niedziela, 29 stycznia 2017

Zmiana przepisów ustawy o dozorze technicznym

Zmiana przepisów ustawy o dozorze technicznym


Jak możemy przeczytać na stronie UDT ("Komunikat w sprawie zmiany przepisów ustawy o dozorze technicznym"), od początku stycznia weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255). Ustawa wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r o  dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125, z późn. zm.).Ustawa znosi m.in. obowiązek posiadania przez naprawiającego lub modernizującego uprawnień do naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego w przypadku, "gdy podmiot naprawiający lub modernizujący świadczy taką usługę okazjonalnie i zastosuje właściwą technologię naprawy lub modernizacji, uzgodnioną i nadzorowaną przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.”.

Zmianie uległy również przepisy dotyczące zmiany właściciela danego urządzenia technicznego. Od tej pory:
„Art. 15a. O ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, w przypadku zmiany eksploatującego urządzenie techniczne, nowy eksploatujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki poprzedniego eksploatującego wynikające z decyzji, o której mowa w art. 14 ust. 1, pod warunkiem że:
 1) od ostatniego badania okresowego urządzenia technicznego nie wprowadzono zmian dotyczących jego eksploatacji, które są określone w warunkach technicznych dozoru technicznego;
 2) nowy eksploatujący poinformuje organ jednostki dozoru technicznego o zmianie eksploatującego urządzenie techniczne.”;.

Ustawa wprowadza również możliwość umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności przypadających UDT zgodnie z zasadą racjonalności.    Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza