niedziela, 25 marca 2018

Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT a certyfikat


Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT a certyfikat


Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT (uprawnienia UDT) do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych a certyfikat


Zgodnie z polskim prawem osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające posiadane umiejętności i wiedzę, w tym znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w omawianym zakresie. Mowa tutaj oczywiście o powszechnie znanej legitymacji UDT wydawanej bezterminowo w postaci plastikowej karty, ważnej na terenie całej Polski. Wzór legitymacji UDT zamieszczamy poniżej.
Aby uzyskać takie zaświadczenie kwalifikacyjne kandydat na operatora czy konserwatora urządzeń technicznych danego rodzaju musi złożyć stosowny wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, a następnie zdać egzamin.

Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT do obsługi czy konserwacji urządzeń technicznych nie jest równoznaczne z certyfikatem.

Czym zatem jest certyfikacja?


Jak możemy przeczytać na stronie UDT:

"Certyfikacja oznacza sprawdzenie i pisemne potwierdzenie przez trzecią stronę zgodności obiektu, procesu lub usługi z wyspecyfikowanymi wymaganiami. Trzecia strona oznacza organizację niezależną zarówno od strony pierwszej (dostawcy, wytwórcy, wykonawcy) jak i drugiej (klienta, odbiorcy). Certyfikacja jest dobrowolna.

Podstawą certyfikacji są dokumenty odniesienia, określające wymagania, jakie powinien spełnić certyfikowany wyrób, proces, usługa, osoba lub organizacja. Najczęściej podstawą certyfikacji są odpowiednie normy lub branżowe specyfikacje techniczne.

Certyfikację prowadzi jednostka certyfikująca. W Urzędzie Dozoru Technicznego certyfikacja powierzona jest wydzielonej, specjalistycznej jednostce certyfikującej UDT-CERT. "

Certyfikat, wystawiany osobom ubiegającym się o niego,  to dokument wydawany na okres 5 lat, potwierdzający kompetencje danej osoby w zakresie obsługi/ konserwacji urządzeń technicznych. Dokument ten "wydawany jest na potrzeby osób, które chcą potwierdzenia swoich kompetencji np. ze względu na chęć podjęcia pracy zagranicą." Certyfikat może być wystawiony na podstawie posiadanego już zaświadczenia kwalifikacyjnego. Można także ubiegać się o niego równolegle z zaświadczeniem kwalifikacyjnym - wówczas zdajemy jeden egzamin a uzyskujemy od razu zaświadczenie kwalifikacyjne i certyfikat, co jest szczególnie ważne dla osób starających się o zatrudnienie poza granicami kraju. Więcej na temat certyfikacji osób znajdziecie na stronie UDT pod linkiem.


A wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień UDT do obsługi/ konserwacji urządzeń technicznych zapraszamy na nasze szkolenia UDT. Gwarantujemy doskonałe przygotowanie do egzaminu i późniejszej pracy w charakterze operatora/konserwatora UTB . Co ważne wszystkie nasze kursy zakończone są egzaminem przed komisją UDT, a organizacją egzaminu zajmują się nasi pracownicy. Podstawowe informacje na temat naszej oferty, w tym rodzaje kursów dla operatorów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego, znajdują się na naszej stronie internetowej - link. Zapraszamy!


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza