niedziela, 1 września 2019

Bezpieczna i profesjonalna konserwacja żurawi samojezdnych


Bezpieczna i profesjonalna konserwacja żurawi samojezdnych

Zgodnie z definicją podaną na stronie UDT (link) żuraw samojezdny  (potocznie nazywany dźwigiem) to:

 "dźwignica na podwoziu samochodu ciężarowego lub specjalnie skonstruowanym podwoziu samojezdnym, używana głównie do prac przeładunkowych i montażowych; składa się z wciągarek i wychylnego wysięgnika, co pozwala na podnoszenie i opuszczanie ciężaru oraz jego przemieszczanie."  

Jak każde urządzenie techniczne, które podlega dozorowi technicznemu, żurawie samojezdne muszą być eksploatowane zgodnie z instrukcją eksploatacji, a właściciel urządzenia powinien zadbać o odpowiednią konserwację żurawia przeprowadzaną przez kompetentnego konserwatora posiadającego uprawnienia UDT do konserwacji żurawi samojezdnych. 


Obowiązki konserwatora żurawi samojezdnych

Podstawowym obowiązkiem konserwatora jest przestrzeganie instrukcji eksploatacji danego urządzenia.  To w niej znajdują się m.in. szczegółowe wytyczne dotyczące przeglądów konserwacyjnych żurawi - konkretne terminy i zakresy przeprowadzanych czynności. Przeglądy konserwacyjne żurawi samojezdnych, należy wykonywać co 30 dni. W ramach przeglądów konserwator powinien sprawdzić stan techniczny mechanizmów napędowych, hamulcowych, cięgien nośnych, działanie elementów bezpieczeństwa, urządzeń sterujących, oświetleniowych czy sygnalizacyjnych, jak również układu hydraulicznego. Przynajmniej raz w roku, o ile instrukcja eksploatacji nie podaje innych terminów, konserwator powinien sprawdzić przez oględziny konstrukcję nośną żurawia, tor jezdny oraz instalację ochrony przeciwporażeniowej. Do obowiązków konserwatora należy oczywiście również bieżące usuwanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu urządzenia, a w przypadku usterek które prowadzą do konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji - powiadomienie eksploatującego o danej sytuacji. Operator w ramach swoich uprawnień może również wymieniać elementy żurawia, pod warunkiem, że mają one parametry takie same jak elementy wymieniane - musi jednak pamiętać, że po wykonaniu tych czynności powinien on zgłosić żuraw w dozorze technicznym na badania doraźne eksploatacyjne.

Szkolenia na konserwatora żurawi samojezdnych

Wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia do konserwacji żurawi samojezdnych zapraszamy na profesjonalne szkolenia zakończone egzaminem UDT. Pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie uprawnień ważnych na terenie całej Polski. 

Kurs konserwatora obejmuje przygotowanie mechaniczne i elektryczne do zdania egzaminu UDT na konserwatora. Szkolenie konserwacji przeprowadzają doświadczeni operatorzy i konserwatorzy, mechanicy i elektrycy. Naszą kadrę tworzą pasjonaci branży urządzeń transportu bliskiego, którzy na bieżąco śledzą zmieniające się wymogi i ustawy związane z Urzędem Dozoru Technicznego i konserwacją UTB.

Szczegóły oferty pod linkiem:


Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza