czwartek, 30 listopada 2017

Palety - szkolenie z identyfikacji palet


Palety - szkolenie z identyfikacji palet


Awans B.H.P. wprowadziła do swojej oferty szkoleniowej szkolenie z zarządzania i obrotu paletami (identyfikacja palet EUR i EPAL).

Dlaczego  warto skończyć kurs z identyfikacji palet?

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że jakikolwiek przedsiębiorca wprowadzający palety EUR do obrotu ma obowiązek upewnić się, że dane palety posiadają certyfikację legalności. W nowelizacji Ustawy "Prawo własności przemysłowej" (Dziennik Ustaw nr 136 z 2007 roku pozycja 958) znajdziemy następujące obostrzenie:

Każdy podmiot wprowadzający do obrotu towary z podrobionymi lub sfałszowanymi znakami towarowymi podlega sankcjom określonym przez Ustawę.

Za korzystanie z fałszowanych palet odpowiada producent. Praktyczna umiejętność identyfikacji palet wydaje się więc bardzo cenna.

Cel i program szkolenia z identyfikacji palet

Szkolenie z identyfikacji palet EUR i EPAL adresujemy do wszystkich osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z gospodarką paletową firmy (przepływ i identyfikacja palet) na różnych  poziomach operacyjnych. Kurs prowadzą doświadczeni szkoleniowcy w oparciu o bogate materiały multimedialne, filmy instruktażowe i praktyczne ćwiczenia. W trakcie zajęć uczestnicy szkolenia nauczą się rozróżniania palet legalnych od palet sfałszowanych, określania właściwych wymiarów palet - grubości desek, wymiarów słupków, rozpoznawania uszkodzeń dopuszczających palety do obrotu oraz uszkodzeń eliminujących je z obrotu (żółta bądź czerwona karta oceny palet ECR, EPAL).

Więcej na temat przebiegu, programu oraz ceny szkolenia znajdziecie na naszej stronie internetowej pod linkiem .

Na szkolenia zapraszamy zarówno klientów indywidualnych - kurs odbywa się wówczas na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak i klientów biznesowych - szkolenie organizujemy wówczas albo na terenie naszej hali, albo na terenie firmy klienta. Szkolenia przeprowadzamy na terenie całej Polski z dojazdem do klienta gratis.
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze szkoleniem "Zarządzanie i obrót paletami, identyfikacja palet EUR i EPAL" zachęcamy do kontaktu z naszymi Instruktorami - pod linkiem numery telefonów, adres mailowy, jak również formularz kontaktowy - link 
Przypominamy, że o naszej kadrze szkoleniowej możecie przeczytać na stronie  . Zapraszamy. 


poniedziałek, 20 listopada 2017

Ubranie robocze pilarza


Ubranie robocze pilarza

Przystępując do pracy z piłą spalinową, musimy wiedzieć, jak prawidłowo, czyli z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, skompletować ubranie robocze pilarza.  Ze względu na odkrytą część tnącą piły łańcuchowej, posługiwanie się nią niesie wiele zagrożeń dla operatora. Z tego też względu, powinien być on  ubrany w ubranie specjalne, które posiada wewnętrzną warstwę termoizolacyjną z włókniny aramidowej. Włóknina w kontakcie z łańcuchem powoduje jego zablokowanie w przypadku odrzucenia piły w kierunku operatora. 

Ubranie ochronne dla pilarza - podstawowe zasady bhp!

Pamiętajmy, że osoby pracujące piłą spalinową, zatrudnione chociażby przy pozyskiwaniu drewna, muszą być wyposażone w obowiązujące na tym stanowisku środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Kategorycznie zabronione jest podejmowanie pracy z zastosowaniem pilarek spalinowych bez kompletnej ochrony głowy (czaszka, oczy, słuch), ochrony nóg i rąk.

 W specjalnych ubraniach w miejscach najbardziej narażonych na kontakt z łańcuchem piły podczas pracy producenci wstawiają włókninę powodującą zablokowanie łańcucha piły (na zdjęciu poniżej miejsce zaznaczone strzałką).


Obuwie pilarza powinno zawierać stalowe noski ochronne dla palców nóg. W przypadku ratowników pracujących piłą spalinową - pilarz powinien dodatkowo używać hełmu z opuszczonym wizjerem i specjalnych rękawic strażackich. Rękawice ochronne zabezpieczają przed wyślizgiwaniem się narzędzi i ochraniają ręce przed skaleczeniem.

Wszystkich zainteresowanych tematyką obsługi pilarek spalinowych zapraszamy na nasz kurs obsługi piły spalinowej. Zajęcia odbywają się na naszej hali szkoleniowej w Łodzi, lub na życzenie klienta na terenie jego firmy. Szkolenie dla pilarzy organizujemy zarówno dla pojedynczych osób, jak i grup zorganizowanych.

Pamiętajmy, że zgodnie z prawem przystępując do obsługi piły spalinowej musimy posiadać zaświadczenie o odbytym szkoleniu -

Dz. U. nr 161 poz 1141 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej:

"Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie."

Nasze szkolenie złożone z części teoretycznej oraz praktycznej w pełni realizuje wymagania nałożone przez rozporządzenie i jest gwarancją zdobycia niezbędnej wiedzy, dzięki której piłę spalinową będziemy mogli obsługiwać z zachowaniem wszelkich zasad bhp. Pozwoli to uniknąć wielu niepotrzebnych i niebezpiecznych sytuacji. Po szczegóły dotyczące szkolenia dla operatorów piły spalinowej zapraszamy na naszą stronę internetową. 

środa, 15 listopada 2017

Jak zdobyć uprawnienia na HDS-a?


Jak zdobyć uprawnienia na HDS-a?


HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy) to potoczna nazwa żurawia przenośnego, żurawia przeładunkowego. Nazwy tej (HDS) po raz pierwszy użył w latach 80-tych polski producent żurawi przeładunkowych.
Żuraw przenośny stał się niezbędnym narzędziem pracy w procesie przeładunku towarów. Możemy znaleźć go na budowach, w magazynach, warsztatach, wykorzystywany jest przy pracach rolniczych i związanych z gospodarką leśną. Coraz większe zapotrzebowanie na operatorów żurawi typu HDS, a więc pracowników z uprawnieniami II Ż, sprawia, że rośnie liczba osób zainteresowanych zdobyciem tego typu kwalifikacji. Co zatem trzeba zrobić, aby zdobyć uprawnienia na żurawia przenośnego przeładunkowego?
Aby zdobyć uprawnienia II Ż, których posiadanie stanowi podstawowy wymóg związany z obsługą HDS-ów, musimy zdać egzamin przed komisją UDT. Oczywiście, przed przystąpieniem do egzaminu warto jest się dobrze do niego przygotować. W tym celu polecamy skorzystać z oferty szkoleniowej dobrej placówki specjalizującej się w tego typu szkoleniach.  
Nasi kursanci są właśnie w trakcie zajęć teoretycznych szkolenia z obsługi HDS-ów. Podczas tej części szkolenia, Instruktorzy Awans B.H.P. realizują program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Atrakcyjna forma wykładów oparta na interesujących i czytelnych prezentacjach multimedialnych oraz filmach instruktażowych ułatwia przyszłym operatorom żurawi przyswojenie niezbędnych wiadomości. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z wczorajszych zajęć.


A już wkrótce grupa kursantów będzie mogła przystąpić do zajęć praktycznych. Naszym kursantom udostępniamy własne żurawie przenośne posiadające ważną decyzję UDT. Dzięki temu mogą oni ćwiczyć nieograniczoną ilość godzin w stałej cenie szkolenia. Co więcej, grafik zajęć jest elastyczny i ustalany indywidualnie z naszymi Instruktorami.
Nasze szkolenia na uprawnienia II Ż zakończone są egzaminem UDT. Pracownicy Awans B.H.P. zajmują się kompleksową organizacją egzaminu, pomagają również w procesie składania wniosków i uiszczania opłat egzaminacyjnych. Egzamin odbywa się na naszym sprzęcie, na naszej hali szkoleniowej w Łodzi. Dodatkowo prowadzimy również szkolenia na HDS-y na terenie firmy klienta - działamy na terenie całej Polski. W tym przypadku egzamin odbywa się na sprzęcie udostępnionym przez danego klienta.
Więcej na temat szkolenia oraz egzaminu UDT na uprawnienia II Ż znajdziecie pod linkiem. Zapraszamy.

wtorek, 7 listopada 2017

Rodzaje szkoleń na wózki widłowe.


Rodzaje szkoleń na wózki widłowe.


Umiejętność obsługi wózków widłowych oraz posiadanie stosownych uprawnień jest w ostatnim czasie bardzo pożądaną umiejętnością. Na rynku pracy pojawia się coraz więcej ogłoszeń o pracę w charakterze operatora tych urządzeń transportu bliskiego. Warto więc poszerzyć swoje umiejętności i zapisać się na profesjonalny kurs dla operatorów wózków jezdniowych zakończonym egzaminem UDT i zdobyciem uprawnień. Tym bardziej, że oferowane warunki pracy w charakterze osoby obsługującej omawiany sprzęt są coraz bardziej atrakcyjne.

Jakie są rodzaje szkoleń na wózki widłowe? Które szkolenie na wózki widłowe wybrać?

Awans B.H.P. w swojej ofercie szkoleniowej posiada aż 5 rodzajów szkoleń dla operatorów wózków widłowych.
Zaczniemy od najniższej kategorii - wariant szkolenia na wózek widłowy z egzaminem UDT kategoria III WJO. Ten rodzaj kursu przygotowuje do zdobycia uprawnień na wózki widłowe ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane.
Oczko wyżej plasuje się kolejny wariant szkolenia - kurs na wózek widłowy jezdniowy podnośnikowy - podobnie jak wcześniejszy - zakończony egzaminem UDT kategoria II WJO. W tym przypadku mamy do czynienia z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z wyłączeniem specjalizowanych, ale łącznie z wózkami widłowymi wysokiego składowania (tzw. uprawnienia na wysoki skład).
Jeszcze wyżej znajduje się kolejna opcja - kurs na wózek widłowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem I WJO zakończony egzaminem UDT. Jest to szkolenie dla operatorów ładowarek teleskopowych i co ważne - kategoria ta zawiera dwie wcześniej omawiane - II WJO i III WJO.
Kolejną opcją szkoleniową, również obejmującą kategorie II WJO i III WJO, jest szkolenie na wózek widłowy specjalizowany z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem. Kurs kończy się oczywiście egzaminem UDT.
Ostatnią najpełniejszą opcją szkoleniową, obejmującą wszystkie wymienione wyżej kategorie, jest kurs na wózek widłowy specjalizowany z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz na wózki ze zmiennym wysięgiem kategoria I WJO.
Przy wyborze rodzaju kursu warto przeanalizować, które uprawnienia są nam aktualnie niezbędne oraz które możemy najprawdopodobniej wykorzystać w najbliższej przyszłości i być może staną się naszą kartą przetargową w procesie rekrutacyjnym lub na ścieżce awansu.
Więcej na temat szkoleń na wózki widłowe pod linkiem .
Zapraszamy.niedziela, 5 listopada 2017

Żuraw samojezdny - budowa zwiększająca bezpieczeństwo pracy


Żuraw samojezdny - budowa zwiększająca bezpieczeństwo pracyŻurawie to urządzenia, które zaliczane są do dźwignic. Wyposażone są w urządzenie chwytające:
- ładunkowe,
-ładunkowe podwieszane do wysięgnika albo wciągarki przemieszczającej się po wysięgniku.

Wśród żurawi możemy wyróżnić żurawie samojezdne. Żurawie tego typu posiadają wysięgnik, mogą przemieszczać się zarówno z obciążeniem, jak i bez obciążenia - w obu przypadkach zachowując stateczność wynikającą z siły ciężkości. 

Na skutek nieprawidłowej obsługi żurawia, niedyspozycji operatora czy działania czynników niezależnych od ludzi mogą nastąpić różnego rodzaju awarie i wypadki. Aby przeciwdziałać takim sytuacjom żurawie samojezdne wyposażone są w różnego rodzaju urządzenia zabezpieczające. Urządzenia te mogą działać automatycznie lub być uruchamiane przez operatora.

W jakie urządzenia zabezpieczające wyposażony jest żuraw?
Do urządzeń zabezpieczając, w jakie wyposażony jest żuraw samojezdny należy zaliczyć:
- ograniczniki ruchu;
- ograniczniki obciążenia;
- zabezpieczenia elektryczne;
 - zabezpieczenia hydrauliczne;
- wiatromierze;
- sygnalizację ostrzegawczą;
- wyposażenie ochronne.

W kolejnych postach postaramy się przybliżyć zasady działania poszczególnych wyżej wymienionych urządzeń zabezpieczających stosowanych w żurawiach samojezdnych. Z całą pewnością jest to wiedza, którą musi posiadać każdy operator żurawi. Zachęcamy również do zgłębienia książki "Operator żurawi samojezdnych" Maciej Jodłowski, Wydawnictwo Kabe, Krosno 2004. 
Pamiętajcie również, że do obsługi żurawi, z wyjątkiem żurawi z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów, wymagane są uprawnienia do obsługi żurawi wydawane przez organ dozoru technicznego. Wśród listy zagadnień, które poruszane są na egzaminie UDT na operatora II Ż znajdują się m.in. kwestie związane z urządzeniami zabezpieczającymi tych urządzeń transportu bliskiego. Warto więc śledzić na bieżąco naszą stronę i zapoznać się z materiałem, który wkrótce pojawi się na blogu. Oczywiście wszystkie te zagadnienia dokładnie omawiane są podczas szkoleń dla przyszłych operatorów żurawi II Ż, na które wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Przeczytać możecie o nich pod linkiem Kurs na żurawia samojezdnego kategorii UDT II Ż.
Program szkolenia realizuje wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego i składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych przeprowadzanych w ramach elastycznego grafiku ustalanego indywidualnie z każdym klientem. Kurs zakończony jest egzaminem, dzięki któremu kursanci mogą otrzymać legitymację UDT operatora żurawi II Ż.  Zachęcamy do zapoznania się z ofertą oraz do śledzenia naszej strony. Zapowiedziane materiały szkoleniowe już wkrótce.