niedziela, 11 lutego 2018

Charakterystyka pracy operatora wózka widłowego


Charakterystyka pracy operatora wózka widłowego


Operator wózka jezdniowego widłowego  - definicja


Operator wózka jezdniowego widłowego to osoba, odpowiedzialna za obsługę  przemysłowego wózka  widłowego,  posiadającego osprzęt do podnoszenia. Do podstawowych  obowiązków pracownika - operatora wózka jezdniowego należą  takie czynności jak kierowanie wózkiem jezdniowym i  ładunek oraz rozładunek transportowanych towarów.Jakie wymagania musi spełniać osoba na stanowisku operatora wózka jezdniowego?


Operator wózka jezdniowego powinien posiadać wykształcenie minimum zawodowe (często pracodawcy oczekują od kandydatów  wykształcenia średniego) oraz uprawnienia  do obsługi wózków jezdniowych danego typu wydawane po zdanym egzaminie przez Urząd Dozoru Technicznego.  Istnieją 3 kategorie uprawnień operatorów wózków jezdniowych:

  • III WJO - wózki widłowe ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane;
  • II WJO - obejmuje wózki widłowe jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych, zawiera wózki widłowe wysokiego składowania;
  • I WJO - pełna najwyższa kategoria, obejmuje wózki widłowe specjalizowane ładunek unoszony wraz z operatorem oraz wózki ze zmiennym wysięgiem.

W Polsce największym zainteresowaniem cieszy się praca operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (tzw. widlaki, sztaplarki) - kategoria II WJO.

Od kandydatów na operatora wózków jezdniowych pracodawcy często oczekują również odpowiedzialności, dyspozycyjności oraz umiejętności pracy w zespole.

Jakie są podstawowe obowiązki operatora wózka widłowego?


Jak już wspominaliśmy, do podstawowych obowiązków operatora wózka widłowego należy obsługa wózka oraz transport ładunków - transport wewnątrzzakładowy, w magazynie, z osprzętem specjalistycznym czy materiałów niebezpiecznych. Ponadto musi on wykonywać czynności pomocnicze i konserwacyjne wózka widłowego. Na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP BIP) możemy znaleźć dokładną charakterystykę zawodu operatora wózka widłowego:

"Operator wózka jezdnego widłowego prowadzi przemysłowy wózek napędzany benzyną, ciekłym gazem lub prądem elektrycznym, wyposażony w urządzenia do podnoszenia, takie jak podnośnik widłowy, wysięgnik, czerpak/łyżka, hak krętlikowy, zaciski, platformę do podnoszenia, naczepę do pchania, ciągnięcia, układania w sterty lub przemieszczania wyrobów, sprzętu lub materiałów w magazynach, składowiskach czy w fabrykach. Za pomocą dźwigni i pedałów kieruje wózkiem i steruje urządzeniami do podnoszenia. Ustawia widły, platformę i inne urządzenia do podnoszenia pod, nad, lub wokół załadowanych palet, podstawek, skrzyń, wyrobów lub materiałów, przyczepia i transportuje ładunki do miejsca przeznaczenia. Rozładowuje materiały i układa je w stosy przez podnoszenie i opuszczanie urządzeń do podnoszenia. Może inwentaryzować materiały i dostarczać je pracownikom zgodnie z potrzebami. Może ważyć materiały lub wyroby i rejestrować ciężar na etykietach lub paletach produkcyjnych. Może smarować wózek, ładować akumulatory, napełniać zbiornik paliwa, wymieniać zbiornik ciekłego gazu. W zależności od przemieszczanego produktu może zostać sklasyfikowany jako ładowacz np. ołowiu, w zależności od procesu, w którym bierze udział jako operator wózka".
Gdzie znajdę pracę jako operator wózka widłowego?


Operator wózka widłowego może znaleźć pracę w magazynach przemysłowych, hurtowniach, składach, portach, w przetwórstwie drewna, w różnych gałęziach przemysłu metalowego, ciężkiego, spożywczego, włókienniczego czy elektronicznego.

Ile zarabia operator wózka widłowego?


Wysokość zarobków operatora wózka widłowego waha się w granicach 1,300 zł - 3,000 zł. Gratyfikacja pracownika uzależniona jest od doświadczenia pracownika. Zgodnie z danymi udostępnionymi na stronie,  na jesień 2016 r średnia płaca osób zatrudnionych w charakterze operatora wózka widłowego wynosiła  3 223 zł.

Zagrożenia związane z wykonywaniem pracy operatora wózka widłowego


Do zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy operatora wózka widłowego należy grupa zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy. Miejscem pracy operatora są albo pomieszczenia zamknięte, takie jak magazyny czy fabryki (hałas, złe oświetlenie), albo przestrzeń na zewnątrz, a więc praca w zmiennych warunkach atmosferycznych (oddziaływanie niskiej lub wysokiej temperatury, deszczu, wiatru).

Kolejnym rodzajem zagrożenia jest niebezpieczeństwo wywrócenia się wózka widłowego, co może być spowodowane nadmiernym obciążeniem, nieodpowiednim rozmieszczeniem ładunku czy nieprawidłową obsługą wózka widłowego. Równie niebezpieczny jest źle umocowany ładunek na wózku widłowym (zagrożenie przygnieceniem).

Do ryzyka zawodowego operatora wózka widłowego należy również nadmierny wysiłek fizyczny, wielogodzinne siedzenie w wymuszonej pozycji ciała czy wibracje.

Jak zostać operatorem wózka widłowego?


Osoby zainteresowane pracą operatora wózka widłowego, a więc zdobyciem uprawnień UDT do obsługi wózków jezdniowych, zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów wózków widłowych. Każde nasze szkolenie zakończone jest egzaminem przez komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdanym egzaminie nasi kursanci otrzymują legitymację UDT do obsługi danego typu wózków widłowych. Wybór naszej placówki szkoleniowej to gwarancja rzetelnego, merytorycznego i efektywnego przygotowania nie tylko do egzaminu UDT, ale również do realizacji obowiązków, z którymi przyjdzie zmierzyć się operatorowi wózków widłowych w rzeczywistej pracy. Po szczegóły zapraszamy na stronę


1 komentarz:

  1. Bardzo ciekawy wpis. Ja właśnie kończę wyposażać mój magazyn w regały wspornikowe, wózki paletowe itp. O wózkach widłowych jeszcze nie myślałam, ale jak najszybciej będę musiała je zamówić, bo w niedługim czasie myślę, że mogą się przydać :)

    OdpowiedzUsuń