wtorek, 28 czerwca 2016

Konserwator urządzeń dźwignicowych - zarobki i perspektywy rozwoju


Konserwator urządzeń dźwignicowych -  zarobki i perspektywy rozwoju


Ostatnio na blogu mieliście okazję przeczytać na temat zawodu konserwatora urządzeń transportu bliskiego. Chodzi oczywiście o artykuł -  "Konserwator urządzeń transportu bliskiego - zawód z przyszłością".
Również na stronie naszego Instruktora pojawił się wpis poświęcony temu zawodowi w kontekście zawodów regulowanych - dla przypomnienia - "Konserwator urządzeń transportu bliskiego - zawód regulowany"  .
praca konserwatora UTB- perspektywy rozwoju, zarobki
 
W obu tekstach podkreślone zostały zalety pracy konserwatora oraz wiążąca się z tą pracą odpowiedzialność. Jest to bez wątpienia zawód specjalistyczny, który wymaga rzetelnego przygotowania i zaangażowania. Mimo większego wysiłku, jaki musimy włożyć w przygotowanie zawodowe, warto rozważyć możliwość realizacji zawodowej właśnie w tym kierunku - zawód ten daje dużo lepszą perspektywę rozwojową i zarobkową.  Na stronie serwisu wynagrodzenia.pl możecie znaleźć informację na temat przeciętnych zarobków konserwatora urządzeń dźwignicowych. Dane pochodzą ze stycznia 2016 roku z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Zgodnie z badaniami:
"Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 3 494 PLN brutto. Co drugi mechanik/konserwator urządzeń dźwignicowych otrzymuje pensję od 2 496 PLN do 4 545 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych mechaników/konserwatorów urządzeń dźwignicowych zarabia poniżej 2 496 PLN brutto. Na zarobki powyżej 4 545 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych mechaników/konserwatorów urządzeń dźwignicowych."
* Mediana - jest to wartość dzieląca wszystkie dane na dwa równe zbiory. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% zgromadzonych w badaniu wyników. W przypadku badania wynagrodzeń znaczy to, że połowa badanych zarabia poniżej mediany a połowa powyżej.

Jak widać, osoby z dużym doświadczeniem, zaangażowaniem i odpowiednim stażem mogą liczyć na całkiem przyzwoite zarobki. Warto zainwestować w swój rozwój i połączyć np. uprawnienia konserwatora z uprawnieniami elektrycznymi SEP. Te ostatnie generalnie nie są przez prawo wymagane, choć przez niektóre oddziały UDT są "zalecane". Jeden z naszych Instruktorów  kwestię posiadania uprawnień sepowskich nie tylko w odniesieniu do pracy elektryka poruszał już na swoim blogu. Warto przypomnieć fragment:

"Kursy elektryczne nie są adresowane wyłącznie do przyszłych elektryków, czy też elektryków, którzy chcą odnowić swoje kwalifikacje. Znajomość zagadnień związanych z elektryką to ogromny atut osób należących do takich grup zawodowych jak chociażby grupa operatorów maszyn i urządzeń magazynowych. Częścią ich pracy jest nie tylko obsługa, ale i konserwacja maszyn takich jak wózki widłowe, suwnice, podesty czy dźwigi. Aby, zgodnie z prawem, móc  wymienić chociażby żarówkę czy baterie w wózku widłowym, dokonać pomiarów elektrycznych, musimy posiadać aktualne uprawnienia elektryczne Grupy 1. Szkolenia elektryczne kończące się egzaminem przed komisją SEP, to doskonały sposób na poszerzenie swoich kwalifikacji i podniesienie konkurencyjności na rynku pracy." czytaj więcej

praca konserwatora urządzeń dźwignicowych - kursy, szkolenia Awans B.H.P.
Na zakończenie podrzucamy kilka ofert pracy dla konserwatorów UTB. Może któryś z naszych czytelników poszukuje właśnie pracy w tym charakterze, a może oferty te zachęcą  innych do zapisania się na kurs konserwatorów urządzeń transportu bliskiego. Zapraszamy! 

Lp.
Stanowisko pracy/ firma
Miejsce pracy
Strona z ogłoszeniem
1.
Konserwator urządzeń transportu bliskiego/ KS Service Sp. z o. o.
 
Wrocław
2.
Konserwator urządzeń dźwignicowych i dźwigowych
 
Gdańsk
3.
Konserwator urządzeń dźwignicowych - mechanik
 
Dąbrowa Górnicza
4.
Konserwator urządzeń dźwignicowych
Rzeszów
5.
Konserwator urządzeń dźwigowych/ Firma OTIS Sp. z o.o.
Kielce

niedziela, 26 czerwca 2016

Konserwator urządzeń transportu bliskiego - zawód z przyszłością


Konserwator urządzeń transportu bliskiego - zawód z przyszłością

Konserwator urządzeń transportu bliskiego to specjalista nadzorujący urządzenia podlegające pod Urząd Dozoru Technicznego w fabrykach, zakładach produkcyjnych, magazynach i innych miejscach pracy, w których używane są wskazane sprzęty. To on odpowiada za ich stan techniczny i ewentualne naprawy. Aby zostać konserwatorem chociażby wózków widłowych I WJO, podestów I P czy żurawi przeładunkowych II Ż należy skończyć z pozytywnym wynikiem państwowy egzamin UDT, którego cena obecnie wynosi 152 zł. Uprzednio warto oczywiście zapisać się na odpowiedni kurs, dzięki któremu rzetelnie przygotujemy się do przyszłej pracy w charakterze konserwatora i przysłowiowo nie stracimy głowy, kiedy staniemy przed komisją egzaminacyjną. Zacznijmy jednak od początku...


kursy konserwatorów UTB, Łódź, Awans B.H.P.

Dlaczego warto zostać konserwatorem UTB?


Jak wspomnieliśmy powyżej, konserwator UTB ma bardzo szerokie pole manewru, jeśli chodzi o kwestię poszukiwania pracy. Znajdzie ją wszędzie tam, gdzie stosowane są urządzenia transportu bliskiego podlegające pod UDT.  
Na stronie UDT możemy znaleźć następująca informację:
"Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego pod dozór techniczny podlegają m.in. następujące urządzenia z grupy urządzeń transportu bliskiego:
 • Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych
 • Dźwig towarowy mały; dźwig towarowy bez prawa wstępu osób do kabiny
 • Dźwig budowlany
 • Podest ruchomy przejezdny
 • Suwnice, wciągniki, wciągarki, żuraw stacjonarny
 • Dźwignica linotorowa
 • Dźwignik o ruchu prostoliniowym, stacjonarny
 • Żuraw samojezdny
 • Dźwignik o ruchu nieprostoliniowym
 • Podest ruchomy wiszący, podest ruchomy masztowy
 • Wyciąg towarowy
 • Przenośnik w wesołym miasteczku (karuzela)
 • Wózek jezdniowy podnośnikowy
 • Układnica magazynowa
 • Żuraw wieżowy, żuraw szybkomontujący
 • Podest ruchomy załadowczy na pojeździe
 • Schody ruchome, chodniki ruchome
 • Dźwig osobowy
 • Żuraw przenośny
 • Dźwignik o ruchu prostoliniowym przenośny"

Przed przystąpieniem do eksploatacji danego urządzenia, wszystkie te maszyny muszą być uprzednio zarejestrowane w UDT i przejść tzw. badanie odbiorcze wykonywane przez Inspektora UDT. Następnie poszczególne UTB muszą przechodzić w określonych terminach badania okresowe i doraźne eksploatacyjne. Co ważne, podczas wszystkich tych badań obecny musi być również konserwator danego urządzenia. Ponownie odniesiemy się do strony UDT , na której możemy przeczytać:

"W przypadku badań urządzeń transportu bliskiego, obecność konserwatora przy badaniu wymagana jest przepisami prawa. Zgodnie z § 20 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz.1890) w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego, „Badanie UTB przeprowadzane u eksploatującego powinno być wykonywane w obecności eksploatującego oraz konserwującego i obsługującego UTB."
Nie ma wątpliwości, że zapotrzebowanie na rynku pracy na usługi konserwatorów UTB utrzyma się na wysokim poziomie. W każdym zakładzie produkcyjnym, na halach i magazynach taka osoba jest wręcz niezbędna. Choć uzyskanie odpowiednich kwalifikacji wiąże się z nieco większym nakładem pracy niż w przypadku operatora tych sprzętów, to warto jednak zainwestować  w swój rozwój i otworzyć sobie nowe możliwości zawodowe i finansowe.


kursy dla konserwatorów wózków widłowych, podestów i żurawi, Awans B.H.P.

Jakie warunki muszę spełnić, aby zapisać się na kurs dla konserwatorów UTB?


 Aby zapisać się na kurs, musisz mieć:
 • ukończone 18 lat;
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy;
 • jedno z poniższych:

-  świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym pracy przy urządzeniach technicznych oraz rok pracy przy konserwacji lub naprawach tych urządzeń;
-  świadectwo czeladnicze z zakresu elektromechaniki maszyn oraz rok pracy przy naprawach tych maszyn;
-  świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub równorzędnej oraz rok pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach urządzeń technicznych;
-  tytuł kwalifikacyjny mistrza w zawodzie odpowiadającym pracy przy urządzeniach technicznych oraz 6 miesięcy pracy przy konserwacji lub naprawach tych urządzeń;
-  świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej bądź co najmniej 3 lata nauki w odpowiedniej szkole wyższej i 6 miesięcy pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach urządzeń technicznych.
 
Jeśli nie spełniasz żadnego z 5 ostatnich warunków, nie przekreśla to ostatecznie Twoich szans na uzyskanie uprawnień konserwatorskich. Koniecznie skontaktuj się z naszą firmą szkoleniową - Awnas B.H.P. -  pomożemy  znaleźć Ci właściwe rozwiązanie.
Jako ciekawostkę dodamy, że niektóre oddziały UDT od kandydatów na konserwatorów wymagają dodatkowo uprawnień SEP.  Jeśli nie posiadasz uprawnień sepowskich, możesz skorzystać z naszej oferty szkoleniowej- przeprowadzamy również kursy elektryczne.


Jaką firmę szkoleniową wybrać, aby po zdanym egzaminie być dobrze przygotowanym do zawodu konserwatora UTB?


Konserwator wykonuje odpowiedzialną pracę i musi być do niej odpowiednio i rzetelnie przygotowany. To również na jego barkach spoczywa po części odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy wielu osób. Dzięki jego odpowiedniej reakcji i działaniom prewencyjnym można uniknąć wielu niepotrzebnych niebezpiecznych wydarzeń. Dobry konserwator musi wykazać się obowiązkowością, skrupulatnością, zdrowym rozsądkiem i dalekowzrocznością. A przede wszystkim merytoryczną wiedzą i przygotowaniem. Swojego fachu musi uczyć się więc od najlepszych. I właśnie na te aspekty musi zwrócić uwagę kandydat na konserwatora już na etapie wybierania firmy szkoleniowej przeprowadzającej kursy dla konserwatorów.

Dobra firma to również taka, która, oprócz zapewnienia doskonałej kadry szkoleniowej, na swoje barki  weźmie również całą organizację egzaminu UDT - od ustalenia dogodnego terminu, po wypełnienie wniosków, dokonanie opłat, aż w końcu odbiór uzyskanych uprawnień. Kursant może spokojnie skupić się na tym, co najważniejsze- nauce i utrwalaniu zdobytej wiedzy.


kurs dla konserwatorów urządzen podlegających pod UDT

Awans B.H.P. i szkolenia konserwatorów wózków widłowych I WJO, podestów I P i żurawi przeładunkowych II Ż


Nasza firma szkoleniowa Awans B.H.P., wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu i oczekiwaniom przyszłych kursantów, przygotowała w swojej ofercie szkolenia na konserwatorów urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego. Jeśli chcesz zostać:
 • konserwatorem wózków widłowych I WJO;
 • konserwatorem podestów I P;
 • konserwatorem żurawi przeładunkowych II Ż

skontaktuj się z nami. Zapraszamy na naszą stronę internetową, na której znajdziecie wszelkie niezbędne szczegóły, w tym program szkolenia i cenne wskazówki.

Kurs konserwacji M i E organizowany przez Awans B.H.P. to przygotowanie mechaniczne i elektryczne na najwyższym poziomie, bo przeprowadzane przez operatorów, konserwatorów, mechaników i elektryków, którzy z chęcią dzielą się nie tylko swoją obszerną wiedzą, ale również bogatym doświadczeniem zawodowym. Zapraszamy już dziś!

Skontaktuj się z nami 

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Podsumowanie działań ostatnich 2 miesięcy Awans B.H.P.


Podsumowanie działań ostatnich 2 miesięcy  Awans B.H.P.

 
Ostatnie 2 miesiące były dla firmy Awans B.H.P. bardzo pracowite. Najważniejszym zrealizowanym celem jest pozytywne przejście okresowych przeglądów technicznych  UDT trzech  naszych urządzeń transportu bliskiego.  Dzięki temu nasze 2 wózki czołowe oraz podest nożycowy mogą kolejny rok legalnie funkcjonować i efektywanie służyć naszym kursantom. Więcej informacji na temat przeglądów znajdziecie pod linkiem.  
  
 
Sukcesem naszych kursantów, a właściwie wspólnym sukcesem kursantów i naszych instruktorów, był zakończony 100% zdawalnością egzamin UDT na kategorię 1 P dla pracowników Castoramy. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej dotyczącej obsługi podestów  IP i IIP- szczegóły znajdziecie na  stronie. Jak widać, sukces macie gwarantowany ;) .
 
 
 
 
A jeśli wspominamy już o współpracy z dużymi firmami, nie możemy zapomnieć o IKEI. Kolejne grupy pracownicków tej firmy przystąpiły do okresowych szkoleń bhp prowadzonych z sukcesem przez naszych szkoleniowców. Przy okazji zapraszamy wszystkie firmy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą badań okresowych pracowników.  

Jeśli chodzi o inne szkolenia, w Piotrkowie Trybunalskim nasi Instruktorzy przygotowują  kolejnych kursantów do egzaminów na konserwatorów UTB.
 
Również na hali szkoleniowej na ul. Brukowej 23 w Łodzi praca nie ustaje. Jazdy naszych kursantów grafik z ostatnich dwóch miesięcy wypełniły po brzegi. Pozstaje nam jedynie życzyć sobie kontynuacji takiego dużego zainteresowania. Zapraszamy na halę - przypominamy w godzinach od 8 do 20. Oczywiście zachęcamy do zapisywania się na kursy dla operatorów UTB.
 
Cieszy nas fakt, że nie braknie chętnych na kursy dla operatorów suwnic. Obecnie prowadzimy szkolenia dla kursantów zainteresowanych obsługą suwnic sterowanych z kabiny. Przyszli operatorzy już  niebawem przystąpią do państwowego egzaminu.
 
 
 
 
 
Na koniec musimy wspomnieć, iż zakończyliśmy również okresowe pomiary rezystancji izolacji w kopalni piasku pod Tomaszowem Mazowieckim.    
 

środa, 8 czerwca 2016

Awans B.H.P. - firma szkoleniowa z Łodzi w obiektywie cz. II

Awans B.H.P. - firma szkoleniowa z Łodzi w obiektywie cz. II

 
Zapraszamy na drugą część materiału poświęconego naszej firmie. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, przedstawiamy w niej sprzęt, będący naszą własnością, na którym kursanci, przyszli operatorzy czy konserwatorzy maszyn,  mogą szlifować swoje umiejętności praktyczne związane z obsługą urządzeń transportu bliskiego.

Przypominamy, że wybierając u nas kurs na operatora chociażby wózka widłowego, ładowarki teleskopowej czy podestu, zapewniacie sobie nieograniczoną ilość godzin praktyki. Możecie trenować jazdę i obsługę danego urządzenia do momentu, aż uznacie, że czujecie się na siłach podejść do państwowego egzaminu przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. A oto sprzęt, na jakim będziecie ćwiczyć.  


wózki widłowe, Awans B.H.P.- firma szkoleniowa z Łodzi

 wózek widłowy, Awans B.H.P.


 wózek widłowy, Awans B.H.P.wózki podnośnikowe i unoszące, Awans B.H.P.  
 


 wózek jezdniowy, Awans B.H.P.wózek jezdnowy, Awans B.H.P.


wózek jezdniowy, Awans B.H.P.


podest, Awans B.H.P.


żuraw przenośny przeładunkowy, Awans B.H.P.


 wózek jezdniowy, Awans B.H.P.


podest, Awans B.H.P.


ładowarka teleskopowa, Awans B.H.P.

 Awans B.H.P., firma szkoleniowa z Łodzi

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej- http://awans-bhp.com/
 

poniedziałek, 6 czerwca 2016

Wywiad z właścicielem firmy szkoleniowej Awans B.H.P. cz. II

Wywiad z właścicielem firmy szkoleniowej Awans B.H.P. cz. II


 Czy obecnie w Polsce łatwo jest znaleźć pracę? Czy warto inwestować w nowe kursy czy szkolenia? Na jakie zawody warto stawiać, planując swój rozwój zawodowy?

Bartosz Gutowski, właściciel Awans B,H.P.

Jestem przekonany, że w Polsce nie ma najmniejszego problemu ze znalezieniem pracy. Wychodzę z założenia, że dla chcącego nie ma nic trudnego. Jedyne co nas ogranicza to my sami.
Zacznijmy od początku... młody człowiek, który właśnie opuszcza mury swojej szkoły, jest wręcz pewien, że zawojuje rynek pracy. Należy jednak pamiętać, że początki mało dla kogo okazują się usłane różami, ciągłymi awansami, pochwałami itd. Moim zdaniem niezwykle ważne jest, by dać od siebie jak najwięcej, chociażby poprzez  zaangażowanie w pracę. Wiadomo, że profity przychodzą zazwyczaj dosyć wolno. Przetrwanie tego początkowego, najcięższego okresu to najlepsza szkoła dla młodego pracownika. I tutaj przejdę do drugiej części pytania. Tak, warto w siebie inwestować. Im więcej potrafimy (mowa o posiadanych kwalifikacjach ), tym większe prawdopodobieństwo, że znajdziemy ciekawy angaż.
 
Co do doboru kursu czy zawodu, to wszystko zależy od predyspozycji człowieka. Zauważamy, że nic nie trwa wiecznie. Ciepła posada za biurkiem czy też praca na jedną zmianę w miedzynarodowej korporacji może się kiedyś skończyć. I co wtedy? Większość ludzi szuka czegoś podobnego, czegoś, co będzie im już znane. Spotykam się jednak, i to coraz częściej, z próbami dokonania diametralnych zmian. I tak to księgowy staje się suwnicowym, sprzedawca ze sklepu odzieżowego chce spróbować swoich sił przy pracy na wysokości, a pani zajmująca się dotąd opieką nad dziećmi postanawia wyjechać za granicę z uprawnieniami na wózki widłowe.

 
Kim są ludzie, którzy przychodzą na kursy na wózki czy podesty do Pańskiej firmy?
 

Tak jak wspominałem wcześniej, co kursant, to inna historia. Do szkoleń przystępują młodzi, ale już pełnoletni uczniowe, a także ludzie, których staż pracy jest dwukrotnie większy niż wiek tych pierwszych. W tej branży nie nie ma reguły. Jedni chcą podnieść swoje kwalifikacje z nadzieją na poprawienie warunków. Drudzy chcąc dorobić do marnej emerytury postanawiają wsiąść legalnie na wózek czy podest.
 
wózek widłowy, hala szkoleniowa Awans B.H.P.
Niedługo startują Państwo z nowymi szkoleniami na konserwatorów i instruktorów szkoleń zawodowych. Jak dokładnie będzie wyglądać oferta? Czemu akurat takie szkolenia? To już zdecydowanie ambitniejsze kursy dla ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z urządzeniami Transportu Bliskiego, prawda?

W zasadzie już wystartowaliśmy ze szkoleniami na konserwatorów UTB. Dzięki zaangażowaniu naszych instruktorów udało się dosyć szybko wejść w tą niezwykle ciekawą tematykę.
Przyszłym konserwatorom oferujemy ciekawe pakiety obejmujące kurs na obsługę oraz konserwację wybranego urządzenia. Oczywiście nie ma wymogu posiadania uprawnień do obsługi np: podestu, by zająć się jego konserwacją. 
Zainteresowani tymi szkoleniami to w większości ludzie związani z branżą UTB, pracujący już w zawodzie.  Sami dostrzegliśmy, jak wielkim problemem jest znalezienie konserwatora do żurawia przenośnego czy podestu ruchomego. Postanowiliśmy wyjść na przeciw i zaproponować tego typu kursy. 

Jak wygląda praca instruktora praktycznej nauki zawodu? Szkolicie ludzi na wózki, podesty, suwnice. Jest to odpowiedzialne zadanie, wymagające kreatywności i bardzo dobrej znajomości urządzeń transportu bliskiego. Macie doświadczenie w tej branży?
 
Nasi instruktorzy znają się na swoim fachu. Ze względu na mnogość pytań, które padają podczas szkolenia, muszą być przygotowani na każdą ewentualność. Z pomocą przychodzą lata spędzone przy obsłudze urządzeń transportu bliskiego, a także wielkie doświadczenie w nauczaniu. Pojawiają się u nas ludzie o różnym  potencjale i możliwościach przyswajania wiedzy. Każdemu trzeba poświęcić odpowiednią ilość godzin. Nie ograniczamy się do programu, dzięki czemu kursanci bez stresu przystępują do pracy.
Należy tu wspomnić o zamiłowaniu instrukorów do tematyki UTB. Zainteresowanie nie ogranicza się jedynie do książkowych zagadnień.
 
Czy uważa Pan, że takie zawody jak operator urządzeń transportu bliskiego, wózkowy, dźwigowy czy suwnicowy mają przyszłość? 

Z miesiąca na miesiąc zauważam zwiększenie się zapotrzebowania na tego typu specjalistów. Wpółpracujemy na stałę z firmami poszukującymi operatorów UTB, a co za tym idzie mamy możliwość dokładnej analizy sytuacji na rynku pracy. Co ważne dostrzegamy poprawę warunków zatrudnieniowych, co oczywiście niezmiernie cieszy.
 

Wózek jezdniowy, hala szkoleniowa w Łodzi, Awans B.H.P.
 
Komu poleciłby Pan kurs na konserwatora czy instruktora? 

W przypadaku zawodu konserwatora lub isntruktora osoba taka musi wykazywać się szczególnymi predyspozycjami. Skrupulatność, cierpliwość, zaangażowanie oraz chęć poznawania i rozowju - to tylko kilka z cech, którymi powinień odznaczać się przyszły konserwator czy instruktor. Zapraszamy wszystkich, którzy czują sie na siłach. Dołożymy wszelkich starań, by pokazać kawałek naszego świata. 

Jakie ma Pan życzenia i plany związane z firmą na drugą połowę 2016 roku?

W dalszym ciągu chcemy poszerzać zakres wykonywanych usług. Dzięki temu będziemy w stanie kompleksowo obsługiwać coraz to wiekszych klientów. Nie oznacza to oczywiście, że indywidualni klienci zejdą na drugi plan. Wręcz przeciwnie, z taką samą troską podchodzimy do dużych firm i przedsiębiorców, jak też pojedynczych kursantów. I to się nie zmieni.  

Na nadchodzącym półrocze postawiliśmy dobie kilka kolejnych zadań, które, mam nadzieję, uda się nam zrealizować bez zbytniego obciążania naszych najbliższych.

 
Co by Pan poradził wszystkim szukającym pracy w 2016 roku?

Szukajcie ,a znajdziecie. Patrzcie przez szerokokątny obiektyw, nie ograniczajcie się do jednej branży, bądźcie elastyczni i  inwestujcie w siebie. Wasze inwestycje z pewnością się zwrócą.
 
 

 
Zapraszamy na stronę Awans B.H.P.