poniedziałek, 30 stycznia 2017

Przechowywanie, przeglądy i serwis zawiesi


Przechowywanie, przeglądy i serwis zawiesi


Dziś przypominamy kilka podstawowych zasad dotyczących przechowywania, przeglądów i konserwacji zawiesi. Ciekawe informacje na temat zawiesi znajdziecie również na stronie.

Podstawowe zasady przechowywania, przeglądu i konserwacji zawiesi

Zawiesia należy przechowywać w przygotowanych i wyznaczonych do tego miejscach. Muszą zostać oczyszczone i odpowiednio zabezpieczone. 
Przeglądy zawiesi powinny odbywać się odpowiednich terminach (nie rzadziej niż co 12 miesięcy) i być przeprowadzane przez osoby kompetentne, a wyniki przeglądu każdorazowo powinny być zarejestrowane.  Pamiętajmy, że jeśli dane zawiesie było użytkowane w warunkach niekorzystnych, przeglądy o których mowa wyżej musimy przeprowadzać częściej.
Przed przystąpieniem do przeglądu zawiesie należy odpowiednio przygotować (oczyścić) oraz zapewnić odpowiednie oświetlenie i miejsce. Kiedy zawiesie musimy wycofać z eksploatacji? W momencie, kiedy jego oznaczenie jest nieczytelne (zniszczenie tabliczki znamionowej zawiesia, nieczytelne parametry DOR) oraz kiedy uległo uszkodzeniu m.in. w postaci:
- wygięcia/ skręcenia ognisk bądź haków,
- wydłużenia łańcucha zawiesia łańcuchowego
- wydłużenia ogniwa łańcucha zawiesia łańcuchowego
- wgnieceń, pęknięć,
- przebarwień termicznych
- skręcenia ogniw
- rozgięcia haków (ponad 10% oryginalnego otwarcia gardzieli lub powodujące wypadanie zapadki).
 Wszelkie naprawy powinny być wykonane przez wykwalifikowany personel. Właściciele firm mogą zlecić to zadanie firmom zewnętrznym. Więcej na temat przeglądu zawiesi znajduje się na stronie. Zapraszamy.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza