niedziela, 22 września 2019

Wartość resursu dla podestów ruchomych


Wartość resursu dla podestów ruchomych


Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2018 poz. 2176) nakłada na eksploatującego urządzenia transportu bliskiego, w tym podesty ruchome przejezdne, obowiązek prowadzenia rejestracji przebiegu eksploatacji UTB.  W przypadku przekroczenia resursu UTB, eksploatujący ma obowiązek przeprowadzenia oceny stanu technicznego urządzenia - przeprowadzenie oceny może zlecić osobie kompetentnej. W dokumencie opublikowanym na stronie UDT "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego", wydanie 2, czerwiec 2019r. znajdziemy szereg wskazówek związanych z kontrolą stopnia wykorzystania resursu dla poszczególnych urządzeń. Dziś skupimy się na podestach.


Wartość resursu dla podestów ruchomych


Zgodnie z omawianym dokumentem UDT, " W przypadku braku informacji określających wartość resursu w dokumentacji podestu ruchomego przejezdnego oraz wskazówek osoby kompetentnej, możliwe jest zastosowanie zapisów norm przedmiotowych (np. EN 280), które określają wartość resursu na poziomie jako 40000 ÷ 100000 cykli roboczych, w zależności od założonej od projektanta intensywności pracy podestu.  Cykl roboczy obejmuje czas od podniesienia podstawy ładunkowej na wysokość docelową, poprzez jej utrzymanie na wysokości, aż do opuszczenia na poziom wyjściowy."

W przypadku podestów wykonujących pracę lekką, przerywaną wartość resursu będzie oscylowała w granicach 40000 cykli roboczych, zaś w przypadku podestów wykonujących pracę ciężką, ciągłą - 100000 cykli roboczych. Należy zaznaczyć, że stosowane w podestach przejezdnych liczniki motogodzin nie mogą służyć za liczniki cykli pracy.

W odniesieniu do podestów ruchomych wiszących:

" W przypadku braku informacji określających wartość resursu w dokumentacji podestu ruchomego wiszącego oraz wskazówek osoby kompetentnej możliwe jest zastosowanie zapisów norm przedmiotowych (np. EN 1808), które określają wartość resursu na poziomie 30000 ÷ 60000 cykli roboczych."

Wartość resursu dla tych podestów uzależniona jest od średniej wartości podnoszonego ładunku - w tym osób. Dla podestów podnoszących ładunki o wartości 50%  udźwigu nominalnego wartość resursu będzie wynosiła 60000 cykli roboczych, zaś dla podestów podnoszących ładunki o wartości 100% udżwigu nominalnego wartość resursu będzie szacowana na 30000 cykli roboczych.

"W przypadku braku informacji określających wartość resursu w dokumentacji podestu ruchomego samowznoszącego oraz wskazówek osoby kompetentnej możliwe jest zastosowanie zapisów norm przedmiotowych (np. EN 1495), które określają wartość resursu na poziomie 20000 cykli roboczych".

zaś

"W przypadku braku informacji określających wartość resursu w dokumentacji podestu ruchomego stacjonarnego oraz wskazówek osoby kompetentnej możliwe jest zastosowanie zapisów norm przedmiotowych (np. EN 16719), które określają wartość resursu na poziomie 96000 cykli roboczych"

W przypadku podestów ruchomych innych niż omawiane, w momencie braku informacji w dokumentacji urządzenia oraz innych wskazówek osoby kompetentnej odnośnie sposobu wyznaczania stopnia wykorzystania resursu, przyjmuje się, że resurs podestu  został osiągnięty po 10 latach eksploatacji.Więcej na temat nowych przepisów w sprawie urządzeń podlegających pod dozór UDT  pod linkiem:Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem "Kontrola stopnia wykorzystania resursu dla dźwigników (podnośników pojazdów)"


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza