czwartek, 25 stycznia 2018

Szkolenia z obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego z egzaminem UDT


Szkolenia z obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego z egzaminem UDT


Awans B.H.P. specjalizuje się w szkoleniach z obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego. Każde nasze szkolenie UDT zakończone jest egzaminem, dzięki któremu uczestnicy naszych kursów mogą zdobyć uprawnienia do obsługi/ konserwacji danego urządzenia.


Szkolenia z obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego w oparciu o programy zatwierdzone  przez UDT


Zakończenie szkolenia egzaminem to jedno z kryteriów, jakimi powinniśmy kierować się przy wyborze danej placówki szkoleniowej. Drugim kryterium jest jakość i wartość merytoryczna oferowanych zajęć. Wysoki poziom szkolenia gwarantuje dobra kadra szkoleniowa, składająca się z doświadczonych i praktykujących Instruktorów - wykładowców z przygotowaniem pedagogicznym oraz realizacja programu szkoleniowego - co ważne - uzgodnionego z i zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. To właśnie Urząd Dozoru Technicznego, jako organ właściwy do uznawania kwalifikacji, zgodnie z art. 37 pkt. 14 ustawy o dozorze technicznym, uzgadnia programy szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

Awans B.H.P. jako ośrodek szkoleniowy prowadzący szkolenia dla przyszłych operatorów i konserwatorów urządzeń technicznych uwzględnia wymagania Urzędu Dozoru Technicznego dotyczące programów szkoleń w zakresie zasad obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego. Dzięki spełnieniu kryteriów wymaganych dla uzgodnienia programu szkoleniowego, nasi kursanci mają pewność, że zostaną dobrze przygotowani do przystąpienia do egzaminu przed komisją UDT, jak również do późniejszej pracy w zawodzie operatora czy konserwatora UTB.


Szkolenia dla operatorów i konserwatorów UTB


Naszym klientom polecamy szkolenia UDT z obsługi:

- wózków jezdniowych różnego rodzaju (uprawnienia UDT, kategorie IWJO, IIWJO, IIIWJO);

- podestów (uprawnienia UDT, kategorie IP, IIP)

- suwnic (uprawnienia UDT, kategorie IS, IIS);

- żurawi (samojezdnych II Ż, wieżowych I Ż, przenośnych typu HDS);

- dźwigów towarowo osobowych.

Więcej informacji na temat szkoleń z obsługi urządzeń transportu bliskiego pod linkiem.

Zapraszamy również na szkolenia dla konserwatorów UDT:

- wózków widłowych;

- podestów;

-  żurawi;

- suwnic.

Więcej informacji na temat szkoleń dla konserwatorów pod linkiem.

Szkolenia organizujemy dla klientów z całej Polski. Miejsce szkolenia wyznacza klient - może być to nasza hala szkoleniowa lub teren firmy klienta. W celu ustalenia szczegółów współpracy, zachęcamy do kontaktu



Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza