wtorek, 10 września 2019

Jaką formą dozoru technicznego objęte są podesty ruchome przejezdne?


Jaką formą dozoru technicznego objęte są podesty ruchome przejezdne?


Zgodnie z definicją podaną na stronie UDT (link) podest ruchomy przejezdny, potocznie nazywany koszem,  to:

"maszyna przejezdna przeznaczona do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na których wykonują prace z platformy roboczej, przy założeniu, że osoby te wchodzą i schodzą z platformy w jej jednym określonym położeniu dostępu; składa się co najmniej z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika i podwozia; może występować w wersji przegubowej lub nożycowej."

Podesty ruchome przejezdne  podlegają  dozorowi technicznemu, a dokładniej objęte są pełną formą dozoru technicznego. Co to oznacza w praktyce?
Podesty ruchome przejezdne objęte pełną formą dozoru technicznego


Pełna forma dozoru technicznego, którą objęte są  podesty ruchome przejezdne, oznacza m.in. konieczność przeprowadzenia  badań odbiorczych oraz przeprowadzania badań  okresowych raz w roku, jak również obowiązek posiadania uprawnień UDT przez osoby przystępujące do ich obsługi czy konserwacji. W trakcie badań okresowych Inspektor UDT sprawdza księgę rewizyjną oraz dziennik konserwacji podestu, jak również zaświadczenia kwalifikacyjne osób zajmujących sie obsługą i konserwacją urządzenia. W trakcie badań oprócz oględzin urządzenia, przeprowadzone zostają również próby funkcjonalne podestu z obciążeniem w celu sprawdzenia prawidłowego działania maszyny.

Podesty ruchome przejezdne muszą przechodzić  także badania eksploatacyjne wykonywane w terminach odpowiadającym bieżącym potrzebom, jak również badania doraźne powypadkowe czy poawaryjne.

Do obowiązków eksploatującego podesty ruchome przejezdne należy również założenie i przechowywanie dziennika konserwacji podestu. Dziennik powinien być prowadzony przez konserwatora, który ma obowiązek odnotowywania w nim wszystkich wykonanych czynności. Przeglądy konserwacyjne podestów ruchomych przejezdnych powinny być wykonywane co 30 dni, zaś nie rzadziej niż co 12 miesięcy należy sprawdzić przez oględziny stan konstrukcji nośnej podestu (w tym połączeń spawanych, rozłącznych) oraz instalacji ochrony przeciwporażeniowej.


Szkolenia dla operatorów i konserwatorów podestów


Wszystkich zainteresowanych zdobyciem nowych uprawnień do obsługi lub konserwacji podestów zapraszamy na profesjonalne szkolenia dla operatorów bądź konserwatorów UDT. Zapewniamy kompleksową organizację egzaminu, doświadczonych wykładowców i instruktorów oraz atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty znajdziecie pod linkami:
Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza