poniedziałek, 10 grudnia 2018

Zmiany w Kodeksie pracy styczeń 2019 r. - zmiany w zakresie przepisów bhpZmiany w Kodeksie pracy  styczeń 2019 r. - zmiany w zakresie przepisów bhp

Od 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Artykuł 2. ustawy dotyczy zmian w Kodeksie pracy, a dokładniej zmian w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp oraz działalności służby BHP. Jakie to zmiany? Wyjaśniamy poniżej.Zniesienie obowiązkowych szkoleń okresowych bhp dla części pracowników

Zgodnie z art.2 pkt. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym pracodawca nie będzie miał obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych w przypadku pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, pod warunkiem, że pracodawca zostanie zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ubezpieczaniu społecznym. Zmiana ta ma na celu zminimalizowanie kosztów ponoszonych w tym zakresie przez pracodawcę.

Zmiany w zakresie działania służby BHP w zakładzie pracy

Ustawa wprowadza również zmianę w zakresie funkcjonowania służby BHP. W przypadku pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, zostaje podniesiona liczba pracowników, której przekroczenie wiąże się z koniecznością zatrudnienia specjalisty BHP. Do końca tego roku wynosiła ona 20 pracowników, od stycznia 2019 r. liczba ta zostaje podniesiona do 50 pracowników. Oznacza to, że w przypadku zatrudniania maksymalnie 50 pracowników, pracodawca sam będzie mógł pełnić zadania służby BHP, bez konieczności zatrudniania dodatkowych specjalistów.

Usługi BHP dla firm

Wszystkich pracodawców zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą usług bhp dla firm, dostępną na stronie internetowej pod linkiem - https://awans-bhp.pl/uslugi-bhp/ . Dzięki naszym specjalistom - doświadczonym inspektorom BHP zawsze będziecie na bieżąco z wszelkimi zmianami w przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza oferta dla firm obejmuje szereg usług - w tym m.in. szkolenia bhp wstępne i okresowe, audyty bhp, sporządzanie  IBWR, BIOZ, oceny ryzyka, czy kursy pierwszej pomocy.  Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski.  Gwarantujemy terminowość, efektywność i jak najwyższy poziom świadczonych usług. Zapraszamy.

niedziela, 9 grudnia 2018

Piła łańcuchowa - zasady przechowywania i transportu/ zasady bhp


Piła łańcuchowa - zasady przechowywania i transportu/ zasady bhp


Piły łańcuchowe należy zaliczyć do urządzeń stwarzających dość duże zagrożenie zarówno dla samego operatora, jak i osób, które znajdują się w pobliżu miejsca pracy tego urządzenia. Przystępując do eksploatacji piły łańcuchowej szczególnie ważne jest więc przestrzeganie zasad bhp. Ich znajomość i zastosowanie w praktyce może w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko wypadku. W dzisiejszym wpisie poruszymy zagadnienie transportu i prawidłowego  przechowywania piły. 


Transport i przechowywanie piły - podstawowe zasady

Na początku warto przypomnieć jedną z podstawowych zasad dotyczącą użytkowania wszelkiego rodzaju urządzeń i maszyn. Przed przystąpieniem do pracy piłą należy uprzednio zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia przez jej producenta. Stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji jest podstawą bezpiecznej pracy.

Pamiętajmy, że w sytuacji konieczności transportu piły w trakcie pracy, należy uprzednio wyłączyć  jej silnik. Piłę trzymamy za uchwyt przedni, prowadnicę kierujemy do tyłu. Przy transportowaniu pilarki na dalsze odległości, należy nałożyć osłonę prowadnicy.

Po zakończeniu pracy należy zadbać o odpowiednią konserwację piły. Czyścimy i w razie potrzeby wymieniamy filtry powietrza i paliwa. Czyścimy rowek prowadzący prowadnicy, opiłowujemy jej brzegi. Należy również wyczyścić obudowę wentylatora, użebrowania silnika,  hamulec łańcucha, sprawdzić urządzenia rozruchowe (linkę i sprężynę powrotną).

Jeżeli przewidujemy dłuższy okres przechowywania piły, pamiętajmy o tym, aby całkowicie opróżnić zbiornik paliwa i oleju.

Podstawowe zasady bezpiecznej pracy piłą spalinową - kurs obsługi piły spalinowej

Wszystkich, którzy w swojej pracy posługują się piłą spalinową oraz tych, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej obsługi pilarek, zapraszamy na nasze kursy obsługi piły spalinowej. Szkolenia na pilarki prowadzą doświadczeni instruktorzy, organizujący  kursy dla dużych (nawet 60-osobowych) grup, w tym dla oddziałów Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski (dojazd gratis).  Kurs składa się zajęć teoretycznych oraz części praktycznej (w terenie), podczas której kursanci zostają zapoznani z techniką ścinki i obalania drzew, okrzesywania i przerzynki.

Na szkolenie zapraszamy wszystkich, którzy chcą nauczyć się bezpiecznej obsługi i konserwacji piły spalinowej. Szczegóły pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/kurs-obsluga-pilarek/

Zapraszamy! 

poniedziałek, 26 listopada 2018

Podstawowe parametry techniczne ładowarek teleskopowych


Podstawowe parametry techniczne ładowarek teleskopowych

Konserwacja ładowarek teleskopowych

Ładowarka teleskopowa to rodzaj wózka jezdniowego, nazywanego również wielozadaniowym nośnikiem osprzętu ze zmienną fazą wysięgu. Ładowarki możemy bowiem wyposażyć w różnorodny  osprzęt taki jak chociażby widły, łyżkę czy kosz do podnoszenia ludzi. Należy pamiętać, że ładowarki teleskopowe mogą poruszać się po drogach publicznych (kierowca musi posiadać prawo jazdy kategorii B lub T).
W dzisiejszym wpisie krótko omówimy podstawowe parametry techniczne ładowarek teleskopowych. Temat ten szerzej omawiany jest podczas naszych szkoleń dla konserwatorów wózków widłowych i ładowarek teleskopowych. Szczegóły dotyczące szkoleń znajdziecie na naszej stronie internetowej pod linkiem


Podstawowe parametry techniczne ładowarek teleskopowych

Podstawowym parametrem technicznym ładowarek teleskopowych jest udźwig. Udźwig definiowany jest jako dopuszczalna masa ładunku (podana przez producenta), jaką ładowarka może transportować lub podnosić we właściwych warunkach i w czasie normalnej pracy. Udźwig podawany jest w kilogramach.
Kolejnymi ważnymi parametrem technicznym jest wysokość podnoszenia będąca odległością pionową podłoża od górnej powierzchni wideł lub od spodu ładunku oraz wysięg nominalny - czyli "odległość pozioma między dwiema pionowymi równoległymi płaszczyznami, z których jedna jest styczna do średnicy zewnętrznej kół przednich, a druga jest styczna do krzywej zakreślanej przez środek masy w punkcie najdalej oddalonym" (definicja z książki Pawła Sosińskiego "Konserwacja ładowarek teleskopowych" Wydawnictwo KaBe Krosno 2015).
Do pozostałych parametrów technicznych ładowarek teleskopowych należy zaliczyć:
- standardową odległość środka masy od czoła wideł;
- wymiary maszyny, w tym rozstaw osi kół,
- siłę udźwigu;
- cechy silnika spalinowego;
- cechy układów hydraulicznych, hamulcowych i innych.
Więcej ciekawych informacji na temat ładowarek teleskopowych znajdziecie na blogu http://ladowarkiteleskopowe.blogspot.com/. Zapraszamy. 


Szkolenia konserwatorów ładowarek teleskopowych


Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy na temat ładowarek teleskopowych i zdobyciem uprawnień konserwatora udt zapraszamy na nasze szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych i ładowarek teleskopowych. Prowadzone przez nas kursy przygotowują do egzaminu UDT, który organizujemy w ramach kompleksowej organizacji szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się na terenie naszej hali szkoleniowej lub na terenie firmy klienta. Szkolenia prowadzą doświadczeni instruktorzy. Naszym kursantom zapewniamy atrakcyjne ceny oraz nielimitowaną ilość godzin praktyki w stałej cenie szkolenia. Zapraszamy. Szczegóły pod numerem telefonu 737 466 886 oraz na naszej stronie internetowej https://awans-bhp.pl/ .

wtorek, 13 listopada 2018

Uprawnienia operatorów UDT i konserwatorów UDT


Uprawnienia operatorów UDT i konserwatorów UDT


Zarówno uprawnienia operatorów UDT, jak i uprawnienia konserwatorów UDT można zdobyć tylko w jeden sposób - zdając egzamin kwalifikacyjny przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas egzaminu specjaliści z danej dziedziny weryfikują wiedzę i umiejętności kandydata na operatora bądź też konserwatora urządzeń transportu bliskiego danej kategorii. Awans B.H.P. zaprasza wszystkich chętnych do zdobycia uprawnień UDT na szkolenia przygotowujące do egzaminu i zakończone egzaminem UDT (zapewniamy kompleksową organizację egzaminu).


Uprawnienia operatorów UDT


Jakie uprawnienia operatorów UDT możecie zdobyć dzięki naszym szkoleniom na operatorów urządzeń transportu bliskiego? Nasza szeroka oferta obejmuje:

-  Uprawnienia na wózki widłowe kategoria I WJO;

-  Uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe kategoria II WJO;

-  Uprawnienia na wózki widłowe kategoria III WJO;

-  Uprawnienia na ładowarki teleskopowe kategoria I WJO;

-  Uprawnienia na podesty ruchome kategoria I P;

-  Uprawnienia na podesty ruchome kategoria II P;

-  Uprawnienia na suwnice kategoria I S;

-  Uprawnienia na suwnice kategoria II S;

-  Uprawnienia na żurawia przenośnego przeładunkowego HDS kategoria II Ż;

-  Uprawnienia na żurawia samojezdnego kategoria II Ż;

-  Uprawnienia na żurawia wieżowego kategoria I Ż;

-  Uprawnienia na dźwigi towarowo-osobowe.

Wszystkie szczegóły dotyczące szkoleń z obsługi urządzeń transportu bliskiego znajdziecie na naszej stronie  pod linkiem

Uprawnienia konserwatorów UDT


W przypadku szkoleń na konserwatorów UDT nasza oferta obejmuje kursy przygotowujące do zdobycie następujących uprawnień:

- Uprawnienia konserwatora wózków widłowych i ładowarek teleskopowych kategoria 1 WJK;

-  Uprawnienia konserwatora podestów kategoria 1 P;

-  Uprawnienia konserwatora suwnic kategoria 1 S;

-  Uprawnienia konserwatora żurawi przenośnych i przewoźnych w tym HDS-ów kategoria II Ż.

Na temat kursów konserwatorów UDT przeczytacie na naszej stronie internetowej pod linkiem.

 Szkolenia dla operatorów i konserwatorów UTB zakończone egzaminem UDT organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi oraz na terenie całej Polski w miejscu wyznaczonym przez klienta. W pierwszym przypadku kursanci ćwiczą na naszym własnym sprzęcie. Kompleksowa organizacja egzaminu obejmuje m.in. zapewnienie sali oraz sprzętu egzaminacyjnego, pośrednictwo w składaniu wniosków egzaminacyjnych i uiszczeniu opłat oraz w odbiorze legitymacji UDT.

Zapraszamy już dziś.

niedziela, 4 listopada 2018

Konserwator podestów I P - szkolenie z egzaminem UDT


Konserwator podestów I P - szkolenie z egzaminem UDT


Konserwator podestów należy w Polsce do zawodów regulowanych  i do jego wykonywania należy posiadać uprawnienia UDT. Szkolenie na konserwatora podestów IP  z Awans B.H.P. przygotowuje do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, będącego jedyną drogą do zdobycia legitymacji UDT upoważniającej do wykonywania pracy konserwatora podestów. Uprawnienia ważne są bezterminowo na terenie całej Polski. 


Czemu warto ukończyć szkolenie dla konserwatorów UDT?

Jeśli podejmiemy decyzję o zdobyciu uprawnień konserwatora podestów, warto zdecydować się na ukończenie profesjonalnego szkolenia przygotowującego do egzaminu, ale również do późniejszej pracy w charakterze konserwatora urządzeń transportu bliskiego. Na naszym szkoleniu uczestnicy zostają zapoznani z budową i charakterystyką różnego rodzaju podestów, zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające dokonać właściwej oceny stanu technicznego układów i elementów występujących w tych urządzeniach, w tym konstrukcji podestu i  oceny prawidłowości działania. Poznają podstawowe zasady bhp pracy konserwatora podestów, pozwalające na zapewnienie i zachowanie na co dzień bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Kurs prowadzą doświadczeni Instruktorzy - praktykujący konserwatorzy, którzy swoim doświadczeniem chętnie dzielą się z kursantami, uczulając ich na to, na co należy najbardziej zwracać uwagę oraz jakich sytuacji należy unikać.

Szkolenia na konserwatora podestów zakończone egzaminem

Dodatkowym atutem naszych szkoleń jest kompleksowa organizacja egzaminu UDT - zapewnienie sprzętu, na którym egzamin się odbędzie, pośrednictwo w składaniu wniosków egzaminacyjnych, uiszczeniu opłat czy odbiorze legitymacji UDT.

Szkolenia przeprowadzamy na ternie naszej hali szkoleniowej w Łodzi na naszym własnym sprzęcie. Dojeżdżamy również do klientów z całej Polski, organizując szkolenia na terenie firm naszych klientów na sprzęcie przez nich dostarczonym. 

Szybkie terminy szkoleń, elastyczny grafik zajęć ustalany indywidualnie z danym klientem (w przypadku szkolenia na terenie firmy - dostosowanie harmonogramu do przyjętego w  danym zakładzie rytmu pracy), konkurencyjne ceny, wysoki poziom merytoryczny zajęć, doświadczona i zaangażowana kadra szkoleniowa to elementy budujące zadowolenie i satysfakcję naszych klientów.

Szczegóły szkoleń na konserwatorów podestów IP znajdują się na naszej stronie internetowej pod linkiem. Zapraszamy!


niedziela, 28 października 2018

Przegląd gaśnic w zakładzie pracy


Przegląd gaśnic w zakładzie pracy


Obowiązek przeprowadzania przeglądów technicznych gaśnic oraz czynności konserwacyjnych nakłada na właścicieli tego sprzętu gaśniczego polskie prawo. Przeglądy powinny być wykonywane przez specjalistów posiadających niezbędną wiedzę i umiejętności w tym zakresie -  gwarantuje to zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Wykonanie tej usługi warto więc zlecić rzetelnej i profesjonalnej firmie. Taką właśnie jest Awans B.H.P. - dzięki nam przeglądy konserwacyjne gaśnic w zakładzie pracy będą przebiegały sprawnie i bezproblemowo z zachowaniem wszelkich niezbędnych terminów i formalności. 


Jak często należy wykonywać przeglądy gaśnic?  Terminy przeglądów okresowych gaśnic

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) :
“Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne (…) powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów”.

Częstotliwość przeprowadzania przeglądu gaśnicy precyzuje producent w instrukcji obsługi dołączonej do sprzętu. Należy jednak pamiętać, że przegląd ten nie może być wykonywany rzadziej niż raz w roku. Często producenci zalecają przeprowadzanie przeglądów co pół roku, a w przypadku gaśnic przechowywanych w warunkach niekorzystnych (na przykład duża wilgotność pomieszczenia) nawet częściej. Nie wolno również zapominać o dodatkowym obowiązku - raz na 5 lat należy koniecznie wymienić znajdujący się w gaśnicy środek gaśniczy.

