wtorek, 27 lutego 2018

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) - struktura organizacyjna - zmiany


Urząd Dozoru Technicznego (UDT) - struktura organizacyjna - zmiany

Jak możemy przeczytać na stronie UDT, od 20 lutego 2018 roku Urząd Dozoru Technicznego składa się z 10 (a nie jak do tej pory z 29) oddziałów terenowych. Siedziby funkcjonujących oddziałów znajdują się w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Pozostałe oddziały terenowe i 3 ekspozytury zostały przekształcone w 22 biura wchodzące w strukturę organizacyjną funkcjonujących oddziałów.


Wszyscy zainteresowani nową strukturą organizacyjną UDT mogą zapoznać się z nią na stronie  internetowej UDT pod linkiem "SKTUKTURA ORGANIZACYJNA UDT". 
Zmiana strukturalna ma nie mieć żadnego wpływu  na kontakty pomiędzy klientami UDT a powstałymi biurami - relacje te mają zostać bez zmian.
Przypominamy, że UDT to jednostka dozoru technicznego oraz  organ właściwy do uznawania kwalifikacji zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(Dz. U. 2016 poz. 65) na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. Nr 68, poz. 579).
Zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania czynności  oraz znajomość norm i przepisów prawnych w tym zakresie muszą posiadać m.in. operatorzy oraz konserwatorzy urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień UDT zapraszamy na nasze szkolenia UDT. Przygotowujemy zarówno przyszłych operatorów UTB (urządzeń transportu bliskiego), jak również konserwatorów sprzętu podlegającego pod dozór techniczny.  W skład naszej oferty szkoleniowej wchodzą m.in. kursy  na wózki widłowe, suwnice, żurawie, podesty, dźwigi towarowo-osobowe, szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych, suwnic, żurawi i podestów. Wszystkie nasze szkolenia realizują programy szkoleniowe zatwierdzone przez UDT i zakończone są egzaminem przed komisją UDT. Organizacją egzaminów zajmują się nasi pracownicy, a koszty egzaminu wliczone są już w cenę szkolenia (kursant nie ponosi dodatkowych opłat). Szkolenia UDT przeprowadzamy na naszym własnym sprzęcie oraz na sprzęcie klienta. Kursy organizujemy na terenie naszych dwóch placówek - w Łodzi oraz w Szczecinie, a na życzenie klienta na terenie jego firmy. Dojeżdżamy do klientów z całej Polski - dojazd gratis. Szkolenia  adresujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i większych, zorganizowanych grup. Dla stałych klientów przewidujemy atrakcyjne zniżki i oferty specjalne. Zapraszamy.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza