niedziela, 17 grudnia 2017

Oznaczenie maszyn - oznakowanie CE


Oznaczenie maszyn - oznakowanie CE

Dziś kilka słów na temat oznaczenia maszyn. Jak wiadomo powinny być one oznaczone w sposób czytelny i trwały. Więcej obowiązków związanych z oznakowaniem maszyn (które dotyczą oczywiście również urządzeń transportu bliskiego) zawiera  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.  
Zgodnie z rozporządzeniem oznaczenie powinno zawierać:
ü   nazwę i adres producenta;
ü   oznakowanie CE;
ü   oznaczenie serii lub typu maszyny;
ü   numer seryjny (jeżeli jest stosowany);
ü   rok budowy maszyny (rok zakończenia procesu produkcji)


Oznakowanie CE

Zgodnie z rozporządzeniem oznakowanie maszyn powinno zawierać znak CE (składając się z liter „CE”). Gdzie na maszynie należy szukać tego oznakowania? Powinno być ono umiejscowione w bezpośredniej bliskości nazwy producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Znak powinien spełniać kilka podstawowych wymogów - przede wszystkim jego elementy powinny mieć taką samą wysokość, co więcej  nie może być ona  mniejsza niż 5 mm. Ponadto w momencie pomniejszenia lub powiększenia oznakowania CE należy zadbać o zachowanie  stosownych proporcji.

Informacje umieszczone na maszynach

Jakie jeszcze informacje powinny być umieszczone na maszynie? Przede wszystkim na maszynie powinny być naniesione pełne informacje dotyczące typu maszyny oraz takie, które są niezbędne do jej bezpiecznego użytkowania.

W przypadku maszyn przemieszczających się powinny znaleźć się   dodatkowo następujące informacje:
ü   moc minimalna, 
ü   masa dla najczęściej stosowanej konfiguracji maszyny, 
ü  jeżeli ma zastosowanie: maksymalna siła uciągu na haku sprzęgającym przewidziana przez producenta oraz maksymalne przewidziane przez producenta obciążenie pionowe haka sprzęgającego.
Jeśli natomiast mamy do czynienia z maszynami podnoszącymi, nie może na nich zabraknąć  danych dotyczących udźwigu nominalnego. Dane te powinny zostać umieszczone w widocznym miejscu. Pamiętać należy również o tym, że w przypadku uzależnienia udźwigu nominalnego od układu maszyny, każde stanowisko kierowcy musi być zaopatrzone w tablicę udźwigu, która będzie określała udźwig dla każdego układu maszyny. Zazwyczaj zalecaną formą prezentacji tych danych jest forma wykresu bądź tabeli. Na zakończenie warto podkreślić, że w przypadku maszyn, które przeznaczone są  do podnoszenia tylko i wyłącznie towarów (a nie ludzi), zaopatrzonych w podstawę ładunkową, umożliwiającą dostęp osobom, bezwzględnie powinny zostać one wyposażone w czytelne ostrzeżenia zabraniające podnoszenia osób. 
Więcej wiadomości na temat prawidłowego oznakowania urządzeń transportu bliskiego na naszych szkoleniach UDT - pełną ofertę szkoleń znajdziecie na stronie.  
Zapraszamy.


środa, 13 grudnia 2017

Oferta szkoleniowa dla firm


Oferta szkoleniowa dla firm

 Nasi stali klienci wiedzą, że oprócz oferty szkoleniowej skierowanej do indywidualnego klienta, oferujmy również szkolenia i usługi skierowane do firm. Dziś parę słów na temat specjalnych pakietów dla klientów biznesowych - o korzyściach płynących z wyboru naszej placówki szkoleniowo-usługowej  oraz o szerokim wyborze dostępnych szkoleń.

Szkolenia dla firm przeprowadzamy na terenie firmy klienta. Dojeżdżamy na terenie całej Polski, a koszt odjazdu nie jest doliczany do ceny szkoleń. Klienci, którzy decydują się na wybór pakietu szkoleń dla firm, mogą liczyć na atrakcyjne zniżki i pakiety promocyjne. Podstawową zaletą wyboru naszej oferty kursów dla firm, oprócz komfortu uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w miejscu pracy, a więc bez konieczności transportu pracowników, jest możliwość wyboru różnych uzupełniających się szkoleń. Dzięki temu pracownicy mogą zdobywać dodatkowe umiejętności, wykorzystywać swój potencjał i zwiększyć efektywność swojej pracy. Dodatkowo nasi specjaliści służą pomocą i radą, które kursy warto ze sobą łączyć oraz jakie uprawnienia są niezbędne na danym stanowisku. Wybierając kilka szkoleń i zgłaszając zorganizowaną grupę pracowników na dane szkolenie, nasi klienci minimalizują koszty, a optymalizują korzyści zarówno dla swojej firmy, jak i dla swoich pracowników.
Dla naszych klientów przygotowaliśmy szeroki wachlarz możliwości. Naszą ofertę otwierają szkolenia UDT,  dzięki którym uczestnicy kursów zdobywają uprawnienia do obsługi lub konserwacji danego urządzenia transportu bliskiego. Każde nasze szkolenie kończy się egzaminem UDT - egzamin organizują nasi pracownicy - począwszy od pomocy w składaniu wniosków egzaminacyjnych, po uiszczenie opłaty egzaminacyjnej (wliczanej do ceny szkolenia), po odbiór legitymacji UDT. Szkolimy operatorów wózków widłowy, ładowarek teleskopowych, podestów, suwnic, żurawi, HDS-ów, dźwigów towarowo-osobowych, jak również konserwatorów wózków jezdniowych, suwnic, podestów i żurawi. Dodatkowo organizujemy również szkolenia z obsługi pilarek https, jak również szkolenia elektryczne z egzaminem SEP (uprawnienia G1, G2, G3).
Nowością w naszej ofercie są szkolenia  z zarządzania i obrotu paletami - identyfikacja palet EUR i EPAL. Dzięki niemu pracownicy odpowiedzialni w firmie za gospodarkę paletową, przepływ i identyfikacje palet bez problemu będą potrafili rozróżnić palety legalne od palet sfałszowanych oraz rozpoznać uszkodzenia eliminujące palety z obrotu.  
Naszym klientom biznesowym oferujemy również szkolenia bhp - wstępne i okresowe oraz szereg usług takich jak
Naszą kadrę szkoleniową tworzą  Instruktorzy, Specjaliści bhp, wykładowcy z bogatym doświadczeniem szkoleniowym i przygotowaniem pedagogicznym. Więcej na temat naszej ekipy szkoleniowej pod linkiem.
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej i usługowej dla firm. Nasi Instruktorzy z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania i doradzą w wyborze najkorzystniejszej oferty. Zapraszamy

