czwartek, 28 lipca 2016

Certyfikacja osób wykonujących czynności sygnalisty-hakowego - tematyka egzaminacyjna, wymagania, przebieg egzaminu


Certyfikacja osób wykonujących czynności sygnalisty-hakowego - tematyka egzaminacyjna, wymagania, przebieg egzaminu 


 

Firma Awans B.H.P. swoim klientom oferuje seminarium dla hakowego - sygnalisty.
Seminarium swym zakresem obejmuje:
·         charakterystykę haków;
·         podział i charakterystykę zawiesi;
·          konstrukcję cięgien i charakterystykę zawiesi cięgnowych;
·         opis zawiesi chwytnych, zaczepowych, chwytakowych, z lin stalowych, tekstylnych, łańcuchowych;
·         nośność zawiesi;
·         eksploatację zawiesi;
·         metody zawieszania ładunku
·         podstawowe zasady bhp dla hakowego.
Na seminarium kursanci zapoznają się również z organizacją prac przeładunkowych, co jest niezbędne w  pracy operatora  suwnicy, dźwigu czy żurawia. 
Osoby, którym zależy na certyfikacji swoich umiejętności, mogą podejść do egzaminu organizowanego przez UDT. Pod linkiem możecie zapoznać się z dokładnym programem certyfikacji osób wykonujących czynności sygnalisty-hakowego.
My zacytujemy najważniejsze punkty, z którymi warto zapoznać się przez podjęciem decyzji o przystąpieniu do egzaminu.
"5. OBOWIĄZKI OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH URZĄDZENIA TECHNICZNE
5.1 Sygnalista - hakowy
Sygnalista - hakowy odpowiada za:
a)zawieszanie i odczepianie ładunku do i od urządzenia ładunkowego dźwignicy oraz za użycie właściwego osprzętu dźwigowego i wyposażenia, zgodnie z zaplanowaną operacją ustawienia ładunku.
b) zainicjowanie zamierzonego ruchu dźwignicy i ładunku (jeśli ma to zastosowanie).
c) przekazywanie sygnału do operatora dźwignicy. (...)
8.3. Miejsce egzaminu, zakres wiedzy
8.3.1 Egzaminator / komisja egzaminacyjna po stwierdzeniu kompletności danych zawartych we wniosku uzgadnia z wnioskującym termin oraz miejsce egzaminu.
8.3.2 Egzamin kwalifikacyjny składa się z dwóch części - części teoretycznej oraz części praktycznej.
8.3.3 Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej – tematyka egzaminacyjna podana jest w załączniku nr 1 do niniejszego programu.
8.3.4 Egzamin teoretyczny może być przeprowadzony w siedzibie Oddziału terenowego UDT lub w innym miejscu uzgodnionym z wnioskodawcą. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie egzaminu pisemnego w formie testu wyboru.
8.3.5  Egzamin praktyczny jest przeprowadzany u wnioskodawcy, przy urządzeniu lub w oparciu o schematy/ tablice poglądowe czy eksponaty, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1.
8.3.6 Wnioskodawca zapewnia na czas egzaminu certyfikującego niezbędne pomieszczenia
do przeprowadzenia egzaminu teoretycznego (nie dotyczy, gdy egzamin teoretyczny jest prowadzony
w siedzibie Oddziału terenowego UDT) oraz wyposażenie i materiały specjalistyczne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego. Urządzenia techniczne muszą być sprawne i posiadać decyzję UDT zezwalającą na eksploatację.
8.4 Egzamin kwalifikacyjny
8.4.1 Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany jest zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia
i niniejszego programu.
8.4.2 Kandydat ubiegający się o certyfikację zobowiązuje się do nieujawnianie poufnych materiałów
egzaminacyjnych oraz nie uczestniczenia w nieuczciwych praktykach podczas egzaminu.
8.4.3 Egzamin kwalifikacyjny w części teoretycznej jest przeprowadzany w formie egzaminu testowego. Test składa się z 20 pytań. Zakres wymaganej wiedzy określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego programu.
8.4.4 Czas trwania egzaminu teoretycznego nie może być dłuższy niż iloczyn liczby pytań pomnożonej przez 2 minuty na 1 pytanie.
8.4.5 Egzamin z części praktycznej jest przeprowadzany przy urządzeniu lub w oparciu o schematy/ tablice poglądowe czy eksponaty, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1.
8.4.6 Podczas egzaminu praktycznego członkowie komisji zadają kandydatowi na certyfikowanego sygnalistę- hakowego 2 zadania praktyczne.
8.4.7 Czas trwania egzaminu teoretycznego i praktycznego dla kandydatów na certyfikowanego sygnalistę-hakowego wynosi maksymalnie 1,5 godziny. "
wniosek o certyfikację - sygnalista- hakowy - do pobrania na stronie UDT - kilk
 
 
W programie przywoływane jest odniesienie do załącznika nr1, zawierającego zakres wiadomości, które powinien znać kandydat ubiegający się o certyfikację.
Oto 11 podstawowych wytycznych:
"Sygnalista – hakowy
1. Znajomość przepisów prawnych.
2. Obowiązki i zadania hakowego wynikające z przepisów prawnych i norm.
3. Techniki zawieszania ładunków.
4. Osprzęt dźwignic oraz wyposażenie.
5. Techniki sygnalizacyjne.
6. Kody sygnalizacyjne.
7. Kierowanie ruchem dźwignicy.
8. Praca w specyficznych warunkach jak np.: praca zespołowa urządzeń, transport  ładunku przez otwory w stropach, praca w warunkach  kolizyjnych, praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych i głębokich wykopów.
9.  Warunki bezpiecznej pracy przy dźwignicach.
10. Zasady postępowania w przypadku awarii lub wypadku.
11. Ocena stanu technicznego zawiesi. "
Wszystkie zagadnienia szczegółowo omawiane są na naszym seminarium. Jeśli więc zdecydujesz się zdobyć uprawnienia hakowego-sygnalisty, koniecznie rozważ opcję ukończenia kursu przygotowawczego.
Dzięki temu zwiększysz swoje szanse na pozytywne ukończenie egzaminu UDT. Zapraszamy!

wtorek, 26 lipca 2016

O podestach ruchomych - podział i przeznaczenie


O podestach ruchomych - podział i przeznaczenie


W naszej ofercie szkoleniowej znajdziecie kurs na operatora podestów- uprawnienia  IP i  IIP .

Uprawnienia II P zawierają: 

·         podesty ruchome wiszące;

·         podesty ruchome masztowe;

·         podesty ruchome stacjonarne.

Uprawnienia I P zawierają:

·         podesty ruchome przejezdne wolnobieżne;

·         podesty ruchome samojezdne montowane na pojeździe;

·         podesty ruchome przewoźne.

Dziś chcemy napisać parę słów o ich podziałach i szerokim zastosowaniu, przekładającym się na duże zapotrzebowanie na operatorów tego sprzętu.
Podesty ruchome to urządzenia techniczne służące do transportu bliskiego pionowego ludzi razem z potrzebnym wyposażeniem w celu wykonania pracy na wysokości - powyżej 1 metra. Urządzenia te znajdują zastosowanie zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w pomieszczeniach zamkniętych.  Używane są m.in. do:

·         prac na wysokości;

·         prac montażowych i kontroli konstrukcji wieżowych, kominowych, mostowych;

·         prac konserwacyjnych przy elewacjach budynków;

·         przy wycince drzew;

·         prac budowlano-remontowych - montaż rynien, dachów, malowanie;

·         napraw linii energetycznych, telefonicznych, konserwacji oświetlenia ulicznego;

·         napraw instalacji elektrycznych, przeciwpożarowych, wentylacyjnych;

·         montażu reklam, bilbordów.

Istnieją różne kryteria podziału podestów. Ze względu na budowę wyróżniamy podesty ruchome ramieniowo-teleskopowe (koszowe), stacjonarne, nożycowe i wiszące. Ze względu na rodzaj napędu - ręczne, spalinowe, elektryczne i akumulatorowe. Biorąc pod uwagę sposób przemieszczania należy wyróżnić podesty ruchome samobieżne na podwoziu kołowym, samobieżne na podwoziu gąsienicowym, zabudowane na samochodach oraz zabudowane na przyczepach.  Warto również przytoczyć podział podestów ruchomych przejezdnych ze względu na rodzaj konstrukcji nośnej (wysięgnika) podpierającej platformę roboczą - należy wymienić tu:

·         podesty teleskopowe - wysięgnik ma postać teleskopowego masztu;

·         podesty przegubowe - wysięgnik ma postać łamanego przegubowego masztu;

·         nożycowe - wysięgnik ma postać dwóch dźwigni dwuramiennych połączonych sworzniem pozwalającym na obrót dźwigni;

·         przegubowo-teleskopowe.

Przywołując różne kryteria podziału podnośników posługujemy się takimi pojęciami jak wysięgnik czy platforma robocza. Należy zatem dokładniej omówić budowę podestu ruchomego przejezdnego.

Podstawowe elementy to :

·         podwozie;

·         konstrukcja nośna czyli wysięgnik;

·         platforma robocza. [patrz rys. 1.]
 
Rys. 1. Budowa podestu ruchomwego przejezdnego.
Podwozia mogą posiadać własny napęd jazdy lub być przystosowane do holowania na przyczepach (tzw. podesty przewoźne). Podesty mogą być też montowane na podwoziach samochodowych (tzw. podesty samojezdne - dopuszczane do ruchu drogowego).
Jeśli jesteście zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami na temat podestów, zachęcamy do lektury książki "Podesty ruchome w pytaniach i odpowiedziach" Aleksandra Sosińskiego. Zapraszamy również na nasze kursy na podesty ruchome przejezdne, zwyżki nożycowe ipodnośniki koszowe oraz do śledzenia naszego bloga, na którym pojawiają się ciekawe informacje na temat urządzeń transportu bliskiego.

środa, 13 lipca 2016

Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla operatorów UTB zgodnie z wytycznymi UDT - zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej


Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla operatorów UTB zgodnie z wytycznymi UDT - zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej 

Wczoraj pisaliśmy na temat tego, jak wygląda państwowy egzamin dla operatorów urządzeń transportu bliskiego - link . Dziś umieszczamy zestaw zagadnień, które obowiązują przyszłych operatorów i o które może zapytać komisja UDT.
Poniższy zestaw zagadnień egzaminacyjnych znajdziecie również pod linkiem    lub na stronie UDT .

Wszystkie zagadnienia omawiane są dokładnie podczas zajęć na kursach organizowanych przez naszą firmę szkoleniową. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Odwiedźcie też naszą stronę internetową  - znajdziecie tu szczegółowe informacje dotyczące kursów na operatorów m.in. wózków widłowych, ładowarek, żurawi, suwnic czy podestów.
Zapraszamy też do zakładki Materiały oraz na stronę naszego Instruktora Szymona Szporaka . Znajdziecie tam wiele niezbędnych informacji, które ułatwią Wam powtórkę materiału przed egzaminem UDT. 


wózek widłowy, hala szkoleniowa w Łodzi, Awans B.H.P.
 
 
"Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej w zależności od rodzaju i zakresu kwalifikacji - szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego / certyfikatu do obsługi
 

Zestawiona poniżej tematyka ujmuje zakres wiadomości, jaki powinien znać kandydat ubiegający się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi. Komisja egzaminacyjna w oparciu o podany zestaw zagadnień w czasie egzaminu formułuje pytania uzależnione od konkretnych rodzajów i typów urządzeń technicznych, o obsługę których ubiega się kandydat. 

1.    Znajomość przepisów prawnych w zakresie obsługi urządzeń. 

2.    Rodzaje urządzeń transportu bliskiego objęte zakresem uprawnienia.
3.    Udźwig (charakterystyka udźwigu).
4.    Pojęcie stateczności urządzenia.
5.    Budowa urządzeń.
6.    Mechanizmy oraz ich budowa i działanie.
7.    Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne.
8.    Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy , w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp.
9.    Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania.
10. Współpraca z hakowymi i sygnalistami.
11. Praca w specyficznych warunkach jak np.: praca zespołowa urządzeń, transport ładunku przez otwory w stropach, transport ludzi w koszu, praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych i głębokich wykopów.
12. Zasady bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych zasilanych gazem (LPG).
13. Warunki bezpiecznej pracy przy obsłudze urządzeń."

 

wtorek, 12 lipca 2016

Zasady dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminów operatorów urządzenia transportu bliskiego

Zasady dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminów obsługujących urządzenia transportu bliskiego 

 
We wcześniejszym poście opublikowaliśmy zasady dotyczące przeprowadzania egzaminów konserwatorów urządzeń transportu bliskiego. Jeśli chcecie sobie je przypomnieć, zapraszamy na stronę .

Dziś przygotowaliśmy dla Was zestawienie zasad dotyczących sposobu przeprowadzania egzaminów obsługujących urządzenia transportu bliskiego. Jak wiecie nasza firma Awans B.H.P. ma bardzo rozbudowaną ofertę szkoleń dla operatorów różnych maszyn. Szczegóły znajdziecie na naszej oficjalnej stronie internetowej w zakładce SZKOLENIA UDT .
Dzisiejsze informacje będą bardzo przydatne zarówno dla obecnych kursantów, jak i osób, które dopiero rozważają opcję zapisania się na kurs i podejścia do państwowego egzaminu. Poniższe zasady zostały dokładnie określone  w dokumencie  "Program sprawdzania kwalifikacji i certyfikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego oraz napełniających zbiorniki ciśnieniowe przenośne" dostępnego na stronieUDT pod linkiem .


"6.3.2. Zasady dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminów obsługujących urządzenia transportu bliskiego 

6.3.2.1. Egzamin teoretyczny (ustny):

a. Czas trwania egzaminu teoretycznego: maksymalnie 1 godzina

b. Pytania egzaminacyjne podzielone są na zestawy. Kryterium podziału jest kategoria uprawnień (IW, IIW, IS, IIS, IŻ, IIŻ, IP, IIP, IU, IL, IWT, ID, IID, IK, IWJO, IIWJO, IIIWJO).

c. Podczas egzaminu członkowie komisji zadają egzaminowanemu 5 pytań, w tym 2 ogólne i 3 dla danego rodzaju i zakresu kwalifikacji.

d. Wynik egzaminu jest pozytywny, jeżeli kandydat odpowie prawidłowo na minimum 1 pytanie w części ogólnej i 2 pytania w danej kategorii uprawnień.

6.3.2.2. Egzamin praktyczny

a. Czas trwania egzaminu praktycznego: maksymalnie 1 godzina

b. Podczas egzaminu praktycznego członkowie komisji określają egzaminowanemu zadanie praktyczne do wykonania.

c. Wynik egzaminu jest pozytywny, jeżeli egzaminowany wykona wszystkie czynności obsługi prawidłowo."

Kolejnym ważnym dla kursantów punktem bezpośrednio dotyczącym zdawanego egzaminu  na operatora urządzeń dźwignicowych jest punk 6.4.:  

" 6.4. Wynik egzaminu kwalifikacyjnego

6.4.1. Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny łącznej egzaminu teoretycznego i praktycznego, a wynik przekazywany jest kandydatowi w terminie do 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.

6.4.2. Negatywny wynik egzaminu teoretycznego, który jest zdawany jako pierwszy jest równoznaczny z negatywnym wynikiem całego egzaminu; kandydat nie jest dopuszczony do egzaminu praktycznego.

6.4.3. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu kandydat może ubiegać się o ponowne sprawdzenie kwalifikacji / certyfikację. "

Aby egzamin dla operatorów urządzeń transportu bliskiego zdać bez najmniejszego problemu, bardzo ważne jest dobre przygotowanie- zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Zachęcamy do zapisywania się na nasze kursy. Przypominamy, że oprócz zajęć teoretycznych prowadzonych przez doświadczonych specjalistów, materiałów szkoleniowych i multimedialnych oferujemy również nielimitowane godziny zajęć praktycznych - ćwiczycie tyle, ile potrzebujecie, aby opanować niezbędne umiejętności. A to wszystko oczywiście w podstawowej cenie kursu. Zapraszamy. 

sobota, 9 lipca 2016

Awans B.H.P.- podsumowanie ostatnich 2 tygodni


Awans B.H.P.- podsumowanie ostatnich 2 tygodniPrzełom czerwca i lipca, pomimo okresu wakacyjnego, okazał się dla Awans B.H.P. wyjątkowo pracowity (co oczywiście niezmiennie nas cieszy).
W tym czasie zakończyliśmy ostatnio organizowany kurs dla konserwatorów. Cała grupa kursantów ukończyła egzamin UDT z pozytywnym wynikiem. Dzięki temu do pracy przystąpią nowi konserwatorzy HDSów, wózków jezdniowych podnośnikowych oraz podestów ruchomych przejezdnych.

Wszystkich zainteresowanych kolejnym kursem, zapraszamy na stronę Awans B.H.P. , gdzie dowiecie się o szczegółach szkolenia.
A jeśli o konserwacji mowa... Nasz konserwator nadzorował przygotowania dwóch ładowarek teleskopowych do odbioru UDT. Oba urządzenia bez najmniejszych problemów dostały decyzje na kolejny rok. 

Sierpień zapowiada się również pracowicie. Kalendarz na ten miesiąc wypełnia się sukcesywnie.  Awans B.H.P. wygrało dwa przetargi na przeprowadzenie okresowych badań instalacji elektrycznej w szkole podstawowej oraz przedszkolu. 

Duże zainteresowanie kursami UDT spowodowało, że pojawiła się potrzeba dobudowania kolejnej sali wykładowej na Brukowej. Plan już powstał, z budową ruszamy z końcem lipca.
 
W ciągu ostatnich dwóch tygodni nastąpiły również zmiany, jeśli chodzi o sprzęt firmy. Pożegnaliśmy się z wózkiem Balcancar. Wózek dopiero co miał robiony odbiór. Obecnie  znalazł się u  hodowcy bydła. Mamy nadzieję, że jeszcze długo posłuży nowemu wlaścicielowi.

  

Wprawdzie jedną maszynę sprzedaliśmy, ale za to na hali pojawiły się dwa nowe urządzenia. Wózek czołowy Still i boczny Atlet. Teraz nasi kursanci będą mogli na nich szlifować swoje umiejętności. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową na urządzenia UDT .
 
wózek czołowy Still, Awans B.H.P., ul. Brukowa 23, Łódź

wózek boczny Atlet, Awans B.H.P., ul Brukowa 23, Łódź

 
wózek czołowy Still, Awans B.H.P., ul. Brukowa 23, Łódź
wózek boczny Atlet, Awans B.H.P., ul Brukowa 23, Łódź

 

czwartek, 7 lipca 2016

Operator wózków widłowych - zawód z przyszłością


Operator wózków widłowych - zawód z przyszłościąDziś w tym samym kontekście możemy śmiało napisać o zawodzie operatorów wózków widłowych. Firma doradztwa personalnego i agencja tymczasowa - Job Impulse Polska  pilnie poszukuje co najmniej tysiąca pracowników  do pracy w charakterze magazyniera/operatora wózków widłowych. Oferują pracę na pełen etat, atrakcyjne formy premiowania oraz przyzwoitą stawkę godzinową. Jest to duża szansa dla mieszkańców Łodzi i okolic, tym bardziej, że firma gwarantuje bezpłatny transport z Łęczycy, Ozorkowa, Zgierza, Koluszek, Brzezin, Zduńskiej Woli, Łasku i Pabianic. Szczegóły oferty znajdziecie pod linkiem .

Nie przegapcie szansy zdobycia doświadczenia w dużej międzynarodowej firmie produkcyjnej.

Rosnące zapotrzebowanie na operatorów wózków widłowych, to bez wątpienia dobra motywacja, aby zdobyć niezbędne uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Zapraszamy serdecznie na kursy dla operatorów. Szczegóły oferty znajdziecie na stronie firmy Awans B.H.P. 

Zapraszamy również do kontaktu mailowego, telefonicznego lub za pomocą formularza. Z chęcią odpowiemy na Wasze pytania i rozwiejemy Wasze wątpliwości.
 

 

wtorek, 5 lipca 2016

Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla konserwatorów UTB zgodnie z wytycznymi UDT - zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej

Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla konserwatorów UTB zgodnie z wytycznymi UDT - zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej 


We wcześniejszym wpisie zamieściliśmy zasady dotyczące przeprowadzania egzaminów konserwatorów transportu bliskiego.
Dziś postanowiliśmy zamieścić szczegółowy zakres wiedzy, którą kandydaci na konserwatorów dźwignic, przenośników i wózków jezdniowych podnośnikowych powinni sobie doskonale przyswoić. Oczywiście wszystkie te zagadnienia szczegółowo omawiane są i ćwiczone na kursach dla konserwatorów organizowanych przez naszą firmę Awans B.H.P.  Przypominamy, że organizujemy kursy dla:

·         konserwatorów wózków widłowych I WJO;

·         konserwatorów podestów I P;

·         konserwatorów żurawi przeładunkowych II Ż.

Poniżej zamieszczamy zestaw zagadnień egzaminacyjnych, które znajdziecie również pod linkiem lub w na stronie UDT .

" Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej w zależności od rodzaju i zakresu kwalifikacji - szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się  o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego / certyfikatu do konserwacji dźwignic, przenośników i wózków jezdniowych podnośnikowych 
Zestawiona poniżej tematyka ujmuje zakres wiadomości, jaki powinien posiadać kandydat na konserwatora. Komisja egzaminacyjna w oparciu o podany zestaw zagadnień powinna w czasie egzaminu formułować pytania uzależnione od konkretnych rodzajów i typów urządzeń technicznych, o których konserwację ubiega się kandydat.
Poniższe zagadnienia dotyczą kandydatów na konserwatorów odpowiednich kategorii urządzeń:
Zagadnienia ogólne związane z dozorem technicznym
1.    Postanowienia ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz innych przepisów o dozorze technicznym i warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych.
2.    Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
3.    Tryb postępowania przy obejmowaniu urządzeń technicznych dozorem.
4.    Rodzaje i terminy badań technicznych przeprowadzanych przez inspektorów dozoru technicznego i zakres czynności wykonywanych podczas tych badań.
5.    Sposób postępowania eksploatującego i konserwatora w razie zaistnienia niebezpiecznego uszkodzenia / nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją urządzenia technicznego.
I.  Zespoły i elementy dźwignic, przenośników i wózków jezdniowych podnośnikowych
A. Część mechaniczna.
1.    Połączenia rozłączne oraz sposoby ich zabezpieczenia. Znaczenie połączeń rozłącznych w elementach urządzeń technicznych. Śruby pasowane i ich zastosowanie.
2.    Połączenia spawane i zgrzewane.
3.    Połączenia wpustowe, klinowe, kołkowe, wtłaczane, skurczowe.
4.    Tolerancje i pasowania.
5.    Rodzaje sprzęgieł stosowanych w dźwignicach i przenośnikach.
6.    Rodzaje przekładni mechanicznych stosowanych w dźwignicach i przenośnikach. Parametry charakterystyczne przekładni.
7.    Rodzaje lin stalowych, ich konstrukcja i sposoby mocowania końców lin.
8.    Rodzaje, budowa i zasada działania hamulców stosowanych w dźwignicach  i przenośnikach.
9.    Rodzaje ograniczników prędkości i urządzeń chwytnych.
10. Rodzaje uszczelnień: wałów, łożysk, korpusów przekładni.
11. Rodzaje elementów chwytających – wymagania norm i przepisów.
12. Łańcuchy stosowane jako cięgna nośne; łańcuchy napędowe.
13. Bębny i krążki linowe; sposoby łożyskowania.
14. Koła jezdne dźwignic; sposoby osadzenia i łożyskowania.
15. Rodzaje zabezpieczeń przeciwwiatrowych.
16. Schematy kinematyczne poszczególnych mechanizmów.
17. Rodzaje stalowych konstrukcji nośnych dźwignic.
18. Budowa i zasada działania stosowanych w dźwignicach ograniczników obciążenia.
19. Urządzenia kontrolujące poziome ustawienie żurawia samojezdnego, podestu ruchomego itp.
20. Znaczenie balastu i przeciwwagi .
21. Budowa i zasada działania wskaźnika udźwigu żurawia.
22. Zasady montażu wybranego urządzenia.
23. Zasady działania, naprawy i prawidłowej eksploatacji silników spalinowych do napędu wózków jezdniowych podnośnikowych.
24. Budowa i zasada działania mechanizmu podnoszenia wybranego urządzenia.
25. Przejścia i dojścia do urządzeń technicznych oraz w ich obrębie; dopuszczalne odległości poziome i pionowe.
26. Stosowane rodzaje zaworów hydraulicznych.
27. Rodzaje i zastosowanie pomp, silników i siłowników hydraulicznych.
28. Schematy napędu i sterowania hydraulicznego poszczególnych mechanizmów.
29. Stosowane rodzaje zaworów pneumatycznych.
30. Rodzaje i zastosowanie pomp, silników i siłowników pneumatycznych.
31. Schematy napędu i sterowania poszczególnych mechanizmów.
B. Część elektryczna.
1.    Rodzaje trójfazowych silników asynchronicznych; budowa i cechy trójfazowych silników asynchronicznych; zabezpieczenia silników.
2.    Charakterystyki regulacyjne silników pierścieniowych. Sterowanie prędkością obrotową silnika pierścieniowego; rodzaje hamowań elektrycznych.
3.    Sterowanie pośrednie i bezpośrednie.
4.    Układy sterowania stosowane w dźwignicach i przenośnikach.
5.    Układy z bezstopniową regulacją prędkości.
6.    Sterowanie bezprzewodowe.
7.    Rozmieszczenie aparatury elektrycznej.
8.    Zabezpieczenia stosowane w instalacjach elektrycznych.
9.    Zasilanie energią elektryczną.
10. Konserwacja, ładowanie i wymiana pakietów akumulatorowych w wózkach jezdniowych podnośnikowych.
11. Styczniki, przekaźniki, oporniki; zastosowanie w układach napędu i sterowania.
12. Wał elektryczny.
13. Ochrona przeciwporażeniowa.
14. Rodzaje, budowa i zasada działania łączników bezpieczeństwa.
15. Zabezpieczenia przed samoczynnym uruchomieniem w przypadku zaniku i powrotu napięcia.
16. Rodzaje urządzeń stosowanych przy konserwacji aparatury elektrycznej.
17. Omówić działanie układu elektrycznego na podstawie schematu.
18. Zakres czynności konserwacyjnych przy wyposażeniu elektrycznym.
19. Czynności przygotowawcze konserwatora części elektrycznej przed wykonaniem prac konserwacyjnych przez konserwatora części mechanicznej.
20. Omówić obwód bezpieczeństwa wybranego urządzenia.
21. Pomiary elektryczne.
II.  Część praktyczna egzaminu obejmować będzie zagadnienia związane z czynnościami konserwatora, a w szczególności:
1.    Weryfikacja stanu technicznego.
2.    Kryteria stopnia zużycia i poprawności działania.
3.    Sposób przeprowadzania wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów.
4.    Działania związane z konserwacją poszczególnych zespołów, elementów, urządzeń zabezpieczających itp.
5.    Sposób postępowania w różnych możliwych do wystąpienia stanach awaryjnych urządzenia.
6.    Sposób sprawdzania poprawności działania i regulacja elementów i urządzeń zabezpieczających.
7.    Czynności podczas zmiany wersji montażowej urządzeń takich jak żurawie wieżowe, podesty ruchome itp.
8.    Czynności i obowiązki wynikające ze zmiany miejsca eksploatowania urządzenia wymagającego demontażu i ponownego montażu.
9.     Przykłady najczęściej spotykanych usterek eksploatacyjnych i sposoby ich usuwania."
 Materiały z opracowaniem poszczególnych zagadnień znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce "Materiały" -  "Zagadnienia na egzamin UDT na konserwatora wózków widłowychi ładowarek teleskopowych I WJK"  oraz na stronie naszego Instruktora Szymona Szporaka

Zapraszamy!
Awans B.H.P., firma szkoleniowa z Łodzi