niedziela, 31 marca 2019

Szkolenia UDT dla pracowników na terenie firmy


Szkolenia UDT dla pracowników na terenie firmy


Jednym ze skutecznych sposobów podniesienia efektywności swojej firmy jest inwestowanie w rozwój pracowników. Dla firm z branż logistycznej, budowlanej i przemysłowej przygotowaliśmy doskonałą ofertę szkoleń realizowanych na miejscu u klienta. Szkolenia z obsługi urządzeń transportu bliskiego z Awans B.H.P. to gwarancja doskonale przygotowanej kadry pracowniczej. 


Jakie szkolenia realizujemy na terenie firmy klienta?

Naszym klientom przedstawiamy bogatą ofertę szkoleń dla pracowników wytypowanych do realizacji pracy operatora urządzeń transportu bliskiego. Nasza doświadczona kadra szkoleniowa zadba o doskonałe przygotowanie przyszłych operatorów wózków widłowych, suwnic, podestów czy żurawi.  Zachęcamy do skorzystania z następujących szkoleń zakończonych egzaminem UDT:

- szkolenie na operatora wózków widłowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem (ładowarek teleskopowych) i wózków z ładunkiem unoszonym wraz z operatorem - najwyższa kategoria UDT - IWJO, zawiera niższe kategorie - IIWJO oraz IIIWJO;

- szkolenie na operatora wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych - kategoria UDT - IIWJO,

- szkolenie na operatora wózków widłowych ręcznie prowadzonych i zdalnie sterowanych - kategoria UDT IIIWJO,

- szkolenie na operatora podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych, podestów ruchomych samojezdnych montowanych na pojeździe oraz podestów ruchomych przewoźnych - kategoria UDT IP

- szkolenie na operatora podestów ruchomych wiszących, podestów ruchomych masztowych oraz podestów ruchomych stacjonarnych - kategoria UDT IIP,

- szkolenie na operatora suwnic sterowanych z kabiny, wciągników i wciągarek kategorii IW - kategoria UDT IS (zawiera uprawnienia IIS),

- szkolenie na operatora suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego oraz wciągników i wciągarek według kategorii II W - kategoria UDT IIS,

- szkolenie na operatora żurawi samojezdnych i żurawi przenośnych typu HDS - kategoria UDT II Ż,

- szkolenie na operatora dźwigów towarowych ze sterowaniem ręcznym i szpitalnych - kategoria UDT I D,

- szkolenie na operatora dźwigów budowlanych towarowych oraz wciągników towarowych, przewoźnych i przenośnych - kategoria UDT II D.

Czemu warto skorzystać z oferty szkoleń UDT na terenie firmy?

Realizacja szkolenia UDT (jak również egzaminu UDT) na terenie firmy klienta często oznacza lepsze rezultaty oraz sprawniejszą organizację samego szkolenia. Pracownicy nie muszą tracić czasu na dojazdy, a  grafik zajęć dostosowujemy do harmonogramu prac prowadzonych na terenie firmy klienta. Co więcej, w przypadku szkoleń organizowanych w miejscu pracy, pracownicy przygotowywani do realizacji zadań operatora UTB mają możliwość zdobywania niezbędnych umiejętności bezpośrednio na sprzęcie, na którym będą w przyszłości faktycznie pracować. Nielimitowana ilość godzin praktyki w stałej cenie szkolenia daje dodatkowy komfort przekładający się na lepsze rezultaty.

Wszystkie szkolenia dla operatorów UDT zakończone są egzaminem przed komisją UDT. Kompleksową organizacją egzaminu zajmują się nasi pracownicy, którzy pomagają zarówno w składaniu wniosków egzaminacyjnych, jak i w odbiorze zaświadczeń kwalifikacyjnych, które kursanci otrzymują pod zdanym egzaminie.

Więcej szczegółów pod linkiem https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/

Zapraszamy już dziś!

niedziela, 17 marca 2019

Ładowarki teleskopowe - osprzęt roboczyŁadowarki teleskopowe - osprzęt roboczy


Ładowarki teleskopowe to wózki widłowe (a dokładniej wózki jezdniowe specjalizowane z e zmienną fazą wysięgu), na których możemy zamontować różnego rodzaju osprzęt. Z tego też względu często nazywane są wielozadaniowym nośnikiem osprzętu z e zmienną fazą wysięgu. Dziś omówimy jakiego rodzaju osprzęt wykorzystywany jest podczas prac ładunkowych ładowarek teleskopowych. 


Osprzęt roboczy w ładowarkach teleskopowych

Podstawowym, uniwersalnym  osprzętem roboczym ładowarek teleskopowych są oczywiście widły. Do ich zamocowania niezbędne są takie elementy jak karetka, krata zabezpieczająca i przyłącza hydrauliczne. Pamiętajmy, że do podstawowych parametrów wideł należ udźwig wideł, nożycowość wideł, kąt ugięcia oraz dopuszczalne zużycie grubości wideł.

 Widły nie są jednak jedynym rodzajem osprzętu znajdującym zastosowanie przy wykonywaniu prac ładunkowych wózkiem specjalizowanym ze zmienną fazą wysięgu. Do bardziej specjalistycznego osprzętu należy zaliczyć takie elementy jak łyżki czerpakowe, łyżki ładowarkowe,  szufle wykorzystywane do załadunku materiałów sypkich, chwytaki,  chwyty do drewna czy bali, zbiorniki do transportu betonu, kosz do podnoszenia ludzi itp. Osprzęt dodatkowy może być podobnie jak widły mocowany na karetce.

 Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby korzystać jedynie z osprzętu dostosowanego do danego rodzaju wózka. Operator przed przystąpieniem do pracy ładowarką teleskopową wyposażoną w osprzęt dodatkowy musi koniecznie zapoznać się z informacjami zawartymi przez producenta osprzętu w instrukcji obsługi. Znajdzie w niej między innymi informacje dotyczące dopuszczalnego udźwigu danego rodzaju osprzętu, dopuszczalnego zasięgu pracy czy stateczności ładowarki wyposażonej w dany rodzaj osprzętu.

Szkolenie na ładowarki teleskopowe z egzaminem UDT

Osoby, które chcą wykonywać pracę operatora ładowarek teleskopowych muszą zdobyć uprawnienia UDT do obsługi tego rodzaju urządzeń transportu bliskiego. Konieczne jest zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Wszystkich przyszłych operatorów wózków specjalizowanych ze zmienną fazą wysięgu zapraszamy na nasze szkolenia z obsługi ładowarek teleskopowych. Zapewniamy doskonałe przygotowanie oraz kompleksową organizację całego egzaminu. Zajęcia odbywają się na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak również na życzenie klienta na terenie jego firmy. Dodatkowym atutem naszej oferty jest gwarancja nielimitowanej ilości godzin praktyki w stałej cenie szkolenia. Doświadczona kadra szkoleniowa i konkurencyjne ceny stanowią atrakcyjne dopełnienie naszej oferty. Szczegóły pod linkiem https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/kurs-na-ladowarki-teleskopowe

Zapraszamy!

środa, 13 marca 2019

Stateczność wózka specjalizowanego z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiemStateczność wózka specjalizowanego z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem

Stateczność wózka widłowego to nic innego, jak zachowanie położenia równowagi w każdym momencie eksploatacji urządzenia, w tym oczywiście w czasie pracy, czyli w trakcie transportu ładunków. 


Jakie są rodzaje stateczności wózka specjalizowanego?

 Należy pamiętać, że możemy mówić o dwóch rodzajach stateczności wózka specjalizowanego -  o stateczności podłużnej i o stateczności poprzecznej. Stateczność podłużna oznacza zachowanie położenia równowagi względem płaszczyzny równoległej do podłużnej osi symetrii wózka, natomiast stateczność poprzeczna oznacza zachowanie położenia równowagi względem płaszczyzny prostopadłej do podłużnej osi symetrii wózka.

Podstawowy warunek zachowania równowagi stateczności poprzecznej wózka : "Poprzeczny moment wywracający  wywołany obciążeniem ładunkiem musi być mniejszy lub co najwyżej równy poprzecznemu momentowi stabilizującemu (ustalającemu)"[1].

Podstawowy warunek zachowania równowagi stateczności podłużnej wózka:

"moment wywracający  wywołany obciążeniem ładunkiem musi być mniejszy lub równy momentowi stabilizującemu (ustalającemu)"[1].

Od czego zależy stateczność wózka?

Istnieje kilka czynników wpływających na zachowanie stateczności wózka widłowego, w tym wózka specjalizowanego z unoszoną kabiną. Podstawowym czynnikiem, który zapewne  jako pierwszy przychodzi każdemu na myśl, jest sposób ułożenia ładunku. Bez wątpienia bardzo ważne dla zachowania stateczności jest zadbanie przez operatora o właściwą odległość środka masy ładunku od czoła wideł. Im większa odległość środka ciężkości ładunku, tym udźwig zostaje zmniejszony, to zaś z kolei powoduje wzrost momentu wywracającego.

Pozostając przy transportowanym ładunku - kolejny czynnik, na który należy wskazać jest przestrzeganie dopuszczalnych wartości obciążeń. Operator nie może przekraczać udźwigu rzeczywistego wózka - przekroczenie wartości dopuszczalnego udźwigu grozi przewróceniem się wózka widłowego.

Do czynników wpływających na stateczność wózka należy również zaliczyć stan drogi przejazdowej i podłoża oraz jego wypoziomowanie, ogólny stan wózka widłowego, przestrzeganie przez operatora ogólnych zasad bhp, instrukcji obsługi urządzenia oraz posiadanie przez osobę obsługująca stosownej wiedzy i umiejętności. Kluczowe są umiejętności operatora UTB, w tym przestrzeganie prawidłowej techniki jazdy.

Szkolenia operatorów wózków widłowych

Wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień operatora wózków widłowych, w tym wózków specjalizowanych, zapraszamy na nasze szkolenia zakończone egzaminem UDT. Zapewniamy doskonałe przygotowanie do egzaminu, elastyczny grafik zajęć , dużo praktyki i atrakcyjne ceny. Szczegóły pod linkiem:
[1] źródło "Wózki jezdniowe napędzane specjalizowane  w pytaniach i odpowiedziach" Ryszard Tuchliński, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2015

poniedziałek, 11 marca 2019

Protokoły wykonania czynności dozoru technicznego dostępne w formie elektronicznej


Protokoły wykonania czynności dozoru technicznego dostępne w formie elektronicznej


Jak możemy przeczytać na stronie UDT (link https://www.udt.gov.pl/archiwum/1677-nowa-funkcjonalnosc-portalu-eudt) internetowy portal UDT (eUDT) został wzbogacony o funkcję otrzymywania decyzji i protokołów wykonania czynności dozoru technicznego przez Inspektorów UDT w formie dokumentu elektronicznego. Należy pamiętać, iż opcja ta dostępna jest dla klientów, którzy posiadają podpis elektroniczny, tj. profil zaufany bądź też podpis kwalifikowany. Założenie profilu zaufanego na portalu eUDT (link https://eudt.gov.pl/) jest bezpłatne.Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym -

Przypomnijmy, że możliwość wyboru przez klienta formy i sposobu doręczenia decyzji i protokołów wykonania czynności dozoru technicznego (spośród formy elektronicznej i formy tradycyjnej papierowej) została wprowadzona ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym, obowiązującą od 1 stycznia tego roku. Zgodnie z artykułem 33. ustwy:

Art. 33. 1. Inspektor sporządza w postaci papierowej lub elektronicznej protokół wykonania czynności dozoru technicznego.

2. Przedsiębiorca, u którego wykonywane są czynności dozoru technicznego, lub osoba przez niego upoważniona potwierdza odbiór protokołu.

3. Przedsiębiorca, u którego wykonywane są czynności dozoru technicznego, przechowuje w postaci papierowej lub elektronicznej zbiór protokołów dotyczących danego urządzenia technicznego lub urządzenia do odzyskiwania par paliwa, zwany „księgą rewizyjną urządzenia”.”.

Innymi ważnymi zmianami, które wprowadza nowelizacja ustawy o dozorze techniczny są m.in.:

- terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT;

- uznawanie kwalifikacji przez inne jednostki dozoru technicznego (UDT, TDTM, WDT);

- wprowadzenie definicji czynności wykonywanych przy urządzeniach technicznych.

Więcej na ten temat możecie przeczytać w jednym z naszych wcześniejszych wpisów:

"Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym - zmiany na 2019 rok" dostępnym pod linkiem: https://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2019/01/nowelizacja-ustawy-o-dozorze.html

Kursy i szkolenia UDT dla firm i grup zorganizowanych

Pracodawców, którzy w swojej firmie wykorzystują urządzenia transportu bliskiego, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń dla firm i grup zorganizowanych. Dzięki naszej doświadczonej kadrze szkoleniowej Państwa firma zyska wyszkolonych i dobrze przygotowanych pracowników - operatorów urządzeń transportu bliskiego takich jak chociażby operatorów wózków widłowych, podestów, suwnic, żurawi czy ładowarek teleskopowych. Wszystkie nasze szkolenia zakończone są egzaminem UDT, którego kompleksową organizacją zajmują się nasi pracownicy. Zapewniamy jak najwyższą jakość oraz atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty pod linkiem: https://awans-bhp.pl/kursy-na-terenie-firmy/ . Zapraszamy!

wtorek, 5 marca 2019

Badania okresowe urządzenia transportu bliskiego w świetle nowych przepisów


Badania okresowe urządzenia transportu bliskiego w świetle nowych przepisów


Do obowiązków inspektorów dozoru technicznego należy między innymi przeprowadzanie badań odbiorczych urządzeń transportu bliskiego, badań doraźnych (eksploatacyjnych, kontrolnych czy też powypadkowych/ poawaryjnych) oraz badań okresowych w toku eksploatacji UTB objętych pełnym dozorem. Dziś omówimy badania eksploatacyjne w świetle nowego rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. 


Co to jest badanie okresowe UTB? Jak często należy przeprowadzać badania okresowe UTB?

Jak możemy przeczytać w dokumencie "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018" (link):

"Badanie okresowe - oznacza czynności wykonywane przez inspektorów UDT w toku eksploatacji urządzeń objętych dozorem technicznym pełnym, które są określone w art. 14 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym. Częstotliwość wykonywania badań dla poszczególnych UTB jest określona w załączniku do rozporządzenia."

Należy podkreślić, że badań okresowych nie przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem uproszczonym.

Jak przygotować urządzenie techniczne do badania okresowego?

Pamiętajmy, że UTB przedstawione do badań powinno być zamontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji. Obowiązkiem eksploatującego dane urządzenie jest zapewnienie inspektorowi bezpiecznych warunków pracy, obciążenia do wykonania badań, jak również osprzętu do podnoszenia obciążenia. Podczas badania powinien być obecny operator urządzenia, jak również konserwator. Omawiane rozporządzenie przewiduje jednak możliwość wykonania badania UTB pod nieobecność operatora czy konserwatora urządzenia, ale muszą zostać spełnione następujące warunki:

"§ 13.4. (...) 1) zostanie to uzgodnione z organem właściwej jednostki dozoru technicznego nie później niż na jeden dzień przed terminem badania;

2) wykonanie badania nie wymaga przeprowadzania czynności, w których udział konserwującego lub obsługującego jest niezbędny;

3) czynności konserwacyjne były wykonywane zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2 i zostały odnotowane w dzienniku konserwacji przez konserwującego."

W jakim celu przeprowadzane są badania okresowe UTB?

Zgodnie z Rozporządzeniem:

"§ 16.1. Badanie okresowe ma na celu stwierdzenie, czy:

1) zrealizowano zalecenia zamieszczone w protokole z poprzedniego badania UTB;

2) nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu UTB mające wpływ na bezpieczeństwo jego eksploatacji;

3) UTB jest wyposażone w niezbędne urządzenia zabezpieczające  i urządzenia ochronne, które pracują prawidłowo;

4) umieszczone na UTB napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje są czytelne;

5) UTB wymaga przeprowadzenia naprawy;

6) zostały przeprowadzone pomiary*, o których mowa w § 6 ust. 1."

[* dotyczy UTB wyposażonych w aparaty elektryczne, eksploatujący mysi wykonać i udokumentować:

"1) pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej nie rzadziej niż:

 a) raz w roku - dla urządzeń:

 - pracujących w pomieszczeniach lub strefach zagrożonych wybuchem, z wyziewami żrącymi,

  - pracujących na otwartym powietrzu,

- służących do przemieszczania osób,

b) raz na dwa lata - dla urządzeń pracujących w warunkach innych niż wymienione w lit. a;

 2) pomiarów rezystancji uziemień roboczych i odgromowych, o ile są stosowane, oraz ochrony przeciwporażeniowej nie rzadziej niż:

 a)  raz w roku - dla urządzeń:

- pracujących na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach o dużej wilgotności, gorących lub z wyziewami żrącymi,

 - służących do przemieszczania osób,

 b) raz na dwa lata - dla urządzeń pracujących w warunkach innych niż wymienione w lit. a. (…)"]

Jaki jest zakres badania okresowego UTB?

W ramach badania okresowego UTB inspektor UDT sprawdza księgę rewizyjną oraz dziennik konserwacji urządzenia, protokoły pomiarów elektrycznych, zaświadczenia kwalifikacyjne konserwatora i operatora urządzenia. Przeprowadza oględziny urządzenia oraz  próby funkcjonale w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem (lub w przypadku niektórych UTB bez obciążenia). Pamiętajmy, że dostarczenie stosownego obciążenia do przeprowadzenia badania należy do obowiązków eksploatującego urządzenie.

Przeglądy konserwacyjne UTB
przeglądy techniczne przygotowujące do odbioru urządzenia przez UDT

Właścicieli urządzeń technicznych zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego oraz przeglądów technicznych  przygotowujących do odbioru urządzenia przez UDT. Szczegóły pod linkiem https://awans-bhp.pl/przeglady-konserwatorskie/

Zapraszamy już dziś!

poniedziałek, 4 marca 2019

Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy konserwacji urządzeń technicznych


Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy konserwacji urządzeń technicznych

Zgodnie z polskim prawem, o czym już niejednokrotnie pisaliśmy, osoby konserwujące urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą posiadać stosowne uprawnienia. Jak możemy przeczytać na stronie UDT (link).

zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdza  "umiejętność praktycznego wykonywania czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w ich zakresie".

W dzisiejszym wpisie chcemy przypomnieć, jakie są rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy konserwacji urządzeń technicznych.


Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy konserwacji urządzeń technicznych

Na stronie UDT pod linkiem https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob

 możemy znaleźć dokument "Kategorie uprawnień do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych", który zawiera m.in. informacje o rodzajach i zakresie kwalifikacji wymaganych przy konserwacji urządzeń transportu bliskiego. Składając wniosek o sprawdzenie kwalifikacji należy pamiętać, że na jednym wniosku możemy umieści urządzenia tylko z jednej z 14 grup, które zostały wyszczególnione w omawianym dokumencie.

Zgodnie z punktem II dokumentu UDT wyróżnia aż 14 grup urządzeń technicznych, do których konserwacji potrzebne są stosowne uprawnienia. Są to:

" 1. Dźwigi osobowe i towarowe

 − z napędem elektrycznym 

• ze sterowaniem stycznikowo-przekaźnikowym 

• ze sterowaniem mikroprocesorowym

 − z napędem hydraulicznym 

• ze sterowaniem stycznikowo-przekaźnikowym

 • ze sterowaniem mikroprocesorowym

 − dźwigi towarowe małe 

2. Dźwigi budowlane

 − towarowe 

− towarowo-osobowe 

3. Urządzenia dla osób niepełnosprawnych 

4. Suwnice, wciągniki i wciągarki 

− ogólnego przeznaczenia 

− specjalnego przeznaczenia

 5. Wciągarki i wciągniki 

− ogólnego przeznaczenia 

− specjalnego przeznaczenia

6. Żurawie: 

− wieżowe 

− samojezdne i przeładunkowe (przenośne) 

− przeładunkowe (przenośne) 

− stacjonarne i przewoźne 

− stoczniowe i portowe

 7. Podesty:

 − wiszące 

− masztowe

  − przejezdne 

− platformy załadowcze, w tym do transportu osób

 8. Układnice magazynowe 

9. Dźwignice linotorowe 

10. Wyciągi towarowe:

 − stacjonarne, przewoźne i przenośne 

− wyciągi statków 

11. Dźwigniki:

 − podnośniki pojazdów, w tym systemy do parkowania pojazdów 

− stacjonarne, przewoźne i przenośne 

− montowane na pojeździe 

12.  Urządzenia do manipulacji kontenerami  (Urządzenia przeznaczone do transportu kontenerów za pomocą specjalnych urządzeń chwytających, inne niż wyszczególnione powyżej.)

13. Przenośniki osobowe i towarowe: 

− schody i chodniki ruchome

 − przenośniki dla celów rekreacyjno-rozrywkowych

 − przenośniki towarowe 

14. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia:

 − wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych 

− wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane"


Szkolenia na konserwatorów UTB

Awans B.H.P. zaprasza na szkolenia przygotowujące do zdobycia uprawnień konserwatora UTB. W naszej ofercie szkoleniowej adresowanej do przyszłych konserwatorów UDT znajdziecie kursy na:

- konserwatora wózków widłowych I WJO

- konserwatora podestów I P

- konserwatora żurawi przenośnych II Ż typu HDS

- konserwatora suwnic I S

- konserwatora dźwigników przemysłowych - hakowców i bramowców

- konserwatora zawiesi.

Zapewniamy rzetelne przygotowanie do egzaminu,  atrakcyjne ceny, doskonałą kadrę szkoleniową oraz kompleksową organizację egzaminu UDT. Szczegóły oferty pod linkiem https://awans-bhp.pl/szkolenia-konserwatorow/ . Zapraszamy!

Nowa stawka opłaty  za sprawdzenie kwalifikacji osób

Jednocześnie informujemy, że od 11 lutego 2019 roku obowiązuje nowa stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji osób, która wynosi 171,94 zł.

Jak możemy przeczytać na stronie UDT


"Podstawa opłaty: art. 23 ust. 4[1] zmienionej ustawy o dozorze technicznym w zw. z art. 20 pkt 1 lit. a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie: do 7 roboczego dnia lutego każdego roku kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.

Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 r. wyniosło 4585,03 zł."[1] Art. 23 ust 4: „Opłaty, o których mowa w ust. 3, pobierane są w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.”