wtorek, 18 września 2018

Maszyny przeznaczone do podnoszenia i przenoszenia osóbMaszyny przeznaczone do podnoszenia i przenoszenia osób


Wśród urządzeń transportu bliskiego podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego są takie, które przeznaczone są do podnoszenia osób. Należą do nich chociażby podesty, dźwigi towarowo-osobowe czy wózki specjalizowane z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem.

Co oczywiste, maszyny te mogą stwarzać zagrożenie wynikające z podnoszenia i przenoszenia osób. Aby minimalizować zagrożenia urządzenia te muszą zostać tak zaprojektowane i wykonane, aby spełnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.  

Co na temat maszyn przeznaczonych do podnoszenia i przenoszenia osób mówi rozporządzenie?

Rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn określa kilka podstawowych wytycznych. Przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo osób użytkujących maszynę podstawa ładunkowa urządzenia powinna być wytrzymała (wytrzymałość powinna odpowiadać maksymalnemu udźwigowi określonemu przez producenta)  i zapewniać przestrzeń dla maksymalnej liczby osób (również wskazanej przez producenta). Informacje na temat liczy  osób dopuszczalnej dla podstawy ładunkowej oraz maksymalnego udźwigu powinny zostać umieszczone na podstawie ładunkowej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia do minimum ryzyka upadku podstawy ładunkowej, maszyny przeznaczone do podnoszenia osób (bądź też osób i towarów) muszą być wyposażone w odpowiedni system zawieszenia lub podparcia podstawy ładunkowej. Jeśli do zwieszania podstawy ładunkowej stosowane są liny bądź też łańcuchy, należy stosować co najmniej dwie niezależne liny/ łańcuchy, przy czym każde cięgno musi mieć własne zamocowanie.

Zgodnie z rozporządzeniem:

"Jeżeli wymagania w zakresie bezpieczeństwa nie nakazują stosowania innych rozwiązań, przyjmuje się ogólną zasadę, że podstawa ładunkowa powinna być tak zbudowana, aby osoby znajdujące się w jej wnętrzu miały możliwość sterowania ruchem w górę lub w dół, a w niektórych przypadkach również w innych kierunkach. W czasie działania maszyny urządzenia te,  powinny spełniać funkcję nadrzędną w stosunku do wszystkich innych urządzeń sterujących tymi samymi ruchami, z wyjątkiem urządzenia do zatrzymywania awaryjnego."


Co więcej, przyspieszanie bądź też zwalnianie podstawy ładunkowej nie może powodować zagrożenia dla osób. Podstawa ładunkowa nie może przechylać się, stwarzając tym samym zagrożenie wypadnięcia znajdujących się na niej osób. W związku z tym podstawa ładunkowa powinna być wyposażona w zabezpieczenia zapewniające stateczność i zapobiegające niebezpiecznym ruchom.  

Klapy w podłodze bądź też suficie, jak również drzwi muszą być tak zamontowane, aby niemożliwe było ich przypadkowe otwarcie. Ponadto powinny być otwierane w kierunku wykluczającym wypadnięcie osób w razie ich nagłego otwarcia.

W przypadku zagrożenia spadania przedmiotów na podstawę ładunkową, musi ona zostać wyposażona w dach ochronny. Należy również pamiętać, że podstawa ładunkowa powinna zostać tak wykonana, aby wykluczyć kontakt osób czy też przedmiotów, które znajdują się wewnątrz podstawy ładunkowej lub na niej z jakimikolwiek elementami stałymi bądź ruchomymi. Aby spełnić ten warunek, podstawa ładunkowa może być całkowicie zabudowana, wyposażona w drzwi z urządzeniami blokującymi, zapobiegającymi niebezpiecznym ruchom podstawy ładunkowej, jeżeli drzwi nie są zamknięte.

Szkolenia UDT z obsługi urządzeń magazynowych/ transportu bliskiego

Więcej ciekawych informacji oraz aktualności związanych z przepisami dotyczącymi użytkowania urządzeń magazynowych/ urządzeń transportu bliskiego czeka na Was na naszych szkoleniach operatorów UDT. Pełną ofertę znajdziecie na naszej stronie internetowej - link.


W tym miejscu zasygnalizujemy jedynie, że na naszych kursantów czeka do wyboru całkiem długa lista szkoleń UDT- w tym na wózki widłowe, podesty, żurawie, suwnice, dźwigi towarowo-osobowe i inne. Zapraszamy już dziś.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza