niedziela, 7 stycznia 2018

Znaczenie kwalifikacji potwierdzonych uprawnieniami UDT


Znaczenie kwalifikacji potwierdzonych uprawnieniami UDT


Wiele osób decydujących się zdobyć nowe umiejętności z zakresu obsługi bądź konserwacji urządzeń transportu bliskiego zapisuje się na szkolenie wybierając, mniej lub bardziej starannie, jakąś placówkę szkoleniową. Przystępując do szkolenia dla operatorów wózków widłowych, suwnic czy podestów warto na początku dowiedzieć się, czy dana firma organizująca szkolenie zapewnia zakończenie danego kursu egzaminem przed komisją UDT. Tylko dzięki zdanemu egzaminowi uczestnicy szkolenia mogą zdobyć legitymację UDT - dokument potwierdzający zdobyte kwalifikacje i umiejętności. Bez legitymacji może okazać się, że nasz wysiłek włożony w uczestnictwo w szkoleniu niewiele zmieni w naszej sytuacji zawodowej.


Czemu posiadanie legitymacji UDT jest tak ważne?

Jest kilka powodów, dla których posiadanie legitymacji UDT potwierdzającej zakres posiadanych kwalifikacji czy to z obsługi wózków widłowych, suwnic, podestów, żurawi czy też z konserwacji urządzeń transportu bliskiego ma zasadnicze znaczenie.
Przede wszystkim osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez UDT potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie - taki obowiązek nakłada Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. 2000, nr 122, poz. 1321).  Listę urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji należy posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne, znajdziemy w  załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r.).
Kolejny, nie mniej ważny powód, dla którego posiadanie legitymacji UDT jest tak istotne, to zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ciągłości pracy przez wyeliminowanie przerw w ruchu zakładu spowodowanych wyłączeniem danego urządzenia z linii produkcyjnej w wyniku uszkodzenia będącego konsekwencją zatrudnienia osób nie posiadających stosownych kwalifikacji w zakresie obsługi czy konserwacji danej maszyny. Obszerne omówienie tego aspektu znajduje się w artykule "Bezpieczeństwo wymaga kwalifikacji" opublikowanym na łamach biuletynu UDT "Inspektor" nr 4/2017. Jak możemy przeczytać: 

"Wraz z rozwojem techniki i technologii nieustannie rośnie wartość wykorzystywanych urządzeń. Rośnie także ich znaczenie w łańcuchu produkcyjnym, a w ślad za tym wzrasta wysokość strat związanych z przerwą w ruchu. Współczesny przemysł przynosi też nieustannie nowe, nieznane wcześniej zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń technicznych i stosowaniem nowoczesnych technologii. To powody, dla których sprawa znaczenia kwalifikacji pracowników ma dodatkowe, ogromne znaczenie dla pracodawców. Najlepszą, sprawdzoną drogą do eliminacji kosztownych błędów eksploatacyjnych są wysokie kompetencje pracowników."
Legitymacja UDT jest potwierdzeniem posiadania stosownych kwalifikacji. Zdanie egzaminu oznacza, że dana osoba jest dobrze przygotowana do pełnienia obowiązków czy to operatora, czy konserwatora wózków widłowych, ładowarek teleskopowych czy HDS-ów. Co istotne, zaświadczenia kwalifikacyjne UDT mają wysoką wartość zarówno w opinii pracowników, jak i przedsiębiorców i są uznawane w Unii Europejskiej. Posiadanie legitymacji UDT oznacza więc obiektywne polepszenie swojej pozycji na rynku pracy.


Jak zdobyć zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez UDT?


Jak już zaznaczyliśmy, jedyną droga do zdobycia zaświadczenia kwalifikacyjnego wydawanego przez UDT (legitymacji UDT) jest zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, w skład której wchodzą przedstawiciele UDT. Gwarancją sukcesu na egzaminie jest dobre przygotowanie zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym. Aby ten cel osiągnąć, warto wybrać dobrą placówkę szkoleniową. Przy jej wyborze należy zwrócić uwagę na program szkolenia - dobrze, jeśli jego zakres uzgadniany jest z i zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Dobre placówki szkoleniowe powinny również zagwarantować zakończenie danego szkolenia egzaminem UDT - oznacza to, że dana firma szkoleniowa w swoim zakresie i w ramach kosztów danego szkolenia organizuje cały egzamin oraz pośredniczy w odbiorze legitymacji UDT.
Osoby zainteresowane szkoleniami UDT, zakończonymi egzaminami przed komisją UDT, zapraszamy na stronę. Znajdziecie tam wiele ciekawych informacji dotyczących przebiegu szkoleń dla operatorów i konserwatorów wózków widłowych, suwnic, podestów, żurawi i pozostałych urządzeń transportu bliskiego. Zapraszamy.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza