niedziela, 23 września 2018

Jakie wymagania powinny spełniać ograniczniki ruchów roboczych w dźwignikach?


Jakie wymagania powinny spełniać ograniczniki ruchów roboczych w dźwignikach?

Wymagania, jakie powinny spełniać ograniczniki ruchów roboczych w dźwignikach, określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki. Co ważne, rozporządzenie dotyczy "dźwigników napędzanych mechanicznie lub ręcznie, przeznaczonych do prostoliniowego przemieszczania ładunków w pionie za pośrednictwem sztywnego elementu, z częściowym wykorzystaniem układy cięgnowego".


Jakie ograniczniki ruchów roboczych występują w dźwignikach?

Zgodnie z rozporządzeniem (§61.1) dźwigniki wyposażone powinny być w następujące rodzaje ograniczników ruchów roboczych:

- łączniki końcowe i krańcowe - występujące w układach elektrycznych

" §62.3 Ogranicznik krańcowy ruchu roboczego powinien zapewnić zatrzymanie mechanizmu poruszającego się z prędkością nominalną w takim położeniu, aby odległość pomiędzy elementem ruchomym a konstrukcją stałą dźwignika pozostała nie mniejsza niż 50 mm."

- oraz zawory hydrauliczne lub pneumatyczne występujące w układach hydraulicznych i pneumatycznych.

Ograniczniki ruchów roboczych powinny być uruchamiane mechanicznie.

Zadaniem wyżej wymienionych ograniczników jest samoczynne wyłączenie ruchu danego mechanizmu w momencie, gdy element przenoszący obciążenie znajdzie się w strefie końcowej lub krańcowej. Pod pojęciem "element przenoszący obciążenie" należy rozumieć "ruchomą część dźwignika służącą do bezpośredniego przejęcia i utrzymania transportowanego ładunku w ruchu i podczas postoju".

Omawiając ograniczniki ruchów roboczych występujących w dźwignikach należy wspomnieć również o roboczym ograniczniku końcowym (łączniku końcowym) instalowanym przed ogranicznikiem krańcowym. Zadaniem łącznika końcowego  jest wyłączanie jednego kierunku ruchu. Roboczy ograniczniki końcowy stosuje się w przypadku dźwigników, w których element przenoszących obciążenie często podnoszony jest do skrajnych położeń. W dźwignikach wyposażonych w łącznik końcowy uruchomienie ogranicznika krańcowego (łącznika krańcowego) powoduje wyłączenie zasilania napędu w obu kierunkach.


Szkolenie z obsługi dźwigników samochodowych

Omawiane rozporządzenie dotyczy między innymi dźwigników samochodowych, definiowanych jak dźwigniki stałe służące do podnoszenia i opuszczenie pojazdów samochodowych. Wszystkich zainteresowanych szkoleniem z zakresu obsługi dźwigników przemysłowych (podnośników samochodowych), a w szczególności osoby pracujące w warsztatach samochodowych i mechaników, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszego seminarium - link

Podczas kursu, jego uczestnicy poznają m.in.  rodzaje stosowanych dźwigników, ich budowę,  zasady eksploatacji i konserwacji, jak również podstawy bhp. Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza