środa, 27 czerwca 2018

Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych - zasady bhp


Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych - zasady bhp


Zasady bhp konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych stanowią jeden z ważniejszych tematów poruszanych w trakcie szkoleń na konserwatorów tego typu urządzeń. Jest to temat szeroki i oczywiście nie można omówić go w kilku zdaniach. Poniżej zamieszczamy skrót najważniejszych informacji - traktujcie go jako materiał szkoleniowy przydatny do powtórki przed egzaminem. Osoby zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu konserwacji wózków jezdniowych zapraszamy zaś na szkolenie "Konserwator wózków widłowych i ładowarek teleskopowych" - niezbędne informacje na temat kursu pod linkiem

Podstawowe zasady bhp konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych


       W pomieszczeniu lub na terenie, gdzie przeprowadzana jest konserwacja wózka, nie mogą znajdować się stanowiska z otwartym ogniem lub materiały łatwopalne lub wybuchowe.

        Przed przystąpieniem do wykonywania prac konserwacyjnych wózek powinien być dokładnie oczyszczony z brudu i smarów.

        Narzędzia i przyrządy używane przez konserwatora nie mogą posiadać wad i usterek.

        Nie wolno podchodzić z otwartym ogniem przy usuwaniu usterek w układzie paliwowym oraz przy sprawdzaniu stanu paliwa i uzupełnianiu go.

        Przy nagrzanym silniku nie wolno odkręcać korka z układu chłodzenia.

        Przed przystąpieniem do wykonywania prób ruchowych należy sprawdzić, czy na elementach wózka nie znajdują się narzędzia lub przedmioty, które mogą zostać uszkodzone.

        Czynności regulacyjne należy wykonywać przy wyłączonych układach napędowych.

        Ładowanie akumulatora powinno być przeprowadzane w pomieszczeniach odpowiednio zabudowanych i wyposażonych.

       Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora należy odłączyć go od układu elektrycznego wózka, odkręcić korki odpowietrzające i sprawdzić poziom elektrolitu.

        Przebieg ładowania akumulatora należy wykonywać zgodnie z instrukcją wytwórcy baterii.

        Przed przystąpieniem do wymiany koła należy ustawić wózek na poziomym podłożu z włączonym hamulcem postojowym, dźwignią biegów w położeniu zerowym, opuszczonymi widłami i wyłączonym silnikiem. Koła należy zablokować klinami.

        Do podnoszenia wózka należy użyć podnośnika o odpowiednim udźwigu.

        Podczas wymiany koła należy uważać, aby nie odkręcić nakrętek obręczy zamiast nakrętek mocujących koła.

        Przed przeprowadzeniem prób z obciążeniem sprawdzić ciśnienie w ogumieniu.

        Przed rozpoczęciem uzupełniania ciśnienia w oponach należy sprawdzić, czy obręcze i opony nie są uszkodzone.

       Opony do wózków jezdniowych podnośnikowych należy dobierać wg katalogu opon danego wytwórcy.

       Przy uzupełnianiu ciśnienia w oponach należy stać z boku koła oraz stosować kraty ochronne.

Materiał opracowany na podstawie książki "Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia", Mieczysław Chimiak, wydawnictwo KaBe, Krosno 2006

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz