niedziela, 8 stycznia 2017

Żurawie samojezdne - materiały szkoleniowe

Żurawie samojezdne - materiały szkoleniowe część I


Zapraszamy na nasze kursy na operatorów żurawi samojezdnych II Ż. O tym, jakie warunki należy spełnić, aby przystąpić do takiego kursu, jak przebiega samo szkolenie oraz jakie dokumenty otrzymują nasi kursanci po jego zakończeniu znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce "Szkolenia i kursy UDT" - Kurs na żurawia samojezdnego.
W trakcie zajęć nasi kursanci otrzymują wszelkie pomoce dydaktyczne, niezbędne do tego, aby właściwie przygotować się do egzaminu UDT. Części teoretyczna i praktyczna prowadzone są przez wykwalifikowanych  Instruktorów. Dzielą się oni swoim doświadczeniem, starając się w jak najlepszy sposób przekazać wiedzę i cenne wskazówki. Zagadnienia omawiane są  w oparciu o materiały dydaktyczne i prezentacje multimedialne, porządkujące wiedzę stanowiącą odpowiedź na pytania obowiązujące na egzaminie państwowym.
Dziś chcielibyśmy zamieścić krótki materiał omawiający jedno z zagadnień obowiązujących wszystkich kursantów - przyszłych operatorów żurawi samojezdnych. Poruszaną dziś tematyką będzie oznakowanie żurawi zgodnie z normą PN-87/M-45038. Każdy żuraw samojezdny musi mieć oznakowane następujące elementy:
  • obudowę zblocza hakowego;
  • sztywne elementy do chwytania ładunku;
  • część szczytową (wierzchołek) wysięgnika na długości od 400 do 2000 mm;
  • część przeciwwagi ruchomej do wysokości 2000 mm od poziomu miejsca użytkowania żurawia lub od poziomu płaszczyzny, na której mogą znajdować się ludzie przebywający w zasięgu ruchu przeciwwagi; 
  •  elementy platformy obrotowej żurawia; 
  •  części boczne wystające poza układ jezdny żurawia poruszającego się po drodze naziemnej;
  • podpory wysuwne.


 Więcej zagadnień egzaminacyjnych już niebawem na blogu. A przyszłych operatorów żurawi samojezdnych zapraszamy już dziś do odwiedzenia naszej strony i zapisania się na szkolenie zakończone egzaminem UDT.

1 komentarz: