wtorek, 24 września 2019

Uprawnienia konserwatorów UDT - terminy ważności


Uprawnienia konserwatorów UDT - terminy ważności


Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2518) wprowadziła kilka istotnych zmian dla użytkowników urządzeń transportu bliskiego. Jedną z nich jest wprowadzenie terminowego charakteru zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez UDT do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego, które do tej pory były wydawane na czas nieokreślony. Przepis ten ma wejść w życie już 1 czerwca 2019 r. Zgodnie ze wspomnianą nowelizacją uprawnienia UDT będą:

"wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować."Okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych konserwatorów urządzeń technicznych


Okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych konserwatorów  poszczególnych urządzeń technicznych zawiera załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Zgodnie z nim okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych wynoszą odpowiednio dla konserwatorów:

- wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia - 10 lat;

- wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia - 10 lat;

- suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia - 5 lat;

 - suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia - 5 lat;

- żurawi stacjonarnych - 10 lat;

- żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych - 5 lat;

 - żurawi wieżowych, szybkomontujących, szynowych i stacjonarnych - 5 lat;

 - żurawi stoczniowych i portowych - 5 lat;

- żurawi kolejowych i na pojazdach kolejowych - 5 lat;

 - żurawi pokładowych - 5 lat;

 - żurawi pływających - 5 lat;

- układnic - 10 lat;

- dźwigników do podnoszenia ładunków, w tym pojazdów - 10 lat;

- dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych - 10 lat;

-  dźwigników montowanych na pojeździe kolejowym (w tym wypornic i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcynej) - 10 lat;

- wyciągów towarowych - 10 lat;

 - wyciągów statków - 10 lat;

 - podestów ruchomych stacjonarnych, widzących oraz masztowych - 5 lat;

-  podestów ruchomych przejezdnych oraz załadowczych, w tym do transportu osób - 5 lat;

 -  podestów ruchomych na pojazdach kolejowych - 5 lat;

- dźwigów osobowych, towarowo-osobowych i towarowych z napędem elektrycznym - 5 lat;

- dźwigów osobowych, towarowo-osobowych i towarowych z napędem hydraulicznym oraz pneumatycznym - 5 lat;

 - wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia - 5 lat.


Co należy zrobić po upływie tego okresu? W celu przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego osoba zainteresowana będzie musiała złożyć (pisemnie bądź elektronicznie) odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem, że przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia wykonywała czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu.A wszystkich chętnych do zdobycia uprawnień konserwatorów urządzeń transportu bliskiego zapraszamy na nasze profesjonalne szkolenia zakończone egzaminem UDT. Szczegóły oferty pod linkiem:


 

Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza