środa, 1 lutego 2017

Konserwacja żurawi - terminy przeglądów, kategorie uprawnień do konserwacji

Konserwacja żurawi - terminy przeglądów, kategorie uprawnień do konserwacji


Każdy konserwator żurawi musi zdobyć stosowne uprawnienia potwierdzające jego kwalifikacje. Aby owe uprawnienia zdobyć, należy zdać egzamin UDT. Jeśli wybierzemy dobrą firmę szkoleniową, to właśnie ona zajmie się organizacją egzaminu państwowego dla swoich kursantów. O naszych szkoleniach dla konserwatorów żurawi II Ż przeczytacie na stronie.

Terminy przeglądów konserwacyjnych żurawi Kolejne przeglądy konserwacyjne żurawi, o ile wytwórca nie określa inaczej, powinny być wykonywane nie rzadziej niż w terminach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. nr 193, poz. 1890) w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.
L.p.
Urządzenia transportu bliskiego
Termin przeglądu konserwacyjnego
1
Żurawie z napędem ręcznym
co 90 dni
2
Żurawie samojezdne; żurawie wieżowe; szybkomontujące żurawie przewoźne; żurawie szynowe
co  30 dni
3
Żurawie przenośne; żurawie przewoźne inne niż szybkomontujące; żurawie stacjonarne
co  60 dni

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza