wtorek, 24 stycznia 2017

Szkolenia bhp w pytaniach i odpowiedziach

Zagadnienia związane ze szkoleniami bhp interesują zarówno pracodawców, na których spoczywa obowiązek organizowania ich dla swoich pracowników, jak i pracowników, którzy muszą odbywać je w określonych odstępach czasu. W związku z tym, że obie strony często poszukując informacji dotyczących szkoleń bhp - zarówno szkoleń wstępnych, jak i szkoleń okresowych, postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu najczęściej zadawane pytania. Część informacji znajdziecie również na naszej stronie internetowej w zakładce Szkolenia BHP. Zapraszamy! 

 

Szkolenia bhp w pytaniach i odpowiedziach

czyli najczęściej zadawane pytania dotyczące szkoleń bhp1.       Co to jest szkolenie bhp?

Szkolenie bhp - szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, organizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Celem szkolenia jest :
1) zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
2) poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.*
* § 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY  w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

2.       Kto organizuje szkolenia bhp w zakładzie pracy/ firmie?

Przepisy bhp nakładają na pracodawcę obowiązek organizowania dla pracowników szkoleń BHP. Zakres obowiązków pracodawcy w tym zakresie regulowany jest przez kodeks pracy (patrz art 207 kp paragraf 1 [2] ), rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy bhp, dotyczące wykonywania prac w różnych branżach.

3.       Kto podlega szkoleniu bhp?

Szkolenia bhp mają charakter obowiązkowy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który takiego szkolenia nie odbył. Każdy nowo zatrudniony pracownik (czy to na stanowisku robotniczym czy administracyjno-biurowym) musi przejść szkolenie bhp wstępne, a następnie w określonych odstępach czasu szkolenia bhp okresowe. Obowiązek odbycia szkoleń bhp mają nie tylko pracownicy, ale również pracodawcy, czy  osoby kierujące pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści).


4.       Kto prowadzi szkolenia bhp?

Szkolenia BHP może przeprowadzać pracodawca lub jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.       Kto przeprowadza szkolenie bhp stażysty?

Obowiązek przeprowadzenia szkolenia bhp spoczywa na pracodawcy.

 
6.       Kto przeprowadza szkolenie bhp dla pracodawcy?

Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie bhp wstępne oraz szkolenia okresowe przeznaczone dla tej grupy osób. Szkolenie bhp osób będących pracodawcami powinno być przeprowadzone przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w tej dziedzinie.

7.       Kto przeprowadza szkolenie bhp wstępne?

Szkolenie wstępne składa się z:

-  instruktażu ogólnego, który może przeprowadzić albo pracodawca (o ile posiada stosowne kwalifikacje) albo pracownik służby bhp czy przedstawiciel jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
- instruktażu stanowiskowego, który przeprowadza albo sam pracodawca, albo wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami (bezpośredni przełożony).
 
8.       Kto przeprowadza szkolenie bhp stanowiskowe (instruktaż stanowiskowy)?

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza albo sam pracodawca, albo wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami. Osoba ta powinna posiadać  najlepszą wiedzę na temat stanowiska, na które zostanie zatrudniony pracownik - z reguły jego bezpośredni przełożony. Powinna być również przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

 
9.       Kiedy odbywa się szkolenie bhp? Kiedy jakie szkolenia bhp? Kiedy szkolenie bhp wstępne? Kiedy szkolenie bhp okresowe?

Szkolenie bhp wstępne powinno odbyć się pierwszego dnia nowej pracy, zaś szkolenia okresowe w określonych w rozporządzeniu odstępach czasu
  • raz na 5 lat - pracodawcy i osoby kierujące ludźmi,
  • raz na 6 lat - pracownicy administracyjni i biurowi,
  • raz na 3 lata - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
  • raz na rok - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych z warunkami niebezpiecznymi 

10.   Jak długo ważne jest szkolenie bhp wstępne?

Szkolenie bhp wstępne ważne jest do 12 miesięcy. Każdy pracownik w okresie do 12 miesięcy od zatrudnienia musi odbyć pierwsze szkolenie okresowe. Uwaga! w przypadku osób kierujących ludźmi czas ten skrócony jest do 6 miesięcy. 
 

11.   Co ile lat szkolenie bhp dla nauczycieli?

Szkolenie bhp okresowe dla nauczycieli  musi odbyć się raz na 5 lat.

12.   Co ile szkolenie bhp pracowników biurowych?

Szkolenie bhp okresowe dla pracowników biurowych musi odbyć się raz na 6 lat.

13.   Jak wygląda szkolenie bhp? Jak przeprowadzić szkolenie bhp?

Pracodawca, który nie posiada stosownej wiedzy z zakresu przeprowadzania szkoleń bhp, powinien skorzystać z pomocy jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia odbywają się zgodnie z programami szkolenia wstępnego i okresowego dostosowanymi do specyfiki miejsca pracy. Program ten opracowuje pracodawca lub wyznaczona przez pracodawcę jednostka organizacyjna, prowadząca działalność szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza firma Awans B.H.P. po zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia przekazuje pracodawcy kompletną dokumentację - oświadczenia BHP, karty szkolenia wstępnego i okresowego, certyfikat dla pracodawcy kierującego pracownikami.

14.   Ile trwa szkolenie bhp?

Instruktaż ogólny nie powinien być krótszy niż 90 minut, zaś szkolenia okresowe powinny trwać od 8-16 godzin, a w odniesieniu do pracowników służby bhp - 32 godziny.
 
15.   Czy szkolenie bhp powinno się odbywać w godzinach pracy?

Tak, szkolenie bhp powinno odbyć się w godzinach pracy. Jeśli szkolenie odbyło się po godzinach pracy, należy traktować ten czas jako godziny nadliczbowe.

16.   Czy szkolenie wstępne bhp może przeprowadzić pracodawca?
Szkolenie wstępne bhp, a więc instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić pracodawca, o ile wykonuje w zakładzie pracy zadania służby bhp oraz posiada odpowiednie kwalifikacje. Jeśli takich kwalifikacji nie posiada, instruktaż ogólny powinien przeprowadzić  chociażby pracownik służby bhp czy przedstawiciel jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
 

1 komentarz:

  1. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

    OdpowiedzUsuń