wtorek, 24 października 2017

Silniki elektryczne stosowane w suwnicach


Silniki elektryczne stosowane w suwnicach

Osoby zainteresowane tematyką suwnic zachęcamy do kupna książki "Konserwacja suwnic", Mieczysław Chimiak, KaBe, Krosno 2008. W książce znajdziecie m.in. bardzo dobre opracowanie dotyczące silników elektrycznych stosowanych w suwnicach. Poniżej pigułka wiedzy opracowana na podstawie tego podręcznika. 


Należy zacząć od tego, że do napędu mechanizmów roboczych suwnic, wciągników i wciągarek stosowane są dwa rodzaje silników -  silniki elektryczne indukcyjne asynchroniczne prądu zmiennego pierścieniowe oraz   klatkowe  w obudowie zamkniętej.
Co ważne, te ostatnie mogą pracować zarówno
-  w pomieszczeniach;
*  na wolnym powietrzu;
*  w warunkach zapylenia;

co jest bez wątpienia ich dużą zaletą. 

Należy jednak pamiętać i zwrócić na to szczególną uwagę, że tego typu silniki nie mogą pracować w pomieszczeniach, gdzie znajdują się gazy żrące, łatwo palne czy wybuchowe (UWAGA - suwnice do pracy w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem muszą spełnić specjalne wymagania).


Jak działa silnik indukcyjny?
 Przejdźmy teraz do bardziej szczegółowej kwestii, a mianowicie zasady działania silnika indukcyjnego.
Zapamiętajmy, że silnik indukcyjny zbudowany jest z części nieruchomej - stojana  oraz części ruchomej - wirnika, który obraca się wewnątrz stojana.

Do listwy zaciskowej silnika doprowadzany jest prąd trójfazowy. To właśnie z tej listwy  zasilane są uzwojenia stojana. A jaką rolę odgrywa stojan? To w nim wytwarzane jest wirujące pole magnetyczne, które indukuje w uzwojeniu wirnika siłę elektromagnetyczną.  Ta z kolei powoduje przepływ prądu w uzwojeniu wirnika, w którym wytwarzane jest własne pole elektromagnetyczne wirnika. Pole elektromagnetyczne wirnika  i stojana działają na siebie dynamicznie - i tak następuje obrót wirnika.                                                                                                          
Sposoby hamowania elektrycznego silników pierścieniowych


Na koniec kilka słów o hamowaniu elektrycznych silników pierścieniowych. Możemy wyróżnić kilka podstawowych sposób. Jak znajdziemy w książce "Konserwacja suwnic", Mieczysław Chimiak, KaBe, Krosno 2008 są to:

"-  hamowanie przeciwprądem – silnik pracujący w kierunku opuszczania zostaje włączony w kierunku podnoszenia;

-  hamowanie jednofazowe – równoległe połączenie dwóch faz stojana i wyłączenie silnika jednofazowo w sieć;

-   hamowanie dynamiczne obcowzbudne – przed rozpoczęciem hamowania uzwojenie stojana odłącza się od sieci prądu przemiennego i przyłącza się do źródła prądu stałego;

-  hamowanie dynamiczne samowzbudne – zasilanie stojana silnika wyprostowanym prądem wirnika;

-   hamowanie odzyskowe – występuje w czasie opuszczania przez silnik asynchroniczny ładunku;"

Mamy nadzieję, że dzisiejszy materiał okaże się pomocny, zwłaszcza dla osób przygotowujących się i utrwalających wiedzę przed egzaminem na konserwatorów suwnic. A wszystkich tych, którzy dopiero rozważają możliwość zdobycia uprawnień konserwatora suwnic zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową. Oprócz szkoleń dla konserwatorów suwnic organizujemy również szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych I WJO, konserwatorów podestów I P oraz konserwatorów żurawi przenośnych II Ż typu HDS.
Zapraszamy  również na naszego bloga poświęconego wyłącznie  suwnicom - http://suwnice-w-firmie.blogspot.com/.  Znajdziecie tam między innymi materiały pomocne w przygotowaniu się do egzaminu UDT. 


niedziela, 22 października 2017

Zalety posiadania uprawnień na wózki widłowe


Zalety posiadania uprawnień na wózki widłoweW dzisiejszych czasach robienie wszelkiego rodzaju kursów stało się bardzo modne. Zapisujemy się na kolejne kursy i zdobywamy kolejny papierek. Warto jednak zastanowić się, czy aby ukończenie danego szkolenia, przyniesie nam rzeczywiście jakiekolwiek korzyści. Efektywność szkoleń miękkich często trudno jest ocenić. W przypadku szkoleń twardych, po których uzyskujemy konkretne uprawnienia, proces ten stanowi nieco łatwiejsze zadanie. Dziś skupimy się na zaletach posiadania uprawnień na wózki widłowe. Czemu wato ukończyć kurs dla operatorów wózków widłowych? Jakie korzyści płyną z posiadania legitymacji UDT na wózki widłowe?

Przede wszystkim ukończenie szkolenia oraz zdanie egzaminu dla operatorów wózków widłowych to zdobycie realnego zawodu - to szansa na zatrudnienie w charakterze operatora wózka widłowego czy magazyniera. Zawody te cieszą się ostatnio dobrą passą, jeżeli spojrzymy na zarobki osób zatrudnionych na tych stanowiskach.  O atrakcyjnych ofertach pracy pisaliśmy już we wcześniejszych artykułach - dla przypomnienia:
-  "Jak zostać magazynierem?" - link; 
- "Operator wózków widłowych - zawód z przyszłością" - link;
- "Praca wakacyjna na wózku widłowym – praca dorywcza jako operator wózka widłowego" - link.
Wybór szkolenia dla operatorów wózków widłowych to również sposób na zapunktowanie w dotychczasowej pracy, jak również zawężenie grona konkurencji w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko pracy, w którym posiadanie uprawnień IWJO, IIWJO czy IIIWJO jest niezbędne. Zawód operatora wózków widłowych może bowiem wykonywać tylko osoba, która zdała egzamin UDT. W tym przypadku jedynie posiadanie legitymacji UDT daje nam zielone światło.
Pamiętajmy, że szkolenia to inwestycja. Inwestycja w naszą przyszłość. I tylko  od nas zależy czy właściwie ulokujemy nasze pieniądze i czas. Jedno jest pewne, zdobycie konkretnych uprawnień zawsze jest dla nas opłacalne. To początek wkroczenia na nową ścieżkę zawodową, sposób na stawanie się specjalistą w danej dziedzinie.  Zdobycie nowych kompetencji to nowe możliwości, zwiększenie swojej atrakcyjności w oczach przyszłego pracodawcy, perspektywa lepszych zarobków.
Osoby zachęcone do poszerzenia swoich umiejętności i zdobycia nowych uprawnień odsyłamy do artykułu  "Jak wygląda kurs na wózek widłowy?" oraz na stronę. Znajdziecie tam wszystkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu szkolenia dla przyszłych operatorów wózków widłowych, jak również egzaminu oraz zakresu zdobytych uprawnień. Zapraszamy.
niedziela, 15 października 2017

Konserwacja wózków widłowych


Konserwacja wózków widłowych
Wszystkie urządzenia transportu bliskiego, w tym wózki widłowe muszą być objęte opieką konserwatorską. Zasady konserwacji wózki widłowych określone są przez polskie prawo, które nakłada na właściciela danego urządzenia obowiązek przeprowadzania przeglądów konserwatorskich. Wykonanie tej usługi można zlecić firmie zewnętrznej. Taką usługę posiada w swojej ofercie również nasza firma.
Przeglądy konserwacyjne wózków widłowych
W ramach przeglądów konserwacyjnych wózków widłowych nasi konserwatorzy sprawdzają stan techniczny mechanizmów napędowych, układów hamulcowych, cięgien nośnych i zamocowań, działanie elementów bezpieczeństwa, ograniczników ruchowych, urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych, oświetleniowych oraz prawidłowość obsługi danego wózka widłowego. 
Nie rzadziej niż co 12 miesięcy sprawdzają przez oględziny stan konstrukcji nośnej oraz instalacji ochrony przeciwpożarowej.
Wyniki przeglądów konserwatorskich nasi konserwatorzy odnotowują w dzienniku konserwacji. Zapisują w nich również rodzaj wykonanych na bieżąco napraw.

Przygotowanie wózka widłowego do odbioru przez UDT
Zachęcamy również do skorzystania z naszej oferty przeglądów technicznych przygotowujących do odbioru urządzenia przez UDT. Dzięki dobremu przygotowaniu wózka widłowego procedura rejestracji, z którą wiąże się m.in. odbiór urządzenia przez inspektorów UDT będzie jedynie czystą formalnością.
Konserwacja wózków cennik
Cena usługi konserwacji wózków widłowych uzależniona jest do rodzaju zlecenia i ustalana jest indywidualnie z klientem. Pamiętajcie, że dojeżdżamy na terenie całej Polski.
Wybór naszych konserwatorów to gwarancja profesjonalnej i terminowej realizacji usługi. Wszystkie szczegóły znajdziecie pod linkiem. Zapraszamy.
Konserwacja wózków jezdniowych - zakres działań
Pamiętajcie, że konserwujący w ramach usuwania usterek i  innych nieprawidłowości w działaniu wózków widłowych czy innego urządzenia transportu bliskiego może bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego dokonać wymiany elementów UTB, o ile mają one parametry techniczne i charakterystyki takie jak elementy wymieniane. Wszystkie nowe części i zespoły przeznaczone do zamontowania w miejsce niesprawnych i uszkodzonych muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją, elementy nośne muszą posiadać atesty lub świadectwa. Przed przystąpieniem do wymiany części i zespołów konserwator powinien sprawdzić, czy są one wykonane zgodnie z dokumentacją i nie posiadają wad i usterek. Co ważne, nie wolno zmieniać masy przeciwwagi, masy baterii akumulatorów, montować osprzętu i masztu, który nie jest przewidziany do danego typu wózka przez jego wytwórcę - może spowodować to utratę stateczności i wywrócenie wózka. 

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć wykonanych podczas konserwacji wózka widłowego dla jednego z naszych klientów biznesowych. Na zdjęciach widzimy etap montowania masztu w wózku.


niedziela, 8 października 2017

Bezpieczeństwo urządzeń technicznych i instalacji - temat przewodni "Inspektora"


Bezpieczeństwo urządzeń technicznych i instalacji - temat przewodni "Inspektora"


Na stronie UDT dostępny jest kolejny numer (3/2017)  biuletynu Urzędu Dozoru Technicznego "Inspektor". Jak zwykle zachęcamy do lektury online - wydanie elektroniczne bez problemu znajdziecie na stronie UDT https://www.udt.gov.pl/.
Tematem przewodnim  tego numeru "Inspektora - Technika i bezpieczeństwo" jest bezpieczeństwo urządzeń technicznych i instalacji.

Co w numerze?

Lekturę rozpoczynamy od  rozmowy z Jackiem Niemczykiem, Dyrektorem Departamentu Certyfikacji i Oceny Zgodności UDT. Dowiemy się z niej między innymi tego, z jakimi wyzwaniami musi zmierzyć się UDT-CERT oraz w jakie przedsięwzięcia gospodarcze jest zaangażowany. Z jesiennego wydania Inspektora  dowiemy się również więcej o jednej z nowych usług uruchomionej przez UDT - inspekcji EX - czyli odbiorze początkowym urządzeń i instalacji, jak również o audytach energetycznych. Nowy numer Inspektora przynosi również odpowiedzi na pytania dotyczące doskonalenia wiedzy technicznej.
- Czy fachowcom potrzebne są szkolenia?
- Czy warto poświęcić czas i pieniądze na zdobywanie dodatkowych wiadomości?
- Dlaczego UDT zajmuje się szkoleniami?
Odpowiedzi na te pytania przynosi artykuł poświęcony działalności Akademii UDT.
Jednym z ważniejszych poruszanych w tym numerze tematów jest  omówienie głównych proponowanych zmian w ustawie o dozorze technicznym, wpisujących się w realizację "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" przyjętej przez Radę Ministrów.
Ponadto w numerze:
- o nienaruszalności bezpieczeństwa SIL;
- o najczęściej stosowanej metodzie oceny ryzyka - HAZO,
o nowych wymaganiach dotyczących kotłów na paliwa stałe
- o badaniach metodą emisji akustycznej w UDT.
W gazecie znajdziecie również informacje o bieżących wydarzeniach, konferencjach i sympozjach.  
A wszystkich zainteresowanych tematyką urządzeń transportu bliskiego oraz dozoru technicznego zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową składającą się między innymi ze szkoleń dla operatorów i konserwatorów UTB - wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, suwnic, żurawi, HDS-ów, dźwigów, podestów i innych urządzeń. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej pod linkiem. W razie pytań zachęcamy do skontaktowania się z naszymi specjalistami - instruktorami  http://awans-bhp.pl/kontakt/ - zawsze z chęcią udzielą odpowiedzi i doradzą w wyborze najkorzystniejszej opcji szkoleniowej. Zapraszamy.

wtorek, 3 października 2017

Dni  Bezpieczeństwa Technicznego w UDT 2017


Dni  Bezpieczeństwa Technicznego w UDT 2017


"Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych"


Październik stoi pod znakiem licznych konferencji Urzędu Dozoru Technicznego organizowanych w miastach, w których znajdują się poszczególne oddziały UDT,  w ramach Dni Bezpieczeństwa Technicznego. W miniony wtorek (03.10.2017 r.) spotkanie z tej serii wykładów odbyło w się w łódzkim oddziale UDT.

Spotkanie informacyjne "Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych" adresowane było do odbiorców czterech kategorii:
-  kadr zarządzających, specjalistów technicznych, osób odpowiedzialnych za BHP,
- wytwórców, projektantów i eksploatujących urządzenia techniczne,
- osób zainteresowanych zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego,
- wszystkich użytkowników urządzeń technicznych.
Terminarz spotkań dla poszczególnych oddziałów UDT znajdziecie pod linkiem
Podczas łódzkich dni bezpieczeństwa technicznego nie mogło zabraknąć również naszej delegacji. Wysłuchała ona wykładu  przedstawicieli OUDT ŁÓDŹ - Dariusza Orłowskiego oraz Marka Szafrańskiego.
Wśród poruszanej problematyki znalazły się następujące zagadnienia:
- UDT jako Jednostka Inspekcyjna - ustawa o dozorze technicznym; 
- urządzenia transportu bliskiego / urządzenia ciśnieniowe podlegające dozorowi technicznemu;
- przepisy i obowiązki związane z rejestracją oraz eksploatacją urządzeń;
- wymagane kwalifikacje do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego / urządzeń ciśnieniowych;
- statystyki i analiza najczęstszych wypadków;
- UDT-CERT jako Jednostka Notyfikowana i Certyfikująca – ocena zgodności, ekspertyzy techniczne, certyfikacja;
- Akademia UDT – popularyzacja bezpieczeństwa technicznego.
Spotkanie zakończyło się dyskusją uczestników, podczas której na pytania słuchaczy odpowiadali prowadzący wykład przedstawiciele UDT.
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w Dniach Bezpieczeństwa Technicznego. Spotkanie jest bezpłatne, a stanowi dobry sposób na utrwalenie i odświeżenie ważnych wiadomości z zakresu bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych.  
Wszystkich zainteresowanych tematyką eksploatacji UTB oraz poszerzeniem swoich kwalifikacji z tego zakresu zapraszamy zaś na nasze szkolenia UDT. Wśród bogatej oferty szkoleń znajdziecie między innymi kursy na wózki widłowe, ładowarki teleskopowe,  żurawie, suwnice, podesty czy dźwigi. Szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce Szkolenia i kursy UDT . Nasze szkolenia przygotowują nie tylko do zdania egzaminu UDT, którego organizacja leży  po naszej stronie, ale także do pracy w realnych warunkach - w takich, które czekają na przyszłych operatorów w konkretnej już pracy. Zapraszamy.

niedziela, 1 października 2017

Eksploatacja podestów, wózków widłowych i żurawi - konferencja UDT

Eksploatacja podestów, wózków widłowych i żurawi - konferencja UDT


Październik w branży związanej z eksploatacją urządzeń transportu bliskiego stoi pod znakiem licznych konferencji UDT. Przede wszystkim w poszczególnych miastach, w których znajdują się oddziały UDT, odbędą się Dni Bezpieczeństwa Technicznego - poczynając od wtorkowego spotkania w Łodzi, w którym udział weźmie część naszej awansowej ekipy, po inne miasta, takie jak chociażby Kielce, Olsztyn, Płock, Bydgoszcz czy Gliwice. Pod linkiem znajdziecie pełną rozpiskę spotkań na 2017 rok. Więcej o Dniach Bezpieczeństwa Technicznego będziemy pisać w kolejnym poście.Dziś kilka słów o konferencji "Eksploatacja dźwignic: podesty - wózki widłowe - żurawie", która odbędzie się w dniach 11-13 października w hotelu Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim, a zorganizowana została przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Warszawie. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli firm oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w branży dźwignicowej. Ramowy program spotkania znajdziecie pod linkiem. Do ciekawszych omawianych podczas konferencji tematów warto zaliczyć przede wszystkim omówienie aktualnych wymagań w procesie szkoleń i uzyskiwania uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji dźwignic, jak również analizę bezpieczeństwa technicznego w przemyśle i zagrożeń podczas eksploatacji. 

Wszystkie osoby zainteresowane branżą dźwignicową zachęcamy również do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej dotyczącej urządzeń transportu bliskiego.   Szczegóły oferty znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce szkolenia i kursy UDT. Ofertę szkoleniową dostosowujemy zarówno do klientów indywidualnych (w tym między innymi elastyczny grafik ustalany indywidualnie z naszymi instruktorami), jak i klientów biznesowych (korzystne pakiety szkoleń i atrakcyjne zniżki). Wśród szkoleń  UDT posiadamy między innymi:
O szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń, możecie zapytać naszych Instruktorów kontaktując się telefonicznie lub korzystając z naszego formularza kontaktowego.  Zapraszamy.