środa, 25 kwietnia 2018

Hakowiec czy bramowice?


Hakowiec czy bramowice?


Zarówno hakowce  jak i bramowce należą do grupy dźwigników przemysłowych montowanych na pojeździe. Służą do przemieszczania ładunków - zwykle na niewielką wysokość. Hakowce charakteryzuje dość duża uniwersalność - pozwalają na pracę  z kontenerami o masie do ok. 30 t. W bramowcach zaś pojawiają się pewne ograniczenia -  zastosowanie ramion bramy wiąże się z ograniczeniami parametrów kontenerów możliwych do obsługi. Zasada działania dźwigników montowanych na pojeździe

Zacznijmy od omówienia ogólnych zasad działania dźwigników montowanych na pojeździe. Dźwigniki te zostały tak zaprojektowane i skonstruowane z takich elementów i układów, aby możliwe było przeprowadzanie operacji z użyciem kontenerów. Sterowanie funkcjami dźwigników możliwe jest  dzięki napędowi hydraulicznemu, zaś bezpieczeństwo pracy gwarantują zastosowane urządzenia zabezpieczające (mechaniczne, hydrauliczne oraz elektryczne). 

Zasada działania hakowców

Hakowce przeznaczone są do wciągania, zestawiania, opróżniania oraz transportu kontenerów. Kontenery wyposażone są w zaczepy. Służą one do zamocowania kontenera na haku (zaczepie) dźwignika, który znajduje się na ramieniu teleskopowym. Ramię teleskopowe zamocowane jest i porusza się po prowadnicach w ramieniu głównym. To ostatnie zespolone jest z kolei z ruchomą ramą wywrotu, a ta z ramą główną. Za pracę układu ramion odpowiada para głównych siłowników hydraulicznych, zaś za pracę ramienia teleskopowego - siłownik hydrauliczny znajdujący się w ramieniu głównym. Do ramy głównej hakowca przymocowane są rolki prowadzące - to właśnie po nich przesuwany jest kontener. Urządzenia zaczepowo-blokujące znajdują się zaś na ramie wywrotu. 


Zasada działania bramowców

Bramowce, tak jak i hakowce, służą do wciągania, zestawiania, opróżniania i transportu kontenerów, przy czym podczas wszystkich operacji zachowują pozycję poziomą kontenera. Kontener wyposażony jest w sworznia zaczepowe. Służą one do zamocowania kontenera na koluchach łańcuchów bramowca. Łańcuchy mocowane są do ramion bramy dźwignika. Ramiona bramowców mogą być stałe, teleskopowe bądź mocowane przegubowo. Napędzane są za pomocą siłowników hydraulicznych. W przypadku bramowców konieczne jest zastosowanie rozkładanych tylnych nóg podporowych. Ich zadaniem jest stabilizacja i obciążenie tylnej osi pojazdu. 

Materiał opracowany na podstawie książki Juliusza Piaseckiego "Dźwigniki montowane na pojeździe - hakowce i bramowce".

Szkolenia dla konserwatorów hakowców i bramowców


Wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z konserwacją hakowców i bramowców zapraszamy na nasze szkolenia na konserwatorów dźwigników montowanych na pojeździe.  Kurs zakończony jest egzaminem UDT. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji hakowców i bramowców - legitymacja UDT ważna jest bezterminowo na terenie całej Polski.  Wszystkie niezbędne informacje na temat szkolenia dostępne są pod linkiem. Zapraszamy!


poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Wyłączniki krańcowe w suwnicach


Wyłączniki krańcowe w suwnicach


Wśród urządzeń zabezpieczających, stosowanych w suwnicach, znajdują się wyłączniki krańcowe. Na czym polega ich rola? Ich rola zaczyna się w momencie, kiedy zawiesie hakowe, wózek czy most znajdzie się w strefie krańcowej (podanej w dokumentacji technicznej suwnicy). Wówczas wyłączniki krańcowe mają za zadanie samoczynnie wyłączyć kierunek ruchu danego mechanizmu. 
Jakie rodzaje wyłączników krańcowych możemy wyróżnić w suwnicach?


Wyłączniki krańcowe, stosowane w suwnicach, możemy podzielić na kilka rodzajów. Są to:

- wyłączniki krańcowe wrzecionowe - ich zadaniem jest zabezpieczanie mechanizmu podnoszenia. Znajdziemy je w obwodzie sterowania bądź obwodzie siłowym. Na czym polega ich działanie? Wyłączniki krańcowe tego rodzaju mają działać tak, aby  po najechaniu zblocza w górne krańcowe położenie między zbloczem a wciągnikiem lub wciągarką zachowana została odległość 0,2 m;

- wyłączniki krańcowe różnicowe - te z kolei mają zabezpieczać mechanizm podnoszenia i zamykania oraz otwierania chwytaków czerpakowych linowych;

- wyłączniki krańcowe dźwigniowe - zabezpieczają mechanizm jazdy wózka oraz mechanizm jazdy suwnicy. Wyłączniki te zostały tak skonstruowane, aby w momencie ich zadziałania suwnica bądź wózek w chwili zetknięcia z odbojami nie poruszały się z prędkością większą niż  0,5 m/s;

- wyłączniki krańcowe zespolone (końcowe i krańcowe) - znajdują zastosowanie w suwnicach poruszających się z dużą prędkością oraz pracujących w strefach krańcowych. 


Szkolenia na operatorów i konserwatorów suwnic w Łodzi i na terenie całej PolskiWięcej na temat suwnic oraz stosowanych w suwnicach urządzeń zabezpieczających dowiecie się na naszych szkoleniach dla operatorów lub konserwatorów suwnic. W naszej ofercie posiadamy szkolenia dla operatorów suwnic kategoria I S lub II S oraz kurs na konserwatora suwnic I S. Wszystkie nasze szkolenia zakończone są egzaminem przed komisją UDT. Pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie uprawnień - zaświadczenia kwalifikacyjnego wydawanego bezterminowo przez UDT i ważnego na terenie całej Polski.

Kurs przeprowadzamy albo na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, albo na życzenie klienta na terenie jego firmy. Dojeżdżamy do klientów z całej Polski. Gwarantujemy doświadczoną kadrę szkoleniową, realizację programu szkolenia zatwierdzonego przez UDT, doskonałe przygotowanie do egzaminu oraz atrakcyjne ceny.

Wszystkie niezbędne informacje na temat kursów na suwnice IS i IIS znajdziecie pod linkiem, zaś na temat szkoleń dla konserwatorów suwnic poczytacie na stronie.

Serdecznie zapraszamy.

niedziela, 22 kwietnia 2018

Uniwersalne zastosowanie podestu ruchomego przejezdnego - cechy podestów


Uniwersalne zastosowanie podestu ruchomego przejezdnego - cechy podestów

Podesty ruchome przejezdne znajdują szerokie zastosowanie. Z tego też powodu posiadanie uprawnień do obsługi podestów, a więc podniesienie kwalifikacji i zdobycie  umiejętności pożądanych przez pracodawców, wiąże się z poprawą swojej  sytuacji na rynku pracy.Jakie jest zastosowanie podestów przejezdnych?

Podesty ruchome przejezdne  służą do wykonywania prac na platformie roboczej. To dzięki specjalnej konstrukcji podestu możliwa jest zmiana położenia platformy roboczej, co oznacza możliwość zmiany miejsca wykonywania pracy.

Podesty przejezdne, ze względu na swoją uniwersalność, znajdują szerokie zastosowanie - mogą być przystosowane zarówno do pracy na otwartym powietrzu, jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Podesty przejezdne używane są między innymi do wykonywania:

ü    prac konserwacyjnych konstrukcji masztowych, wieżowych, kominowych, mostowych, dźwignicowych;
ü   prac konserwacyjnych przy elewacjach budynków;

ü   montażu dociepleń budynków, pokryć dachowych, rynien;
ü   napraw i konserwacji oświetleń ulicznych;

ü   napraw linii energetycznych i telefonicznych;

ü   montażu i napraw instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i przeciwpożarowych we wszelkiego rodzaju halach produkcyjnych, magazynowych i innych budynkach;

ü   przycinania drzew - szczególnie pomoce do przycinki drzew w parkach czy drzew rosnących przy drogach;

ü   montażu reklam, dekoracji świątecznych;

ü   wykonywania akcji gaśniczych, ratunkowych itp.

Jakie cechy decydują o uniwersalności podestów?

Jak możemy przeczytać w książce Waldemara Polko "Konserwacja podestów ruchomych przejezdnych" o uniwersalności podestów decydują m.in. takie cechy jak:

Ø  mobilność w terenie – która zależy m.in. od konstrukcji układu jezdnego i napędowego podestu; napęd na wszystkie koła jest najkorzystniejszy w przypadku poruszania się po nierównym terenie – wówczas oderwania koła/kół nie skutkują utratą możliwości przekazywania siły napędowej z podłoża;

Ø   zwrotność – ta z kolei zależy od cech konstrukcyjnych układu skrętu (od liczby kół skrętnych oraz od sposobu w jaki koła ulegają skręcaniu; pamiętajmy, że najlepszą zwrotność daje możliwość niezależnego skrętu wszystkich czterech kół);

Ø   możliwość przemieszczania platformy roboczej poza zarys podwozia – daje nam możliwość pracy na platformie roboczej w miejscach, w których znajdują się przeszkody niemożliwe do ominięcia podestem;

Ø   możliwość przemieszczania platformy roboczej przez otwory w dachach, stropach.

Jak zdobyć uprawnienia do obsługi podestów ruchomych?

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień operatora podestów, zapraszamy na nasze szkolenia z obsługi podestów - kategorie UDT  IP i IIP. Nasze szkolenia zakończone są egzaminem UDT, dzięki któremu można zdobyć zaświadczenie kwalifikacyjne upoważniające do obsługi podestów. Co ważne, legitymacja UDT ważna jest bezterminowo na terenie całej Polski. Szczegóły oferty dostępne są pod linkami:Zapraszamy!

W tekście wykorzystano materiały z książki Waldemara Polko "Konserwacja podestów ruchomych przejezdnych".

niedziela, 15 kwietnia 2018

Konstrukcje nośne suwnic - konserwacja


Konstrukcje nośne suwnic - konserwacja


W trakcie szkoleń dla konserwatorów suwnic, nasi Instruktorzy podkreślają, że jednym z podstawowych obowiązków konserwatora suwnic jest sprawdzanie przez oględziny stanu konstrukcji nośnej suwnicy, a w szczególności takich miejsc, jak połączenia spawane, nitowane i rozłączne. Dziś odpowiemy na pytanie:

W jaki sposób należy sprawdzić stan konstrukcji nośnej suwnicy?
Przystępując do sprawdzenia konstrukcji nośnej suwnicy konserwator powinien skontrolować stan elementów nośnych suwnicy. Musi on sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia bądź odkształcenia plastyczne. Następnie powinien dokonać oceny zamocowania barierek, klap, drabin wejściowych, podestów, zamocowania kabiny oraz  stan kabiny.

Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, w których najczęściej dochodzi do pęknięć konstrukcji suwnicy. Mamy tu na myśli kilka newralgicznych punków: mocowania osi kół napędowych od mechanizmu jazdy suwnicy, łączenia belek nośnych suwnicy z czołownicami oraz mocowania przekładni czołowych z silnikami do czołownic.

Konserwator powinien również dokładniej przyjrzeć się miejscom, w których najczęściej dochodzi do odkształceń plastycznych konstrukcji suwnicy. Przykładami takich odkształceń mogą być:

- pogięta konstrukcja ramy wózka;

- wygięcia belki nośnej powstałe w wyniku przeciążenia suwnicy;

- zniekształcenia konstrukcji nośnej w wyniku silnego zukosowania suwnicy  w czasie jazdy.


Postępowanie w przypadku wykrycia pęknięć lub odkształceń trwałych w konstrukcji suwnicy


Jak należy postąpić w przypadku wykrycia pęknięć lub odkształceń trwałych w konstrukcji suwnicy?

Przede wszystkim suwnica musi zostać wycofana z eksploatacji w trybie natychmiastowym. W dalszej kolejności należy dopełnić obowiązku poinformowania o tym fakcie organu dozoru technicznego. Aby dokonać naprawy uszkodzonych miejsc musimy przygotować dokumentację naprawy, a następnie zatwierdzić ją w odpowiednim organie dozoru technicznego. Naprawa powinna zostać wykonana w zakładzie posiadającym aktualne uprawnienia do naprawy wydane przez dozór techniczny. Wówczas po wykonaniu naprawy zakład ten wystawia zaświadczenie, że naprawa została wykonana zgodnie z dokumentacją. Po przejściu całej tej procedury naprawioną suwnicę możemy zgłosić do badania technicznego w organach dozoru technicznego. Jeśli przejdzie badanie, może zostać dopuszczona do eksploatacji. 


Więcej materiałów dotyczących obsługi i konserwacji suwnic na naszym blogu tematycznym http://suwnice-w-firmie.blogspot.com/ . Zapraszamy.


Szkolenie na konserwatora suwnic


Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień UDT do konserwacji suwnic  zapraszamy na nasze szkolenia dla konserwatorów suwnic IS. Kurs organizujemy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak i na terenie firmy klienta - dojeżdżamy do klientów z całej Polski. Kursy zakończone są egzaminem UDT, którego organizacją zajmują się nasi pracownicy. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne - legitymację UDT konserwatora suwnic, która ważna jest bezterminowo na terenie całej Polski. Szczegóły naszej oferty szkoleniowej pod linkiem. Zapraszamy.


wtorek, 10 kwietnia 2018

BHP pracy konserwatora podestów ruchomych


BHP pracy konserwatora podestów ruchomych


Konserwator podestów podczas wykonywania czynności konserwacyjnych narażony jest na szereg zagrożeń stwarzanych przez podesty ruchome. Mogą mieć one różny charakter  - do najczęstszych należą zagrożenia o charakterze mechanicznym i elektrycznym.Jakie zagrożenia występują podczas wykonywania czynności konserwacyjnych podestów?


Zagrożenia mechaniczne, na jakie narażony jest konserwator podestów, to wszelkiego rodzaju uszkodzenia części ciała, w tym kończyn (przykładowo- zgniecenia, otarcia, obcięcia, wciągnięcia).

Zagrożenia elektryczne pojawiają się w momencie wystąpienia kontaktu  z częściami maszyny będącymi pod napięciem.

Zasady bhp pracy konserwatora podestów ruchomych


Przed przystąpieniem do pracy konserwator ma obowiązek zadbać o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Poniżej lista kliku najważniejszych punktów, na które konserwator powinien zwrócić szczególną uwagę (opracowana na podstawie książki Waldemara Polko "Konserwacja podestów ruchomych przejezdnych"):
·       Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych konserwator musi przede wszystkim odłączyć zasilanie sieciowe podestu. 
  
·         Konserwator powinien zadbać o odpowiednie podparcie podestu, który ze względu na charakter wykonywanych czynności konserwacyjnych musi zostać uniesiony. Istotny jest tutaj wybór koziołków o odpowiedniej (dostatecznej) nośności. Koziołki czy też drewniane podkłady powinny być stosowane niezależnie od podnośnika pojazdów. Konserwator powinien również zastosować podparcia, które mają zapobiec opadnięciu elementów wysięgnika podczas jego demontażu.

·     Zalecane jest również używanie fabrycznych podpór remontowych. Mają one zapobiegać przypadkowemu rozszczelnieniu siłownika  podnoszenia, a więc opadaniu wysięgnika czy mechanizmu nożycowego.   

·     Konserwator musi pamiętać również o tym, aby prawidłowo rozładować siłowniki hydrauliczne będące pod ciśnieniem oraz akumulatory ciśnienia przed ich demontażem.    

·     W trakcie prac remontowych konserwator cały czas powinien zwracać szczególną uwagę na różne czynniki niebezpieczne wynikające z podejmowanych przez niego działań. A są to m.in. emisja szkodliwych substancji (ryzyko zatrucia tlenkiem węgla), emisja szkodliwych par (np. par benzyny - niebezpieczeństwo zatrucia i wybuchu),  gorące elementy układów wydechowych, pomp hydraulicznych, itp., żrące działanie elektrolitu baterii akumulatorów, zwarcia o dużym natężeniu prądu. Pamiętajmy, że podstawową zasadą obowiązującą konserwatora podestów jest bezwzględne przestrzeganie instrukcji obsługi podestu ruchomego.

Konserwator podestów ruchomych - kurs


Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień konserwatora podestów ruchomych zapraszamy na nasze szkolenia z konserwacji podestów. Kurs zakończony jest egzaminem UDT, a pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie uprawnień konserwatora podestów IP. Co ważne zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji podestów wydawane przez UDT ważne jest bezterminowo na terenie całej Polski. Szczegóły naszej oferty pod linkiem. Zapraszamy!


niedziela, 8 kwietnia 2018

Podstawowe zasady obsługi podnośników pojazdów


Podstawowe zasady obsługi podnośników pojazdów


Przystępując do obsługi podnośników pojazdów, a więc dźwigników podlegających dozorowi technicznemu (z wyjątkiem podnośników przenośnych z napędem ręcznym), służących do podnoszenia, opuszczania lub przemieszczania pojazdów lub ich zespołów, należy przestrzegać podstawowych zasad, gwarantujących bezpieczną  pracę. Dziś postaramy się przybliżyć kilka z nich.Jakie są podstawowe zasady bhp obsługi podnośników pojazdów/ dźwigników przemysłowych/ podnośników samochodowych?


Poniżej zamieszczamy kilka podstawowych zasad bezpiecznej obsługi podnośników samochodowych/pojazdów / dźwigników przemysłowych. Materiał pochodzi z  książki Włodzimierza Skrzymowskiego "Podnośniki pojazdów", wydawnictwo KaBe, Krosno 2005.

  1. "Upoważnienie do obsługi określonych rodzajów podnośników pojazdów może uzyskać osoba, która została przeszkolona w zakresie budowy i działania podnośników, zagrożeń eksploatacyjnych, funkcjonowania urządzeń zabezpieczających, zasad sterowania podnośnikiem, sposobu postępowania w przypadku awarii i przeszła odpowiedni instruktaż praktyczny.
  2.  Obsługa podnośnika powinna być prowadzona zgodnie z ogólną instrukcją opracowaną przez wytwórcę oraz instrukcją skróconą (stanowiskową).
  3.  Operator powinien znać działanie wszystkich urządzeń zabezpieczających, m.in. ograniczników ruchu podstawy ładunkowej czy zabezpieczeń elektrycznych obwodów i silników elektrycznych.
  4.  Operator powinien utrzymywać podnośnik w odpowiednim stanie technicznym, gwarantującym nieprzerwaną, bezpieczną eksploatację.

  1.  W przypadku stwierdzenia niebezpiecznego uszkodzenia operator musi powiadomić o tym bezpośredniego przełożonego oraz konserwatora.

  1. Przed rozpoczęciem pracy na podnośniku operator powinien sprawdzić m.in. stan:

        urządzeń sterowniczych i łączników bezpieczeństwa, a w szczególności łącznika zatrzymania awaryjnego STOP;

        przewodów zasilających, przewodów hydraulicznych i pneumatycznych;

        mechanizmu podnoszenia podstawy ładunkowej i układu napędowego, poziom oleju hydraulicznego w zbiorniku, smar w punktach smarowych;

        urządzeń sygnalizacyjnych i ostrzegawczych;

        wypoziomowania podstawy ładunkowej.

        Operator podnośnika pojazdu jest odpowiedzialny za prawidłowy sposób podparcia pojazdu na podstawie ładunkowej, na płytach podporowych ramion podnoszących, klockach podporowych i dystansowych. W przypadku podnośników z podstawą ładunkową podpierającą koła pojazdu należy zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem.

  1.  Po podniesieniu podstawy ładunkowej wraz z pojazdem na odpowiednią wysokość należy sprawdzić urządzenia podtrzymujące podstawę w położeniu spoczynkowym.
  2. Przed opuszczeniem podstawy ładunkowej należy sprawdzić, czy na podstawie ładunkowej lub pojeździe nie znajdują się wymontowane części pojazdu, materiały pomocnicze, narzędzia, klucze itp., które mogą dostać się do ruchomych elementów mechanizmu podnoszenia lub układu napędowego podnośnika.
  3.  Przed opuszczeniem podstawy ładunkowej należy sprawdzić prawidłowość podparcia pojazdu.
  4.  Po zakończeniu pracy należy usunąć zanieczyszczenia (np. resztki smarów, rozlany olej czy płyny eksploatacyjne itp.) z podstawy ładunkowej i elementów podnośnika."


Szkolenie dla operatorów dźwigników przemysłowych / podnośników samochodowych/ podnośników pojazdów


Wszystkich zainteresowanych bezpieczną obsługą dźwigników przemysłowych zapraszamy na nasze szkolenie - Seminarium na dźwignik przemysłowy - obsługa podnośników w warsztatach samochodowych i dźwigników wszystkich typów. Niezbędne informacje na temat szkolenia znajdują się na naszej stronie internetowej pod linkiem. Serdecznie zapraszamy.


środa, 4 kwietnia 2018

Uprawnienia do obsługi żurawi


Uprawnienia do obsługi żurawi


W Polsce zawód operatora żurawia należy do zawodów regulowanych. Aby móc go wykonywać należy przejść odpowiednie przeszkolenie i posiadać niezbędne wiadomości teoretyczne oraz praktyczne związane z obsługą żurawia i bezpieczeństwem pracy. Kolejnym istotnym warunkiem jest posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi  wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Zaświadczenie to w postaci legitymacji UDT kandydat na operatora uzyskuje pod zdanym egzaminie. Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadzane jest przed komisją wyznaczoną przez kierownika terenowego oddziału UDT.


Jakie warunki muszą spełnić kandydaci na operatorów żurawi?


Osoby ubiegające się o otrzymanie uprawnień do obsługi żurawi, muszą spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim muszą mieć ukończone 18 lat. Ponadto muszą posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie danej pracy. Przyszły operator żurawi powinien również ukończyć co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub posiadać tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym oraz co najmniej miesięczną praktykę w zakresie obsługi odpowiedniego żurawia.

Rodzaje uprawnień operatorów żurawi


Uprawnienia do obsługi żurawi przyznawane są w dwóch kategoriach:

·          kategorii IIŻ - obejmującej żurawie samojezdne, żurawie przenośne, żurawie przewoźne oraz żurawie stacjonarne; oraz

·         kategorii IŻ - obejmującej żurawie wieżowe oraz żurawie szynowe.

Zaświadczenia uprawniające do obsługi żurawi ważne są na terenie całej Polski na czas nieokreślony.

W jakiej sytuacji można stracić uprawnienia do obsługi żurawi?


Należy pamiętać, że w przypadku popełnienia przez osoby obsługujące rażących uchybień lub niesumiennego wykonywania obowiązków organ dozoru technicznego może albo zawiesić uprawnienia do czasu przeprowadzenia kolejnego egzaminu, albo cofnąć uprawnienia. Zawieszenie lub cofnięcie uprawnień może nastąpić również na skutek uzasadnionego wniosku kierownika zakładu lub jednostek kontrolnych, takich jak chociażby Państwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenia na żurawie samojezdne IIŻ


Wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień na żurawie samojezdne IIŻ zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej adresowanej do przyszłych operatorów tego sprzętu. Kurs zakończony jest egzaminem UDT, organizowanym przez naszych pracowników. Zajęcia odbywają się na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub na życzenie klienta na terenie jego firmy - dojeżdżamy do klientów z całej Polski. Po szczegóły zapraszamy na naszą stronę internetową - link

wtorek, 3 kwietnia 2018

Podesty ruchome - rodzaje uprawnień operatorów


Podesty ruchome - rodzaje uprawnień operatorów


Do obsługi podestów ruchomych niezbędne są stosowne uprawnienia - świadectwo kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. W kontekście obsługi podestów możemy wyróżnić dwa rodzaje uprawnień operatorów. Są to:

Ø  podesty ruchome przejezdne kategoria I P - obejmuje podesty wolnobieżne, podesty samojezdne montowane na pojeździe oraz podesty przewoźne; oraz

Ø  podesty ruchome kategoria II P - obejmuje podesty wiszące, podesty masztowe oraz podesty stacjonarne.Jak zdobyć uprawnienia operatora podestów ruchomych?


Aby zdobyć uprawnienia operatora podestów ruchomych danego rodzaju, należy zdać egzamin przed komisją, w skład której wchodzą  przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin UDT składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i ma na celu potwierdzenie posiadania przez przyszłego operatora podestu niezbędnej wiedzy i umiejętności. Pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie legitymacji UDT, która honorowana jest bezterminowo na terenie całej Polski.

Jak przygotować się do egzaminu na podesty ruchome?


Jednym z najskuteczniejszych sposobów przygotowania się do egzaminu na podesty ruchome IP czy IIP jest ukończenie specjalistycznego szkolenia dla operatorów podestów. Szkolenie powinno realizować program uzgodniony i zatwierdzony przez UDT oraz, podobnie jak egzamin, składać się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Decydując się na wybór placówki szkoleniowej należy upewnić się, czy oferowane przez nią szkolenie na podesty zakończone jest egzaminem UDT. Dobre firmy szkoleniowe zajmują się kompleksową organizacją nie tylko szkolenia, ale również samego egzaminu UDT.  

Osoby zainteresowane szkoleniem dla operatorów podestów ruchomych zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową, dostępną pod linkiem. Organizujemy szkolenia na wszystkie kategorie uprawnień. Zapewniamy nasz własny sprzęt, doskonałą kadrę szkoleniową oraz możliwość skorzystania z dodatkowych seminariów oraz zniżek na inne szkolenia UDT. Kursy zakończone są egzaminem UDT, którego organizacją zajmują się nasi pracownicy (pośredniczą m.in. w składaniu wniosków egzaminacyjnych, w uiszczeniu opłat egzaminacyjnych i odbiorze legitymacji). Szkolenia organizujemy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak i na terenie firmy klienta - dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski. Zapraszamy już dziś!

poniedziałek, 2 kwietnia 2018

Bezpieczeństwo na placach budów - nowy numer "Inspektora"


Bezpieczeństwo na placach budów - nowy numer "Inspektora"

Nowy numer biuletyny Urzędu Dozoru Technicznego "Inspektor" , koncentruje się na tematyce bezpieczeństwa na placach budowy. Pierwszy w tym roku numer gazety branżowej dostępny jest już za darmo online na stronie UDT  pod linkiem.

Pierwszym artykułem Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego Adam Ogrodnik zawraca uwagę czytelników na zasady bezpieczeństwa  na  placach budów. Droga prowadząca do minimalizacji ryzyka wystąpienia niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń technicznych oraz nieszczęśliwych wypadków  wyznaczana jest przez kilka podstawowych punktów -  w tym przez bezpieczną konstrukcję urządzeń transportu bliskiego eksploatowanych na placach budów, następnie przez bezpieczną eksploatację tych urządzeń, która z kolei wiąże się z odpowiednimi kwalifikacjami osób.
Bezpieczeństwo urządzeń transportu bliskiego eksploatowanych na placach budów omówione zostaje dokładnie w kolejnym artykule autorstwa Tomasza Borth z oddziału UDT w Katowicach. Autor opisuje rodzaje urządzeń, które możemy spotkać na placach budowy oraz zasady bezpiecznej eksploatacji. Stara się również udzielić odpowiedzi na pytanie, czy można całkowicie wyeliminować wypadki, do których dochodzi na placach budów.
O bezpieczeństwie pracy na rusztowaniach przeczytamy z kolei w artykule Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach - Marka Dudka.  Autor tekstu, oprócz omówienia zasad bezpiecznej pracy na rusztowaniach, wspomina również o możliwości zastosowania innych rozwiązań w przypadku konieczności wykonania pracy na wysokości, takich jak chociażby drabinopodestów czy podestów roboczych.
Ponadto w numerze:
- rozmowa z Jerzym Werlem, Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym Warbud SA. na temat oddziaływania współpracy konkurentów i czynnikach mających wpływ na bezpieczeństwo podczas realizacji inwestycji budowlanych;
- artykuł poświęcony zagadnieniom dotyczących elektromobilności .
Zachęcamy do lektury. A wszystkich zainteresowanych bezpieczną  eksploatacją urządzeń transportu bliskiego zapraszamy na nasze szkolenia UDT dla operatorów UTB. W naszej ofercie znajdują się m.in. szkolenia na wózki jezdniowe (wszystkie możliwe kategorie UDT), suwnice, żurawie, podesty, dźwigi towarowo-osobowe. Każde nasze szkolenie zakończone jest organizowanym przez nas egzaminem UDT, dzięki któremu nasi kursanci mogą zdobyć legitymacje UDT - uprawnienia do obsługi urządzeń technicznych/ urządzeń magazynowych danego rodzaju. Wszystkie szczegóły naszej oferty dostępne są na stronie - link . Zapraszamy!