niedziela, 2 września 2018

Jaki wózek widłowy wybrać?


Jaki wózek widłowy wybrać?

Rodzaj wózka widłowego powinien być dostosowany do rodzaju pracy oraz miejsca i warunków technicznych, w jakich dane urządzenie będzie obsługiwane. Dziś skupimy się na tym, jaki wózek widłowy wybrać w odniesieniu do warunków technicznych miejsca pracy. Ważne wytyczne na ten temat zawiera  Rozporządzenie Ministra i Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Czy w pomieszczeniach pracy można stosować wózki jezdniowe z silnikiem spalinowym?

Generalnie wózki widłowe, które charakteryzuje wysoki poziom emitowanego  hałasu i spalin (jak chociażby wózki o silnikach spalinowych), nie powinny być używane w zamkniętych halach magazynowych. Urządzenia tego typu sprawdzą się raczej w magazynach otwartych. W magazynach zamkniętych lepiej odnajdą się natomiast wózki widłowe elektryczne. Uniwersalnym wyjściem zawsze pozostają wózki widłowe z instalacją LPG - doskonałe zarówno do przestrzeni zamkniętych, jak i otwartych.

Warto podkreślić, że zgodnie z § 13 wyżej wspomnianego rozporządzenia w pomieszczeniach pracy  można stosować wózki jezdniowe z silnikiem spalinowym po spełnieniu kilku warunków. Po pierwsze używanie tego typu wózków widłowych nie może stwarzać zagrożenia wybuchem. Po drugie substancje szkodliwe wydalane z silnika oraz hałas wywołany jego pracą nie przekraczają wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. Wartości te określone zostały w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Należy pamiętać, że w pomieszczeniach zamkniętych pod żadnym pozorem nie można używać wózków jezdniowych z silnikami spalinowymi zasilanymi benzyną etylizowaną lub zawierającą inne substancje toksyczne. 

Jakie wózki widłowe stosować w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem?

Zgodnie z § 15. Rozporządzenia w pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko wystąpienia pożaru bądź wybuchu, można stosować jedynie takie wózki jezdniowe, które zostały dostosowane przez producenta do pracy w wymienionych warunkach. Wózki takie muszą mieć odpowiednie oznaczenia zgodne z przepisami dotyczącymi wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Wózki widłowe w pytaniach i odpowiedziach

Więcej ciekawych i ważnych informacji na temat wózków widłowych znajdziecie w materiale przygotowanym przez naszych Instruktorów "Wózki widłowe - odpowiedzi na pytania".

Zapraszamy również na nasze szkolenia z obsługi wózków widłowych - do wyboru aż 5 wariantów na wszystkie kategorie UDT. Pamiętajcie, że wszystkie nasze szkolenia na wózki widłowe zakończone są egzaminem UDT. Więcej szczegółów pod linkiem. Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza