niedziela, 28 października 2018

Przegląd gaśnic w zakładzie pracy


Przegląd gaśnic w zakładzie pracy


Obowiązek przeprowadzania przeglądów technicznych gaśnic oraz czynności konserwacyjnych nakłada na właścicieli tego sprzętu gaśniczego polskie prawo. Przeglądy powinny być wykonywane przez specjalistów posiadających niezbędną wiedzę i umiejętności w tym zakresie -  gwarantuje to zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Wykonanie tej usługi warto więc zlecić rzetelnej i profesjonalnej firmie. Taką właśnie jest Awans B.H.P. - dzięki nam przeglądy konserwacyjne gaśnic w zakładzie pracy będą przebiegały sprawnie i bezproblemowo z zachowaniem wszelkich niezbędnych terminów i formalności. 


Jak często należy wykonywać przeglądy gaśnic?  Terminy przeglądów okresowych gaśnic

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) :
“Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne (…) powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów”.

Częstotliwość przeprowadzania przeglądu gaśnicy precyzuje producent w instrukcji obsługi dołączonej do sprzętu. Należy jednak pamiętać, że przegląd ten nie może być wykonywany rzadziej niż raz w roku. Często producenci zalecają przeprowadzanie przeglądów co pół roku, a w przypadku gaśnic przechowywanych w warunkach niekorzystnych (na przykład duża wilgotność pomieszczenia) nawet częściej. Nie wolno również zapominać o dodatkowym obowiązku - raz na 5 lat należy koniecznie wymienić znajdujący się w gaśnicy środek gaśniczy.

Przeglądy techniczne kontrolne gaśnic

Kontrolne przeglądy techniczne gaśnic  wykonujemy niezależnie od przeglądów okresowych gaśnic. W jakich przypadkach należy gaśnicę poddać przeglądowi kontrolnemu? Jest kilka takich sytuacji:

 - po każdym uruchomieniu gaśnicy;

- kiedy zauważymy na gaśnicy  ślady uszkodzenia mechanicznego;

- kiedy zauważymy, że kontrolka z terminem ważności badań jest nieczytelna,

- w przypadku zerwania plomby umieszczonej przez producenta czy konserwatora na dźwigni uruchamiającej, na zaworze butli czy na zaworze bezpieczeństwa,

- w przypadku gaśnic wyposażonych w manometr, kiedy jego strzałka znajduje się poniżej zaznaczonego na zielono obszaru skali.

Przeglądy okresowe i kontrolne gaśnic z Awans B.H.P.

Szczegóły naszej oferty przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych gaśnic znajdują się na naszej stronie internetowej pod linkiem

Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski, gwarantując jak najwyższy poziom świadczonych usług oraz konkurencyjne ceny. Zapraszamy!

środa, 24 października 2018

Łączniki bezpieczeństwa w dźwignikach


Łączniki bezpieczeństwa w dźwignikach

Dziś odpowiemy na pytanie - co to są łączniki bezpieczeństwa i jakie łączniki bezpieczeństwa znajdziemy w dźwignikach. Bazować będziemy na Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (dalej - "rozporządzenie"). 


Co to są łączniki bezpieczeństwa?

Rozdział 4 Rozporządzenia -   "Obwody i łączniki bezpieczeństwa" §49 poświęcony jest łącznikom bezpieczeństwa. Na jego podstawie łączniki bezpieczeństwa możemy zdefiniować jako łączniki, które zapewniają bezpieczną eksploatację dźwignika na skutek wyłączenia danego mechanizmu napędowego.

Jakie łączniki bezpieczeństwa występują w dźwignikach?

Przykładami łączników bezpieczeństwa, w które wyposażone są dźwigniki, są chociażby łączniki krańcowe, wyłącznik awaryjny "STOP", łącznik ruchomej listwy bezpieczeństwa czy łączniki barier, drzwi i ogrodzeń. Zgodnie z rozporządzeniem:

"§49. 3. Zestyki łączników bezpieczeństwa powinny być rozwierane przez bezpośrednie działanie sztywnych części układu kinematycznego dźwignika, bez pośrednictwa sprężyn lub innych elementów elastycznych. W przypadku braku możliwości takiego działania powinna być stosowana samoczynna kontrola funkcjonowania łączników lub ich dublowanie."

zaś

"§49. 4. Łączniki elektroniczne zastosowane jako łączniki bezpieczeństwa powinny być wyposażone w układ samoczynnej kontroli działania, uruchamiający się co najmniej przy każdym załączeniu dźwignika do ruchu lub w układ samoczynnej kontroli dublowania."

Wyłącznik awaryjny STOP

Na szczególną uwagę zasługuje wyłącznik awaryjny "STOP", który powinien wyłączać wszystkie obwody siłowe. W przycisk ten powinno być wyposażone każde stanowisko sterowania dźwignika. Ponadto w pewnych przypadkach istnieje możliwość zastosowania dodatkowych wyłączników "STOP" dostępnych z poziomu roboczego, umieszczonych na oddzielnych częściach dźwignika.

Pamiętajmy, że łącznik "STOP" powinien być łącznikiem zestykowym, a przycisk łącznika "STOP" powinien wystawać ponad swoją obudowę. Co istotne, po ustąpieniu nacisku na przycisk łącznika, nie powinno nastąpić ponowne samoczynne załączenie łącznika głównego.

Szkolenie z obsługi dźwigników przemysłowych / podnośników samochodowych

Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu dźwigników przemysłowych, zapraszamy na nasze szkolenia z obsługi dźwigników przemysłowych/ podnośników samochodowych. Do skorzystania z naszej oferty zachęcamy również pracodawców - to doskonały sposób na podniesienie/ uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji swoich pracowników. Szkolenie organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi oraz na terenie firmy klienta. Zapewniamy atrakcyjne ceny szkolenia, elastyczny grafik kursu, doświadczonych Instruktorów, dużą ilość godzin praktyki i jak najwyższy poziom merytoryczny zajęć. Szczegóły pod linkiem.

Zapraszamy! 


poniedziałek, 22 października 2018

Kto może przeprowadzać konserwację suwnic?


Kto może przeprowadzać konserwację suwnic?


Konserwację suwnic może przeprowadzać tylko osoba posiadająca uprawnienia wydawane na drodze egzaminu przez komisję UDT. Kwestie te reguluje rozporządzenie z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 79, poz. 849) w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze urządzeń technicznych. Legitymacja UDT przyznawana jest bezterminowo i ważna jest na terenie całej Polski.

Konserwator suwnic musi wykazać się stosowną wiedzą i umiejętnościami  z zakresu konserwacji suwnic. Do zakresu jego obowiązków należy m.in. sprawdzanie stanu technicznego mechanizmów suwnicy, cięgien nośnych, kontrola działania urządzeń sterujących, oświetleniowych czy też elementów bezpieczeństwa. Konserwator musi na bieżąco usuwać wszelkie usterki oraz przeprowadzać przeglądy konserwacyjne w terminach wskazanych przez stosowne przepisy  i instrukcję eksploatacji. Należy pamiętać, że praca konserwatora ma znaczący wpływ na efektywność działania urządzenia. 


Szkolenia dla konserwatorów suwnic z egzaminem UDT

Awans B.H.P. organizuje szkolenia dla przyszłych konserwatorów suwnic. Kurs zakończony jest egzaminem UDT, którego organizacją zajmują sie nasi pracownicy.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów - praktyków. Kurs realizuje program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowują do zdania egzaminu państwowego.

Szkolenia przeprowadzamy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi oraz (w przypadku firm i grup zorganizowanych) na terenie firmy klienta. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski.

Zapewniamy atrakcyjne ceny  kursu- cena szkolenia obejmuje koszty egzaminacyjne, które na chwilę obecną wynoszą 152 zł.

Szczegóły dotyczące szkolenia na konserwatorów suwnic znajdują się na naszej stronie internetowej - link.
Zapraszamy!


Pozostałe szkolenia dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń dla konserwatorów innych urządzeń technicznych:

 - wózków widłowych i ładowarek teleskopowych (link) ,

- podestów (link),

-  żurawi przenośnych typu HDS (link). 

Warto pamiętać, że posiadanie uprawnień do konserwacji kilku urządzeń transportu bliskiego zdecydowanie polepsza naszą sytuację na rynku pracy i daje realne szanse na lepiej płatną pracę. Specjaliści z uprawnieniami UDT bez problemu znajdą zatrudnienie tam, gdzie wykorzystywane są urządzenia magazynowe/ urządzenia transportu bliskiego. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami z zakresu urządzeń transportu bliskiego - doradzą, które uprawnienia najkorzystniej łączyć i wyjaśnią wszelkie wątpliwości. 


wtorek, 9 października 2018

Uszkodzenia palet EUR


Uszkodzenia palet EUR


Rynek palet  w Polsce to ok. 40 milionów sztuk palet EUR. Aby palety mogły zostać wprowadzone do obrotu, muszą posiadać certyfikację legalności (spełniać standardy  palet EUR). Szybką ocenę identyfikowalności oraz stanu palet umożliwiają karty oceny palet, zawierające między innymi cechy prawidłowej palety EUR oraz uszkodzenia dopuszczalne w paletach, jak i te, które dyskwalifikują daną paletę z obiegu. 

Jakie są dopuszczalne uszkodzenia palet?  Które palety można dopuści do obiegu?

Istnieje kilka uszkodzeń, które mimo wystąpienia nie dyskwalifikują palety z obiegu. Przykładowo, osoba odpowiedzialna za gospodarkę paletową w firmie może dopuścić do obiegu palety, które  w wyniku starzenia się drewna, ściemniały, jak również palety, których deski są pęknięte, ale w taki sposób, że pęknięcie nie obejmuje krawędzi desek. Podobnie do obiegu można dopuścić palety z pęknięciem wzdłużnicy środowej, jeśli wzdłużnica całą swoją powierzchnią opiera się na wspornikach środkowych. Akceptowane są również pęknięcia wsporników, pod warunkiem, że nie są widoczne żadne gwoździe.   Do użytku można również dopuścić palety, których jeden ze wsporników ma uszkodzone bądź nieczytelne oznaczenie, pod warunkiem, że wspornik z drugiej strony oznaczony jest prawidłowo (oznaczenie jest czytelne).  Używać możemy również palety, których skrajne deski są odłupane, ale odłupanie nie przekracza 2 cm, a widoczny jest maksymalnie tylko jeden gwóźdź. 


Jakie  są wady dyskwalifikujące paletę z obrotu?


Palety nie można dopuścić do obrotu w przypadku odłupania wzdłużnicy, jak również braku frezów na krawędzi więcej niż jednej deski dolnej. Nie można używać palet, w których wspornik uległ odłupaniu, w taki sposób że widoczne są gwoździe (pamiętajmy, że nawet jeden widoczny gwóźdź dyskwalifikuje paletę!) oraz w przypadku odłupania deski ukazującego więcej jak jeden gwóźdź.  Paletę bezwzględnie dyskwalifikuje pojawienie się zbutwienia, wystąpienie próchnicy czy zagrzybienia, jak również zastosowanie gwoździ nie posiadających licencji oraz  nieprawidłowe oznakowanie wspornika.

Wszystkie elementy, na które należy zwrócić uwagę w momencie dokonywania oceny palety, znajdują się na wspomnianych na samym początku kartach oceny palet.

Szczegółowy proces dokonywania oceny palet przedstawiamy w trakcie naszego szkolenia "Identyfikacja palet EUR i EPAL. Szkolenie - zarządzanie i obrót paletami" . Serdecznie zapraszamy na szkolenie oraz do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty na stronie - link.


niedziela, 7 października 2018

Szkolenie na konserwatora wózków widłowych (w tym ładowarek teleskopowych)


Szkolenie na konserwatora wózków widłowych (w tym ładowarek teleskopowych)


Awans B.H.P. zaprasza na szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych i ładowarek teleskopowych. Kurs organizujemy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak i na terenie firmy klienta (w przypadku większych zorganizowanych grup). Szkolenie zakończone jest egzaminem UDT, którego organizacją zajmują się nasi pracownicy.

Zapewniamy doskonałe przygotowanie do egzaminu, doświadczoną kadrę szkoleniową, nielimitowaną ilość godzin praktyki w stałej cenie szkolenia oraz elastyczny grafik zajęć ustalany indywidualnie z każdym kursantem/ klientem. Atrakcyjna cena szkolenia oraz możliwość skorzystania z dodatkowych seminariów związanych z tematyką urządzeń transportu bliskiego, to kolejne argumenty przemawiające na korzyść naszej oferty szkoleniowej.


Czemu warto zdobyć uprawnienia na konserwatora wózków widłowych/ ładowarek teleskopowych?

Wózki widłowe i ładowarki teleskopowe to jedne z podstawowych urządzeń w pracy magazynowej, na halach  czy budowach.  Wszędzie tam, gdzie są wózki widłowe potrzebny jest konserwator. Posiadając uprawnienia konserwatora  IWJK z łatwością znajdziemy dobrze płatną pracę. Co ważne, raz zdobyte na drodze egzaminacyjnej uprawnienia konserwatora UTB ważne są bezterminowo na terenie całej Polski.

Na czym polega praca konserwatora wózków widłowych/ ładowarek teleskopowych?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się być oczywista - konserwator wózków widłowych zajmuje się konserwacją tych urządzeń transportu bliskiego. Pytanie -  jaki zakres  zadań wchodzi w skład obowiązków, które należy wykonywać w ramach czynności konserwacyjnych? Przede wszystkim konserwator ma obowiązek przestrzegania instrukcji konserwacji. Instrukcja ta wydawana jest przez wytwórcę danego wózka widłowego. W ramach czynności konserwacyjnych konserwator miso usuwać na bieżąco usterki oraz jakiekolwiek zauważone nieprawidłowości w działaniu wózka. Wszelkie przeglądy konserwacyjne musi wykonywać w terminach  określonych przez producenta w dokumentacji techniczno-ruchowej. Tam też znajdują się dokładne zalecenia dotyczące zakresu owych czynności. Konserwator musi przestrzegać wszelkich przepisów i zasad bezpieczeństwa, o których szerzej mówimy podczas naszych szkoleń na konserwatorów UDT.

Więcej szczegółów na temat szkoleń na konserwatorów wózków widłowych (w tym ładowarek teleskopowych) znajdziecie na naszej stronie internetowej (link). 

Serdecznie zapraszamy, a w razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu. 


poniedziałek, 1 października 2018

II Ogólnopolskie Forum Służb BHP - "Bezpieczeństwo w świecie 4.0".II Ogólnopolskie Forum Służb BHP -  "Bezpieczeństwo w świecie 4.0".W dniach 1-2 października w Warszawie odbywa się II Ogólnopolskie Forum Służb BHP pod nazwą  "Bezpieczeństwo w świecie 4.0". Nie może nas tam zabraknąć, tym bardziej, że tematem przewodnim spotkań jest współczesna służba bhp w świecie 4.0 oraz czwarta rewolucja przemysłowa.
 Poniżej kilka zdjęć wykonanych przez naszych pracowników.
Nasi Inspektorzy BHP zawsze są na bieżąco z aktualnościami z branży i dzięki temu świadczone przez nas usługi bhp dla firm zawsze są na jak najwyższym poziomie. Na temat oferty bhp dla firm przeczytacie pod linkiem.

Zapraszamy!