poniedziałek, 10 grudnia 2018

Zmiany w Kodeksie pracy styczeń 2019 r. - zmiany w zakresie przepisów bhpZmiany w Kodeksie pracy  styczeń 2019 r. - zmiany w zakresie przepisów bhp

Od 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Artykuł 2. ustawy dotyczy zmian w Kodeksie pracy, a dokładniej zmian w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp oraz działalności służby BHP. Jakie to zmiany? Wyjaśniamy poniżej.Zniesienie obowiązkowych szkoleń okresowych bhp dla części pracowników

Zgodnie z art.2 pkt. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym pracodawca nie będzie miał obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych w przypadku pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, pod warunkiem, że pracodawca zostanie zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ubezpieczaniu społecznym. Zmiana ta ma na celu zminimalizowanie kosztów ponoszonych w tym zakresie przez pracodawcę.

Zmiany w zakresie działania służby BHP w zakładzie pracy

Ustawa wprowadza również zmianę w zakresie funkcjonowania służby BHP. W przypadku pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, zostaje podniesiona liczba pracowników, której przekroczenie wiąże się z koniecznością zatrudnienia specjalisty BHP. Do końca tego roku wynosiła ona 20 pracowników, od stycznia 2019 r. liczba ta zostaje podniesiona do 50 pracowników. Oznacza to, że w przypadku zatrudniania maksymalnie 50 pracowników, pracodawca sam będzie mógł pełnić zadania służby BHP, bez konieczności zatrudniania dodatkowych specjalistów.

Usługi BHP dla firm

Wszystkich pracodawców zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą usług bhp dla firm, dostępną na stronie internetowej pod linkiem - https://awans-bhp.pl/uslugi-bhp/ . Dzięki naszym specjalistom - doświadczonym inspektorom BHP zawsze będziecie na bieżąco z wszelkimi zmianami w przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza oferta dla firm obejmuje szereg usług - w tym m.in. szkolenia bhp wstępne i okresowe, audyty bhp, sporządzanie  IBWR, BIOZ, oceny ryzyka, czy kursy pierwszej pomocy.  Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski.  Gwarantujemy terminowość, efektywność i jak najwyższy poziom świadczonych usług. Zapraszamy.

niedziela, 9 grudnia 2018

Piła łańcuchowa - zasady przechowywania i transportu/ zasady bhp


Piła łańcuchowa - zasady przechowywania i transportu/ zasady bhp


Piły łańcuchowe należy zaliczyć do urządzeń stwarzających dość duże zagrożenie zarówno dla samego operatora, jak i osób, które znajdują się w pobliżu miejsca pracy tego urządzenia. Przystępując do eksploatacji piły łańcuchowej szczególnie ważne jest więc przestrzeganie zasad bhp. Ich znajomość i zastosowanie w praktyce może w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko wypadku. W dzisiejszym wpisie poruszymy zagadnienie transportu i prawidłowego  przechowywania piły. 


Transport i przechowywanie piły - podstawowe zasady

Na początku warto przypomnieć jedną z podstawowych zasad dotyczącą użytkowania wszelkiego rodzaju urządzeń i maszyn. Przed przystąpieniem do pracy piłą należy uprzednio zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia przez jej producenta. Stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji jest podstawą bezpiecznej pracy.

Pamiętajmy, że w sytuacji konieczności transportu piły w trakcie pracy, należy uprzednio wyłączyć  jej silnik. Piłę trzymamy za uchwyt przedni, prowadnicę kierujemy do tyłu. Przy transportowaniu pilarki na dalsze odległości, należy nałożyć osłonę prowadnicy.

Po zakończeniu pracy należy zadbać o odpowiednią konserwację piły. Czyścimy i w razie potrzeby wymieniamy filtry powietrza i paliwa. Czyścimy rowek prowadzący prowadnicy, opiłowujemy jej brzegi. Należy również wyczyścić obudowę wentylatora, użebrowania silnika,  hamulec łańcucha, sprawdzić urządzenia rozruchowe (linkę i sprężynę powrotną).

Jeżeli przewidujemy dłuższy okres przechowywania piły, pamiętajmy o tym, aby całkowicie opróżnić zbiornik paliwa i oleju.

Podstawowe zasady bezpiecznej pracy piłą spalinową - kurs obsługi piły spalinowej

Wszystkich, którzy w swojej pracy posługują się piłą spalinową oraz tych, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej obsługi pilarek, zapraszamy na nasze kursy obsługi piły spalinowej. Szkolenia na pilarki prowadzą doświadczeni instruktorzy, organizujący  kursy dla dużych (nawet 60-osobowych) grup, w tym dla oddziałów Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski (dojazd gratis).  Kurs składa się zajęć teoretycznych oraz części praktycznej (w terenie), podczas której kursanci zostają zapoznani z techniką ścinki i obalania drzew, okrzesywania i przerzynki.

Na szkolenie zapraszamy wszystkich, którzy chcą nauczyć się bezpiecznej obsługi i konserwacji piły spalinowej. Szczegóły pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/kurs-obsluga-pilarek/

Zapraszamy!