poniedziałek, 11 grudnia 2017

Żuraw przenośny - miejsce pracy


Żuraw przenośny - miejsce pracyPodczas szkolenia dla operatorów żurawi przenośnych, w tym żurawi typu HDS, nasi Instruktorzy zwracają szczególną uwagę na zagadnienia związane z przestrzeganiem zasad bhp. Jednym z nich jest omówienie miejsca pracy żurawia. Dziś kilka wskazówek dotyczących tego, na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę przystępując do pracy żurawiem przenośnym.

Miejsce pracy żurawia przenośnego - na co zwrócić uwagę?
Przede wszystkim przed rozpoczęciem pracy żurawiem przenośnym operator powinien sprawdzić podłoże, na którym będzie rozstawiony żuraw - należy zwrócić uwagę na nośność podłoża oraz czy występują takie elementy jak np. studzienki czy stropy.
Kolejnym elementem, o którym należy pamiętać jest możliwość występowania na danym terenie wykopów. Przy pracy w pobliżu rowów, wykopów, skarp należy zwracać uwagę na odległość żurawi od krawędzi obniżenia gruntu. 
Pamiętać należy również o pochyleniu terenu - dopuszczalne pochylenie podłoża podane jest w instrukcji obsługi - operator musi bezwzględnie  przestrzegać tych zaleceń. 
Operator nie powinien również lekceważyć panujących warunków atmosferycznych. Na pracę żurawiem wpływ mają przede wszystkim:
·          prędkość wiatru - informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi żurawia;
·         temperatura - podobnie jak w poprzednim punkcie - minimalna i maksymalna temperatura, w której można bezpiecznie pracować żurawiem musi być określona w instrukcji obsługi;
·         wyładowania atmosferyczne – w czasie burzy praca żurawiem jest zabroniona.
Operator powinien zwrócić również uwagę na inne przeszkody, takie jak budynki, drzewa czy inne urządzenia, jak również na odległość linii elektroenergetycznych. W tabeli poniżej zamieszczamy dopuszczalne odległości poziome żurawia od linii elektroenergetycznych - jak widzimy, odległości te uzależnione są od napięcia znamionowego linii.

Podczas pracy żurawiem bardzo ważna jest również dobra widoczność. Operatorowi nie wolno pracować przy złej widoczności. Dotyczy to zarówno ciemności, jak i np. mgły lub intensywnego deszczu.

Wszystkich zainteresowanych obsługą żurawi przenośnych i zdobyciem uprawnień UDT zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów żurawi przenośnych - niezbędne informacje na stronie
 Zapraszamy.


niedziela, 3 grudnia 2017

Pilarka spalinowa - jak odpalić?


Pilarka spalinowa - jak odpalić?
Dziś przedstawimy kilka podstawowych zasad stosowanych podczas odpalania piły spalinowej. Ich przestrzeganie to podstawa bezpiecznej pracy pilarza - bez tej wiedzy nie powinniśmy przystępować do pracy pilarką spalinową.

Przed uruchomieniem silnika piły spalinowej powinniśmy upewnić się, czy w pobliżu nie znajdują się osoby postronne oraz zwierzęta. Następnie możemy przystąpić do sprawdzenia stanu technicznego piły. Musimy mieć pewność, że hamulec łańcucha piły działa prawidłowo, prowadnice oraz osłony zębatki są właściwie zamontowane, a łańcuch ma prawidłowe napięcie i jest dobrze naostrzony. 
 Następnie, zanim jeszcze przystąpimy do odpalenia piły, powinniśmy sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie przycisku przyspiesznika oraz jego blokady, wyłącznika STOP.
Piła spalinowa - jak uruchomić?
W momencie uruchamiania piły spalinowej musimy trzymać ją pewnie i w bezpieczny sposób. Uruchomienie maszyny sprowadza się do przyciśnięcia jej do podłoża lewą ręką i prawą stopą na tylny uchwyt i pociągnięcia rozrusznika ręcznego. 

Więcej na temat bezpiecznej pracy piłą spalinową już niebawem na naszym blogu. Przypominamy również o naszych szkoleniach dla pilarzy. Kurs z obsługi piły spalinowej to profesjonalne przygotowanie do pracy piłą spalinową. Uczestnicy szkolenia zostają również przeszkoleni z zakresu konserwacji tego narzędzia. Kursy realizujemy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak i w miejscu wskazanym przez klienta - dojeżdżamy na terenie całej Polski. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą nie tylko klientów indywidualnych, ale również przedstawicieli firm, w których wykorzystywane są piły spalinowe oraz inne zorganizowane większe grupy. Szczegółowe informacje na temat szkolenia z obsługi piły spalinowej znajdują się na naszej stronie internetowej. Zapraszamy.