poniedziałek, 22 stycznia 2018

Szkolenia bhp w języku rosyjskim i kurs pierwszej pomocy dla osób rosyjskojęzycznych


Szkolenia bhp w języku rosyjskim  i kurs pierwszej pomocy dla osób rosyjskojęzycznych
Awans B.H.P. zaprasza wszystkich pracodawców zatrudniających pracowników rosyjskojęzycznych do skorzystania ze specjalnej oferty obejmującej szkolenie bhp w języku rosyjskim oraz kurs pierwszej pomocy dla osób rosyjskojęzycznych.
Szkolenia bhp dla obcokrajowców w języku rosyjskim - nowa oferta Awans B.H.P.


Jedną z głównych dziedzin, którą zajmuje się Awans B.H.P., oprócz szkoleń UDT, są szkolenia BHP. W związku z rosnącą liczbą pracowników z Ukrainy, Białorusi, Rosji czy Mołdawii znajdujących zatrudnienie w Polsce, postanowiliśmy poszerzyć pole naszej działalności związanej z branżą bhp.  Do naszej dotychczasowej oferty wprowadziliśmy szkolenia bhp - wstępne i okresowe - prowadzone w języku rosyjskim.

Nałożony na pracodawcę obowiązek przeszkolenia każdego pracownika z zakresu przepisów bhp odnosi się również do pracowników - obcokrajowców. Przypominamy, że do obowiązkowych szkoleń należą szkolenia bhp wstępne oraz szkolenia bhp okresowe, przeprowadzane w określonych odstępach czasu. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkolenia okresowe muszą odbywać się raz na 3 lata, a w przypadku osób pracujących w warunkach niebezpiecznych - raz na rok. W odniesieniu do pracowników nie władających biegle językiem polskim pojawia się jeszcze dodatkowy problem związany z barierą językową.

Dlaczego w przypadku obcokrajowców warto skorzystać ze szkoleń bhp przeprowadzanych w ich ojczystym języku?


Zgodnie z art. 237³ § 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeksu pracy:

"Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy."

Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiedzialność ponosi pracodawca. W jego interesie leży więc zadbanie o to, aby szkolenie bhp, tak ważne z punktu widzenia poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywanej pracy, było przeprowadzone w sposób zrozumiały dla pracowników. W przypadku pracowników rosyjskojęzycznych, nie władających biegle językiem polskim, doskonałym i niezbędnym rozwiązaniem tej sytuacji są szkolenia przeprowadzane w języku rosyjskim. Pracodawca zyskuje pewność, że szkolenie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy, czytelny i przejrzysty dla obcokrajowców.

Dodatkowym atutem naszych szkoleń bhp i szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest dostosowanie programu szkolenia - podczas kursu nasi specjaliści wzbogacają tematykę zajęć m.in. o omówienie zagrożeń  związanych z wykonywaniem pracy przez obcokrajowców na terenie Polski.  

Szkolenia bhp dla pracowników rosyjskojęzycznych przeprowadzone w języku rosyjskim to również świadectwo, że dany pracodawca dba o bezpieczeństwo swoich pracowników i działa w sposób profesjonalnych i godny zaufania. Szkolenia w języku rosyjskim mogą okazać się również pomocne w przypadku kontroli chociażby Państwowej Inspekcji Pracy, która może domagać się potwierdzenia, że dany pracownik został zapoznany z obowiązującymi w danym zakładzie pracy przepisami bhp w sposób dla niego zrozumiały.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniami bhp i kursem pierwszej pomocy w języku rosyjskim zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń bhp oraz do kontaktu z naszymi specjalistami  - chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i ustalą szczegóły współpracy.
Zapraszamy również na naszego bloga poświęconego zagadnieniom bhp - BHP z Awansem.  Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza