niedziela, 8 września 2019

Przebieg eksploatacji urządzenia - sposoby rejestracji


Przebieg eksploatacji urządzenia - sposoby rejestracji


Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2018 poz. 2176) określa warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji różnych urządzeń transportu bliskiego. Rozporządzenie, o czym pisaliśmy już niejednokrotnie, wprowadza m.in. pojęcie resursu oraz związane z nim nowe obowiązki  dla eksploatującego. Jednym z nich jest obowiązek bieżącej rejestracji przebiegu eksploatacji urządzenia. Co ważne rejestr powinien obejmować nie tylko samo urządzenie traktowane jako całość, ale także poszczególne mechanizmy. Czemu? Z prostego powodu, poszczególne mechanizmu mogą osiągnąć swój resurs w różnym czasie. Sposoby rejestracji przebiegu eksploatacji urządzenia


Dziś uwagę skupimy na sposobach rejestracji przebiegu eksploatacji urządzenia. Z odpowiedzią na pytanie, jak w praktyce należy prowadzić taki rejestr dla poszczególnych urządzeń transportu bliskiego oraz ich mechanizmów przychodzi opublikowany przez UDT dokument "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego", wydanie 2, czerwiec 2019r". Znajdziemy w nim 6 podstawowych sposobów prowadzenia rejestracji:

1. Rejestrowanie przyrządami:

"Warunki użytkowania oraz czas pracy są rejestrowane za pomocą specjalnych przyrządów i mogą być odczytane w każdej chwili celem potwierdzenia przypadku nieosiągnięcia lub osiągnięcia resursu przez urządzenie lub mechanizm. W tym przypadku osiągnięcie przez urządzenie resursu jest wskazywane przez przyrząd rejestrujący. Współczynnik niepewności dla tego przypadku wynosi: 𝐹1 = 1,0;"2. Rejestrowanie w dzienniku, łącznie ze stosowaniem liczników:

"Urządzenie wyposażone jest w odpowiednie przyrządy, które pozwalają na odczyt danych. Dane są zapisywane przez eksploatującego w dzienniku celem potwierdzenia przypadku nieosiągnięcia lub osiągnięcia resursu urządzenia lub mechanizmu. W tym przypadku współczynnik niepewności dotyczący tego przypadku wynosi: 𝐹1 = 1,0"3. Rejestrowanie na podstawie procesu technologicznego

"Historia pracy urządzenia lub mechanizmu jest rejestrowana na podstawie danych związanych z prowadzonym regularnym procesem produkcyjnym, w którym urządzenie uczestniczy. Proces technologiczny jest dokumentowany, a urządzenie jest integralną częścią procesu. Wyznaczona w ten sposób wartość resursu musi zostać powiększona o współczynnik wynoszący: 𝐹1 = 1,1"4. Rejestrowanie na podstawie informacji o produkcji:

"Resurs urządzenia lub mechanizmu określany jest na podstawie ogólnych informacji dotyczących realizowanego u eksploatującego procesu produkcyjnego, w którym urządzenie brało udział. Wyznaczona w ten sposób wartość resursu musi zostać powiększona o współczynnik wynoszący: 𝐹1 = 1,2"       5. Informacja o warunkach eksploatacji jest niekompletna:

"Eksploatujący dysponuje pewnymi informacjami dotyczącymi wykorzystania urządzenia lub mechanizmu, natomiast informacje te są niekompletne. W tym przypadku wyznaczanie resursu opiera się na informacjach szacunkowych. Wyznaczona w ten sposób wartość resursu musi zostać powiększona o współczynnik wynoszący: 𝐹1 = 1,3"6. Brak informacji o historii urządzenia:

"Eksploatujący wyznacza resurs na podstawie informacji szacunkowych. Wyznaczona w ten sposób wartość resursu musi zostać powiększona  o współczynnik wynoszący: 𝐹1 = 1,5"


Więcej szczegółowych informacji na temat resursu znajdziecie w cytowanym dokumencie - do pobrania na stronie: link.A wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia do obsługi bądź konserwacji urządzeń transportu bliskiego, zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów i konserwatorów UDT. Szczegółowa oferta dostępna jest na naszej stronie internetowej:Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza