środa, 21 marca 2018

Cena uprawnień na suwnice


Cena uprawnień na suwnice


Jedną z podstawowych kwestii, którą zainteresowani są przyszli operatorzy suwnic, jest pytanie o cenę uprawnień na suwnice. Dziś więc postaramy się udzielić odpowiedzi na pytanie, jakie są koszty uzyskania uprawnień na suwnice.


Uprawnienia na suwnice IS i IIS - wysokość opłaty egzaminacyjnej


Aby zdobyć zaświadczenie kwalifikacyjne do wykonywania zawodu operatora suwnic, który w Polsce należy do zawodów regulowanych, należy do oddziału terenowego UDT  złożyć wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Składając wniosek należy uiścić opłatę egzaminacyjną, która ustalana jest odgórnie i na chwilę obecną wynosi 152 zł. Koszty egzaminacyjne są więc  pierwszym i stałym wydatkiem, jaki należy uwzględnić w analizie kosztów, które będziemy musieli ponieść w celu uzyskania uprawnień operatora urządzeń transportu bliskiego.

Jakie są ostateczne koszty uzyskania uprawnień IS i IIS?


Oprócz kosztów egzaminacyjnych, w naszych rachunkach należy uwzględnić również inne wydatki związane z procesem zdobycia uprawnień na suwnice. Chodzi oczywiście przede wszystkim o koszty kursu przygotowującego do egzaminu UDT. Cena kursu będzie zróżnicowana i uzależniona między innymi od  kategorii uprawnień, o którą będziemy się starali. Szkolenie na suwnice kategorii IIS (a więc suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego oraz wciągniki i wciągarki według kategorii IIW) będzie tańsze od szkolenia na suwnice kategorii IS - kategorii nadrzędnej w stosunku do kategorii IIS. Przypomnijmy, że kategoria IS obejmuje suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki wg kategorii IW, jak również suwnice z kategorii IIS  - a więc zdajemy jeden  egzamin UDT na obydwie kategorie IS i IIS. Cena dobrego szkolenia przygotowującego do zdobycia uprawnień kategorii IIS będzie kształtowała się w okolicach 600 - 700 zł , zaś w przypadku kategorii IS może wzrosnąć do 800-900 zł.


Przed wyborem konkretnej placówki szkoleniowej warto dowiedzieć się, czy ustalona cena szkolenia zawiera w sobie opłatę egzaminacyjną. Dobre firmy szkoleniowe zajmują się nie tylko organizacją szkolenia, ale również organizacją egzaminu. Wówczas mogą stosować praktykę wliczenia kosztów egzaminacyjnych do ceny szkolenia, co dla kursanta oznacza brak konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów (opłaty egzaminacyjnej wynoszącej 152 zł).  

UWAGA - na ostateczną wysokość kwoty, którą zapłacimy za zdobycie uprawnień UDT na suwnice może mieć również wpływ konieczność dobrania dodatkowych godzin zajęć praktycznych. Warto zdecydować się na placówkę szkoleniową, która zapewnia swoim kursantom dodatkowe godziny praktyki w stałej cenie szkolenia.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem na suwnice (kategoria IS lub IIS) zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową dostępną na stronie.

Zapraszamy.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza