych.

Co to jest dźwig towarowo-osobowy?

Definicję dźwigu towarowo- osobowego znajdziemy w książce Kazimierza Buczka "Obsługa dźwigów", Wydawnictwo KaBe, Krosno 2007:
"Dźwig towarowo-osobowy jest to stałe urządzenie podnoszące, obsługujące określone poziomy przystankowe, z kabiną, której wymiary i konstrukcja pozwalają na przewóz osób i towarów, poruszające się przynajmniej w części między sztywnymi prowadnicami pionowymi lub odchylonymi od pionu nie więcej niż 15°."
Za bezpieczną eksploatację dźwigu odpowiada bezpośrednio obsługujący - stąd bardzo istotne jest doskonałe przygotowanie do wykonywania pracy operatora tych urządzeń.

Operator dźwigów towarowo-osobowych

Jednym z podstawowych obowiązków operatora dźwigów jest przeprowadzenie obsługi technicznej codziennej. Jeżeli podczas jej przeprowadzania obsługujący nie wykryje usterek w dźwigu, to po dokonaniu wpisu do książki zdawczo-odbiorczej, może  przystąpić do pracy. W przypadku gdy obsługujący stwierdzi, że występują nieprawidłowości lub usterki w pracy dźwigu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa, powinien wpisać zauważone usterki do książki zdawczo-odbiorczej i zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu lub konserwatorowi, który powinien je usunąć. Obsługującemu nie wolno pracować dźwigiem technicznie niesprawnym.
Aby operator dźwigu towarowo-osobowego mógł prawidłowo wykonać wszystkie czynności związane chociażby z przeprowadzeniem obsługi technicznej codziennej, powinien posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności, potwierdzone oczywiście stosownym dokumentem - legitymacją UDT upoważniającą do obsługi dźwigów.

Jak zdobyć uprawnienia do obsługi dźwigów towarowo-osobowych?

Aby zdobyć uprawnienia do obsługi dźwigów towarowo-osobowych, należy zdać egzamin przed komisją UDT. Pozytywny wynik oznacza otrzymanie zaświadczenia kwalifikacyjnego, ważnego bezterminowo na terenie całej Polski. Doskonałym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest uczestnictwo w profesjonalnym szkoleniu z obsługi dźwigów towarowo-osobowych. Awans B.H.P. oprócz organizacji szkolenia dla operatorów wind, zajmuje się również kompleksową organizacją egzaminu UDT, co jest dla kursanta korzystnym rozwiązaniem. O szczegółach naszej oferty szkoleniowej można przeczytać na stronie.

Jak wygląda szkolenie na dźwigi towarowo-osobowe?

Jak wyglądają zajęcia praktyczne z obsługi dźwigów?

O tym, jak wygląda szkolenie z obsługi dźwigów towarowo-osobowych pisaliśmy na blogu już wielokrotnie. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się również pod linkiem wskazanym powyżej. W tym miejscu zamieścimy krótką fotorelację obrazującą przebieg zajęć praktycznych. Nasi Instruktorzy kładą duży nacisk na część praktyczną szkolenia, gdyż wiedzą, że doskonałe przygotowanie to podstawa bezpiecznej pracy.

Materiał opracowany w oparciu książki Kazimierza Buczka "Obsługa dźwigów", wydawnictwo KaBe, Krosno 2007
szyb dźwigu towarowo-osobowego, widok od strony wewnętrznej

wciągarka dźwigu towarowo-osobowegośroda, 16 maja 2018

Konserwacja suwnic - liny, zblocza linowe, haki


Konserwacja suwnic - liny, zblocza linowe, haki


Do obowiązków konserwatora suwnic należy dokonywanie przeglądów konserwacyjnych, w tym sprawdzanie stanu cięgien nośnych i ich zamocowań oraz urządzeń chwytających. Dziś odpowiemy na kilka podstawowych pytań związanych z tym tematem.Kiedy należy wymienić liny nośne w suwnicy?


Istnieje kilka sytuacji, których wystąpienie skutkuje obowiązkiem  wymiany liny nośnej suwnicy. Należą do nich m.in.:

·         miejscowe uszkodzenie liny;

·         zmniejszenie średnicy liny spowodowane zniszczeniem rdzenia;

·         zużycie zewnętrzne liny powodujące zmniejszenie średnicy liny o 7% lub więcej w stosunku do średnicy nominalnej,

·         zewnętrzna i wewnętrzna korozja liny;

·         deformacja liny, np. zgięcia, spłaszczenia

·         uszkodzenia wywołane promieniowaniem cieplnymJak przeprowadzić przegląd zboczy linowych?


Przystępując do przeglądu zboczy linowych należy sprawdzić stan obudowy zblocza (czy nie jest np. popękana, uszkodzona). Następnie trzeba skontrolować stan zabezpieczenia osi krążków linowych, ich łożysk oraz osłon, jak również obrzeży krążków linowych (czy nie są np. wyszczerbione). 

Jak przeprowadzić przegląd haków?


W trakcie przeprowadzania przeglądu haków należy sprawdzić, czy hak nie jest pęknięty, zarysowany bądź uszkodzony w inny sposób. Musimy skontrolować stan łożyska oporowego haka (czy nie jest uszkodzone, wypracowane) oraz jego nasmarowanie. Sprawdzamy również stan zabezpieczenia nakrętki haka oraz poprzeczki haka. Należy zweryfikować gardziel haka - czy nie jest wytarta bądź zbytnio rozwarta. Przyjmuje się, że  zmniejszenie przekroju gardzieli haka nie powinno przekraczać:

        10% nominalnej wartości wysokości dla haków suwnic ogólnego przeznaczenia;

        5% nominalnej wartości wysokości dla haków stosowanych do transportu płynnych metali i żużli;
zaś zwiększenie rozwarcia gardzieli haka nie powinno przekracza 5% początkowej wartości.

Więcej ciekawych informacji w książce "Budowa suwnic i cięgników oraz ich obsługa", Mieczysław Chimiak, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2009 oraz "Konserwacja suwnic", Mieczysław Chimiak, Wydawnictwo KaBe, Kroson 2008

Pytania, na które udzieliliśmy dziś odpowiedzi wchodzą w skład zagadnień pojawiających się na egzaminie UDT na konserwatora suwnic. Mamy nadzieję, że okażą się pomocne w trakcie utrwalania wiedzy przed egzaminem.


Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień konserwatora suwnic zapraszamy na nasze szkolenia dla konserwatorów suwnic  IS. Gwarantujemy doskonałe przygotowanie, doświadczoną kadrę szkoleniową, atrakcyjne ceny oraz kompleksową organizację egzaminu. Więcej na temat naszej oferty znajdziecie na stronie.

Zapraszamy!


poniedziałek, 14 maja 2018

Konferencja UDT poświęcona bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń magazynowych


Konferencja UDT poświęcona bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń magazynowych


 W dniach 7-8 czerwca bieżącego roku w Rawie Mazowieckiej odbędzie się konferencja organizowana przez łódzki oddział Urzędu Dozoru Technicznego przy współpracy z Okręgowym Inspektorem Pracy w Łodzi. Tematem przewodnim spotkania będzie bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych w procesach produkcyjno - magazynowych.

Zgłoszenia można wysyłać do 30 maja na adres e-mail: piotr.spetany@udt.gov.pl , a szczegółowe informacje (wraz z formularzem zgłoszeniowym) dostępne są pod linkiem.Udział w konferencji to doskonały sposób na odświeżenie oraz zdobycie nowych wiadomości z zakresu bezpiecznej eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. Podczas dwudniowego spotkania poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak:

- BHP przy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych wykorzystywanych w pracach magazynowych. Analiza wybranych wypadków przy pracy.

-  Diagnostyka akustyczna w obiektach produkcyjno-magazynowych.

- Zastosowanie nowoczesnych urządzeń transportu bliskiego w procesach produkcyjno magazynowych

- Automatyczne systemy magazynowe - bezpieczeństwo techniczne i budowanie świadomości pracowników w kontekście BHP.

- Instalacje LPG w wózkach jezdniowych podnośnikowych.

- System monitoringu i sygnalizacji pracy urządzeń dźwigowych w obiektach przemysłowych

-  Zastosowanie podestów ruchomych w obiektach produkcyjno-magazynowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności procesu.

-  Prawidłowe użytkowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości podczas wykonywania prac w magazynach

- Nowelizacja przepisów przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Wyżej wymienione tematy, wchodzące w skład ramowego programu spotkania, to tylko niektóre z ciekawszych propozycji przygotowanych przez organizatora konferencji.   

Zachęcamy do rozważenia możliwości wzięcia udziału w tym wydarzeniu. A jeśli chcecie być na bieżąco z wydarzeniami z branży magazynowej oraz związanej z urządzeniami transportu bliskiego i bhp zachęcamy do śledzenia naszego bloga, funpage na FB (link) oraz strony.

Zapraszamy również na naszą oficjalną stronę internetową - link. Znajdziecie tam pełną ofertę szkoleniowo-usługową, którą przygotowaliśmy dla naszych klientów, a w zakładce aktualności  informacje dotyczące nowych szkoleń i najważniejszych zmian prawnych dotyczących chociażby eksploatacji urządzeń transportu bliskiego czy bhp. W zakładce materiały czekają na Was materiały szkoleniowe przydatne w trakcie utrwalania wiedzy przed egzaminami UDT. Zapraszamy.

niedziela, 13 maja 2018

Kurs z obsługi dźwigów towarowo-osobowych (szkolenie z obsługi wind)


Kurs z obsługi dźwigów towarowo-osobowych (szkolenie z obsługi wind)
Dźwigi mogą obsługiwać tylko osoby posiadające aktualne uprawnienia. Co ważne,  za bezpieczną eksploatację dźwigu odpowiada bezpośrednio obsługujący. Aby zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy operatora windy, warto ukończyć specjalistyczne szkolenie z zakresu obsługi dźwigów towarowo-osobowych. 

Jak wygląda szkolenie na dźwigi towarowo-osobowe?


Podczas organizowanego przez nas szkolenia na dźwigi towarowo-osobowe kursanci (w trakcie zajęć teoretycznych oraz praktycznych) zostają zapoznani między innymi z podstawowymi parametrami dźwigów, głównymi zespołami dźwigu towarowo-osobowego, obowiązkami i zadaniami obsługującego windy oraz zasadami bezpieczeństwa pracy przy obsłudze dźwigów.

Nasi Instruktorzy kładą duży nacisk na zajęcie praktyczne, dzięki czemu uczestnicy szkolenia są doskonale przygotowani nie tylko do egzaminu, ale również do późniejszej pracy w charakterze operatora dźwigu. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć  obrazujących praktyczną część szkolenia. Zdjęcia wykonane zostały w trakcie zajęć praktycznych w maszynowni - sprawdzanie liny nośnej i opuszczanie awaryjne.

Po zakończonym szkoleniu kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie wystawiane w języku polskim i angielskim. Zaświadczenie zawiera ramowy program kursu.Szkolenie z obsługi wind organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi oraz na terenie firmy klienta - w miejscu pracy kursantów, dbając o to, by termin zajęć został dostosowany do godzin pracy. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski.Zapewniamy indywidualne podejście do kursanta, doświadczoną kadrę szkoleniową, szybki termin realizacji szkolenia oraz atrakcyjne ceny.Zachęcamy również do uczestnictwa w innych kursach wchodzących w skład naszej oferty szkoleń UDT. Nasi doświadczeni i praktykujący Instruktorzy to gwarancja doskonałego przygotowania do egzaminów na operatorów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego - wózków widłowych, suwnic, żurawi czy podestów. Zapewniamy kompleksową organizację egzaminu - w tym pośredniczenie w składaniu wniosków egzaminacyjnych, uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej, odbiorze legitymacji UDT.Szczegółowe informacje na temat szkolenia na dźwigi towarowo-osobowe znajdują się pod linkiem .Natomiast o pozostałych szkoleniach UDT (na operatorów UTB oraz konserwatorów UTB) można przeczytać na stronieSerdecznie zapraszamy. A w przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami.środa, 9 maja 2018

Pomiary elektryczne a konserwacja podestu


Pomiary elektryczne a konserwacja podestu


Pytanie o to, czy pomiary elektryczne są wymagane w ramach konserwacji podestu, jest jednym z tych, które pojawiają się na egzaminie UDT na konserwatora tego typu sprzętu. Odpowiedź na to pytanie jest istotna i przydatna, zwłaszcza jeśli chodzi o właścicieli i konserwatorów podestów.Czy w ramach konserwacji podestu wymagane są pomiary elektryczne?


Odpowiedź na to pytanie jest w zasadzie prosta - tak. Jeśli podest wyposażony jest w aparaty elektryczne, pomiary elektryczne w ramach konserwacji podestu mają charakter obowiązkowy. Jak często należy je wykonywać? Zazwyczaj nie rzadziej niż raz w roku w odniesieniu do podestów pracujących na otwartym powietrzu bądź w atmosferach wybuchowych czy żrących, bądź raz na dwa lata - w przypadku podestów pracujących wewnątrz budynków. Oczywiście producent instrukcji eksploatacji może zalecić inne terminy - wówczas należy się do nich stosować. 

Kto może dokonywać pomiarów elektrycznych podestów?


Osoba, która w swojej pracy wykonuje czynności eksploatacyjne instalacji elektrycznych w zakresie obsługi czy konserwacji instalacji elektrycznych w urządzeniach, w tym podestach, powinna posiadać świadectwo kwalifikacji, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1kV grupy G1 Dozór i Eksploatacja. 
Właściciel podestu pomiary elektryczne może zlecić firmie zewnętrznej, co jest korzystnym rozwiązaniem zwłaszcza w przypadku posiadania wielu urządzeń transportu bliskiego (podestów, suwnic, wózków widłowych, żurawi, itp.). Specjaliści z odpowiednimi uprawnieniami zagwarantują sprawną realizację usługi i terminowość kolejnych przeglądów i pomiarów.

Wszystkich zainteresowanych tym rozwiązaniem, zachęcamy do skorzystania z naszej usługi przeprowadzania kompleksowych pomiarów okresowych i odbiorczych instalacji urządzeń i budynków. Wykonujemy pomiary eksploatacyjne takich urządzeń jak m.in. wózki widłowe, podesty, suwnice, żurawie. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski. Nasi pracownicy posiadają świadectwa kwalifikacyjne SEP grupy G1 w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci energetycznych oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych. Szczegóły naszej oferty znajdują się na stronie - link.


W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi pracownikami - dane kontaktowe pod linkiem
Zapraszamy.


niedziela, 6 maja 2018

Obowiązki operatora żurawi


Operator żurawi (obsługujący dźwignice) to zawód zaliczany w Polsce do zawód regulowanych.   Kwalifikacje osób  wykonujących ten zawód uznaje UDT. Dziś klika słów na temat podstawowych obowiązków, jakie stawiane są operatorowi tego typu sprzętu.


Jakie są podstawowe obowiązki operatora żurawi?


Podstawowym obowiązkiem, a w zasadzie warunkiem wykonywania pracy operatora żurawi jest posiadanie stosownych uprawnień do obsługi tego typu sprzętu. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych:

"do obsługi żurawi, z wyjątkiem żurawi z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów, wymagane są uprawnienia do obsługi żurawi wydane przez organ dozoru technicznego."

 Awans B.H.P. przygotowuje do egzaminów UDT, dzięki którym kursant może zdobyć uprawnienia do obsługi:

- żurawi wieżowych - uprawnienia I Ż - szczegóły oferty pod linkiem ;

- żurawi samojezdnych - uprawnienia II Ż - szczegóły oferty pod linkiem;

- żurawi przenośnych przeładunkowych HDS - uprawnienia II Ż - szczegóły oferty pod linkiem.

Uprawnienia wydawane są bezterminowo i są ważne na terenie całej Polski.

Kolejnym podstawowym obowiązkiem osoby obsługującej żuraw (dotyczy to zresztą wszystkich urządzeń transportu bliskiego) jest zapoznanie się z i przestrzeganie instrukcji obsługi i eksploatacji urządzenia.  

Do pozostałych obowiązków operatora żurawi, które powinien wykonać przed rozpoczęciem pracy, należy zaliczyć:

       zapoznanie się z zakresem zaplanowanych prac transportowych;

        zapoznanie się z masą ładunków i   dobranie odpowiednich zawiesi,


        przygotowanie  miejsca do składowania 

        zapoznanie się z wpisem w książce zdawczo-odbiorczej na temat stanu żurawia

        przeprowadzenie obsługi technicznej codziennej żurawia (OTC)

W czasie pracy żurawiem operator powinien przestrzegać wszystkich zasad bhp oraz współpracować z hakowym sygnalistą. Po zakończeniu pracy powinien zabezpieczyć urządzenie przed możliwością uruchomienia go przez osoby postronne.

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień operatora żurawi zapraszamy na nasze szkolenia. W przypadku pytań zachęcamy do skontaktowania się z naszymi pracownikami - link