czwartek, 8 marca 2018

Hakowce i bramowce - szkolenie dla konserwatorów dźwigników przemysłowych


Hakowce i bramowce - szkolenie dla konserwatorów dźwigników przemysłowych


Awans B.H.P. zaprasza na szkolenie dla konserwatorów hakowców i bramowców - dźwigników przemysłowych o ruchu nieprostoliniowym montowanych na pojeździe. Kurs dla konserwatorów przygotowuje do egzaminu UDT i zdobycia uprawnień niezbędnych do wykonywania czynności konserwacyjnych hakowców i bramowców.Hakowce i bramowce - definicja, UDT


Hakowce i bramowce  to  powszechnie przyjęte w branży potoczne nazwy podstawowych rodzajów dźwigników przemysłowych o ruchu nieprostoliniowym montowanych na pojeździe. Są to urządzenia transportu bliskiego służące do przemieszczania ładunków (kontenerów), zwykle na niewielką wysokość, przy wykorzystaniu (zazwyczaj hydraulicznego) napędu, zamontowane na pojeździe (np. kołowym, tzn. samochodzie), zatem dostosowane do zmiany miejsca pracy. Są to głównie dźwigniki tłokowe. Hakowce i bramowce podlegają przepisom dozoru technicznego. Należy pamiętać, że dźwigniki przemysłowe montowane na pojeździe objęte są dozorem technicznym ograniczonym, a więc dopuszcza się je do eksploatacji wyłącznie po dokonaniu rejestracji i na podstawie decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Obowiązują je badania techniczne UDT - odbiorcze oraz doraźne (kontrolne, eksploatacyjne, powypadkowe lub poawaryjne). Ponadto na eksploatującym hakowce czy bramowce spoczywa obowiązek przekazania danego dźwignika do konserwacji osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Należy zaznaczyć, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego przeglądy konserwacyjne dźwigników przemysłowych o formie dozoru technicznego ograniczonego powinny odbywać się nie rzadziej niż co 180 dni – o ile producent urządzenia nie postanowił inaczej.Bramowiec / hakowiec jakie uprawnienia?


Obsługę hakowców/ bramowców można powierzyć jedynie osobie, która przeszła szkolenie stanowiskowe. Natomiast konserwacją dźwigników (konserwacją hakowców/ bramowców) mogą zajmować się wyłącznie osoby posiadające stosowne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego – zaświadczenie kwalifikacyjne obejmujące kategorię dźwigników (co najmniej z wyszczególnieniem „montowane na pojeździe). Zaświadczenia wydawane są bezterminowo.

Bramowiec, hakowiec kurs


Nasz kurs na hakowce / bramowce adresowany do przyszłych konserwatorów tych dźwigników gwarantuje doskonałe przygotowanie do egzaminu UDT, dzięki któremu można zdobyć odpowiednią kategorię uprawnień do konserwacji danego dźwignika. To doskonały sposób na podniesienie swoich kwalifikacji. Hakowce i bramowce znajdują szerokie zastosowanie w branży gospodarki odpadami (odpady komunalne, złom, surowce wtórne), nieco rzadziej pojawiają się w branży budowlanej - wykorzystywane przy transporcie materiałów sypkich i płynnych. Wszędzie tam niezbędny jest konserwator, który zadba o odpowiedni  stan techniczny urządzenia.  

Po więcej informacji na temat kursów dla konserwatorów UDT zapraszamy na stronę. Zachęcamy również do kontaktu  z naszymi Instruktorami w celu ustalenia szczegółów lub wyjaśnienia wątpliwości związanych ze szkoleniem na konserwatora UDT.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza