środa, 3 stycznia 2018

Przegląd gaśnic - sprawdzenie szczelności


Przegląd gaśnic - sprawdzenie szczelności

Sprawdzanie utrzymania gazu napędowego w gaśnicach i nabojach należy wykonywać w regularnych odstępach czasu. Jednym ze sposobów sprawdzania szczelności jest ważenie.Metody pomiaru ciśnienia w gaśnicach
Sposób sprawdzenie utrzymania ciśnienia w gaśnicach stale pod ciśnieniem opisuje Polska Norma PN-EN-3-7. Gaśnica musi być wyposażona w przyłącze, dzięki któremu można dokonać bezpośredniego pomiaru ciśnienia wewnętrznego posługując się niezależnym przyrządem. Przyłącze, o którym mowa wyżej, zbudowane jest z pokrywki utrzymującej ciśnienie. Połączone jest bezpośrednio z zawartością pod ciśnieniem. Dodatkowo gaśnica powinna posiadać przyłącze przeznaczone do sprawdzania wskaźnika. 
Wymienione w tym punkcie uwagi nie dotyczą gaśnic na dwutlenek węgla. 

Poziomy dopuszczalne - szczelność gaśnicy - próba szczelności
Ubytki z gaśnicy lub naboju gazu napędowego nie powinny przekraczać określonych wartości. Jeśli mamy do czynienia z gaśnicami  stale pod ciśnieniem szybkość ubytku powinna być równa lub mniejsza 6% (v/v) gazu rozprężonego w temperaturze 20°C na rok. Szybkość ubytku gaśnic i nabojów gazu napędowego badanych wagowo powinna wynosić do 5% ładunku nominalnego na rok. Większa szybkość ubytku dyskwalifikuje gaśnicę. 
Wszystkich odpowiedzialnych za urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne w firmie, zakładzie pracy czy w innych pomieszczeniach użytkowych zachęcamy do skorzystania z naszej oferty przeglądów i konserwacji gaśnic oraz sprzętu gaśniczego. Należy pamiętać, że terminowe przeglądy to podstawowy obowiązek właścicieli sprzętu gaśniczego, jak również podstawa i gwarancja bezpieczeństwa. Szczegóły oferty znajdują się pod linkiem. Zapraszamy.

1 komentarz: