środa, 27 września 2017

Zasady użytkowania pił łańcuchowych


Zasady użytkowania pił łańcuchowych
Piły łańcuchowe znajdują szerokie zastosowanie - wykorzystywane są  podczas prac leśnych, związanych z obróbką drewna czy jako narzędzie pomoce w  pracach pielęgnacyjnych w ogrodzie. We wcześniejszym poście pisaliśmy o podstawach bezpiecznej obsługi piły spalinowej. Pozostając w tym temacie uzupełniamy wspomniany artykuł  o  4 podstawowe zasady użytkowania piły łańcuchowej.1. Zadbanie o odpowiednie napięcie piły łańcuchowej. 

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nieprawidłowe napięcie piły łańcuchowej może stwarzać liczne problemy podczas pracy, jak również stanowić zagrożenie dla operatora piły oraz osób postronnych. Regulację piły łańcuchowej przeprowadzamy zawsze w momencie, kiedy piła wystygnie - nigdy bezpośrednio po zakończeniu pracy. Nagrzana piła ulega wydłużeniu. Stan napięcia piły łańcuchowej musimy sprawdzać cały czas w trakcie wykonywania pracy, a zwłaszcza podczas pierwszych 30 minut. 


2. Zapewnienie odpowiedniego smarowania - układ tnący musi być zaopatrzony w olej, jego brak zwiększa tarcia i przyspiesza zużycie elementów układu tnącego. 
Należy przestrzegać zasady, aby zbiornik oleju w pilarce uzupełniać czystym olejem do smarowania układu tnącego oraz uzupełniać go za każdym razem, kiedy uzupełniany jest zbiornik z benzyną. Nie wolno używać olejów przepracowanych. 

3. Odpowiednia regulacja wysokości ogranicznika głębokości

O bezpieczeństwie i efektywności pracy piły decyduje między  innymi wysokość i kształt ogranicznika głębokości.  Do regulowania wysokości ogranicznika głębokości należy używać przyrządów  do regulacji odpowiednich dla danego typu piły.  Wielkość szczeliny wrębowej sprawdzamy co 3-4 ostrzenia piły łańcuchowej.

4. Piła łańcuchowa musi być ostra.

Co oczywiste, praca piłą łańcuchową, która nie jest wystarczająco ostra, będzie nieefektywna i co istotne przyspieszy zużycie układu tnącego.  

Powyższe cztery zasady użytkowania piły łańcuchowej to podstawa, którą powinien znać i przestrzegać każdy operator piły - bez względu na to, czy sięga po nią jedynie dla własnych prywatnych celów, czy też posługuje się nią zawodowo.

Więcej na temat zasad użytkowania pił łańcuchowych dowiecie się podczas naszych szkoleń dla operatorów pilarek - szczegóły na stronie. Zapraszamy.niedziela, 24 września 2017

Obsługa pilarki spalinowej


Obsługa pilarki spalinowej


Obsługa pilarki spalinowej wiąże się z ukończeniem przez operatora tego sprzętu odpowiedniego kursu przygotowawczego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej:

"Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie."
Zdjęcie wykonane podczas  Agro Show 2017 

Awans B.H.P. w swojej bogatej ofercie szkoleniowej posiada również kurs dla operatorów pił spalinowych. Na temat kursu dla pilarzy przeczytacie na naszej oficjalnej stronie internetowej w zakładce Pozostałe szkolenia - kurs obsługa pilarek.

Piły spalinowe znajdują szerokie zastosowanie w pracach leśnych czy związanych z obróbką drewna.  Są jednym z wielu narzędzi mechanicznych znajdujących się na wyposażeniu jednostek straży pożarnej. Wykorzystywane są podczas usuwania wiatrołomów, wykonywania przeciwogniowych pasów w lasach i na terenach leśnych, w akcjach ccicciccido usuwania zatorów z drzew i gałęzi. Jako że piły są narzędziami z odkrytą częścią tnącą (co stanowi duże zagrożenie zarówno dla osób obsługujących, jak i osób zccnajdujących się w pobliżu), ze względów bezpieczeństwa każdy operator piły powinien przejść kurs z obsługi tego urządzenia. Przestrzeganie zasad bhp jest w tym wypadku szczególnie ważne.


Bezpieczna obsługa piły spalinowej


Ze względów bezpieczeństwa operator przed przystąpieniem do obsługi danej piły spalinowej powinien przede wszystkim zapoznać się z jej instrukcją obsługi. Pozwoli to na zapoznanie się z charakterystyką piły danego rodzaju.

Kolejnym ważnym punktem na liście zasad bezpiecznej obsługi piły spalinowej jest sprawdzenie hamulca łańcucha tnącego przed każdym użyciem piły spalinowej. Pamiętajcie, że pod żadnym pozorem nie wolno przystępować do pracy bez uprzedniego sprawdzenia hamulca łańcucha tnącego.Jak sprawdzić sprawność hamulca łańcucha tnącego?


Po uruchomieniu silnika należy wprowadzić go na średnie obroty, następnie popchnąć osłonę wierzchem dłoni w kierunku strzałki aż włączy się hamulec łańcucha tnącego. Łańcuch powinien się zatrzymać.

Pamiętajcie, że zabrania się używania piły bez sprawnego hamulca łańcucha.

Bezpieczna praca pilarką


Przed przystąpieniem do pracy zawsze skontrolujcie stan techniczny pilarki i jej układu tnącego.

Pamiętajcie, aby podczas pracy pilarką trzymać piłę oburącz - prawą ręką za uchwyt tylny, lewą za uchwyt przedni. Aby zachować pełną kontrolę nad pilarką lewą rękę należy trzymać wyprostowaną. Uchwyt przedni należy trzymać chwytem zamkniętym, tak aby kciuk pewnie obejmował uchwyt.

Podczas pracy pilarkę należy trzymać z boku ciała - nigdy przed sobą.

Szczególną ostrożność zachowajcie podczas przechodzenia do kolejnego elementu przeznaczonego do cięcia, utrzymujcie silnik na wolnych obrotach.

W drodze do wyznaczonego stanowiska pracy wyłączcie silnik piły. Przenosząc piłę trzymajcie ją za uchwyt przedni, załączcie hamulec łańcucha tnącego, a prowadnicę skierujcie do tyłu. Przy transportowaniu pilarki na dalsze odległości nakładajcie osłonkę prowadnicy.

Przed przystąpieniem do naprawy czy kontroli napięcia łańcucha należy bezwzględnie wyłączyć silnik.

Nigdy nie zostawiajcie rozgrzanej pilarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Po zakończeniu pracy piłę spalinową należy wyłączyć i ustawić w taki sposób, aby nie stanowiła zagrożenia dla osób znajdujących się w pobliżu. Pamiętajcie, że przed dłuższym okresem przechowywania piły należy całkowicie opróżnić zbiornik paliwa i oleju.czwartek, 21 września 2017

Jak zostać magazynierem?


Jak zostać magazynierem?

Zarobki w granicach od 3 do niemal 5 tysięcy złotych brutto już w pierwszym roku pracy, umowa o pracę, prywatna opieka zdrowotna i szerokie możliwości rozwoju - takie warunki o pracę przyciągną niejednego, a dotyczą ogłoszenia dla magazyniera sklepów sieci Biedronka. Zarobki zdecydowanie wyższe do tych, którymi  pochwalić mogą się chociażby dyplomowani nauczyciele (patrz) zachęcają do składania swojej aplikacji i ubiegania się o posadę magazyniera. A skoro jest to zawód z przyszłością, podpowiemy dziś, jak zostać magazynierem, a dokładniej, jak zostać dobrym magazynierem.

Na czym polega praca magazyniera?

Magazynier to osoba wykonująca czynności związane z działalnością obiegu magazynowo-handlowego czy przemysłowego. Zajmuje się między innymi przyjmowaniem towarów, przygotowywaniem wysyłek, wystawianiem faktur, zabezpieczaniem towarów w magazynach,  uzupełnianiem towarów oraz utrzymaniem czystości w magazynie. Magazynier zatrudnienie może znaleźć w magazynach przemysłowych, hurtowniach czy chociażby składach.

Jakie wymagania należy spełnić, aby zostać zatrudnionym na stanowisku magazyniera?

Zazwyczaj od magazyniera oczekuje się wykształcenia zawodowego bądź średniego, biegłej obsługi komputera oraz posiadania uprawnień na wózek widłowy. Dyspozycyjność, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole to kolejne punkty na liście oczekiwań od kandydata.

Jak zostać dobrym magazynierem?

Na rynku szkoleniowym możemy bez problemu znaleźć dobre firmy szkoleniowe posiadające w swojej ofercie kursy dla magazynierów - jeśli jesteście nimi zainteresowani, zachęcamy do kontaktu z naszymi Instruktorami, którzy udzielą wszystkich niezbędnych informacji na temat szkolenia dla magazynierów organizowanych przez Awans B.P.P..
Podczas szkolenia omawiane są takie zagadnienia jak: gospodarka magazynowa, obowiązki magazyniera, wydawanie towarów z magazynu, prowadzenie dokumentacji, widomości z zakresu ładunkoznawstwa czy zasady bezpiecznej pracy w magazynach.
Ważnym atutem przyszłego magazyniera jest posiadanie uprawnień na wózki widłowe. Bez wątpienia są one niezbędnym narzędziem pracy każdego magazyniera. Przypominamy, że aby zdobyć świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózków jezdniowych, należy zdać egzamin  przed komisją UDT. Na temat kursów przygotowujących do tego egzaminu, przeczytacie pod linkiem. Pamiętajcie, że do wyboru macie aż trzy kategorie:
- I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe w tym specjalizowane z kabiną unoszoną wraz z operatorem oraz ze zmiennym wysięgnikiem (ładowarki teleskopowe),
- II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych – obejmuje wózki widłowe wysokiego składowania (uprawnienia na wysoki skład),
- III WJO – wózki widłowe ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane.
Szkolenie zakończone jest egzaminem UDT organizowanym przez nas na terenie naszej hali szkoleniowej lub na terenie firmy klienta.
Pamiętajcie, że aby zostać dobrym magazynierem należy zdobywać doświadczenie i nieustannie pogłębiać i uaktualniać zdobytą wiedzę. Poszerzanie swoich umiejętności i kwalifikacji to polepszenie swojej pozycji na rynku pracy i gwarancja lepszych zarobków.

wtorek, 19 września 2017

Obsługa widny towarowo-osobowej - zasady bhp


Obsługa widny towarowo-osobowej - zasady bhp


Jak wygląda obsługa windy towarowo-osobowej, czyli dźwigu towarowo-osobowego? Jakich zasad bhp należy przestrzegać, aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych i zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu? Obszerne odpowiedzi na te pytania nasi kursanci otrzymują podczas szkolenia dla operatorów dźwigów towarowo-osobowych, na temat którego możecie przeczytać na stronie. Dziś skrótowe podsumowanie kluczowych zasad, których przestrzeganie jest podstawą bezpiecznej pracy operatora wind towarowo-osobowych.


Zasady bezpieczeństwa pracy przy obsłudze dźwigów towarowo-osobowych


Zasady bezpieczeństwa pracy przy obsłudze dźwigów towarowo-osobowych zostały szczegółowo opisane w książce "Obsługa dźwigów" Kazimierz Buczek, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2007. Należą do nich:


     Podstawową zasadą jest obowiązek posiadania stosownych uprawnień. 


Dźwigi mogą  obsługiwać tylko osoby posiadające aktualne uprawnienia. Za bezpieczną eksploatację dźwigu odpowiada bezpośrednio obsługujący.

     Zabrania się pracy dźwigiem, który nie został dopuszczony do eksploatacji przez UDT bądź konserwatora, lub jest technicznie niesprawny. 

    Obsługujący musi tak zabezpieczyć kabinę, aby osoby postronne nie mogły korzystać z dźwigu. W związku z tym nie może opuszczać swojego stanowiska pracy w czasie pracy, jak również przekazywać obsługi dźwigu osobom postronnym. Po zakończeniu pracy musi zaś tak zabezpieczyć kabinę, aby osoby trzecie nie miały możliwości jej uruchomienia. 


       Operator pod żadnym pozorem nie może transportować dźwigiem ładunków o masie większej od udźwigu. 
Przypomnijmy, że  udźwig to największa dopuszczalna masa ładunku, jaka może być transportowana w kabinie. Podawana jest w kilogramach i liczbie osób - przyjmuje się, że masa jednej osoby wynosi 75 kg. Udźwig podawany jest w dokumentacji dźwigu, na tabliczce znamionowej oraz w instrukcji obsługi dźwigu.

      Operator nie może również transportować takich ładunków, których gabaryty wystają poza obrys kabiny dźwigu. 

      Jeśli w trakcie pracy operator zauważy jakieś nieprawidłowości, które zagrażają bezpieczeństwu, ma on obowiązek natychmiastowego zatrzymania eksploatacji dźwigu. Następnie musi wpisać ten fakt (z podaniem zauważonych usterek) do książki zdawczo-odbiorczej oraz zgłosić to swojemu bezpośredniemu przełożonemu lub konserwatorowi. Więcej informacji na temat bezpiecznego użytkowania urządzeń transportu bliskiego znajdziecie na naszym blogu tematycznym - szkolenia BHP z Awansem. Zapraszamy! wtorek, 12 września 2017

Żuraw na placu budowy


Żuraw na placu budowy


Wśród urządzeń transportu bliskiego znajdujących zastosowanie w pracach budowlanych nie może zabraknąć żurawi wieżowych, samojezdnych czy przenośnych. Żurawie na placach budów zdecydowanie usprawniają wykonywanie różnych zadań. Aby zapewnić bezpieczeństwo osób obsługujących żurawie oraz osób postronnych należy przestrzegać kilku podstawowych zasad  bhp.


Pamiętać należy przede wszystkim o tym, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. u.  z 2012 r. po. 1468)  żurawie podlegają dozorowi technicznemu. Oznacza to między innymi, że każdy żuraw musi posiadać aktualną decyzję zezwalającą na eksploatację wydaną przez właściwą jednostkę dozoru technicznego. W celu uzyskania owej decyzji żuraw musi przejść badanie techniczne przeprowadzone przez inspektora UDT. Aby urządzenie transportu bliskiego przeszło czynności sprawdzające z wynikiem pozytywnym, warto skorzystać z usług specjalistów przeprowadzających przeglądy techniczne przygotowujące do odbioru urządzenia przez UDT - zachęcamy do zapoznania się z ofertą Awans B.H.P. - Przeglądy konserwacyjne.
Kolejną kwestią są uprawnienia osób obsługujących i konserwujących żurawie. Osoby, które obsługują czy konserwują żurawie są zobowiązane posiadać odpowiednie kwalifikacje. Aby uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi żurawi danej kategorii należy zdać egzamin przed komisją UDT. Egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej ma na celu weryfikację wiedzy i umiejętności przyszłych operatorów żurawi. Aby bezproblemowo przygotować się do egzaminu, warto ukończyć szkolenie dla operatorów żurawi. W zależności od wybranej kategorii zapraszamy na:

- kursy na żurawia przenośnego przeładunkowego HDS - uprawnienia UDT II Ż 

- kursy na żurawia samojezdnego kategoria UDT II Ż 

- kursy na żurawie wieżowe - uprawnienia I Ż 

Bezpieczna eksploatacja żurawi wymaga również właściwej konserwacji tych urządzeń. Właściwa konserwacja oznacza postępowanie zgodne z instrukcją eksploatacji i przepisami o dozorze technicznym. Przeprowadzać może ją jedynie konserwator posiadający stosowne zaświadczenie wydane przez UDT. Podobnie jak w przypadku operatorów żurawi, konserwatorzy tego sprzętu muszą zdać egzamin przed komisją UDT. Szkolenia dla przyszłych konserwatorów pomagają się do niego przygotować zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym.Przestrzegaj instrukcji

Kluczem do zachowania bezpieczeństwa na placu budowy podczas prac związanych z wykorzystaniem żurawi jest postępowanie zgodnie z instrukcją eksploatacji opracowaną przez producenta, ze stanowiskową instrukcją obsługi opracowaną przez eksploatującego oraz z przepisami o dozorze technicznym.  Przed przystąpieniem do pracy z żurawiem, operator powinien przeczytać uważnie instrukcję eksploatacji. Instrukcja ta powinna być przechowywana w miejscu eksploatacji żurawia.

Na podstawie instrukcji eksploatacji obsługujący żuraw powinien przed przystąpieniem do pracy ocenić ogólny stan techniczny urządzenia. Szczególną uwagę musi zwrócić na urządzenia zabezpieczające, oznakowania na żurawiu, układ hydrauliczny pod kątem ewentualnych wycieków oleju, mechanizm podnoszenia, zmiany wysięgu i jazdy pod kątem ewentualnych uszkodzeń,  elementy jezdne, panel sterowniczy, działanie elementów sterowniczych, sygnalizacji i oświetlenia, elementy odpowiedzialne za stateczność żurawia.


Bezpieczna praca żurawia na placu budowy

Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy operator żurawia powinien sprawdzić, czy decyzja UDT zezwalająca na eksploatację żurawia jest ważna, czy są wykonane wszystkie przeglądy konserwacyjne oraz czy na wyposażeniu urządzenia jest właściwa instrukcja eksploatacji.

Ważną czynnością przed rozpoczęciem pracy jest ustalenie zakresu prac do wykonania. Przede wszystkim należy określić parametry przenoszonych ładunków oraz miejsce złożenia ładunku. Należy również wyznaczyć obszar działania żurawia, gdzie występuje zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzkiego. Co ważne, w obszarze przemieszczania ładunku nie mogą przebywać osoby postronne. 

Bezwzględnie należy pamiętać o tym, aby nie rozstawiać żurawia na niestabilnym podłożu. Miękkie i luźne podłoże wymaga zwiększenia powierzchni podparcia. Szczególną ostrożność należy zachować blisko krawędzi głębokich wykopów. Aby zapewnić stateczność żurawia należy odpowiednio dobrać rozstaw podpór do konfiguracji ogranicznika obciążenia i zabezpieczyć podpory przed ewentualnym zagłębianiem w podłożu.

Kolejną kwestią jest wypoziomowanie żurawia. Aby zapobiec utracie stateczności żurawia każdorazowo po opuszczeniu ładunku należy skorygować wysunięcie cylindrów podpór.

Pamiętać należy o tym, że pod żadnym pozorem nie wolno przekraczać dopuszczalnego udźwigu żurawia. Samo pobieranie ładunku i jego opuszczanie powinno odbywać się ostrożnie, wolno  dokładnie. Należy obserwować wskaźniki ruchu żurawia - nie wolno dopuścić do "rozkołysania się" sprzętu. Nigdy nie wolno przenosić ładunków nad ludźmi, ani opuszczać stanowiska sterowniczego żurawia w momencie, kiedy ładunek jest podniesiony.

Praca operatora żurawia na placu budowy wymaga dużego doświadczenia. Przestrzeganie podstawowych zasad bezpiecznej pracy jest niezbędne, aby uniknąć zagrożeń i ograniczyć ryzyko wystąpienia wypadków podczas prac budowlanych. Czujność, koncentracja i wiedza to podstawa podczas wykonywania przez operatora codziennych obowiązków związanych z eksploatacją tych urządzeń transportu bliskiego.
Artykuł powstał w oparciu o materiał.

poniedziałek, 11 września 2017

Jak wygląda egzamin na konserwatora urządzeń UDT?


Jak wygląda egzamin na konserwatora urządzeń UDT?


Jedną z kluczowych kwestii dla przyszłych konserwatorów urządzeń transportu bliskiego jest sprawa tego, jak wygląda egzamin na konserwatora urządzeń UDT. Z pewnością podejrzewacie, że przebieg całego egzaminu nie jest kwestią przypadku. Zasady, według których odbywa się każde spotkanie z komisją egzaminacyjną UDT, ściśle określa dokument "Program sprawdzania kwalifikacji i certyfikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego oraz napełniających zbiorniki ciśnieniowe przenośne" - możecie znaleźć go na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego (link
W dokumencie znajdziecie między innymi opis procesu wnioskowania o sprawdzenie kwalifikacji/ certyfikację oraz zasady obowiązujące podczas egzaminu UDT dla konserwatorów UTB. Poniżej najważniejszy, jeśli chodzi o tematykę dzisiejszego wpisu, fragment Programu:

"6.3.1 Zasady dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminów konserwatorów.

a. Czas trwania egzaminu łącznie tj. egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego: maksymalnie 3 godz.

b. Pytania egzaminacyjne podzielone są na zestawy. Kryterium podziału jest rodzaj urządzenia i zakres uprawnień.

c. Podczas egzaminu teoretycznego członkowie komisji zadają egzaminowanemu 10 pytań (6 dotyczących zagadnień technicznych, 4 ogólne).

d. Wynik egzaminu teoretycznego jest pozytywny, jeżeli kandydat odpowie prawidłowo na minimum 80% pytań.

e. Podczas egzaminu praktycznego członkowie komisji zadają egzaminowanemu 2 zadania praktyczne.

f.  Wynik egzaminu praktycznego jest pozytywny, jeżeli kandydat rozwiąże prawidłowo oba zadania."

6.4. Wynik egzaminu kwalifikacyjnego

6.4.1. Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny łącznej egzaminu teoretycznego i praktycznego, a wynik przekazywany jest kandydatowi w terminie do 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.

6.4.2. Negatywny wynik egzaminu teoretycznego, który jest zdawany jako pierwszy jest równoznaczny z negatywnym wynikiem całego egzaminu; kandydat nie jest dopuszczony do egzaminu praktycznego.

6.4.3. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu kandydat może ubiegać się o ponowne sprawdzenie kwalifikacji / certyfikację."

Pozytywny wynik egzaminu wiąże się z uzyskaniem legitymacji UDT konserwatora UTB. Co ważne, zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane jest bezterminowo.

Jeśli chodzi o sam egzamin, to wszystkimi sprawami organizacyjnymi zajmuje się zazwyczaj dobra firma szkoleniowa, w której kursant kończy szkolenie dla konserwatorów urządzeń UDT. Wówczas po stronie kursanta pozostaje jedynie przygotowanie się do części teoretycznej i praktycznej egzaminu. Kończąc szkolenie dla konserwatorów UTB w dobrej placówce szkoleniowej, możemy mieć pewność, że etap ten będzie efektywny i bezproblemowy. O tym jak wygląda kurs na konserwatora przeczytacie pod linkiem.

Może zainteresuje Was również artykuł "Konserwator urządzeń transportu bliskiego - zawód z przyszłością" Polecamy.


niedziela, 10 września 2017

Operator podestów ruchomych  - kurs na terenie firmy klienta


Operator podestów ruchomych  - kurs na terenie firmy klienta


Jednym ze sztandarowych szkoleń z zakresu urządzeń transportu bliskiego organizowanych przez naszą firmę jest kurs dla operatorów podestów ruchomych. Zapraszamy zarówno na szkolenia z  kategorii I P, jak i II P. Kategoria UDT IIP   obejmuje podesty ruchome wiszące, podesty ruchome masztowe oraz podesty ruchome stacjonarne. Kategoria I P to podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, podesty ruchome samojezdne montowane na pojeździe oraz podesty ruchome przewoźne.

Szkolenia dla operatorów podestów od początku adresowaliśmy zarówno do klientów indywidualnych, dla których zdobycie nowych uprawnień UDT stanowi doskonały sposób na poprawienie swojej pozycji na  rynku pracy, jak również do klientów biznesowych - a więc do innych firm, które inwestując w rozwój swoich pracowników stawiają między innymi na szkolenia związane z użytkowaniem i eksploatacją stosowanych urządzeń transportu bliskiego.

Naszym klientom biznesowym oferujemy nie tylko atrakcyjne ceny, interesujące pakiety szkoleń i zniżki, ale przede wszystkich doskonałą relację jakości do ceny usług. Gwarantujemy długotrwałą i satysfakcjonującą współpracę, wysoką jakość usług i dyspozycyjność. Co istotne dojeżdżamy do klientów biznesowych na terenie całej Polski. Doradzamy, jakie kursy warto ze sobą łączyć, które się uzupełniają i sprawią, że praca danego pracownika będzie efektywniejsza i bardziej skuteczna.

Należy pamiętać, że do obsługi urządzeń transportu bliskiego, a więc również do obsługi podestów ruchomych, konieczne jest posiadanie uprawnień UDT. Aby je zdobyć należy zdać egzamin przed komisją UDT. Tylko posiadając legitymację, poświadczającą zdobytą wiedzę i zdany egzamin, możemy legalnie pełnić funkcję operatora podestu. Nasze kursy przygotowują zarówno do zdania egzaminu, jak i późniejszej pracy na danym sprzęcie. Co ważne, organizując szkolenie na terenie firmy klienta, część praktyczną kursu przeprowadzamy na sprzęcie klienta, a więc na tym, na którym kursant będzie w przyszłości faktycznie pracował. Daje to możliwość lepszego przygotowania i zredukowania stresu wynikającego z użytkowania podestu w warunkach pracy.  

Poniżej zdjęcia z jednego z ostatnich szkoleń wyjazdowych organizowanego dla naszego klienta biznesowego. Część praktyczna szkolenia odbywa się na podeście ruchomym naszego klienta.

Po więcej informacji na temat szkoleń dla operatorów podestów zapraszamy na naszą stronę internetową - szkolenia IP  i szkolenia IIP .Zachęcamy również do polubienia naszej strony na FB.wtorek, 5 września 2017

Awaria widny i ręczne sprowadzanie kabiny


Awaria widny i ręczne sprowadzanie kabiny


Dziś krótka instrukcja, jak należy postępować w momencie wystąpienia konieczności ręcznego sprowadzania kabiny widny do najbliższego  przystanku w przypadku awaryjnego zatrzymania pomiędzy przystankami. Aby zachować bezpieczeństwo należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami. Pamiętajcie, że wskazówki te odnoszą się do wind towarowo-osobowych (oficjalna nazwa - dźwigów towarowo-osobowych).
W przypadku konieczności ręcznego sprowadzania kabiny windy do najbliższego przystanku należy postępować zgodnie z zaleceniami, które opisał Kazimierz Buczek w książce "Obsługa dźwigów", wydawnictwo KaBe , Krosno 2007:

"•       pobrać klucze do drzwi maszynowni;

        nawiązać łączność z osobami znajdującymi się w kabinie i zasięgnąć informacji, jaką masą obciążona jest kabina;

        po otwarciu drzwi maszynowni w pierwszej kolejności należy włączyć oświetlenie i wyłączyć wyłącznik główny dźwigu, który znajduje się obok drzwi wejściowych do maszynowni;

        poinformować ludzi znajdujących się w kabinie, w jakim kierunku będzie poruszała się kabina;

        jedna osoba lekko luzuje szczęki hamulca dźwignią;

        druga osoba trzyma koło zamachowe zamontowane na wale silnika;

        jeżeli kabina jest nieobciążona lub obciążona ładunkiem o małej masie w stosunku do udźwigu, to będzie się sama poruszała w kierunku góra;

        jeżeli kabina jest obciążona ładunkiem zbliżony do udźwigu, to będzie się sama poruszała w kierunku dół;

        szczęki hamulca powinny być tak poluzowane, aby kabina nie poruszała się z dużą prędkością;

       jeżeli kabina dojedzie do strefy przystanku, należy wyjąć dźwignię luzującą szczęki hamulca, tak aby szczęki samoczynnie zatrzymały tarczę hamulca;

        moment dojazdu kabiny  do przystanku powinien być zasygnalizowany przez osoby znajdujące się w kabinie;

        po sprowadzeniu kabiny do przystanku należy zgasić oświetlenie maszynowni i zamknąć drzwi na klucz;

        na przystanku, gdzie znajduje się kabina należy zamknąć drzwi szybowe i wywiesić tabliczkę o treści: „Dźwig nieczynny z powodu awarii”;

        klucze od maszynowni odnieść na miejsce przeznaczone do przechowywania." Więcej na temat zasad bezpiecznej pracy operatora dźwigów towarowo-osobowych dowiecie się na kursie dla operatorów wind (patrz link) . Szkolenie to kończy się egzaminem, a  kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie wraz z ramowym programem szkolenia oraz legitymację UDT , dzięki której będą mogli podjąć pracę w charakterze operatora dźwigu towarowo-osobowego (potocznie widny towarowo-osobowej). Zapraszamy.

poniedziałek, 4 września 2017

Winda a UDT


Winda a UDT


Winda to potoczna nazwa dźwigów. Dźwigi ze względu na przeznaczenie możemy podzielić na:

- dźwigi budowlane

- dźwigi osobowe

- dźwigi towarowe

- dźwigi towarowo-osobowe

- dźwigi szpitalne

- dźwigi towarowe małe.

Dźwigi, potocznie zwane windami, podlegają dozorowi technicznemu. Oznacza to między innymi, że przed przystąpieniem do eksploatacji danej windy użytkownik musi zarejestrować urządzenie w stosownym oddziale UDT. Komisja UDT przeprowadza badanie techniczne, na podstawie którego podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub nie maszyny do eksploatacji - inspektor UDT wystawia protokół z badania oraz wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację. Użytkownik drogą pocztową otrzymuje  książkę rewizji. Urządzenie zostanie zarejestrowane w ewidencji właściwego terenowo oddziału UDT.

Kiedy eksploatujący uzyska już pozwolenie na eksploatację, powinien przestrzegać konkretnych warunków eksploatacji. Należy pamiętać, że urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją eksploatacji i użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Oznacza to m.in., że eksploatujący powinien wyposażyć daną windę w stanowiskową instrukcję obsługi opracowaną na podstawie instrukcji eksploatacji. Powinien również zapewnić właściwą konserwację urządzenia. Dla każdej windy powinien być prowadzony przez konserwatora dziennik konserwacji.

Już w trakcie eksploatacji dźwigi podlegają badaniom okresowym, badaniom doraźnym eksploatacyjnym (wykonywanym w terminach wynikających z bieżących potrzeb) oraz badaniom doraźnym powypadkowym lub poawaryjnym (przeprowadzanym w przypadku wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanego z jego eksploatacją).

Należy podkreślić, że dźwigi mogą obsługiwać tylko osoby posiadające aktualne uprawnienia, a za bezpieczną eksploatację dźwigu odpowiada bezpośrednio obsługujący. Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno osobie obsługującej dźwig, jak i osobom postronnym, do pracy operatora widny można dopuścić jedynie osoby posiadające stosowne uprawnienia. Aby je zdobyć, warto ukończyć kurs przygotowawczy, taki jak chociażby kurs na dźwigi towarowo-osobowe, o którym więcej możecie przeczytać pod linkiem. W trakcie szkolenia kursanci zapoznają się z takimi zagadnieniami, jak chociażby podstawowe parametry dźwigów, główne zespoły dźwigów towarowo-osobowych, obowiązki i zadania obsługującego windy oraz zasady bezpiecznej pracy. Kurs kończy się egzaminem, dzięki któremu kursanci mogą zdobyć legitymację UDT - uprawnienia do obsługi wind towarowo-osobowych. Serdecznie zapraszamy.niedziela, 3 września 2017

Czy podest i zwyżka to to samo? - potoczne nazwy podestów


Czy podest i zwyżka to to samo? - potoczne nazwy podestów


Nasi instruktorzy często  pytani są o to, czy podest i zwyżka to to samo? Czym różni się podest od zwyżki? Odpowiedź jest prosta. Otóż zwyżka to potoczna nazwa podestu (pełna nazwa - podestu ruchomego przejezdnego).  Inne stosowane nazwy potoczne podestów ruchomych to: wzwyżki, podnośniki, czereśniarki, podnośniki koszowe, koszówki, czy jak podaje UDT - kosz.Czym jest podest ruchomy przejezdny oraz jakie rodzaje podestów możemy wyróżnić?Podest ruchomy przejezdny (zgodnie z normą PN-EN 280) to maszyna przejezdna przeznaczona do przemieszczania osób na stanowisko robocze, na którym wykonują pracę z platformy roboczej, przy założeniu, że osoby te wchodzą na platformę i schodzą z platformy w jej jednym określonym położeniu dostępu, a maszyna składa się co najmniej z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika i podwozia. Należy zaznaczyć, że wszystkie podesty ruchome przejezdne (wszystkie zwyżki) podlegają dozorowi technicznemu. 

Wśród podestów ruchomych przejezdnych należy wyróżnić:

-  podesty wolnobieżne;

- podesty samojezdne montowane  na pojeździe;

- oraz podesty przewoźne.

Podesty te należą do kategorii UDT I P.


Więcej na temat potocznych nazw urządzeń transportu bliskiego przeczytacie na stronie Wózek Instruktor pod linkiem: Potoczne nazwy wózków widłowych, podestów,suwnic - charakterystyka uprawnień i kursów UDT z kategorii I WJO , I S, II S,I P, II P.

Znajdziecie tam całe zestawienie w postaci przejrzystej tabeli, która z pewnością pomoże Wam uporządkować wiedzę na temat nazewnictwa poszczególnych urządzeń.

Zapraszamy również na kursy na podesty ruchome kategoria IP z egzaminem UDT. Szkolenie na zwyżki organizujemy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi na ul. Brukowej 23, jak również na terenie firmy klienta. Kurs złożony jest z dwóch części - teoretycznej z interesującymi materiałami multimedialnymi oraz z części praktycznej, obejmującej nielimitowaną ilość godzin  nauki obsługi podestu w stałej cenie kursu. Wszystkie niezbędne informacje na temat szkolenia znajdziecie na naszej oficjalnej stronie internetowej w zakładce Szkolenia i kursy UDT - kurs na podesty I P. Zapraszamy. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi instruktorami - dane kontaktowe pod linkiem.