poniedziałek, 10 września 2018

Wyłącznik awaryjny maszynyWyłącznik awaryjny maszyny


Każda maszyna powinna być wyposażona w co najmniej jedno urządzenie do zatrzymywania awaryjnego. Wyjątek stanowią maszyny przenośne, trzymane w ręku i prowadzone ręką. Mówi o tym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.  Przepisy zawarte w tym rozporządzeniu znajdują zastosowanie również do urządzeń transportu bliskiego, w tym wózków widłowych, podestów, suwnic czy żurawi. Co jeszcze na temat wyłącznika awaryjnego możemy przeczytać w rozporządzeniu?

Zasada bezpiecznego użytkowania maszyn/ urządzeń magazynowych

Na początku rozporządzenia możemy znaleźć paragraf, który podkreśla, że do obrotu i użytku mogą zostać oddane jedynie te maszyny, które nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób oraz zwierząt domowych, bądź też mienia. Jednym ze sposobów zapobiegania potencjalnym niebezpieczeństwom, jest wyposażenie danej maszyny w urządzenie do zatrzymywania awaryjnego. 

Wyłącznik awaryjny - działanie

Zgodnie z  omawianym rozporządzeniem wyłącznik awaryjny powinien:

Ø  " mieć wyraźnie rozpoznawalne i widoczne oraz szybko dostępne urządzenia sterujące;
Ø   możliwie jak najszybciej zatrzymać niebezpieczny proces, bez stwarzania dodatkowego zagrożenia;
Ø   w koniecznych przypadkach inicjować lub umożliwiać zainicjowanie pewnych ruchów zabezpieczających. " (§24 rozporządzenia)

Z dalszych paragrafów rozporządzenia możemy dowiedzieć się, że w momencie ustania aktywnego działania urządzenia do zatrzymywania awaryjnego po wygenerowaniu sygnału zatrzymania, sygnał ten powinien być podtrzymany przez zablokowanie tego urządzenia, aż do chwili, w której zostanie  ono w sposób zamierzony odblokowane.

Nie może być sytuacji zablokowania urządzenia do zatrzymywania awaryjnego bez wygenerowania polecenia zatrzymania.  Odblokowanie urządzenia do zatrzymywania awaryjnego może nastąpić wyłącznie przez wykonanie odpowiedniej czynności – pamiętajmy jednak, że odblokowanie nie powinno ponownie uruchomić maszyny, a jedynie umożliwić jej uruchomienie.

Zapamiętajmy, że bez względu na tryb, w jakim pracuje maszyna,  funkcja zatrzymania awaryjnego musi być odstępna i gotowa do użycia przez cały czas. Urządzenia do awaryjnego zatrzymania nie należy traktować jako zastępnika innych środków zabezpieczających - urządzenia awaryjnego zatrzymania powinny jedynie wspomagać te ostatnie, a nie je zastępować.


Szkolenia operatorów UDT


Więcej na temat wymagań, którym muszą sprostać urządzenia transportu bliskiego, jak również na temat zasad bezpiecznej pracy przy użyciu tego typu urządzeń dowiecie się na naszych szkoleniach UDT. Jeśli interesują Was szczegóły dotyczące tego typu kursów, koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę internetową (link).

Wszystkie nasze szkolenia dla operatorów urządzeń transportu bliskiego, w tym m.in. wózków widłowych, suwnic, żurawi, podestów, HDS-ów, podnośników, zakończone są egzaminem UDT, dzięki któremu można zdobyć uprawnienia operatora UDT ważne bezterminowo na terenie całej Polski. Zapraszamy!


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza