czwartek, 29 czerwca 2017

Szkolenie na pilarki 50% taniej - wakacyjna promocja w Awans B.H.P.

Szkolenie na pilarki 50% taniej - wakacyjna promocja w Awans B.H.P.

W zawiązku z rozpoczynającym się latem przygotowaliśmy dla Was atrakcyjną promocję wakacyjną. Zapisując się na któreś ze szkoleń wchodzących w skład naszej oferty szkoleniowej, kurs na obsługę piły spalinowej otrzymasz o 50% taniej. Do wyboru nasi klienci mają liczne kursy i szkolenia, w tym m.in.:
Szczegóły  oferty promocyjnej znajdziecie na stronie. Oferta ważna jest do końca lipca.
Nie zastanawiaj się dłużej, zadzwoń już dziś i ustal szczegóły z naszymi Instruktorami. Do Twojej dyspozycji oddajemy  sprawdzony i niezawodny sprzęt oraz przestronną halę do trenowania umiejętności z obsługi urządzeń transportu bliskiego. Zapraszamy!

kurs na piły spalinowe - promocja Awans B.H.P.

wtorek, 20 czerwca 2017

Praca konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych

Praca konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych


Każdy konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych musi posiadać stosowne uprawnienia, potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności. O tym, jak takie uprawnienia zdobyć pisaliśmy już wczoraj w poście: Jak zostać konserwatorem wózków widłowych (jezdniowych podnośnikowych IWJO)? . Dziś kilka słów na temat podstawowych zadań i obowiązków konserwatora wózków widłowych. A po szczegółowe informacje, przydatne wskazówki i porady zapraszamy na kurs dla przyszłych konserwatorów UDT - szczegóły pod linkiem.

 Poniższy materiał został opracowany na podstawie książki "Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia", Wydawnictwo KaBe, Krosno 2006

Podstawowe obowiązki konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych

 Każdy operator wózków jezdniowych musi przestrzegać kilku podstawowych zasad. Pierwszą z nich jest zapoznanie się i przestrzeganie instrukcji konserwacji wydanej przez wytwórcę danego wózka. Do podstawowych zadań osoby zajmującej stanowisko konserwatora UTB jest usuwanie usterek oraz wszelkich nieprawidłowości w działaniu wózków jezdniowych. Konserwator zobowiązany jest również do przeprowadzania przeglądów w ściśle określonych terminach obejmujące swoim zakresem czynności wskazane przez producenta w dokumentacji techniczno-ruchowej. Warto zaznaczyć, że wszelkie czynności konserwacyjne konserwator powinien wykonywać w obecności pomocnika. Co ważne, konserwator może bez uzgodnienia z właściwą jednostką dozoru technicznego dokonać wymiany elementów wózka, pod warunkiem że będą miały one parametry techniczne takie same, jak elementy wymieniane. 

Jak przebiegają przeglądy konserwacyjne?

Jak już wspomnieliśmy, terminy kolejnych przeglądów oraz ich zakres określone są w instrukcji eksploatacji wózka. Przegląd konserwacyjny należy rozpocząć od sprawdzenia, czy instrukcja eksploatacji jest przestrzegana przez osoby eksploatujące wózek. Konserwator w dalszej kolejności powinien sprawdzić stan techniczny mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań. Skontrolować działanie elementów bezpieczeństwa, ograniczników ruchowych, urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych oraz oświetleniowych.
Nie rzadziej niż co 12 miesięcy (chyba że instrukcja eksploatacji podaje inaczej) konserwator musi sprawdzić stan konstrukcji nośnej wózka - w tym zwrócić szczególną uwagę na połączenia spawane oraz rozłączne. Wynik przeprowadzonych czynności konserwacyjnych musi zawsze odnotować w dzienniku konserwacji. Wpis powinien zawierać dokładną datę oraz podpis osoby konserwującej dane urządzenie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości skutkujących wyłączeniem wózka z eksploatacji, konserwator natychmiast musi powiadomić o tym fakcie eksploatującego dane urządzenie. 

poniedziałek, 19 czerwca 2017

Jak zostać konserwatorem wózków widłowych (jezdniowych podnośnikowych IWJO)?


Jak zostać konserwatorem wózków widłowych (jezdniowych podnośnikowych IWJO)?


Dziś parę praktycznych porad i informacji dotyczących tego, jak zostać konserwatorem wózków widłowych, a dokładniej jak zostać konserwatorem ładowarek teleskopowych czyli wózków jezdniowych podnośnikowych IWJO.
 
 
Aby zdobyć uprawnienia konserwatora wózków widłowych, w tym konserwatora ładowarek teleskopowych, należy przede wszystkim zdać egzamin przed komisją UDT. Pozytywny wynik egzaminu stanowi podstawę do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego, ważnego z dowodem osobistym. Co ważne, zaświadczenie ważne jest bezterminowo na terenie całej Polski.
Do egzaminu przystąpić mogą osoby, które spełniają łącznie 3 warunki: 
  • ukończyły 18 lat;
  •  złożyły wypełniony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji w oddziale UDT - warto zaznaczy, że dobre firmy szkoleniowe tą część obowiązków związanych z egzaminem UDT przejmują na siebie - to wygodne dla kursantów rozwiązanie praktykuje również Awans B.H.P. - szczegółowe informacje na temat kursu konserwatora UDT - konserwatora wózków widłowych w tym ładowarek teleskopowych znajdziecie pod linkiem:
  •  dołączy do wniosku potwierdzenie dokonania opłaty za sprawdzenie kwalifikacji - dobra firma szkoleniowa pomoże zrealizować również i ten obowiązek. 
 
Aby egzamin ukończyć z wynikiem pozytywnym, należy się do niego odpowiednio przygotować. Z doświadczenia wiem, że najlepszym sposobem jest wybór dobrej placówki szkoleniowej. Podstawą szybkiego przyswojenia wiedzy w wielu przypadkach jest bowiem dobry instruktor, który w przystępny sposób przekaże niezbędną wiedzę i umiejętności.

Jak wygląda egzamin na konserwatora wózków widłowych - ładowarek teleskopowych?

Należy pamiętać, że egzamin składa się z 2 części - z  egzaminu ustnego z wiedzy teoretycznej oraz z egzaminu praktycznego polegającego na sprawdzeniu umiejętności w zakresie konserwacji ładowarek teleskopowych.
Kandydaci na konserwatora w trakcie egzaminu muszą wykazać się znajomością: 
  •  podstawowych obowiązków konserwatora
  •  warunków eksploatacji lub opracowanych na ich podstawie instrukcji eksploatacji ładowarek teleskopowych instrukcji ładowarek teleskopowych;
  •  budowy ładowarek teleskopowych;
  • zasad wykonywania czynności konserwacyjnych przy ładowarkach teleskopowych;
  • norm i warunków technicznych dozoru technicznego;
  •  przepisów prawnych i bhp związanych z konserwacją ładowarek teleskopowych;
oraz praktyczną umiejętnością konserwacji ładowarek teleskopowych.
Kandydat na konserwatora ładowarek musi posiadać podstawową umiejętność czytania schematów ideowych elektrycznych, hydraulicznych, rysunku technicznego oraz korzystania z rysunków podzespołów.
W trakcie egzaminu sprawdzana jest również znajomość podstawowych pojęć i jednostek elektrotechnicznych i mechanicznych, technicznych nazw zespołów i części ładowarek teleskopowych, kryteriów zużycia, działania i budowy zespołów napędowych i urządzeń bezpieczeństwa, nastaw  danych regulacyjnych.
W celu sprawdzenia praktycznej umiejętności konserwacji ładowarki teleskopowej komisja prosi egzaminowanego o dokonanie opisu poszczególnych czynności wykonywanych podczas konkretnego, zadanego przez komisję zadania związanego z konserwacją ładowarki - z uwzględnieniem zasad bhp, norm, warunków technicznych dozoru technicznego oraz instrukcji eksploatacji ładowarki teleskopowej. 
Konserwator wózków widłowych specjalizowanych to specjalista, przed którym otwierają się nowe możliwości zawodowe. Jeśli powyższy opis drogi uzyskania uprawnień konserwatora ładowarek teleskopowych wydał się wam trudny i skomplikowany, radzimy zdać się na specjalistów i zgłosić się do dobrej i sprawdzonej firmy szkoleniowej, która pomoże Wam krok po kroku zrealizować wszystkie wymagania stawiane kandydatom na konserwatorów ładowarek teleskopowych. Zapraszamy!

 

 

 

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Wygraj Kurs na Ładowarki Teleskopowe lub Wózek Widłowy z egzaminem UDT - super konkurs Awans B.H.P.

Wygraj Kurs na Ładowarki Teleskopowe lub Wózek Widłowy z egzaminem UDT - super konkurs Awans B.H.P.


Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, który organizujemy na naszym fanpage'u na FB. Konkurs trwa od 9 czerwca do 26 czerwca, a dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody:

Co trzeba zrobić, aby zdobyć, którąś z tych nagród? Odpowiedzi szukajcie na  naszej stronie internetowej - Awans B.H.P. oraz na FB. Ogłoszenie wyników już 27 czerwca. Zapraszamy!

czwartek, 8 czerwca 2017

"Dobry zawód: technik urządzeń dźwigowych" - "Inspektor" - wiosna 2017

"Dobry zawód: technik urządzeń dźwigowych"  - "Inspektor" - wiosna 2017


Zachęcamy do lektury nowego numeru branżowego pisma "Inspektor", dostępnego pod linkiem. W tym numerze znajdziecie wiele tematów poświęconych dźwigom i branży dźwignicowej - od bieżących informacji dotyczących norm zharmonizowanych, przez zasady bezpiecznej eksploatacji dźwigów, po kwestie związane z rynkiem wtórnym branży dźwignicowej. Szczególnej uwadze polecamy artykuł "Bezpieczna konserwacja i naprawa dźwigów", poświęcony zasadom bezpiecznej konserwacji dźwigów osobowych, osobowo-towarowych i towarowych. Znajdziecie w nim m.in. podstawowe obowiązki eksploatującego dźwigi oraz zasady bezpiecznej pracy konserwatora.  

 Dobry zawód: technik urządzeń dźwigowych

W najnowszym numerze "Inspektora" nie przegapcie tekstu "Dobry zawód: technik urządzeń dźwigowych". Dowiecie się z niego m.in. że w Polsce wciąż utrzymuje się ogromne zapotrzebowanie na fachowców z kwalifikacjami operatorów czy konserwatorów dźwigów. W Polsce z każdym rokiem przybywa liczba nowych dźwigów (w ciągu ostatnich 4 lat tempo wzrostu wyniosło 10%), a firmy wciąż poszukują nowych pracowników. Zawód technika urządzeń dźwigowych czy też operatora dźwigów wydaje się więc zawodem z przyszłością.
 Awans B.H.P. w odpowiedzi na oczekiwania zarówno rynku pracy, jak i swoich kursantów, poszerza  ofertę o szkolenia dla operatorów dźwigów towarowo-osobowych. Szczegółowych informacji na temat przebiegu szkolenia udzielają nasi Instruktorzy - zachęcamy do kontaktu.
http://awans-bhp.pl/

niedziela, 4 czerwca 2017

kurs na wózki specjalizowane z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem

Kurs na wózki specjalizowane - z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiemPrzypominamy o naszych kursach na wózki specjalizowane. We wcześniejszym poście wspominaliśmy o kursie na ładowarki teleskopowe. Jednak wózki specjalizowane to obok wózków specjalizowany ze zmiennym wysięgiem, również wózki z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem. Ten rodzaj wózków ma szczególne zastosowanie w magazynach w przypadku składowania materiałów w systemie wysokoregałowych. Wózki z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem umożliwiają bezpieczne i dokładne wykorzystanie przestrzeni regałowej. Zdobycie uprawnień na ten rodzaj wózków (kategoria UDT I WJO), zdecydowanie poprawia nasza sytuację na rynku pracy i otwiera nowe możliwości zarobkowe. Warto zapoznać się ze szczegółami naszej oferty szkoleniowej - znajdziecie je na  stronie internetowej pod linkiem. W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu z naszymi Instruktorami - z chęcią udzielą Wam dodatkowych informacji. Zapraszamy!
 
 

czwartek, 1 czerwca 2017

Kurs na ładowarki teleskopowe - materiały szkoleniowe


Kurs na ładowarki teleskopowe - materiały szkoleniowe

 
Zapraszamy na organizowany przez Awans B.H.P. kurs na ładowarki teleskopowe - wózki specjalizowane ze zmiennym wysięgiem. Po kursie i zdaniu egzaminu UDT (również organizowanego przez Awans B.H.P.) zdobędziecie uprawnienia operatora ładowarki teleskopowej (kategoria UDT I WJO). Szczegóły na temat kursu znajdziecie na naszej stronie. Zachęcamy również do zaglądania na naszego bloga poświęconego tematyce ładowarek teleskopowych - http://ladowarkiteleskopowe.blogspot.com/ . Publikujemy tam między innymi materiały szkoleniowe, które pomogą Wam przypomnieć wiadomości zdobyte podczas kursu. Polecamy szczególnie wpisy poświęcone manewrom na egzamin UDT - znajdziecie je pod linkiem i linkiem. Zapraszamy również na naszą stronę na FB - dzięki niej zawsze będziecie na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami i promocjami. :)