wtorek, 13 listopada 2018

Uprawnienia operatorów UDT i konserwatorów UDT


Uprawnienia operatorów UDT i konserwatorów UDT


Zarówno uprawnienia operatorów UDT, jak i uprawnienia konserwatorów UDT można zdobyć tylko w jeden sposób - zdając egzamin kwalifikacyjny przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas egzaminu specjaliści z danej dziedziny weryfikują wiedzę i umiejętności kandydata na operatora bądź też konserwatora urządzeń transportu bliskiego danej kategorii. Awans B.H.P. zaprasza wszystkich chętnych do zdobycia uprawnień UDT na szkolenia przygotowujące do egzaminu i zakończone egzaminem UDT (zapewniamy kompleksową organizację egzaminu).


Uprawnienia operatorów UDT


Jakie uprawnienia operatorów UDT możecie zdobyć dzięki naszym szkoleniom na operatorów urządzeń transportu bliskiego? Nasza szeroka oferta obejmuje:

-  Uprawnienia na wózki widłowe kategoria I WJO;

-  Uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe kategoria II WJO;

-  Uprawnienia na wózki widłowe kategoria III WJO;

-  Uprawnienia na ładowarki teleskopowe kategoria I WJO;

-  Uprawnienia na podesty ruchome kategoria I P;

-  Uprawnienia na podesty ruchome kategoria II P;

-  Uprawnienia na suwnice kategoria I S;

-  Uprawnienia na suwnice kategoria II S;

-  Uprawnienia na żurawia przenośnego przeładunkowego HDS kategoria II Ż;

-  Uprawnienia na żurawia samojezdnego kategoria II Ż;

-  Uprawnienia na żurawia wieżowego kategoria I Ż;

-  Uprawnienia na dźwigi towarowo-osobowe.

Wszystkie szczegóły dotyczące szkoleń z obsługi urządzeń transportu bliskiego znajdziecie na naszej stronie  pod linkiem

Uprawnienia konserwatorów UDT


W przypadku szkoleń na konserwatorów UDT nasza oferta obejmuje kursy przygotowujące do zdobycie następujących uprawnień:

- Uprawnienia konserwatora wózków widłowych i ładowarek teleskopowych kategoria 1 WJK;

-  Uprawnienia konserwatora podestów kategoria 1 P;

-  Uprawnienia konserwatora suwnic kategoria 1 S;

-  Uprawnienia konserwatora żurawi przenośnych i przewoźnych w tym HDS-ów kategoria II Ż.

Na temat kursów konserwatorów UDT przeczytacie na naszej stronie internetowej pod linkiem.

 Szkolenia dla operatorów i konserwatorów UTB zakończone egzaminem UDT organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi oraz na terenie całej Polski w miejscu wyznaczonym przez klienta. W pierwszym przypadku kursanci ćwiczą na naszym własnym sprzęcie. Kompleksowa organizacja egzaminu obejmuje m.in. zapewnienie sali oraz sprzętu egzaminacyjnego, pośrednictwo w składaniu wniosków egzaminacyjnych i uiszczeniu opłat oraz w odbiorze legitymacji UDT.

Zapraszamy już dziś.

niedziela, 4 listopada 2018

Konserwator podestów I P - szkolenie z egzaminem UDT


Konserwator podestów I P - szkolenie z egzaminem UDT


Konserwator podestów należy w Polsce do zawodów regulowanych  i do jego wykonywania należy posiadać uprawnienia UDT. Szkolenie na konserwatora podestów IP  z Awans B.H.P. przygotowuje do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, będącego jedyną drogą do zdobycia legitymacji UDT upoważniającej do wykonywania pracy konserwatora podestów. Uprawnienia ważne są bezterminowo na terenie całej Polski. 


Czemu warto ukończyć szkolenie dla konserwatorów UDT?

Jeśli podejmiemy decyzję o zdobyciu uprawnień konserwatora podestów, warto zdecydować się na ukończenie profesjonalnego szkolenia przygotowującego do egzaminu, ale również do późniejszej pracy w charakterze konserwatora urządzeń transportu bliskiego. Na naszym szkoleniu uczestnicy zostają zapoznani z budową i charakterystyką różnego rodzaju podestów, zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające dokonać właściwej oceny stanu technicznego układów i elementów występujących w tych urządzeniach, w tym konstrukcji podestu i  oceny prawidłowości działania. Poznają podstawowe zasady bhp pracy konserwatora podestów, pozwalające na zapewnienie i zachowanie na co dzień bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Kurs prowadzą doświadczeni Instruktorzy - praktykujący konserwatorzy, którzy swoim doświadczeniem chętnie dzielą się z kursantami, uczulając ich na to, na co należy najbardziej zwracać uwagę oraz jakich sytuacji należy unikać.

Szkolenia na konserwatora podestów zakończone egzaminem

Dodatkowym atutem naszych szkoleń jest kompleksowa organizacja egzaminu UDT - zapewnienie sprzętu, na którym egzamin się odbędzie, pośrednictwo w składaniu wniosków egzaminacyjnych, uiszczeniu opłat czy odbiorze legitymacji UDT.

Szkolenia przeprowadzamy na ternie naszej hali szkoleniowej w Łodzi na naszym własnym sprzęcie. Dojeżdżamy również do klientów z całej Polski, organizując szkolenia na terenie firm naszych klientów na sprzęcie przez nich dostarczonym. 

Szybkie terminy szkoleń, elastyczny grafik zajęć ustalany indywidualnie z danym klientem (w przypadku szkolenia na terenie firmy - dostosowanie harmonogramu do przyjętego w  danym zakładzie rytmu pracy), konkurencyjne ceny, wysoki poziom merytoryczny zajęć, doświadczona i zaangażowana kadra szkoleniowa to elementy budujące zadowolenie i satysfakcję naszych klientów.

Szczegóły szkoleń na konserwatorów podestów IP znajdują się na naszej stronie internetowej pod linkiem. Zapraszamy!