niedziela, 30 września 2018

Szkolenia operatorów UDT w atrakcyjnych cenach


Szkolenia operatorów UDT w atrakcyjnych cenach

Awans B.H.P. specjalizuje się w szkoleniach na operatorów urządzeń transportu bliskiego. Urządzenia transportu bliskiego podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego, a operatorzy tych maszyn muszą posiadać uprawnienia kwalifikacyjne wydawane również przez ten Urząd. Drogą do zdobycia legitymacji UDT uprawniającej do obsługi danego urządzenia technicznego jest zdanie egzaminu przed komisją państwową. Gwarancją sukcesu jest dobre przygotowanie, a Awans B.H.P. właśnie takie zapewnia wszystkich swoim kursantom.  Jakie szkolenia operatorów UDT znajdują się w naszej ofercie?

 Do wyboru przedstawiamy naszym kursantom całą paletę szkoleń UDT na operatorów urządzeń magazynowych i transportu bliskiego. Najbardziej popularnym szkoleniem jest szkolenie na wózki widłowe, w tym na ładowarki teleskopowe. W naszej ofercie znajdziecie aż 5 wariantów szkoleń dla operatorów widlaków obejmujących wszystkie kategorie UDT (I WJO, II WJO, III WJO). Szczegóły znajdziecie pod linkiem

Nie mniej popularne są szkolenia na podesty - kategorie I P i II P (link)  oraz na suwnice (kategorie I S i II S).

Z Awans B.H.P. zdobędziecie również uprawnienia na żurawie (HDS-y, żurawie samojezdne II Ż oraz żurawie wieżowe I Ż)    oraz na dźwigi towarowo-osobowe.

Dodatkowe informacje dotyczące szkoleń dla operatorów UTB

Wszystkie nasze szkolenia UDT zakończone są egzaminem przed komisją UDT. Zapewniamy kompleksową organizację egzaminu oraz pośrednictwo w odbiorze legitymacji UDT.

Kursantom oddajemy do dyspozycji nasz własny sprzęt z aktualnymi przeglądami UDT. Dzięki temu w stałej cenie szkolenia zapewniamy nielimitowaną ilość godzin praktyki oraz elastyczny grafik zajęć.

Szkolenia przeprowadzają doświadczeni Instruktorzy - operatorzy i konserwatorzy urządzeń transportu bliskiego, inspektorzy bhp. Realizują oni programy szkoleń ustalane i zatwierdzane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Szkolenia przeprowadzamy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowe w Łodzi, jak i na życzenie klienta - na terenie jego firmy. W drugim przypadku szkolenie przeprowadzamy na urządzeniach udostępnionych przez pracodawcę. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski, zapewniając atrakcyjne ceny i jak najwyższą jakość oferowanych szkoleń.

Dla naszych kursantów przewidzieliśmy również możliwość skorzystania z dodatkowych seminariów, uzupełniających wiedzę operatorów urządzeń magazynowych - w tym seminarium na  hakowego sygnalistę - szczegóły pod linkiem

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań do skontaktowania się z naszymi pracownikami (kontakt).


środa, 26 września 2018

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia - przepisy


Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia - przepisy

O przepisach związanych z eksploatacją wózków widłowych pisaliśmy już niejednokrotnie, zwłaszcza w kontekście ostatnich zmian, jakie wprowadziło  rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, które weszło w życie 10 sierpnia 2018 roku. Dla przypomnienia podrzucamy linki do artykułów, które warto sobie przypomnieć:
-" Imienne zezwolenie do obsługi wózka widłowego - terminy ważności" - link
- "Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym - styczeń 2018 r." - link

"Inspektor - technika i bezpieczeństwo" - omówienie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dziś ponownie wracamy do tematu zmian w przepisach regulujących bezpieczne użytkowanie wózków jezdniowych, a pretekstem jest opublikowany w najnowszym numerze biuletynu UDT "Inspektor - technika i bezpieczeństwo" artykuł autorstwa Pawła Rajewskiego - Kierownika Wydziału Urządzeń Transportu Bliskiego, Departament Techniki UDT pt. "Wózki jezdniowe z napędem silnikowym - zmiany w przepisach". Artykuł, jak i cały biuletyn dostępne są do pobrania na stronie UDT (link).
Autor wspomnianego artykułu omawia dokładnie zmiany, jakie wprowadziło rozporządzenie. W czytelny i przejrzysty sposób prezentuje podział wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wyraźnym zaznaczeniem, którego rodzaju wózków dotyczą poszczególne artykuły  rozporządzenia. W tekście znajdziemy również informacje na temat terminów ważności imiennych zezwoleń, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Wózki widłowe - uprawnienia, szkolenia, aktualne przepisy

 Jeśli jeszcze nie zapoznaliście się dokładnie z nowym  rozporządzeniem w sprawie wózków jezdniowych z napędem silnikowym, zdecydowanie polecamy waszej uwadze wyżej omawiany artykuł. Zapraszamy również na nasze szkolenia z obsługi wózków widłowych, dzięki którym możecie zdobyć uprawnienia do obsługi wózków ważne bezterminowo na terenie całej Polski. Do wyboru aż pięć wariantów szkoleń, obejmujących wszystkie kategorie UDT. Szczegóły oferty pod linkiem.
Zapraszamy już dziś!


niedziela, 23 września 2018

Jakie wymagania powinny spełniać ograniczniki ruchów roboczych w dźwignikach?


Jakie wymagania powinny spełniać ograniczniki ruchów roboczych w dźwignikach?

Wymagania, jakie powinny spełniać ograniczniki ruchów roboczych w dźwignikach, określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki. Co ważne, rozporządzenie dotyczy "dźwigników napędzanych mechanicznie lub ręcznie, przeznaczonych do prostoliniowego przemieszczania ładunków w pionie za pośrednictwem sztywnego elementu, z częściowym wykorzystaniem układy cięgnowego".


Jakie ograniczniki ruchów roboczych występują w dźwignikach?

Zgodnie z rozporządzeniem (§61.1) dźwigniki wyposażone powinny być w następujące rodzaje ograniczników ruchów roboczych:

- łączniki końcowe i krańcowe - występujące w układach elektrycznych

" §62.3 Ogranicznik krańcowy ruchu roboczego powinien zapewnić zatrzymanie mechanizmu poruszającego się z prędkością nominalną w takim położeniu, aby odległość pomiędzy elementem ruchomym a konstrukcją stałą dźwignika pozostała nie mniejsza niż 50 mm."

- oraz zawory hydrauliczne lub pneumatyczne występujące w układach hydraulicznych i pneumatycznych.

Ograniczniki ruchów roboczych powinny być uruchamiane mechanicznie.

Zadaniem wyżej wymienionych ograniczników jest samoczynne wyłączenie ruchu danego mechanizmu w momencie, gdy element przenoszący obciążenie znajdzie się w strefie końcowej lub krańcowej. Pod pojęciem "element przenoszący obciążenie" należy rozumieć "ruchomą część dźwignika służącą do bezpośredniego przejęcia i utrzymania transportowanego ładunku w ruchu i podczas postoju".

Omawiając ograniczniki ruchów roboczych występujących w dźwignikach należy wspomnieć również o roboczym ograniczniku końcowym (łączniku końcowym) instalowanym przed ogranicznikiem krańcowym. Zadaniem łącznika końcowego  jest wyłączanie jednego kierunku ruchu. Roboczy ograniczniki końcowy stosuje się w przypadku dźwigników, w których element przenoszących obciążenie często podnoszony jest do skrajnych położeń. W dźwignikach wyposażonych w łącznik końcowy uruchomienie ogranicznika krańcowego (łącznika krańcowego) powoduje wyłączenie zasilania napędu w obu kierunkach.


Szkolenie z obsługi dźwigników samochodowych

Omawiane rozporządzenie dotyczy między innymi dźwigników samochodowych, definiowanych jak dźwigniki stałe służące do podnoszenia i opuszczenie pojazdów samochodowych. Wszystkich zainteresowanych szkoleniem z zakresu obsługi dźwigników przemysłowych (podnośników samochodowych), a w szczególności osoby pracujące w warsztatach samochodowych i mechaników, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszego seminarium - link

Podczas kursu, jego uczestnicy poznają m.in.  rodzaje stosowanych dźwigników, ich budowę,  zasady eksploatacji i konserwacji, jak również podstawy bhp. Zapraszamy!

wtorek, 18 września 2018

Maszyny przeznaczone do podnoszenia i przenoszenia osóbMaszyny przeznaczone do podnoszenia i przenoszenia osób


Wśród urządzeń transportu bliskiego podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego są takie, które przeznaczone są do podnoszenia osób. Należą do nich chociażby podesty, dźwigi towarowo-osobowe czy wózki specjalizowane z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem.

Co oczywiste, maszyny te mogą stwarzać zagrożenie wynikające z podnoszenia i przenoszenia osób. Aby minimalizować zagrożenia urządzenia te muszą zostać tak zaprojektowane i wykonane, aby spełnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.  

Co na temat maszyn przeznaczonych do podnoszenia i przenoszenia osób mówi rozporządzenie?

Rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn określa kilka podstawowych wytycznych. Przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo osób użytkujących maszynę podstawa ładunkowa urządzenia powinna być wytrzymała (wytrzymałość powinna odpowiadać maksymalnemu udźwigowi określonemu przez producenta)  i zapewniać przestrzeń dla maksymalnej liczby osób (również wskazanej przez producenta). Informacje na temat liczy  osób dopuszczalnej dla podstawy ładunkowej oraz maksymalnego udźwigu powinny zostać umieszczone na podstawie ładunkowej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia do minimum ryzyka upadku podstawy ładunkowej, maszyny przeznaczone do podnoszenia osób (bądź też osób i towarów) muszą być wyposażone w odpowiedni system zawieszenia lub podparcia podstawy ładunkowej. Jeśli do zwieszania podstawy ładunkowej stosowane są liny bądź też łańcuchy, należy stosować co najmniej dwie niezależne liny/ łańcuchy, przy czym każde cięgno musi mieć własne zamocowanie.

Zgodnie z rozporządzeniem:

"Jeżeli wymagania w zakresie bezpieczeństwa nie nakazują stosowania innych rozwiązań, przyjmuje się ogólną zasadę, że podstawa ładunkowa powinna być tak zbudowana, aby osoby znajdujące się w jej wnętrzu miały możliwość sterowania ruchem w górę lub w dół, a w niektórych przypadkach również w innych kierunkach. W czasie działania maszyny urządzenia te,  powinny spełniać funkcję nadrzędną w stosunku do wszystkich innych urządzeń sterujących tymi samymi ruchami, z wyjątkiem urządzenia do zatrzymywania awaryjnego."


Co więcej, przyspieszanie bądź też zwalnianie podstawy ładunkowej nie może powodować zagrożenia dla osób. Podstawa ładunkowa nie może przechylać się, stwarzając tym samym zagrożenie wypadnięcia znajdujących się na niej osób. W związku z tym podstawa ładunkowa powinna być wyposażona w zabezpieczenia zapewniające stateczność i zapobiegające niebezpiecznym ruchom.  

Klapy w podłodze bądź też suficie, jak również drzwi muszą być tak zamontowane, aby niemożliwe było ich przypadkowe otwarcie. Ponadto powinny być otwierane w kierunku wykluczającym wypadnięcie osób w razie ich nagłego otwarcia.

W przypadku zagrożenia spadania przedmiotów na podstawę ładunkową, musi ona zostać wyposażona w dach ochronny. Należy również pamiętać, że podstawa ładunkowa powinna zostać tak wykonana, aby wykluczyć kontakt osób czy też przedmiotów, które znajdują się wewnątrz podstawy ładunkowej lub na niej z jakimikolwiek elementami stałymi bądź ruchomymi. Aby spełnić ten warunek, podstawa ładunkowa może być całkowicie zabudowana, wyposażona w drzwi z urządzeniami blokującymi, zapobiegającymi niebezpiecznym ruchom podstawy ładunkowej, jeżeli drzwi nie są zamknięte.

Szkolenia UDT z obsługi urządzeń magazynowych/ transportu bliskiego

Więcej ciekawych informacji oraz aktualności związanych z przepisami dotyczącymi użytkowania urządzeń magazynowych/ urządzeń transportu bliskiego czeka na Was na naszych szkoleniach operatorów UDT. Pełną ofertę znajdziecie na naszej stronie internetowej - link.


W tym miejscu zasygnalizujemy jedynie, że na naszych kursantów czeka do wyboru całkiem długa lista szkoleń UDT- w tym na wózki widłowe, podesty, żurawie, suwnice, dźwigi towarowo-osobowe i inne. Zapraszamy już dziś.

niedziela, 16 września 2018

Szkolenia na podesty z egzaminem UDT w Awans B.H.P.Szkolenia na podesty z egzaminem UDT w Awans B.H.P.

Zapraszamy na szkolenia na podesty kategorie I P i II P. Wszystkie nasze szkolenia zakończone są egzaminem UDT, dzięki któremu można zdobyć uprawnienia do obsługi podestów ważne bezterminowo na terenie całej Polski.


Jakie szkolenie na podesty wybrać?

Nasi kursanci mogą wybierać spośród szkoleń na podesty  kategoria I P, obejmujące podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, podesty ruchome samojezdne montowane na pojeździe oraz podesty ruchome przewoźne, oraz na podesty kategoria II P, a więc na podesty ruchome wiszące, podesty ruchome masztowe i podesty ruchome stacjonarne.

Szkolenia na podesty z egzaminem UDT

Należy pamiętać, że jedyną drogą do zdobycia uprawnień do obsługi podestów jest zdanie egzaminu UDT. Kursy na operatorów podestów organizowane przez naszą placówkę szkoleniową zakończone są wspomnianym egzaminem. Co ważne, to nasi pracownicy zajmują się kompleksową organizacją egzaminu oraz zapewnieniem odpowiedniego sprzętu na czas egzaminu. Pośredniczymy również w odbiorze legitymacji UDT. Dzięki przejęciu na siebie obowiązków organizacyjnych, nasi kursanci mogą skupić się jedynie na zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności.

Gdzie przeprowadzamy szkolenia na podesty?

Szkolenia organizujemy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi - na naszym własnym sprzęcie, jak również na terenie firm naszych klientów - dla większych, zorganizowanych grup. Dojeżdżamy na terenie całej Polski, gwarantując konkurencyjne ceny.

Czemu warto wybrać Awans B.HP.?

Nasza placówka szkoleniowa gwarantuje jak najwyższy poziom merytoryczny zajęć oraz nielimitowaną ilość godzin praktyki w stałej cenie szkolenia.  Naszym atutem jest również doskonała, doświadczona kadra szkoleniowa. Wysoki poziom zaangażowania naszych Instruktorów bez wątpienia znajduje przełożenie na sukcesy naszych kursantów.

Naszym klientom zapewniamy elastyczny grafik zajęć, dostęp do materiałów dydaktycznych oraz możliwość skorzystania z dodatkowych seminariów uzupełniających wiedzę zdobytą podczas szkolenia na operatora podestów.

Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla większych zorganizowanych grup. Przykładem mogą być szkolenia dla Straży Pożarnej. Zdjęcia wykonane w trakcie zajęć przeprowadzanych w ramach szkolenia dla Państwowej Straży Pożarnej Brzeziny na podesty IP możecie zobaczyć poniżej.

A wszystkich zainteresowanych naszą ofertą odsyłamy na naszą stronę - link.
Zapraszamy!


czwartek, 13 września 2018

Kursy i szkolenia na terenie firm


Kursy i szkolenia na terenie firm


Zapraszamy do korzystania z naszej oferty szkoleń organizowanych na terenie firmy klienta. Szkolenia dla operatorów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego przeprowadzone w miejscu przyszłej pracy danej osoby to szereg korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski, gwarantując szybkie terminy realizacji zleceń, konkurencyjne ceny i jak najwyższy poziom świadczonych usług.

 


Jakie szkolenia obejmuje nasza oferta szkoleń na terenie firm?


Nasi klienci mogą wybierać spośród bogatej oferty szkoleń dla operatorów urządzeń magazynowych/ UTB oraz dla konserwatorów tego typu sprzętu. Organizujemy kursy na wózki widłowe (kategorie UDT 1 WJO, 2 WJO, 3WJO), podesty ruchome (kategorie 1 P i 2 P), suwnice (kategorie 1 S i 2 S), ładowarki teleskopowe, żurawie przeładunkowe HDS 2 Ż, żurawie wieżowe 1 Ż, burty samowyładowcze, układnice, wciągarki, dźwigi towarowo - osobowe (link). 

Wszystkie nasze szkolenia UDT zakończone są egzaminem przed komisją UDT - stanowiącym jedyną drogę do zdobycia uprawnień do obsługi czy konserwacji urządzeń transportu bliskiego. Uprawnienia te ważne są bezterminowo na terenie całej Polski. Naszym klientom gwarantujemy doskonałe przygotowanie pracowników danej firmy zarówno do egzaminu państwowego, jak i do przyszłej pracy  w roli operatora/ konserwatora maszyn. Przeprowadzanie szkolenia na sprzęcie,  którego obsługą bądź konserwacją będą w przyszłości zajmowały się dane osoby, przekłada się na większą efektywność zajęć praktycznych i stanowi doskonałą okazję na lepsze poznanie sprzętu. Organizacja kursu na terenie firmy klienta to również oszczędność czasu pracowników. Ze swojej strony zapewniamy elastyczny grafik zajęć dostosowany do  systemu i harmonogramu pracy danego przedsiębiorstwa. Kompleksowy pakiet szkoleń dla firm

Na terenie firmy klienta przeprowadzamy również dodatkowe szkolenia, takie jak szkolenie z obsługi piły spalinowej (link), szkolenia z identyfikacji palet EUR i EPAL (link) czy szkolenia elektryczne (uprawnienia G1), energetyczne (uprawnienia G2) i gazowe (uprawnienia G3) (link).

Dla naszych klientów przygotowaliśmy również pakiet usług bhp - w tym przeprowadzanie szkoleń bhp okresowych i wstępnych z programami dostosowanymi do konkretnych stanowisk oraz adresowane do pracowników kursy pierwszej pomocy. O ofercie bhp dla firm więcej pod linkiem. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki szkoleniowej w Łodzi bądź też do skontaktowania się z naszymi pracownikami (kontakt) , którzy  z chęcią przedstawią  szczegóły naszej oferty i zaproponują rozwiązania idealne dla Państwa firmy.

poniedziałek, 10 września 2018

Wyłącznik awaryjny maszynyWyłącznik awaryjny maszyny


Każda maszyna powinna być wyposażona w co najmniej jedno urządzenie do zatrzymywania awaryjnego. Wyjątek stanowią maszyny przenośne, trzymane w ręku i prowadzone ręką. Mówi o tym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.  Przepisy zawarte w tym rozporządzeniu znajdują zastosowanie również do urządzeń transportu bliskiego, w tym wózków widłowych, podestów, suwnic czy żurawi. Co jeszcze na temat wyłącznika awaryjnego możemy przeczytać w rozporządzeniu?

Zasada bezpiecznego użytkowania maszyn/ urządzeń magazynowych

Na początku rozporządzenia możemy znaleźć paragraf, który podkreśla, że do obrotu i użytku mogą zostać oddane jedynie te maszyny, które nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób oraz zwierząt domowych, bądź też mienia. Jednym ze sposobów zapobiegania potencjalnym niebezpieczeństwom, jest wyposażenie danej maszyny w urządzenie do zatrzymywania awaryjnego. 

Wyłącznik awaryjny - działanie

Zgodnie z  omawianym rozporządzeniem wyłącznik awaryjny powinien:

Ø  " mieć wyraźnie rozpoznawalne i widoczne oraz szybko dostępne urządzenia sterujące;
Ø   możliwie jak najszybciej zatrzymać niebezpieczny proces, bez stwarzania dodatkowego zagrożenia;
Ø   w koniecznych przypadkach inicjować lub umożliwiać zainicjowanie pewnych ruchów zabezpieczających. " (§24 rozporządzenia)

Z dalszych paragrafów rozporządzenia możemy dowiedzieć się, że w momencie ustania aktywnego działania urządzenia do zatrzymywania awaryjnego po wygenerowaniu sygnału zatrzymania, sygnał ten powinien być podtrzymany przez zablokowanie tego urządzenia, aż do chwili, w której zostanie  ono w sposób zamierzony odblokowane.

Nie może być sytuacji zablokowania urządzenia do zatrzymywania awaryjnego bez wygenerowania polecenia zatrzymania.  Odblokowanie urządzenia do zatrzymywania awaryjnego może nastąpić wyłącznie przez wykonanie odpowiedniej czynności – pamiętajmy jednak, że odblokowanie nie powinno ponownie uruchomić maszyny, a jedynie umożliwić jej uruchomienie.

Zapamiętajmy, że bez względu na tryb, w jakim pracuje maszyna,  funkcja zatrzymania awaryjnego musi być odstępna i gotowa do użycia przez cały czas. Urządzenia do awaryjnego zatrzymania nie należy traktować jako zastępnika innych środków zabezpieczających - urządzenia awaryjnego zatrzymania powinny jedynie wspomagać te ostatnie, a nie je zastępować.


Szkolenia operatorów UDT


Więcej na temat wymagań, którym muszą sprostać urządzenia transportu bliskiego, jak również na temat zasad bezpiecznej pracy przy użyciu tego typu urządzeń dowiecie się na naszych szkoleniach UDT. Jeśli interesują Was szczegóły dotyczące tego typu kursów, koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę internetową (link).

Wszystkie nasze szkolenia dla operatorów urządzeń transportu bliskiego, w tym m.in. wózków widłowych, suwnic, żurawi, podestów, HDS-ów, podnośników, zakończone są egzaminem UDT, dzięki któremu można zdobyć uprawnienia operatora UDT ważne bezterminowo na terenie całej Polski. Zapraszamy!


niedziela, 2 września 2018

Jaki wózek widłowy wybrać?


Jaki wózek widłowy wybrać?

Rodzaj wózka widłowego powinien być dostosowany do rodzaju pracy oraz miejsca i warunków technicznych, w jakich dane urządzenie będzie obsługiwane. Dziś skupimy się na tym, jaki wózek widłowy wybrać w odniesieniu do warunków technicznych miejsca pracy. Ważne wytyczne na ten temat zawiera  Rozporządzenie Ministra i Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Czy w pomieszczeniach pracy można stosować wózki jezdniowe z silnikiem spalinowym?

Generalnie wózki widłowe, które charakteryzuje wysoki poziom emitowanego  hałasu i spalin (jak chociażby wózki o silnikach spalinowych), nie powinny być używane w zamkniętych halach magazynowych. Urządzenia tego typu sprawdzą się raczej w magazynach otwartych. W magazynach zamkniętych lepiej odnajdą się natomiast wózki widłowe elektryczne. Uniwersalnym wyjściem zawsze pozostają wózki widłowe z instalacją LPG - doskonałe zarówno do przestrzeni zamkniętych, jak i otwartych.

Warto podkreślić, że zgodnie z § 13 wyżej wspomnianego rozporządzenia w pomieszczeniach pracy  można stosować wózki jezdniowe z silnikiem spalinowym po spełnieniu kilku warunków. Po pierwsze używanie tego typu wózków widłowych nie może stwarzać zagrożenia wybuchem. Po drugie substancje szkodliwe wydalane z silnika oraz hałas wywołany jego pracą nie przekraczają wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. Wartości te określone zostały w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Należy pamiętać, że w pomieszczeniach zamkniętych pod żadnym pozorem nie można używać wózków jezdniowych z silnikami spalinowymi zasilanymi benzyną etylizowaną lub zawierającą inne substancje toksyczne. 

Jakie wózki widłowe stosować w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem?

Zgodnie z § 15. Rozporządzenia w pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko wystąpienia pożaru bądź wybuchu, można stosować jedynie takie wózki jezdniowe, które zostały dostosowane przez producenta do pracy w wymienionych warunkach. Wózki takie muszą mieć odpowiednie oznaczenia zgodne z przepisami dotyczącymi wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Wózki widłowe w pytaniach i odpowiedziach

Więcej ciekawych i ważnych informacji na temat wózków widłowych znajdziecie w materiale przygotowanym przez naszych Instruktorów "Wózki widłowe - odpowiedzi na pytania".

Zapraszamy również na nasze szkolenia z obsługi wózków widłowych - do wyboru aż 5 wariantów na wszystkie kategorie UDT. Pamiętajcie, że wszystkie nasze szkolenia na wózki widłowe zakończone są egzaminem UDT. Więcej szczegółów pod linkiem. Zapraszamy!