wtorek, 23 stycznia 2018

Szkolenia z obsługi HDS-ów zakończone egzaminem UDT


Szkolenia z obsługi HDS-ów zakończone egzaminem UDT

Awans B.H.P. zaprasza na szkolenie dla operatorów HDS-ów czyli hydraulicznych dźwigów samochodowych. Nasze szkolenia z obsługi żurawi przenośnych typu HDS zakończone są egzaminem UDT. Uczestnicy kursu zdobywając pozytywny wynik z egzaminu, otrzymują legitymację UDT - uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych II Ż.Obsługa HDS-u tylko z uprawnieniami UDT

Należy pamiętać, że obsługa HDS-u wymaga posiadania stosownych uprawnień. Jedyną drogą do ich zdobycia jest zdanie egzaminu przed przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin, składający się z części teoretycznej i praktycznej, służy weryfikacji wiedzy i umiejętności zdobytych przez przyszłych operatorów żurawi przenośnych tego typu. Jednym z najlepszych sposobów na dobre przygotowanie się do egzaminu jest ukończenie profesjonalnego szkolenia prowadzonego przez doświadczonych Instruktorów - praktyków. Należy pamiętać, że uprawnienia UDT bezterminowo upoważniają do obsługi urządzenia na terenie całej Polski.

Czemu szkolenie na żurawie przenośne przeładunkowe II Ż powinno realizować program ustalany z UDT?

Szkolenie na żurawie przenośne przeładunkowe II Ż powinno realizować program uzgadniany i zatwierdzony przez UDT. Wybierając placówkę szkoleniową warto zwrócić na to uwagę. Szkolenie oparte o taki program daje kursantowi gwarancję, że zostanie on dobrze przygotowany do egzaminu UDT, jak również zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy w zawodzie.
Wszystkie szkolenia ofertowane przez Awans B.H.P., w tym również omawiane szkolenie na żurawie przenośne przeładunkowe typu HDS przeprowadzane są w oparciu o programy zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego. Program realizowany jest przez doświadczonych Instruktorów, którzy swoją wiedzę i umiejętności zdobywali i wciąż utrwalają wykonując prace operatorów i konserwatorów żurawi przenośnych.


Miejsce szkoleń dla operatorów hydraulicznych dźwigów samochodowych (HDS-ów)

Nasze indywidualne podejście do klienta przejawia się między innymi w możliwości dostosowania grafiku zajęć do własnych potrzeb kursanta. Naszym klientom umożliwiamy również dokonanie wyboru odnośnie miejsca szkolenia. Kursy na HDS-y przeprowadzamy albo na terenie naszej hali szkoleniowej, albo na życzenie klienta w miejscu przez niego wskazanym (dojeżdżamy na terenie całej Polski). W pierwszym przypadku zajęcia praktyczne, jak również późniejszy egzamin, odbywają się na naszym placu manewrowym na naszym własnym sprzęcie. W drugim przypadku kursantów szkolimy na terenie firmy klienta na udostępnionym przez niego sprzęcie.
Osoby zainteresowane naszą ofertą szkoleń na HDS-y zachęcamy do zapoznania się z jej szczegółami na stronie. Zapraszamy.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza