środa, 18 stycznia 2017

Pytania na egzamin podesty ruchome przejezdne

Pytania na egzamin podesty ruchome przejezdne

Zapraszamy na cykl wpisów poświęconych tematyce zagadnień egzaminacyjnych pojawiających się podczas egzaminu UDT na podesty ruchome przejezdne. Mamy nadzieję, że nasze zestawienie najczęściej pojawiających się pytań egzaminacyjnych oraz odpowiedzi będzie przydatne dla wszystkich kursantów i przyszłych operatorów podestów. Zapraszamy nie tylko do zapoznania się z treścią publikowanych przez nas materiałów pomocniczych, ale również na nasze kursy i  szkolenia na podesty ruchome przejezdne: zwyżki nożycowe i podnośniki koszowe - na zajęciach prowadzonych przez doświadczonych instruktorów będziecie mogli rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące eksploatacji podestów oraz wysłuchać bezcennych wskazówek i praktycznych porad.
Zapraszamy na I. część naszej serii postów poświęconych podestom ruchomym - czyli na 10 pierwszych pytań egzaminacyjnych i odpowiedzi.

1 . Co to jest Urząd Dozoru Technicznego i czym się zajmuje?

 Dozór techniczny to działalność zmierzająca do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska, takich jak :
 – urządzenia transportu bliskiego;
 – urządzenia ciśnieniowe;
 – urządzenia do transportu i magazynowania substancji
niebezpiecznych.
 Zakres działania UDT:
 – nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym;
 – wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami;
 – wydawanie decyzji;
 – prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych;
 – analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych;
 – inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników;
 – popularyzowanie wiedzy związanych z bezpieczną obsługą urządzeń transportu bliskiego;
 – sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających i konserwujących.

2. Jakie akty prawne regulują zagadnienia związane z działalnością urzędu dozoru technicznego?

- Ustawa o Dozorze Technicznym 21. 12. 2000 r  weszła w życie 1.01. 2001r Dz. U nr 122 poz. 1321
- Rozporządzenie  o Dozorze Technicznym   29 .10 . 2003 r  Dz. U nr   193 poz. 1890
- Dz. U 79 poz. 849 z póz zmianami,
- Dz. U nr 50 poz. 426 w sprawie wymaganych kwalifikacji
- Dz. U nr 4 poz. 43 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki.

3. Jakie znasz formy dozoru ?

- Dozór pełny: podesty ruchome przejezdne samojezdne, wolnobieżne, przewoźne oraz wiszące i masztowe;
-  Dozór ograniczony:  podesty stacjonarne i załadowcze;
 - Dozór techniczny uproszczony - nie dotyczy podestów.

4. Wymień 10 urządzeń  podlegających UDT.

–  wózki jezdniowe podnośnikowe – suwnice – wciągniki, wciągarki – podesty ruchome – żurawie – dźwigi – schody ruchome – karuzele – układnice magazynowe – urządzenia do manipulacji kontenerami

5.  Wymień rodzaje badań okresowych przeprowadzanych przez UDT .

– Badania odbiorcze;
 – Badania okresowe – przeprowadzane przy pełnym dozorze;
 – Badania doraźne (nadzwyczajne)  przeprowadzane dla dozoru pełnego i ograniczonego obejmują:
 •  Badania eksploatacyjne  np. wymiana, naprawa, modernizacja układu napędowego, łańcucha, siłownika, zmiana właściciela  itd.
 •  Badania kontrolne;
 •  Badania powypadkowe i poawaryjne.

6. Kto jest uprawniony do wydawania decyzji o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji?

Urząd Dozoru technicznego. Decyzje wydaje inspektor w imieniu prezesa Dozoru Technicznego  w terminach określonych w pierwszym załączniku rozporządzenia o dozorze technicznym.

7. Gdzie odnotowana jest decyzja o dopuszczeniu do eksploatacji?

Przechowuje się ją w księdze rewizyjnej danego urządzenia oraz nakleja się  z datą kolejnego badania na urządzeniu.

8 . Co to jest księga rewizyjna?

Księga rewizyjna urządzenia technicznego jest dokumentem wydawanym przez terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego  po rejestracji podestu ruchomego, dokonanej na pierwszym odbiorze. Księga rewizyjna zawiera:
– informacje o danym podeście;
 – numer ewidencyjny podestu;
 – informacje o użytkowniku podestu ruchomego;
 – dokumentacje techniczno-ruchową !!!
– informacje o ważności badania podestu;
 – protokoły z badania podestu;
 – decyzję z dozoru technicznego zezwalającą na eksploatację.

9. Jakie napisy powinny być umieszczone na tabliczce znamionowej podestu?

– Nazwa wytwórcy;
– rok budowy urządzenia;
 – numer fabryczny;
 – udźwig;
 – wysokość podnoszenia;
 – ciężar podestu.

10.  Co ile dokonuje się wpisów w dziennik konserwacji?
- Co 30 dni dla podestów  pod pełnym dozorem (samojezdne, wolnobieżne, przewoźne, wiszące);
- Co 60 dni dla podestów z ograniczonym dozorem (stacjonarne);
- Co 180 dni dla podestów z ograniczonym dozorem (samowyładowcze)
 CHYBA ŻE PRODUCENT OKREŚLA INACZEJ !!!

2 komentarze:

 1. I kolejna przydatna rzecz na blogu, co prawa na szczęście egzamin już za mną, ale kumpel się właśnie przygotowuje.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mamy nadzieję, że publikowane pomoce dydaktyczne będą pomocne. Trzymamy kciuki z kolegę ;) .

   Usuń