Przeglądy techniczne kontrolne gaśnic

Kontrolne przeglądy techniczne gaśnic  wykonujemy niezależnie od przeglądów okresowych gaśnic. W jakich przypadkach należy gaśnicę poddać przeglądowi kontrolnemu? Jest kilka takich sytuacji:

 - po każdym uruchomieniu gaśnicy;

- kiedy zauważymy na gaśnicy  ślady uszkodzenia mechanicznego;

- kiedy zauważymy, że kontrolka z terminem ważności badań jest nieczytelna,

- w przypadku zerwania plomby umieszczonej przez producenta czy konserwatora na dźwigni uruchamiającej, na zaworze butli czy na zaworze bezpieczeństwa,

- w przypadku gaśnic wyposażonych w manometr, kiedy jego strzałka znajduje się poniżej zaznaczonego na zielono obszaru skali.

Przeglądy okresowe i kontrolne gaśnic z Awans B.H.P.

Szczegóły naszej oferty przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych gaśnic znajdują się na naszej stronie internetowej pod linkiem

Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski, gwarantując jak najwyższy poziom świadczonych usług oraz konkurencyjne ceny. Zapraszamy!

środa, 24 października 2018

Łączniki bezpieczeństwa w dźwignikach


Łączniki bezpieczeństwa w dźwignikach

Dziś odpowiemy na pytanie - co to są łączniki bezpieczeństwa i jakie łączniki bezpieczeństwa znajdziemy w dźwignikach. Bazować będziemy na Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (dalej - "rozporządzenie"). 


Co to są łączniki bezpieczeństwa?

Rozdział 4 Rozporządzenia -   "Obwody i łączniki bezpieczeństwa" §49 poświęcony jest łącznikom bezpieczeństwa. Na jego podstawie łączniki bezpieczeństwa możemy zdefiniować jako łączniki, które zapewniają bezpieczną eksploatację dźwignika na skutek wyłączenia danego mechanizmu napędowego.

Jakie łączniki bezpieczeństwa występują w dźwignikach?

Przykładami łączników bezpieczeństwa, w które wyposażone są dźwigniki, są chociażby łączniki krańcowe, wyłącznik awaryjny "STOP", łącznik ruchomej listwy bezpieczeństwa czy łączniki barier, drzwi i ogrodzeń. Zgodnie z rozporządzeniem:

"§49. 3. Zestyki łączników bezpieczeństwa powinny być rozwierane przez bezpośrednie działanie sztywnych części układu kinematycznego dźwignika, bez pośrednictwa sprężyn lub innych elementów elastycznych. W przypadku braku możliwości takiego działania powinna być stosowana samoczynna kontrola funkcjonowania łączników lub ich dublowanie."

zaś

"§49. 4. Łączniki elektroniczne zastosowane jako łączniki bezpieczeństwa powinny być wyposażone w układ samoczynnej kontroli działania, uruchamiający się co najmniej przy każdym załączeniu dźwignika do ruchu lub w układ samoczynnej kontroli dublowania."

Wyłącznik awaryjny STOP

Na szczególną uwagę zasługuje wyłącznik awaryjny "STOP", który powinien wyłączać wszystkie obwody siłowe. W przycisk ten powinno być wyposażone każde stanowisko sterowania dźwignika. Ponadto w pewnych przypadkach istnieje możliwość zastosowania dodatkowych wyłączników "STOP" dostępnych z poziomu roboczego, umieszczonych na oddzielnych częściach dźwignika.

Pamiętajmy, że łącznik "STOP" powinien być łącznikiem zestykowym, a przycisk łącznika "STOP" powinien wystawać ponad swoją obudowę. Co istotne, po ustąpieniu nacisku na przycisk łącznika, nie powinno nastąpić ponowne samoczynne załączenie łącznika głównego.

Szkolenie z obsługi dźwigników przemysłowych / podnośników samochodowych

Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu dźwigników przemysłowych, zapraszamy na nasze szkolenia z obsługi dźwigników przemysłowych/ podnośników samochodowych. Do skorzystania z naszej oferty zachęcamy również pracodawców - to doskonały sposób na podniesienie/ uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji swoich pracowników. Szkolenie organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi oraz na terenie firmy klienta. Zapewniamy atrakcyjne ceny szkolenia, elastyczny grafik kursu, doświadczonych Instruktorów, dużą ilość godzin praktyki i jak najwyższy poziom merytoryczny zajęć. Szczegóły pod linkiem.

Zapraszamy! 


poniedziałek, 22 października 2018

Kto może przeprowadzać konserwację suwnic?


Kto może przeprowadzać konserwację suwnic?


Konserwację suwnic może przeprowadzać tylko osoba posiadająca uprawnienia wydawane na drodze egzaminu przez komisję UDT. Kwestie te reguluje rozporządzenie z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 79, poz. 849) w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze urządzeń technicznych. Legitymacja UDT przyznawana jest bezterminowo i ważna jest na terenie całej Polski.

Konserwator suwnic musi wykazać się stosowną wiedzą i umiejętnościami  z zakresu konserwacji suwnic. Do zakresu jego obowiązków należy m.in. sprawdzanie stanu technicznego mechanizmów suwnicy, cięgien nośnych, kontrola działania urządzeń sterujących, oświetleniowych czy też elementów bezpieczeństwa. Konserwator musi na bieżąco usuwać wszelkie usterki oraz przeprowadzać przeglądy konserwacyjne w terminach wskazanych przez stosowne przepisy  i instrukcję eksploatacji. Należy pamiętać, że praca konserwatora ma znaczący wpływ na efektywność działania urządzenia. 


Szkolenia dla konserwatorów suwnic z egzaminem UDT

Awans B.H.P. organizuje szkolenia dla przyszłych konserwatorów suwnic. Kurs zakończony jest egzaminem UDT, którego organizacją zajmują sie nasi pracownicy.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów - praktyków. Kurs realizuje program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowują do zdania egzaminu państwowego.

Szkolenia przeprowadzamy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi oraz (w przypadku firm i grup zorganizowanych) na terenie firmy klienta. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski.

Zapewniamy atrakcyjne ceny  kursu- cena szkolenia obejmuje koszty egzaminacyjne, które na chwilę obecną wynoszą 152 zł.

Szczegóły dotyczące szkolenia na konserwatorów suwnic znajdują się na naszej stronie internetowej - link.
Zapraszamy!


Pozostałe szkolenia dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń dla konserwatorów innych urządzeń technicznych:

 - wózków widłowych i ładowarek teleskopowych (link) ,

- podestów (link),

-  żurawi przenośnych typu HDS (link). 

Warto pamiętać, że posiadanie uprawnień do konserwacji kilku urządzeń transportu bliskiego zdecydowanie polepsza naszą sytuację na rynku pracy i daje realne szanse na lepiej płatną pracę. Specjaliści z uprawnieniami UDT bez problemu znajdą zatrudnienie tam, gdzie wykorzystywane są urządzenia magazynowe/ urządzenia transportu bliskiego. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami z zakresu urządzeń transportu bliskiego - doradzą, które uprawnienia najkorzystniej łączyć i wyjaśnią wszelkie wątpliwości. 


wtorek, 9 października 2018

Uszkodzenia palet EUR


Uszkodzenia palet EUR


Rynek palet  w Polsce to ok. 40 milionów sztuk palet EUR. Aby palety mogły zostać wprowadzone do obrotu, muszą posiadać certyfikację legalności (spełniać standardy  palet EUR). Szybką ocenę identyfikowalności oraz stanu palet umożliwiają karty oceny palet, zawierające między innymi cechy prawidłowej palety EUR oraz uszkodzenia dopuszczalne w paletach, jak i te, które dyskwalifikują daną paletę z obiegu. Jakie są dopuszczalne uszkodzenia palet?  Które palety można dopuści do obiegu?

Istnieje kilka uszkodzeń, które mimo wystąpienia nie dyskwalifikują palety z obiegu. Przykładowo, osoba odpowiedzialna za gospodarkę paletową w firmie może dopuścić do obiegu palety, które  w wyniku starzenia się drewna, ściemniały, jak również palety, których deski są pęknięte, ale w taki sposób, że pęknięcie nie obejmuje krawędzi desek. Podobnie do obiegu można dopuścić palety z pęknięciem wzdłużnicy środowej, jeśli wzdłużnica całą swoją powierzchnią opiera się na wspornikach środkowych. Akceptowane są również pęknięcia wsporników, pod warunkiem, że nie są widoczne żadne gwoździe.   Do użytku można również dopuścić palety, których jeden ze wsporników ma uszkodzone bądź nieczytelne oznaczenie, pod warunkiem, że wspornik z drugiej strony oznaczony jest prawidłowo (oznaczenie jest czytelne).  Używać możemy również palety, których skrajne deski są odłupane, ale odłupanie nie przekracza 2 cm, a widoczny jest maksymalnie tylko jeden gwóźdź. 


Jakie  są wady dyskwalifikujące paletę z obrotu?


Palety nie można dopuścić do obrotu w przypadku odłupania wzdłużnicy, jak również braku frezów na krawędzi więcej niż jednej deski dolnej. Nie można używać palet, w których wspornik uległ odłupaniu, w taki sposób że widoczne są gwoździe (pamiętajmy, że nawet jeden widoczny gwóźdź dyskwalifikuje paletę!) oraz w przypadku odłupania deski ukazującego więcej jak jeden gwóźdź.  Paletę bezwzględnie dyskwalifikuje pojawienie się zbutwienia, wystąpienie próchnicy czy zagrzybienia, jak również zastosowanie gwoździ nie posiadających licencji oraz  nieprawidłowe oznakowanie wspornika.

Wszystkie elementy, na które należy zwrócić uwagę w momencie dokonywania oceny palety, znajdują się na wspomnianych na samym początku kartach oceny palet.

Szczegółowy proces dokonywania oceny palet przedstawiamy w trakcie naszego szkolenia "Identyfikacja palet EUR i EPAL. Szkolenie - zarządzanie i obrót paletami" . Serdecznie zapraszamy na szkolenie oraz do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty na stronie - link.


niedziela, 7 października 2018

Szkolenie na konserwatora wózków widłowych (w tym ładowarek teleskopowych)


Szkolenie na konserwatora wózków widłowych (w tym ładowarek teleskopowych)


Awans B.H.P. zaprasza na szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych i ładowarek teleskopowych. Kurs organizujemy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak i na terenie firmy klienta (w przypadku większych zorganizowanych grup). Szkolenie zakończone jest egzaminem UDT, którego organizacją zajmują się nasi pracownicy.

Zapewniamy doskonałe przygotowanie do egzaminu, doświadczoną kadrę szkoleniową, nielimitowaną ilość godzin praktyki w stałej cenie szkolenia oraz elastyczny grafik zajęć ustalany indywidualnie z każdym kursantem/ klientem. Atrakcyjna cena szkolenia oraz możliwość skorzystania z dodatkowych seminariów związanych z tematyką urządzeń transportu bliskiego, to kolejne argumenty przemawiające na korzyść naszej oferty szkoleniowej.


Czemu warto zdobyć uprawnienia na konserwatora wózków widłowych/ ładowarek teleskopowych?

Wózki widłowe i ładowarki teleskopowe to jedne z podstawowych urządzeń w pracy magazynowej, na halach  czy budowach.  Wszędzie tam, gdzie są wózki widłowe potrzebny jest konserwator. Posiadając uprawnienia konserwatora  IWJK z łatwością znajdziemy dobrze płatną pracę. Co ważne, raz zdobyte na drodze egzaminacyjnej uprawnienia konserwatora UTB ważne są bezterminowo na terenie całej Polski.

Na czym polega praca konserwatora wózków widłowych/ ładowarek teleskopowych?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się być oczywista - konserwator wózków widłowych zajmuje się konserwacją tych urządzeń transportu bliskiego. Pytanie -  jaki zakres  zadań wchodzi w skład obowiązków, które należy wykonywać w ramach czynności konserwacyjnych? Przede wszystkim konserwator ma obowiązek przestrzegania instrukcji konserwacji. Instrukcja ta wydawana jest przez wytwórcę danego wózka widłowego. W ramach czynności konserwacyjnych konserwator miso usuwać na bieżąco usterki oraz jakiekolwiek zauważone nieprawidłowości w działaniu wózka. Wszelkie przeglądy konserwacyjne musi wykonywać w terminach  określonych przez producenta w dokumentacji techniczno-ruchowej. Tam też znajdują się dokładne zalecenia dotyczące zakresu owych czynności. Konserwator musi przestrzegać wszelkich przepisów i zasad bezpieczeństwa, o których szerzej mówimy podczas naszych szkoleń na konserwatorów UDT.

Więcej szczegółów na temat szkoleń na konserwatorów wózków widłowych (w tym ładowarek teleskopowych) znajdziecie na naszej stronie internetowej (link). 

Serdecznie zapraszamy, a w razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu. 


poniedziałek, 1 października 2018

II Ogólnopolskie Forum Służb BHP - "Bezpieczeństwo w świecie 4.0".II Ogólnopolskie Forum Służb BHP -  "Bezpieczeństwo w świecie 4.0".W dniach 1-2 października w Warszawie odbywa się II Ogólnopolskie Forum Służb BHP pod nazwą  "Bezpieczeństwo w świecie 4.0". Nie może nas tam zabraknąć, tym bardziej, że tematem przewodnim spotkań jest współczesna służba bhp w świecie 4.0 oraz czwarta rewolucja przemysłowa.
 Poniżej kilka zdjęć wykonanych przez naszych pracowników.
Nasi Inspektorzy BHP zawsze są na bieżąco z aktualnościami z branży i dzięki temu świadczone przez nas usługi bhp dla firm zawsze są na jak najwyższym poziomie. Na temat oferty bhp dla firm przeczytacie pod linkiem.

Zapraszamy!

niedziela, 30 września 2018

Szkolenia operatorów UDT w atrakcyjnych cenach


Szkolenia operatorów UDT w atrakcyjnych cenach

Awans B.H.P. specjalizuje się w szkoleniach na operatorów urządzeń transportu bliskiego. Urządzenia transportu bliskiego podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego, a operatorzy tych maszyn muszą posiadać uprawnienia kwalifikacyjne wydawane również przez ten Urząd. Drogą do zdobycia legitymacji UDT uprawniającej do obsługi danego urządzenia technicznego jest zdanie egzaminu przed komisją państwową. Gwarancją sukcesu jest dobre przygotowanie, a Awans B.H.P. właśnie takie zapewnia wszystkich swoim kursantom.  Jakie szkolenia operatorów UDT znajdują się w naszej ofercie?

 Do wyboru przedstawiamy naszym kursantom całą paletę szkoleń UDT na operatorów urządzeń magazynowych i transportu bliskiego. Najbardziej popularnym szkoleniem jest szkolenie na wózki widłowe, w tym na ładowarki teleskopowe. W naszej ofercie znajdziecie aż 5 wariantów szkoleń dla operatorów widlaków obejmujących wszystkie kategorie UDT (I WJO, II WJO, III WJO). Szczegóły znajdziecie pod linkiem

Nie mniej popularne są szkolenia na podesty - kategorie I P i II P (link)  oraz na suwnice (kategorie I S i II S).

Z Awans B.H.P. zdobędziecie również uprawnienia na żurawie (HDS-y, żurawie samojezdne II Ż oraz żurawie wieżowe I Ż)    oraz na dźwigi towarowo-osobowe.

Dodatkowe informacje dotyczące szkoleń dla operatorów UTB

Wszystkie nasze szkolenia UDT zakończone są egzaminem przed komisją UDT. Zapewniamy kompleksową organizację egzaminu oraz pośrednictwo w odbiorze legitymacji UDT.

Kursantom oddajemy do dyspozycji nasz własny sprzęt z aktualnymi przeglądami UDT. Dzięki temu w stałej cenie szkolenia zapewniamy nielimitowaną ilość godzin praktyki oraz elastyczny grafik zajęć.

Szkolenia przeprowadzają doświadczeni Instruktorzy - operatorzy i konserwatorzy urządzeń transportu bliskiego, inspektorzy bhp. Realizują oni programy szkoleń ustalane i zatwierdzane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Szkolenia przeprowadzamy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowe w Łodzi, jak i na życzenie klienta - na terenie jego firmy. W drugim przypadku szkolenie przeprowadzamy na urządzeniach udostępnionych przez pracodawcę. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski, zapewniając atrakcyjne ceny i jak najwyższą jakość oferowanych szkoleń.

Dla naszych kursantów przewidzieliśmy również możliwość skorzystania z dodatkowych seminariów, uzupełniających wiedzę operatorów urządzeń magazynowych - w tym seminarium na  hakowego sygnalistę - szczegóły pod linkiem

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań do skontaktowania się z naszymi pracownikami (kontakt).


środa, 26 września 2018

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia - przepisy


Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia - przepisy

O przepisach związanych z eksploatacją wózków widłowych pisaliśmy już niejednokrotnie, zwłaszcza w kontekście ostatnich zmian, jakie wprowadziło  rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, które weszło w życie 10 sierpnia 2018 roku. Dla przypomnienia podrzucamy linki do artykułów, które warto sobie przypomnieć:
-" Imienne zezwolenie do obsługi wózka widłowego - terminy ważności" - link
- "Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym - styczeń 2018 r." - link

"Inspektor - technika i bezpieczeństwo" - omówienie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dziś ponownie wracamy do tematu zmian w przepisach regulujących bezpieczne użytkowanie wózków jezdniowych, a pretekstem jest opublikowany w najnowszym numerze biuletynu UDT "Inspektor - technika i bezpieczeństwo" artykuł autorstwa Pawła Rajewskiego - Kierownika Wydziału Urządzeń Transportu Bliskiego, Departament Techniki UDT pt. "Wózki jezdniowe z napędem silnikowym - zmiany w przepisach". Artykuł, jak i cały biuletyn dostępne są do pobrania na stronie UDT (link).
Autor wspomnianego artykułu omawia dokładnie zmiany, jakie wprowadziło rozporządzenie. W czytelny i przejrzysty sposób prezentuje podział wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wyraźnym zaznaczeniem, którego rodzaju wózków dotyczą poszczególne artykuły  rozporządzenia. W tekście znajdziemy również informacje na temat terminów ważności imiennych zezwoleń, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Wózki widłowe - uprawnienia, szkolenia, aktualne przepisy

 Jeśli jeszcze nie zapoznaliście się dokładnie z nowym  rozporządzeniem w sprawie wózków jezdniowych z napędem silnikowym, zdecydowanie polecamy waszej uwadze wyżej omawiany artykuł. Zapraszamy również na nasze szkolenia z obsługi wózków widłowych, dzięki którym możecie zdobyć uprawnienia do obsługi wózków ważne bezterminowo na terenie całej Polski. Do wyboru aż pięć wariantów szkoleń, obejmujących wszystkie kategorie UDT. Szczegóły oferty pod linkiem.
Zapraszamy już dziś!


niedziela, 23 września 2018

Jakie wymagania powinny spełniać ograniczniki ruchów roboczych w dźwignikach?


Jakie wymagania powinny spełniać ograniczniki ruchów roboczych w dźwignikach?

Wymagania, jakie powinny spełniać ograniczniki ruchów roboczych w dźwignikach, określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki. Co ważne, rozporządzenie dotyczy "dźwigników napędzanych mechanicznie lub ręcznie, przeznaczonych do prostoliniowego przemieszczania ładunków w pionie za pośrednictwem sztywnego elementu, z częściowym wykorzystaniem układy cięgnowego".


Jakie ograniczniki ruchów roboczych występują w dźwignikach?

Zgodnie z rozporządzeniem (§61.1) dźwigniki wyposażone powinny być w następujące rodzaje ograniczników ruchów roboczych:

- łączniki końcowe i krańcowe - występujące w układach elektrycznych

" §62.3 Ogranicznik krańcowy ruchu roboczego powinien zapewnić zatrzymanie mechanizmu poruszającego się z prędkością nominalną w takim położeniu, aby odległość pomiędzy elementem ruchomym a konstrukcją stałą dźwignika pozostała nie mniejsza niż 50 mm."

- oraz zawory hydrauliczne lub pneumatyczne występujące w układach hydraulicznych i pneumatycznych.

Ograniczniki ruchów roboczych powinny być uruchamiane mechanicznie.

Zadaniem wyżej wymienionych ograniczników jest samoczynne wyłączenie ruchu danego mechanizmu w momencie, gdy element przenoszący obciążenie znajdzie się w strefie końcowej lub krańcowej. Pod pojęciem "element przenoszący obciążenie" należy rozumieć "ruchomą część dźwignika służącą do bezpośredniego przejęcia i utrzymania transportowanego ładunku w ruchu i podczas postoju".

Omawiając ograniczniki ruchów roboczych występujących w dźwignikach należy wspomnieć również o roboczym ograniczniku końcowym (łączniku końcowym) instalowanym przed ogranicznikiem krańcowym. Zadaniem łącznika końcowego  jest wyłączanie jednego kierunku ruchu. Roboczy ograniczniki końcowy stosuje się w przypadku dźwigników, w których element przenoszących obciążenie często podnoszony jest do skrajnych położeń. W dźwignikach wyposażonych w łącznik końcowy uruchomienie ogranicznika krańcowego (łącznika krańcowego) powoduje wyłączenie zasilania napędu w obu kierunkach.


Szkolenie z obsługi dźwigników samochodowych

Omawiane rozporządzenie dotyczy między innymi dźwigników samochodowych, definiowanych jak dźwigniki stałe służące do podnoszenia i opuszczenie pojazdów samochodowych. Wszystkich zainteresowanych szkoleniem z zakresu obsługi dźwigników przemysłowych (podnośników samochodowych), a w szczególności osoby pracujące w warsztatach samochodowych i mechaników, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszego seminarium - link

Podczas kursu, jego uczestnicy poznają m.in.  rodzaje stosowanych dźwigników, ich budowę,  zasady eksploatacji i konserwacji, jak również podstawy bhp. Zapraszamy!

wtorek, 18 września 2018

Maszyny przeznaczone do podnoszenia i przenoszenia osóbMaszyny przeznaczone do podnoszenia i przenoszenia osób


Wśród urządzeń transportu bliskiego podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego są takie, które przeznaczone są do podnoszenia osób. Należą do nich chociażby podesty, dźwigi towarowo-osobowe czy wózki specjalizowane z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem.

Co oczywiste, maszyny te mogą stwarzać zagrożenie wynikające z podnoszenia i przenoszenia osób. Aby minimalizować zagrożenia urządzenia te muszą zostać tak zaprojektowane i wykonane, aby spełnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.  

Co na temat maszyn przeznaczonych do podnoszenia i przenoszenia osób mówi rozporządzenie?

Rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn określa kilka podstawowych wytycznych. Przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo osób użytkujących maszynę podstawa ładunkowa urządzenia powinna być wytrzymała (wytrzymałość powinna odpowiadać maksymalnemu udźwigowi określonemu przez producenta)  i zapewniać przestrzeń dla maksymalnej liczby osób (również wskazanej przez producenta). Informacje na temat liczy  osób dopuszczalnej dla podstawy ładunkowej oraz maksymalnego udźwigu powinny zostać umieszczone na podstawie ładunkowej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia do minimum ryzyka upadku podstawy ładunkowej, maszyny przeznaczone do podnoszenia osób (bądź też osób i towarów) muszą być wyposażone w odpowiedni system zawieszenia lub podparcia podstawy ładunkowej. Jeśli do zwieszania podstawy ładunkowej stosowane są liny bądź też łańcuchy, należy stosować co najmniej dwie niezależne liny/ łańcuchy, przy czym każde cięgno musi mieć własne zamocowanie.

Zgodnie z rozporządzeniem:

"Jeżeli wymagania w zakresie bezpieczeństwa nie nakazują stosowania innych rozwiązań, przyjmuje się ogólną zasadę, że podstawa ładunkowa powinna być tak zbudowana, aby osoby znajdujące się w jej wnętrzu miały możliwość sterowania ruchem w górę lub w dół, a w niektórych przypadkach również w innych kierunkach. W czasie działania maszyny urządzenia te,  powinny spełniać funkcję nadrzędną w stosunku do wszystkich innych urządzeń sterujących tymi samymi ruchami, z wyjątkiem urządzenia do zatrzymywania awaryjnego."


Co więcej, przyspieszanie bądź też zwalnianie podstawy ładunkowej nie może powodować zagrożenia dla osób. Podstawa ładunkowa nie może przechylać się, stwarzając tym samym zagrożenie wypadnięcia znajdujących się na niej osób. W związku z tym podstawa ładunkowa powinna być wyposażona w zabezpieczenia zapewniające stateczność i zapobiegające niebezpiecznym ruchom.  

Klapy w podłodze bądź też suficie, jak również drzwi muszą być tak zamontowane, aby niemożliwe było ich przypadkowe otwarcie. Ponadto powinny być otwierane w kierunku wykluczającym wypadnięcie osób w razie ich nagłego otwarcia.

W przypadku zagrożenia spadania przedmiotów na podstawę ładunkową, musi ona zostać wyposażona w dach ochronny. Należy również pamiętać, że podstawa ładunkowa powinna zostać tak wykonana, aby wykluczyć kontakt osób czy też przedmiotów, które znajdują się wewnątrz podstawy ładunkowej lub na niej z jakimikolwiek elementami stałymi bądź ruchomymi. Aby spełnić ten warunek, podstawa ładunkowa może być całkowicie zabudowana, wyposażona w drzwi z urządzeniami blokującymi, zapobiegającymi niebezpiecznym ruchom podstawy ładunkowej, jeżeli drzwi nie są zamknięte.

Szkolenia UDT z obsługi urządzeń magazynowych/ transportu bliskiego

Więcej ciekawych informacji oraz aktualności związanych z przepisami dotyczącymi użytkowania urządzeń magazynowych/ urządzeń transportu bliskiego czeka na Was na naszych szkoleniach operatorów UDT. Pełną ofertę znajdziecie na naszej stronie internetowej - link.


W tym miejscu zasygnalizujemy jedynie, że na naszych kursantów czeka do wyboru całkiem długa lista szkoleń UDT- w tym na wózki widłowe, podesty, żurawie, suwnice, dźwigi towarowo-osobowe i inne. Zapraszamy już dziś.