poniedziałek, 30 września 2019

Podstawowe kryteria zużycia zawiesi łańcuchowych i linowych


Podstawowe kryteria zużycia zawiesi łańcuchowych i linowych


Zawiesia definiowane są jako elementy osprzętu urządzeń dźwignicowych.  Stanowią pomocniczy sprzęt, dzięki któremu można łatwo podwieszać czy podtrzymywać podnoszone ładunki.  Ze względu na materiał z którego wykonane jest cięgno będące elementem  składowym, zawiesia możemy podzielić na zawiesia linowe (zbudowane z liny stalowej), zawiesia łańcuchowe (zbudowane z łańcucha) oraz zawiesia pasowe i wężowe (poliester, poliamid, polipropylen). Dziś skupimy się na zawiesiach łańcuchowych i linowych w kontekście podstawowych kryteriów zużycia.



Zawiesia łańcuchowe i linowe - kiedy należy je wymienić?


Ze względu na bezpieczeństwo zawiesia należy poddawać okresowej kontroli. Dla zawiesi wykorzystywanych przy małym natężeniu pracy kolejne kontrole powinny odbywać się co 12 miesięcy, dla zawiesi wykorzystywanych przy średnim natężeniu pracy - co 6 miesięcy, a dla zawiesi wykorzystywanych przy dużym natężeniu pracy - nawet co 3 miesiące.  Co istotne, przed każdym użyciem zawiesia należy przeprowadzić kontrolę bieżącą,  a więc wzrokowo sprawdzić stan zawiesia. Systematyczne kontrole umożliwiają wycofanie z użycia tych zawiesi, które nie nadają się do dalszej eksploatacji.

Do podstawowych kryteriów zużycia zawiesi łańcuchowych należy wymienić:

- nadmierną korozję, zgięcia, zniekształcenia, żłobki, nacięcia, pęknięcia;

- brak zawieszki informacyjnej, nieczytelne oznakowanie zawiesia;

- zbyt dużą różnicę długości między cięgnami (3÷ 5 mm/m);

- brak swobodnego przegubu między ogniwami;

 - zmniejszenie średnicy elementów zawiesia o więcej niż 10%;

- zwiększenie rozwarcia gardzieli haków powyżej 10% wartości początkowej.

W przypadku zawiesi linowych o zużyciu zawiesi świadczą:

 - pęknięcia lub inne uszkodzenia rdzenia;

- brak zawieszki informacyjnej;

 - zerwanie więcej niż 5 % liczby drutów na długości 6 średnic;

- korozja, zgięcia, zniekształcenia, spłaszczenie liny, falistość liny;

- zmniejszenie średnicy liny o więcej niż 10 %;

- zerwanie więcej niż 3 drutów w jednej splotce;

Przeglądy zawiesi


Za terminowość przeprowadzanych kontroli okresowych zawiesi odpowiada właściciel, jednakże realizację tych obowiązków może zlecić profesjonalnej firmie. Awans B.H.P. zachęca do skorzystania z naszej oferty usług przeprowadzania kontroli zawiesi różnego rodzaju - zawiesi łańcuchowych, zawiesi pasowych, zawiesi linowych. Nasi specjaliści to gwarancja terminowych i fachowych przeglądów zapewniających bezpieczną i efektywną pracę przy transporcie wszelkiego rodzaju ładunków. Więcej szczegółów pod linkiem: https://awans-bhp.pl/przeglad-zawiesi/

Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza