środa, 7 lutego 2018

Imienne zezwolenie do obsługi wózka widłowego - jak długo pozostaje ważne?


Imienne zezwolenie do obsługi wózka widłowego - jak długo pozostaje ważne?

9 stycznia 2018 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Jedną ze zmian, jakie wprowadza rozporządzenie jest zniesienie imiennych zezwoleń, które wystawiał pracodawca na podstawie ukończonego kursu z wynikiem pozytywnym. Kurs organizowany był przez ośrodki mające uzgodniony program szkolenia z UDT. Zezwolenie ważne było jedynie na terenie zakładu pracy tego pracodawcy, który wystawił zezwolenie  i dotyczyło wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Co zatem mają zrobić osoby, które pracowały jako operatorzy wózków widłowych na podstawie takiego imiennego zezwolenia wystawionego przez pracodawcę? Pracownicy będący w takiej sytuacji muszą uzupełnić swoje kwalifikacje UDT w terminie uzależnionym od terminu uzyskania imiennego zezwolenia.


Imienne zezwolenie do obsługi wózka widłowego - terminy ważności

Zgodnie z rozporządzeniem imienne zezwolenia do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy
1.       wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
2.        wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;
3.        wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
 Jest to okres, w trakcie którego pracownicy mają szansę uzupełnić swoje kwalifikacje.
Wszystkich zainteresowanych uzupełnieniem swoich kwalifkacji zapraszamy na szkolenie z obsługi wózków widłowych. Pełną ofertę dotyczącą kursów na wózki widłowe różnego typu znajdziecie pod linkiem.
Wszystkie nasze szkolenia na operatorów wózków jezdniowych zakończone są egzaminem UDT. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje legitymację UDT - uprawnienia do obsługi wózków widłowych danego typu. Szkolenie na wózki jezdniowe odbywa się na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, a na życzenie klienta na terenie jego firmy. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski. Szkolenia prowadzą doświadczeni Instruktorzy. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego kursanta, uczestnicy naszych szkoleń są doskonale przygotowani zarówno do egzaminu UDT, jak również rzeczywistej pracy w charakterze operatora wózków widłowych. Zapraszamy.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza